Történelmi fegyverek, lőszertöltés, vadászat

Elöltöltő fegyveres kérdezz-felelek

Az alábbi kérdések azok, melyeket a leggyakrabban tesznek fel nekünk a közösségi média felületeken. Kiskátéban foglaljuk csokorba a válaszokat, melyek segítenek eligazodni azoknak, akik most kezdik az elöltöltő fegyveres lövészetet:

1. Az elöltöltő fegyverek engedélykötelesek?

Nem, az elöltöltő fegyverek nem engedélykötelesek. 2004. évi XXIV. törvény a lőfegyverektől külön kategóriaként kezeli ezeket a fegyvereket, nem sorolja az engedélyköteles kategóriák közé. Az elöltöltő fegyver a törvény 2. § 4. pontja szerint: „elöltöltő fegyver: az olyan egylövetű- vagy ismétlőfegyver, amelynél a lőport és a lövedéket kizárólag a csőtorkolat irányából lehet a csőbe vagy a forgódobba betölteni, rendeltetésszerűen fekete lőporral vagy gyárilag a fekete lőpor kiváltására készült lőporral és hozzávaló csappantyúval működtethető”.

Az elöltöltő fegyver ugyanakkor a muzeális fegyverek főcsoportjába tartozik, mely szintén nem engedélyköteles. Erről a törvény 2. § 24. pontja tesz említést: „muzeális fegyver és lőszer: az elöltöltő fegyver, továbbá a korszerű perem vagy központi, illetve elektromos gyújtású lőszer használatára alkalmatlan tűzfegyver, és az ilyen fegyverekhez használható 1945 előtt gyártott lőszer.”

2. Hogyan tarthatok lőport és csappantyút?

A feketelőpor és csappantyú (együtt lőszerelemek) tartása azonban engedélyköteles. Megszerzésére, tartására három jogi lehetőség nyílik:

  • Lövészegyesületek hatósági engedélyt kérhetnek muzeális fegyverekkel történő lövészetre. Az engedély kiállítása utána az egyesület lőporkezeléssel megbízott tagja megszerezheti és kiadhatja a feketelőport és csappantyút az egyesület igazolt lövészeinek. Ez akár lehetsz te is, de akár a szakosztály minden tagja is, ahogy a lőszerelemek tárolóhelye is lehet a te ingatlanod.
  • Lőszerelemet magánszemély is megszerezhet és tarthat, amennyiben lőfegyvertartási engedéllyel és házilagos lőszerszerelésre vonatkozó engedéllyel rendelkezik. Ehhez először lőfegyvertartási engedélyt, majd ennek birtokában házilagos lőszerszerelésre vonatkozó engedélyt kell szerezni.
  • Lőszerelemet megszerezhet az is, aki rendelkezik vadászvizsgával, érvényes vadászjeggyel, letette az elöltöltő fegyveres hatóság vizsgát, büntetlen előéletű, betöltötte a 18. életévet, egészségügyi alkalmasságát igazolja és megkéri az elöltöltő fegyveres vadászati engedélyt. Az EÜ alkalmasság igazolására alkalmas a lőfegyvertartási engedélybe bejegyzett II. csoportos egészségügyi alkalmassági.
  • Lőszerelemet megszerezhet és tarthat az is, aki lövészegyesületi tag, letette az elöltöltő fegyveres hatóság vizsgát, büntetlen előéletű, betöltötte a 18. életévet, egészségügyi alkalmasságát igazolja és megkéri az elöltöltő fegyveres sportlövészeti engedélyt. Az EÜ alkalmasság igazolására alkalmas a lőfegyvertartási engedélybe bejegyzett II. csoportos egészségügyi alkalmassági, és a sportorvosi is.

A lőszerelemek csak gyári csomagolásukban tárolhatóak az engedélyezett tárolóhelyen. Lakás céljára szolgáló épület ablakkal rendelkező helységében 2 kg lőpor és 5000 csappantyú, nem lakás céljára szolgáló épület ablakkal rendelkező helységében pedig 10 kg lőpor és 25000 csappantyú tartható. A jogszabályok megkövetelik, hogy lemezszekrény esetében lefúvó nyílásokkal lássuk el a tárolóalkalmatosságot. A csappantyúkat és lőport egymástól fémlemezzel kell elválasztani, egy szekrényben feketelőpor és füstnélküli lőpor nem tartható.

3. Lőhetek az elöltöltő fegyverrel a saját kertemben?

Nem. A hatályos jogszabályok értelmében, és a józan észnek megfelelve két helyen lehet elöltöltő fegyvert elsütni: nagy kaliberű fegyverek használatára engedéllyel rendelkező lőtéren, valamint elöltöltő fegyveres vadászatra jogosult esetében jogszerűen használt vadászterületen, vadászat során.

