Történelmi fegyverek, lőszertöltés, vadászat

Az elöltöltő fegyveres lövészet alapjai cikksorozat

1. rész: Hogyan kezdjem?

Szeretnénk egy egyszerű és közérthető sorozatot létrehozni mindazon érdeklődőknek, akik elkezdenék a történelmi fegyverekkel űzött lőportokat, de nem tudják hogyan fogjanak hozzá. Nekik szól új sorozatunk, nekik mutatjuk be ezt a szép sportágat, hobbit, kulturális tevékenységet egészen az alapoktól, egyszerűen, röviden, praktikusan, ahol kell mozgóképpel illusztrálva. Az első rész a lövészeti ágakkal foglalkozik

2. rész: A jogi és biztonsági szabályok

Elöltöltő fegyverrel lőni nagyszerű élmény. Az első lövés leadása mindenkinek maradandó emlék, de amíg eljutunk az első töltetig, meg kell ismernünk azokat a biztonsági és jogi szabályokat, melyek betartása mindenki számára kötelező.

3. rész: A feketelőpor

Az általunk használt hajtóanyag nem más, mint az Egri Csillagokból is ismert fekete-, vagy füstös lőpor, vagy egyszerű nevén puskapor. Biztos vagyok benne, hogy jelen cikkem nem a legpontosabb kémia, fizikai elemezgetése a kérdésnek, de igyekeztem a puskapor bemutatását a praktikum oldaláról, lövész szemmel elvégezni.

4. rész: A kéziágyú és kezelése

Az elöltöltő fegyverek összes típusú szinte azonos technikai tartalommal bír: az egyik végén csőfarral lezárt és gyúlyukkal ellátott vascsőbe betöltjük a feketelőpor töltetet. Majd fölé golyót töltünk, s a lövéshez a gyúlyukon keresztül begyújtjuk a töltetet. Persze az elöltöltő fegyverek is együtt fejlődtek a hadművészettel, tudományokkal így az évszázadok során különböző fejlettségű változataik alakultak ki. E változatok fő típusait fogjuk áttekinteni a következőekben.

5. rész: A kanócos lakat és kezelése

A modern kor elöltöltő fegyveres lövésze számára a fegyvertörténet kicsit talán a kanócos lakatnál kezdődik. Ez az első fejlettségi fok, melyre mind hazai, mind nemzetközi vizeken már találunk céllövész versenyszámokat. Ismerjük meg rövid történetét, kezelését!

5.1 rész: A tapló lakat

A tapló lakat tulajdonképpen nem tekinthető önálló paradigmának, hiszen működési elve nagymértékben hasonlít a kanócos lakatra. A kakas kialakítása természetesen más formájú: a kanócos lakatok pofáját csavarra lehetett megszorítani, hogy biztosan tartsák a salétromba áztatott kanócot, a tapló lakat kakasának pofája ellenben rövid csődarabban végződött, melybe a kiszárított és megfelelően előkészített, parázsló taplót kellett szorítani.

6. rész: A keréklakat és használata

A keréklakat 16. század eleji megjelenése egyszerre forradalmasította és tartósította e viszonyokat. A lakatszerkezet ugyanis már alkalmas volt tűzkész, rejtett viselésre is, hiszen a fegyver a rugóerő elfáradásának végéig – akár évekig is – megfeszített kakassal pihenhetett, de oly komplikált és drága volt, hogy az egyszerű, olcsó kanócos lakatokat leváltani nem tudta.

7. rész: Az ütőkakasos és kovás lakat története

A fegyvertörténet egyik gyakran átugrott, nem hangsúlyozott részlete az ütőkakasos lakat, pedig száz éven keresztül jelentette a legkorszerűbb gyújtási megoldást. Ismerjük meg hát kicsit jobban a kova és acél történetét most! A kovás lakatok elérésével egyben megérkeztünk abba a korba, mely fegyverei már számunkra, lövészek, vadászok számára is talán a legérdekesebbek. Innentől cikkeink részletesebbek, hosszabbak lesznek, adott esetben egy-egy témát több részletben dolgozunk fel, hogy a kérdések minden aspektusát bemutathassuk. A kovás fegyverek használatát így a következő cikkünkben fogjuk bemutatni, most “csak” a történeti áttekintésen leszünk túl.

