Történelmi fegyverek, lőszertöltés, vadászat

Modellágyús lőszabályzat

MSSZ

Feketelőporos Szakág

modellágyús lövészetek

szabályzata

2005.január.

Áttekintés

 1. Általános és speciális biztonsági szabályok.
 2. Lövegek és böllerek.
 3. Lövegek kezelése.
 4. Verseny és értékelés.

I. 1. Általános biztonsági szabályok.

I. 1. 1. A lőterekre vonatkozó minden általános és esetleges helyi, speciális biztonsági szabályt be kell tartani.

I. 1.2. Az elöltöltő fegyverekkel kapcsolatos minden, az M.L.A.I.C., a MEFLSZ és az MSSZ által megalkotott, elfogadott és alkalmazott biztonsági szabályt be kell tartani.

I. 1. 3. Csak gyári készítésű lőpor használható. Nyitott lőportartó használata tilos!

A lőportartót csak szikráktól védett helyen (pl. a felszerelés ládájában) szabad tartani.

Lőport csak lövésenkénti adagokban, zárt tartályokban lehet a tűzvonalra hozni.

Lőporadagolóból tölteni tilos!

I. 1.4. Minden fegyver töltöttnek számít, amíg annak töltetlenségéről meg nem győződünk.

I. 1. 5. Csak biztos célpontra szabad tüzelni, amelynek háttere is biztonságos.

I. 1.6. Csak jó műszaki állapotban lévő fegyverrel szabad lőni. I. 1.7. Ha a fegyver csütörtököt mond, csövét még egy percig a cél felé kell tartani,

hogy az esetleges késleltetett gyújtás balesetet ne okozzon.

I. 1. 8. Fegyvert csak a lőállásban, utasításra lehet megtölteni. I. 1.9. Lövészet közben szem és fülvédőt kell használni, védőkesztyű használata javasolt.

 1. Elöltöltős lövészeten a dohányzás és indokolatlan nyílt láng használata tilos!
 2. Lövészeten csak alkoholtól nem befolyásolt lövész vehet részt.
 3. A lövészetvezető utasításait azonnal és pontosan követni kell.

A versenybíró kijelöli és engedélyezi a lövésznek a lőállás elfoglalását. A „Tűz” parancs elhangzása előtt és a „Tüzet szüntess” parancs elhangzása után sem az ágyúhoz, sem a gyújtókomponensekhez nem szabad nyúlni. ( Kivéve a lőállás elhagyásakor, ill. utasításra.) Az ágyú ürítése a lövészetvezető utasítására a golyófogóba történő lövéssel történik.

1.1.13. A versenysorozat fegyelme.

Csak a lövészetvezető „Tűz” parancsa után lehet a töltést megkezdeni és a sorozatban szereplő lövésszámot leadni.

Tüzet szüntess” parancsra az ágyúval kapcsolatos minden tevékenységet be kell szüntetni. Nem szabad az ágyúhoz nyúlni.

Amennyiben ilyenkor a cső töltése már részben vagy teljesen elkészült, azt a lövészetvezetőnek jelenteni kell. Az „Üríteni” parancsra a lehető leghamarabb ki kell lőni a csövet a golyófogóba.

A sorozat lövésszámainak leadása után, vagy az ürítő lövés leadása után a tüzér jelenti a lövészetvezetőnek: „Tüzelést befejeztem.” , majd a lőpad mögött várakozik. A „Biztosíts”, vagy „Töltetlenséget ellenőrizni” parancsra a tüzér köteles ellenőrizni, ill. utasításra bemutatni a cső töltetlenséget, majd a lőpad mögött várakozik. (A töltetlenség ellenőrzésére, ill. bemutatására a tüzérnek rendelkeznie kell egy mércével, mérőrúddal, amin az üres cső hossza egyértelműen be van jelölve.) Minden tüzér idegen segítség nélkül tevékenykedik.

Az előforduló zavart, meghibásodást a tüzér saját maga, még a verseny ideje alatt, (vagy a sorozat ideje alatt) megszüntetheti, és a kiírt határidőig folytathatja ill. befejezheti a versenyt.

A nézők és a résztvevők kötelesek csendben, nyugodtan viselkedni, a versenyt nem zavarhatják. Továbbá figyelniük kell arra, hogy sem maguk, sem csomagjuk, felszerelésük ne képezzen akadályt.

I. 2. Speciális biztonsági szabályok.

I. 2. 1. A lövegeket flexibilisen rögzíteni kell. ( A túlzott hátrasiklás, elgördülés, felvágódás. elkerülésére. ) A lehetséges rögzítési módokat a III. rész tárgyalja.

I. 2. 2. Mivel az ágyúk begyújtása nyílt lánggal történik, a lőpor biztonságos kezelése még nagyobb odafigyelést kíván. A kiszóródott lőport minden lövés előtt nedves ronggyal el kell távolítani.

I. 2. 3. Tisztítás:

Tapasz nélküli lövedék használata esetén, az elkokszosodás megakadályozására a csövet minden lövés után egy rendszeresített nedves anyaggal át kell mosni.