4. Hol találok olyan lőteret, ahol lehet elöltöltő fegyverrel lőni?

Minden olyan lőtéren lehet elöltöltő fegyverrel lőni, mely nagy kaliberű lőfegyverekre engedéllyel rendelkezik. Készülj arra, hogy jelenleg a legtöbb lőtér nem tart feketelőport és csappantyút. Ha úttörő vagy lakhelyeden, gyűjts magad köré leendő lövésztársakat, és győzzétek meg az egyesület vezetését, hogy teremtse meg a lőpor és csappantyú tartásának lehetőségét, vagy csináljátok meg az elöltöltő fegyveres sportlövészeti engedélyt.

5. Drága sport az elöltöltő fegyveres lövészet?

Nem, nem drága. A lövész és vadászsportok között kifejezetten olcsónak mondható. Egyrészt a fegyverek ára elmarad a szerelt lőszeres fegyverek mögött, másrészt jóval kevesebb lövést adunk le, mint a modern fegyverek esetében.

6. Mi kell ahhoz, hogy elöltöltő fegyverrel sportlövészetet folytassak?

Kell egy érvényes műszaki tanúsítvánnyal rendelkező fegyver. Be kell lépj egy lövészegyesületbe. Szükséges legálisan tartott feketelőpor és csappantyú, ez lehet az egyesület engedélyével tartott lőszerelem, vagy az elöltöltő fegyveres sportlövészeti vagy vadászati engedély alapján tartott lőszerelem.

7. Az egyesület engedélyébe be kell jegyezni saját tulajdonú elöltöltő fegyvereimet ha azokat a lőtéren lövészetre szeretném használni?

Egyesületi tagként minden olyan elöltöltő (és muzeális) fegyveredet használhatod a lőtéren, mely érvényes műszaki tanúsítvánnyal rendelkezik. Az engedélybe sem az elöltöltő fegyveres vadászati, sem a sportlövészeti engedély esetében nem kell bejegyezni a fegyvereket.

8. Mi kell ahhoz, hogy elöltöltő fegyverrel vadászhassak?

Először is kell, hogy legyen érvényes vadászjegyed és le kell tegyed az elöltöltő fegyveres vadászati kiegészítő vizsgát. Ezt a Magyar Elöltöltő Fegyveres Lövészek Szövetsége szervezi a hatóság bevonásával. Jellemzően negyedévente tartunk vizsgát. A vizsga tesztből, tételekből és gyakorlatból áll. A vizsga abszolválására felkészítő tanfolyamot szervez cégünk is, ide írj, ha regisztrálnál a következőre: event@kapszli.hu. Ha szakirodalmat vásárolnál: Németh Balázs: Az elöltöltő fegyveres lövészet és vadászat alapjai c. könyvet javasoljuk.

9. Az elöltöltő fegyveres vadászati engedélybe bejegyzik a fegyverek számát is?

Nem, az elöltöltő fegyveres vadászati engedély nem tartalmaz a fegyverre vonatkozó adatokat, de csak olyan fegyvert használhatsz vadászatra, mely megfelel a jogszabályoknak.

10. Milyen elöltöltő fegyvert vásároljak vadászatra?

A fegyver csöve legyen legalább 45 cm, űrmérete legyen legalább .45”. A töltet érje el a minimum energiakorlátokat, őz esetében 1000 J torkolati energiát, a több nagyvad faj esetében 2500 J torkolati energiát. Apróvadjaink esetében a söréttöltet energiája nincs korláthoz kötve. A fegyver rendelkezzen érvényes műszaki tanúsítvánnyal. Vásárlás előtt ellenőrizd, hogy a gyártó által megadott maximális töltet teljesíteni képes-e az elvárásokat.

11. Használhatom e csappantyús Sharps, vagy Gallager, vagy Smith puskámat vadászatra?

Nem. Vadászatra csak elöltöltő fegyver használható. Nem mintha a fent felsoroltak nem tudnák teljesíteni a feltételeket, de a muzeális fegyver nyitott jogi kategória, sajnos beletartoznak olyan fegyvertípusok is, melyek vadászat felhasználást semmiképpen nem célszerű engedélyezni.

12. Használhatok füst nélküli/petárdából kinyert/gyufaméregből nyert/szomszédtól kapott lőport az elöltöltő fegyverembe?

Nem. Biztonsági és jogi tekintetben is veszélyes az ilyesmi. Feketelőporos lövészetre és vadászatra csak és kizárólag kereskedelmi forgalomban vásárolt feketelőpor használható. Ennek jogi és biztonsági okai vannak.