8. rész: A lövészethez szükséges eszközök

Cikksorozatunk elért azokhoz a fegyverekhez, melyeket a leggyakrabban látunk lőállásban. Mielőtt a lakatszerkezetek használatának további ismertetését folytatnánk, ezért megállunk egy kicsit, hogy átvegyük azokat a fontos dolgokat, melyeket a lőállásba állás előtt minden lövésznek meg kell ismernie. Nézzük először is, hogy milyen eszközökre van szükségünk a lövészet lefolytatásához. Az itt felsorolt eszközök használatáról a későbbiekben még pontos útmutatást adok majd, mikor mélységében foglalkozok a kovás és csappantyús fegyverek típusainak kezelésével.

9. rész: Az elöltöltő fegyver ágyazata

„A cső lő az ágyazás talál.” – Idézhetnénk Herr Ludwig Krieghoff szavait, aki igaz, hogy nem élt az elöltöltő fegyverek korában, de örök érvényű mondata a mi fegyvereinkre is igaz. Az ágyazás – és a hozzá tartozó fém alkatrészek – összességének köszönhetően tudjuk a fegyvert precízen célra tartani, elsütni. A fegyver ágyazása lehet teljes, amikor a cső szinte teljes hosszában végigér, valamint félágyazat, amikor – ki hitte volna – nagyjából a cső feléig ér az előágy.

10. rész: A cső és a huzagolás

A cső gyártása többféleképpen történhetett a történelmi időkben. A legegyszerűbb megoldás egy felizzított vaslap rákovácsolása volt egy körkörös keresztmetszetű formára. Itt az érintkező felületeket kovácshegesztéssel rögzítették egymáshoz. Ilyen eljárással készültek a hadifegyver csövek egészen a 19. század közepéig immáron gépi eljárással. Érdemes megismernünk az angol Enfield puskák csövének 1854. évi gyártási folyamatát.

11. rész: A csőfar

Az elöltöltő fegyver csöve nem más mint egy egyszerű vascső, melynek egyik végét egy csavarral lezárjuk és gyúlyukkal látjuk el. A cső tehát alapvetően magából a huzagolt vagy sima csőből és a farcsavarból, vagy csőfarból áll. A csőfar azonban együtt fejlődött a fegyverekkel, s ennek megfelelően a töltés módja is változott. Nézzük át most ennek a fejlődésnek a lépéseit.

12. rész: A lakat és az elsütőszerkezet

Legyen szó akár csappantyús, akár kovás, akár gyutacsos lakatról, a szerkezet fő belső alkatrészei minden esetben megegyeznek. Ha fegyverünk lelke a cső, teste az ágyazás, akkor a megbízhatóan, gyorsan működő lakat fegyverünk dobogó szíve, melyet ismernünk, óvnunk kell.

13. rész: Az irányzékok

Az, hogy elöltöltő fegyverünkre milyen irányzékot teszünk alapvetően függ attól, hogy mi a célunk az adott pisztollyal, puskával. Ha a hobbi lövészetnél meg kívánunk állni, akkor nincs korlát, amit a felhasználható jónak lát, mehet is a fegyverre. Persze nem lennénk elöltöltő fegyveres lövészek, ha nem ragaszkodnánk inkább a történeti hűséghez, ennek megfelelően az feketelőporos fegyvereket választó lövészek sokkal inkább választják mindig azt az irányzékot, mely a fegyver típusához, korához megfelel, valamint nem ütközik a hatályos versenyszabályokkal sem. A nemzetközi elöltöltő fegyveres szövetség (MLAIC) szabályzatában a két feltétel, vagyis a korhűség és a fegyverhez tartozás alapelve együttesen jelenik meg, egyik sem kikerülhető. Nézzük hát sorban, hogy a különböző fegyvertípusok esetében mi elfogadható és mi nem, s ezen keresztül ismerjük meg az elöltöltő fegyvereken leggyakrabban megjelenő irányzéktípusokat. Mert hiába pontos a cső, ha az irányzó berendezés hitvány!