13. Kell érvényes műszaki kártya az elöltöltő fegyverhez?

Igen, mind vadászatra, mind sportlövészetre csak abban az esetben használható, ha érvényes, a Polgári Kézlőfegyver- és Lőszervizsgáló Kft. (PKLV Kft.) által kiadott műszaki tanúsítvánnyal rendelkezik. Ezt új fegyverekhez a kereskedő kötelezően adja.

14. Vettem egy Denix replikát. Mennyi az engedélyezett töltete?

Csak olyan replikát szabad lövészetre használni, melyet arra terveztek. A spiáter díszfegyverek nem ilyenek, falidísznek készültek.

15. Vadászhatok, lőhetek egy antik elöltöltő puskával?

Igen, de ebben az esetben is a fegyvernek érvényes műszaki tanúsítvánnyal kell rendelkeznie, vagyis a puskát/pisztolyt be kell vizsgáltatni a PKLV Kft.-nél. A vizsgálat több részből áll, melynek vége a próbalövés. Javaslom, hogy inkább replika fegyverrel vadássz és lőj, de ha mindenképpen egy öreg fegyverrel járnád a vadászterületeket, lyukasztanád a lőlapot, úgy mérlegelj: sérülhet-e a fegyver gyűjteményi, történelmi értéke? A vizsgálat több lépésből áll, és alkalmas arra, hogy a lövés leadása tekintetben nem biztonságos fegyvereket még a próbalövés előtt kiszűrje. A régi fegyverek azonban rendelkezhetnek olyan hibákkal, melyek az előzetes vizsgálat során nem felismerhetőek, így a fegyver sérülhet, ami nem lehet célunk.

16. Lehet utánvéttel elöltöltő fegyvert vásárolni?

Nem, nem lehet. A jogszabály tiltja, csak személyes átvétellel értékesíthető. Elöltöltő fegyvert csak fegyverbolt forgalmazhat.

17. Sportlövészként mi a legegyszerűbb módja, hogy feketelőport és csappantyút tartsak muzeális fegyvereimhez?

A legegyszerűbb, 2022. január 1-től élő lehetőség a muzeális fegyver használatára vonatkozó sportlövészeti engedély megkérése. Ezt az illetékes hatóságnál kell kérvényezni miután elmúltunk 18 évesek, beléptünk egy lövészegyesületbe, letettük a Magyar Elöltöltő Fegyveres Lövészek Szövetsége által szervezett hatósági vizsgát, megteremtettük a lőszerelemek tárolási feltételeit lakcímünkön. Az engedély feltétele a lövészegyesületi tagság valamint az egészségügyi alkalmasság. Ha van már sportfegyvered, ez utóbbit igazolhatod a sportorvosival is, minden más esetben II. csoportos lőfegyvertartáshoz szükséges orvosira van szükséged.

18. Sok éve letettem a szövetség alapvizsgát. Ezt tudom használni elöltöltő fegyveres vadászati vagy sportlövészeti engedély megkéréséhez?

A szövetségi vizsga 2016-ban emelkedett hatósági vizsga szintjére. Sajnos az ez előtt vizsgák nem alkalmasak arra, hogy engedély alapfeltételeként elfogadja azt a hatóság. Ha a régi típusú vizsgát tetted le, sajnos újra kell vizsgázni.

19. Honnan ismerem fel, hogy új, vagy régi vizsgám van?

A legegyszerűbb, ha megnézed a vizsgabizonyítványodat. Ha a bizonyítvány A/5 formátumú karton, belső oldalán pedig látsz hatósági bélyegzőt, vizsgádon pedig nem csak a szövetségtől, hanem a hatóságtól is voltak bizottsági tagok, akkor új vizsgád van. Ezt kell keressed:

20. Van külön elöltöltő fegyveres vadász és sportlövész vizsga?

Nincs, az elöltöltő fegyveres hatósági vizsga mind a vadász, mind a sportlövész tematikát fedi.

21. Ha nincs rendőrségi engedélye a sportlövőnek, használhatja-e a saját fegyverét, és vásárolhat-e hozzá fekete lőport, és csappantyút?

Amennyiben lövészegyesületi tag és a muzeális fegyver rendelkezik érvényes műszaki kártyával, úgy a fegyvert használhatja. Lőport és csappantyút a lőtéren vásárolhat (amennyiben az egyesülete jogszerűen tarthat lőszerelemet), de ott fel is kell használja, épp ahogy eddig is adott volt ez a lehetőség. Ha tartani is akarja a lőszerelemet, úgy megkérheti az új típusú engedélyt.

A kérdések listáját folyamatosan bővítjük!