14. rész: A töltetlenség ellenőrzése

Az elöltöltő fegyver töltetlenségének ellenőrzése az egyik legfontosabb része a regulának. A töltetlenség ellenőrzését minden esetben el kell végezni, mikor a fegyvert kézbe vesszük, s különösen fontos, hogy ne feledkezzünk meg róla, amikor a lövészetet befejeztük, s a lőállást elhagyni készülünk. De természetesen mindemellett bármilyen fegyvert is tartunk kezünkben, kezeljük mindig úgy, mintha töltve lenne. A csövet soha ne fordítsuk más felé, az elsütőbillentyűt soha ne érintsük míg a fegyver célra nem mutat!

15. rész: Az elöltöltő fegyver töltése

Az elöltöltő fegyver biztonságos, szakszerű töltése lövészeti águnk alfája és origója. Nem csak a teljes biztonság szavatolható a helyes folyamat elsajátításával, de fegyverünk is csak akkor lesz pontos, ha tudjuk, értjük mit miért csinálunk. Sorozatunk ezen részében a töltés folyamatát vesszük végig. Külön foglalkozunk a lőállásban, tereplövészeten, hadilövészeten történő töltés mikéntjével, biztonságtechnikájával.

16. rész: Az elöltöltő sörétes puska és töltése

A sima csövű vadászpuskák egykorúak a tűzfegyver történelemmel. S hogy a csőből egyes golyón kívül egyszerre több, kisebb lövedék is kilőhető szintén egykorú a lőfegyveres vadászat történetével. Az elöltöltő sörétes puskák azonban nem csak vadászatra használatosak. Nagyszerűen megfelelnek koronglövészetre is. Nézzük hát e nemes bestiák töltését, kezelését, történetét.

16/b. rész: Az elöltöltő sörétes puska töltetének finomhangolása

A sörétes puska töltetbeállítása legalább olyan fontos, mint a céllövő fegyverek esetében, mégsem fektetünk ilyesmibe annyi energiát, mint az egyes lövedéket lövő fegyvereink tekintetében. Legalábbis jelen sorok írója egészen biztosan nem tett ilyesmit. Persze azért ellenőrizgettem én az elöltöltő dupláim szórását mindig, de nem amolyan tudományos alapon, hanem csak úgy ad hoc jelleggel. Most viszont úgy döntöttem változtatok ezen.

17. rész: Az elöltöltő fegyver ürítése

Az elöltöltő fegyver biztonságos ürítésének elsajátítása mind a sportlövészek, mind a vadászok számára fontos feladat. Nem véletlen, hogy az elöltöltő-fegyveres alapismereti vizsga során is mindig legalább akkora hangsúlyt kap, mint a töltetlenség ellenőrzése, vagy egyéb biztonsági alapfeladatok. Rövid cikkünkben a lőtéri és vadászat során alkalmazott módszereket ismertetjük.

18. rész: Lőtéri szabályok, lőtéri etikett

A lőtéri viselkedés alapvető biztonsági és etikai szabályait érdemes összefoglalni. Ezek célja elsősorban az, hogy mindenki maga és társai egészsége megőrzése miatt, jó hangulatban hódolhasson a sportlövészet nagyszerű hobbijának. A szabályok ezen listája elsőre soknak tűnik, de mind azonnal egyértelművé válik, ha lőtéren vagyunk. Olvassuk figyelmesen, tiszteljük meg a lövésztársakat azzal, hogy megismerjük, betartjuk azokat.

19. rész: A kovás fegyverek kezelése

A fegyvertörténet gyújtási módokkal foglalkozó ismeretanyagát valahol a kovás fegyvereknél hagytam abba, hogy kitérjünk a lövészet praktikus oldalát lefedő ismeretekre jó pár cikk erejéig. Most visszatérünk a kovás lakathoz, hogy megismerjük kezelésének csínját-bínját.

20. rész: A csappantyús lakatszerkezet

Elérkeztünk ahhoz a lakattípushoz, mely ma a leggyakoribb az elöltöltő fegyveres lövészetben, vadászatban. A csappantyús vagy perkussziós lakat megszületése a 19. század első harmadára tehető. A kovás lakat az 1810-20-as évekre elérte fejleszthetőségének határát. A kova és acél szikrájával begyújtott felporzólőpor még mindig igen érzékeny volt az időjárási viszonyokra, a gyújtás még mindig lassú volt, ami megnehezítette az esős, havas, párás napokon történő vadászatot, háborúzást, valamint nehezítette a gyors kapáslövést is.

21. rész: Az elöltöltő fegyverek lövedékei

A pontos lövés egyik legelső alapfeltétele a használathoz, űrmérethez, fegyvertípushoz és huzagoláshoz legjobban megfelelő típusú és méretű lövedék megválasztása. A lövedékek együtt fejlődtek a tűzfegyverekkel, s hosszú, rögös utat jártak be maguk is, amíg elérkeztünk a ma ismert kedvező ballisztikai formával bíró lövedékekhez. Kedves Olvasó! Kísérjen most el egy időutazásra, kísérjük együtt végig a lövedéktörténelem legfontosabb állomásait!

22. rész: A csappantyús hadipuskák kezelése

Az elöltöltő hadipuskák kezelése igényel néhány különleges fogást, ismeretet. Ezek az öreg csatalovak nem adják magukat könnyen, érzékenyek a lövedéktípusra, lőportöltetre, kenőanyagra, töltési módra, de ennek megfelelően szép feladat megkeresni hozzájuk a legpontosabb töltetet. Cikkemmel a hadipuskák terén szerzett tapasztalataimat szeretném megosztani.

23: rész: Hadipuskák és replikáik – Európa

Jelen cikkemben alapvetően arra teszek kísérletet, hogy megismertessem a kedves olvasót azokkal a hadipuska típusokkal, melyekkel ma lőtéren is találkozhat. Sajnos ennek megfelelően jelen írásom erősen “amerikománnak” tűnhet, pedig vannak szép számmal olyan fegyverek, melyek hasonlóan nagy hatással bírtak a hadifegyver történelemre, mint például a számunkra is igen fontos Lorenz puska, vagy a francia Minié puska.

24. rész: Hadipuskák és replikáik – Amerika

Folyatjuk a kalandozást a legismertebb hadipuskák világában. Ebben a cikkben az észak-amerikai elöltöltő hadipuskák történetét és replikáit ismerheti meg a T. olvasó.

25. rész: Az elöltöltő revolverek története – I. A kezdetek

Cikksorozatom következő részeit már gondolom sokan várták. És végre, elöltöltő fegyverekről lesz most szó jó néhány cikk erejéig. A mini sorozat megismerteti majd a kedves olvasót a revolverek történetével, harcászati jelentőségével, de természetesen megismerjük majd használatának modern kori fortélyait is. Kezdjük is el a történetet, de bizony nem Coltnál és western hősöknél – ahogy azt mások általában teszik – hanem a 16. századi Európában.

26. rész: Az elöltöltő revolverek története – II. Colt első revolverei

E részben megismerhetik a Colt cég felemelkedésének történetét. A cikkben eljutunk az 1850-es évek elejéig, a Colt Navy revolverhez.

27./1. rész: Az elöltöltő revolverek története – III. A londoni Colt és az angol csappantyús revolverek

Colt kétségtelenül jó üzletember volt, de az 1850-es évektől egyre jobban látszott, hogy vállalata nem tart lépést a fejlődéssel. Szabadalmi oltalmai lehetetlenné tették versenytársainak nagyszerű dobtovábbító és reteszelő megoldásának használatát, ugyanakkor kreativitásra is sarkallta őket. Az európai revolvertervezés így jócskán beelőzte az amerikai vonalat.

27./2. rész: A Colt 1851 Navy revolver

Az 1851 Navy történetéről, jelentőségéről írni nem éppen hálás feladat. Sokan, sokféleképpen, kitűnő cikkekben dolgozták már fel e legendás hatlövetű történetét, ezért én nem is fárasztanám a kedves olvasót azzal, hogy ismétlem mások gondolatait. Engedjékl meg, hogy helyette olyan érdekességeket emeljek ki a fegyver történetéből, mellyel csak ritkán lehet találkozni.

27./3. rész: A Colt 1861 Navy revolver

A Colt 1861 Navy revolver talán az egyik legszebb revolver a mai napig. Arányos, áramvonalas, mai szemmel nézve is szép dizájn termék, s sokak szerint a valaha készült legjobb perkussziós revolver. Persze ez egy erős túlzás, de azért mindenképpen tetszetős és hatékony darab az biztos. A keresztségben egyébként nem az 1861 Navy nevet kapta, azt a korai gyűjtők aggatták rá. A hivatalos Colt terminológia szerint New Model Navy elnevezés alatt futott. Az új revolver család, mely az utolsó volt, melyet Samuel Colt halála előtt láthatott még piacra segíthetett három modellből állt. A legnagyobb tokméretű, .44-es kaliberű 1860 Army, a középső tokméretű, .36-os 1861 Navy és a kis tokméretű, .36-os, ötlövetű 1862 Police – vagy eredeti nevén a New Model Police Pistol – mind azonos stílusjegyeket mutatnak.

27./4. rész: A Colt 1862 Police revolver

Most az 1862 Colt Police revolvert mutatjuk be, a Rogers and Spencer pedig kap egy terjedelemesebb cikket. A Police kezes kis különlegesség. A Colt 1860 Army vonalvezetését követi, de kisebb tokméretű, 5 lövetű és .36-os kaliberű. A revolvert többségében a New York-i rendőrség használta. Könnyített dobbal, áramvonalas csővel és fogazott töltőkarral rendelkezik. Az 1862 Pocket Navy-vel együtt ez a típus volt a két utolsó változat, amit még Samuel Colt láthatott piacre kerülni. Összesen mintegy 47 000 darabot gyártottak belőlük, amelyből kb. 28 000 volt a Police.

27./4. rész: AColt 1862 Pocket Navy

Az 1862 Pocekt Navy nem egészen e név alatt lett anyakönyvezve. Eredetileg a találó, ám igen hosszú „Pocket Model of Navy Caliber” néven hivatkoznak rá a 19. század derekáról reánk maradt gyári források. A modern kori elnevezést a gyűjtők aggatták rá, de van aki 1853 Navy-ként is ismeri e fegyvert. Egyik évszám sem helytálló, mivel a fegyver gyártása valójában 1861-ben kezdődött.

27./5. rész rész: Colt vs Remington eredeti töltényekkel

Nincs olyan elöltöltő fegyveres lövész, akit nem foglalkoztatna, hogy milyen pontosságra volt képes egy fegyver valódi, korhű lövedékekkel. Nem kivételek az elöltöltő revolverek sem. Különösen érdekes itt a kérdés, hiszen alapvetően gömblövedékkel használjuk őket, miközben a 19. században szinte kizárólag kúpos lövedékekkel töltötték e vasakat mind hadi, mind civil használatban.

28./1. rész: Az elöltöltő revolverek története – A Remington csappantyús revolverek

A Remington gyár viszonylag későn, 1856-ban kapcsolódott be a revolveriparba, melyet ekkoriban természetesen a Colt uralt. Samuel Colt ugyanis nagyszerű megoldást szabadalmaztatott a dob reteszelésére és forgatása, mely védte termékeit. A többlövetű fegyverek bűvöletében azonban számos tehetséges és kevésbé tehetséges feltaláló próbálkozott más megoldásokkal, hogy kivehessék részüket a hatalmas haszonnal kecsegtető üzletből. Így volt ezzel Eli Whitney és Fordyce Beals is, akik mindketten alternatív dobreteszelő, forgató megoldásokkal kísérleteztek. Whitney egy második billentyűvel oldotta meg a dobforgatást, Beals pedig egy cikk-cakk formájú pályát mart a dobba az ügy érdekében. Egyik megoldás sem volt praktikus, hát még olyan olcsó és megbízható, mint Colté.

29./1. rész: Az elöltöltő revolverek története – A Rogers and Spencer revolverek

A polgárháború megnövekedett fegyverigénye és Colt forgópisztolyra szóló szabadalmának lejárta számos új gyártót csábított a meggazdagodás reményével. A gyártók nagy százaléka azonban szinte semmilyen technikai újítást nem adott hozzá az eredeti Colt dizájnhoz, jelentős előrelépést csak a Remington cég tudott hozni a teljes keret alkalmazásával, melynek köszönhetően jóval szilárdabb, megbízhatóbb szerkezettel rendelkezett fegyverük, mint a felül nyitott kerettel, ékkel rögzített külön álló csővel szerelt Colt. A New Model Army azonban alul maradt a Coltokhoz képest a hadi felhasználhatóság terén, mivel a vékony dobtengely jóval hamarabb koszolódott el, mint a vastag, bordázott Colt-féle tengely.

29./2. rész: Az elöltöltő revolverek története: A Savage revolver

A Savage Navy revolver szokatlan szerkezettel és kinézettel bír a korabeli Colt, Remington és más gyártók által készített revolverekhez képest. Cikkünkben a fegyver történetét, szerkezetét mutatjuk be, tenger sok fotóval illusztrálva a leírásokat. Azt hiszem, hogy kevés olyan kézifegyver létezik a világon, amelyre minden gond nélkül kimondható, hogy ronda. Persze mindez ízlés kérdése. Aki csak a gyilkolás eszközét látja e fémdarabokban, nyilván nem tud elvonatkoztatni az eszköz eredeti céljától, s így még egy szép fegyver sem fog neki tetszeni. Nos a Savage Navy valószínűleg az a közös halmaz, melyet mind a fegyvereket szerető, mind az azokat elutasító közönség hasonló odaadással utál… És valóban. Ez a gyermek tényleg nem olyan mutogatni való szerkezet, mint mondjuk egy elegáns Adams revolver.

29./3. rész: Az elöltöltő revolverek története: A Kerr revolver

A csappantyús revolverek történetének egyik kevéssé ismert fejezete a Kerr (ejtsd: „karr”) revolver. A furcsa kinézetű oldalfegyver azonban nem volt éppen fehér holló a polgárháború csatamezejein, hiszen mind az északi, mind a déli hadsereg jelentős mennyiségben alkalmazta. Az 1850-es években az angol revolver tervezés és gyártás jócskán megelőzte fejlettség tekintetében az amerikai vetélytársakat. Amíg Colt még mindig nyitott keretes SA működtetésű revolvereket gyártott, addig az óhazában már DA szerkezetű, zárt keretes fegyvereket terveztek.

29./4. rész: Az elöltöltő revolverek története: A Massachussetts Arms revolver

Az 1850-es években az amerikai lőfegyver ipart minden kétséget kizárólag Samuel Colt uralta, ugyanakkor kevéssé ismert tény, hogy már viszonylag korán akadtak igazán komoly vetélytársai is. Colt dobforgatásra és reteszelésre vonatkozó szabadalma 1857-ig védte piacát, de már jóval ez előtt meggyűlt a baja egy kis, Massachusetts államba, Chicopee városkában 1849-ben alapított céggel, mely szintén a revolvergyártásban látta saját jövőjét.

29./5. rész: Az elöltöltő revolverek története: Az Allen & Thurber pepperbox revolver

A pepperbox revolverek voltak az egyik legelső többlövetű önvédelmi eszközök. Történetük szinte egyidős a lőfegyverek történetével, hiszen forgódobos kanócos puskákat már a 16. század végén is készítettek. Igazán népszerűek a 19. század első évtizedeiben lettek, de fénykorukat a század első felében élték. Az Allen & Thurber cég a kategória egyik legfontosabb amerikai képviselője volt. DA sütésű, hatlövetű, .32″ kaliberű, csappantyús peperbox revolverükről mesélünk most.

30. rész: Az elöltöltő revolver kezelése, tisztítása

Az elöltöltő revolver olyan fegyvertípus, amely szinte minden történelmi lövész fegyvertárában megtalálható. Nem véletlen ez, hiszen nagy többségünk ilyen ólomköpködővel kezdte a füstös karrierjét, még akkor is, ha kezdő lövésznek egyáltalán nem ezt a típust szokták ajánlani. A következő cikkben abban kívánunk segítséget nyújtani, hogy hogyan kereshető meg a legpontosabb töltet fegyverünkhöz, mit vizsgáljunk meg használt fegyver vásárlás esetében, és hogyan tartsuk karban revolverünket.

30/b. rész: Használt elöltöltő revolver vásárlásához jótancsáok

Gyakran keresnek azzal a kérdéssel, hogy érdemes-e megvenni ezt, vagy azt a használt revolvert, s ha igen, milyen áron. Ritkán adok erre egzakt választ, hiszen csak képek alapján igen nehéz ezt meghatározni. A pontos verdikthez kézbe kell venni a fegyvert. Ennek is akkor van értelme, ha már legalább pár száz elöltöltő revolver volt kezedben, de még jobb, ha használtad, takarítottad, javítottad is őket. Okulásként ezért leírom, hogy mire kell odafigyelni használt revolver vásárlása esetén. Nem lesz rövid, de sok pénzt tud megmenteni neked, úgyhogy javaslom, olvasd végig.

31. rész: Az egy- és kétlövetű elöltöltő fegyverek tisztítása

Az elöltöltő fegyverek tisztítása, karbantartása fontos része e szép, nemes lövészsportnak. Az elöltöltő fegyvereket nem támaszthatjuk egyszerűen a sarokba használat után, mivel könnyen tönkretehetjük egy kis feledékenységgel eredetileg lyukat-lyukba lövő csövünket. Cikksorozatunk soron következő részében a fegyvere tisztításával foglalkozunk.

32. rész: Az elöltöltő fegyver belövése

Minden elöltöltő fegyver más. Még akkor is, ha azonos gyártó, azonos típusáról beszélünk, mivel a mai napig sok a kézimunka e fegyverek elkészítése során. A fegyverek szórásképét, viselkedését pedig befolyásolhatja nem csak a csövek milyensége, hanem a cső és ágyazás illesztésének különbsége, és több egyéb tényező is. Mindez számunkra azt jelenti, hogy még akkor is finomhangolnunk kell majd töltetünket, ha hasonló fegyverrel rendelkező társunk révén már van jó kiindulópontunk. Nézzük tehát a fegyver töltetének beállítását követve a legfontosabb alapszabályokat!

33. rész: Papírtapaszolás hosszútávú lövészethez

Igazat megvallva ez nekem is egy teljesen ismeretlen terület, így nem véletlen, hogy én is tanácsot kértem ahhoz, hogy értelmesen kezdjem a projektet. Próbálkoztam korábban is, de mindig sikertelen voltam, és most már tudom is miért. Íme egy rövid összefoglaló arról, hogy hogyan is kell ezt csinálni. Miért papírtapaszolunk? A papír több feladattal rendelkezik: egyrészt elválasztja a csőtől az ólom lövedéket, és így kevésbél ólmozódik a cső, másrészt az ólom lövedék átmérőjét pontosan beállítja a cső oromzatok közt mért átmérőjére. Ezen kívül erre hordjuk fel a kenőanyagot, mely keni a csövet, valamint puhán tartja a szennyeződéseket a csőben.

34. rész: Elöltöltő fegyveres hosszútávlövészet I. – Szabályok és fegyverek

Az elöltöltős közösség mindig arról volt ismert, hogy minden támogatást megad a kezdőknek, senki nem rejtegeti saját sikerének titkait. Ez az összefoglaló is azzal a céllal készül, hogy segítse elindulni a 100 méter fölé is lőni tervező szaktársakat. A következő összefoglaló persze messze nem teljes. Nem is lehet az, hiszen a sorok írója is kezdő a ködös messzeség meghódítása terén, és valószínűleg a cikkben szerepelő információk sem feltétlenül működnek minden lövész számára. Jelen dokumentum elsődleges célja tehát az ultima ratio megfogalmazása helyett az, hogy ismertesse azokat a tapasztalatokat, melyek a hazai lövésztársakat lőlapra juttatták 900 yardon ez elmúlt időszakban. Az első rész a szabályokat ismerteti és bemutatja a fegyvereket.

35. rész: Elöltöltő fegyveres hosszútávlövészet II. – A töltet finomhangolása

Folytatjuk a elöltöltő fegyveres hosszútávlövészetről szóló cikksorozatunkat! Ez alkalommal a töltet összetevőivel, a lövedékkel, lőportöltettel és fojtással foglalkozunk, melyek alapjaiban határozzák meg, hogy ilyen valószínűtlenül nagy távolságon egyáltalán rátalálunk-e a célra. Mindent úgy kell összeállítsuk, hogy a feltámasztott fegyver 100 m távolságon képes legyen 5 cm alatti szórásra, ellenkező esetben nem sok keresnivalónk lesz a messziségben. Ehhez adunk tanácsot most.

36. rész: Elöltöltő fegyveres hosszútávlövészet III. – A kiegészítők

Az elöltöltő fegyveres hosszútávlövészet izgalmas versenyág, hiszen az összes lőtávolságot meglőhetjük egy puskával. A lövészethez szükséges általános kiegészítők (aláfekvő, lövészszemüveg, fültok, lövészkesztyű, spektív, stb…) mellett érdemes felkészülnünk néhány hosszú táv specifikus kiegészítővel is.