I. 2. 4. Elkokszosodás:

Amennyiben az elkokszosodás mégis bekövetkezne, és mértéke miatt a lövedéket nem lehetne szorosan a lőpor töltetre tölteni, a lövést semmilyen körülmények között sem szabad leadni. Mivel az ürítés ilyenkor lövéssel nem valósítható meg, a csövet és a már korábban betöltött lőport vízzel el kell árasztani, és a lövedéket csak ez után szabad megkísérelni kihúzni. Csak a cső alapos tisztítása után lehet a lövészetet folytatni.

II. Lövegek és böllerek.

II. 1. Böllerek.

II. 1. 1. Lövészversenyek, lövészrendezvények, egyéb összejövetelek ünnepélyességének emelésére erős hanghatású fegyver szerű eszközöket használnak.

II. 1. 2. Kézi böllerpisztoly: pisztoly markolattal és ágyazattal szerelt, nagy kaliberű, rövid, sima csövű, elöltöltö pisztoly. Gyújtása lehet keréklakatú, kovalakatú, vagy csappantyús lakatszerkezetű. Töltete böllerpor, (durva szemcsézetű, FFg ) vagy vadász feketelőpor (FFFg). A töltet nagysága csak akkora lehet, hogy az égéskor keletkező gáz nyomása ne haladja túl a biztonságos nyomáshatárt. Fojtás lehet papír, textil, stb. sérülést nem okozó anyag. Bármilyen lövedék, szilárd anyag stb. betöltése, kilövése tilos!

II. 1.3. Agyazott böllerpuska: ugyanaz (nagyban hasonló) mint a böllerpisztoly, de puska agyazással szerelt. Töltete, fojtása, gyújtása megegyezik a böllerpisztolyéval. Lövedék, szilárd anyag betöltése, kilövése tilos!

II. 1. 4. A böllerek elöltöltő fegyvereknek minősülnek, ezért csak akkor működtethetők, ha csövükön érvényes hatósági lőpróbajel van.

II. 2. Lövegek.

II. 2. 1. Minden olyan sík irányú lövésre alkalmas elöltöltő modellágyú és feketelőporos

kamrás modellágyú részt vehet a versenyen, amelynek csövén érvényes hatósági

lőpróbajel található.

A modellnek egy történelmi elődjének kell megfelelnie. (Ennek bizonyítása a tüzérre

tartozik.)

A löveg biztonságos műszaki állapotáért a tüzér felel.

Egybe szerelt lőszerrel, kartáccsal, stb. töltött, vagy meredeken tüzelő ágyúk nem

vehetnek részt a versenyeken.

II. 2 2 Ágyúosztályok.

I.Kategória: miniatűr modell (kb. 1:10 arányú), csőhossz: 20 cm-ig,

(gyúlyuktól a torkolatig, kamrás ágyúnál a teljes csőhossz)

II.kategória: modellágyú (kb. 1:5 arányú), csőhossz: 20 – 40 cm,

(gyúlyuktól a torkolatig, kamrás ágyúnál a teljes csőhossz)

III.kategória: nagy modell (kb. 1:3 arányú), csőhossz: 40 – 80 cm,

(gyúlyuktól a torkolatig, kamrás ágyúnál a teljes csőhossz)

III. Lövegek kezelése.

III. 1. Az ágyú felállítása.

III. 1.1. Kis méretű, I., II. kategóriába tartozó ágyúkat lőpadról (asztal) is lehet működtetni. A lövéskor történő visszarúgásból eredő elugrás, elgördülés megakadályozására a következő módszerek alkalmazhatók:

Brooktaue”: az ágyúcső zsinórral a lőpadra van rögzítve. Zsinórra kötött ellensúly alkalmazásával is meg lehet akadályozni az elgördülést, valamint gyorsszorítóval is rögzíteni lehet a csövet. Lejtős rámpa: ahol az ágyú a lendülettől felszaladhat. Faék: a kerekek faékkel történő rögzítése. Homokzsákos rögzítés. III. 1. 2. A lőállás berendezésének megváltoztatása, különösen ami sérülést eredményezhet,

tilos!

III. 1.3. Nem megengedettek azok a konstrukciók, amelyek az egyszeri beállítás és tüzelés után az ágyút ismét lőpozícióba hozzák. Különösen azok a konstrukciók, amelyek az ágyú oldal irányú megvezetését biztosítanák. Az ágyúnak a lőállásban, lőpadon mindenkor elmozdíthatónak kell lennie. (Mindenek előtt oldalirányban és előre.) Az ágyú hanyag összeszereléséből, kezeléséből eredő minden kárért és balesetért a tüzér felel!

III. 2. Irányzás.

III. 2. 1. Az ágyúcsövön lövéskor egy célgömb kivételével más irányzó berendezés nem

lehet.

Stabil irányzék alkalmazása a lövegmozdonyon, vagy lafettán tilos.

Az ágyú irányzásához quadráns, lövészlibella, vagy hasonló konstrukciójú

mérőeszközök a következő feltételek mellett használhatók:

1. Az irányzáshoz nyílt irányzék, célgömb, ( ami lehet tüske, ék, stb), és nézőke
használható. A célképet nagyító berendezés, zárt irányzék, modern célzó
berendezés (pl. lézerpontos irányzó), stb. használata tilos!

A cél megfigyelésére távcső használható.

 1. Az irányzó berendezés, nézőke csak az ágyú beállításának idejére szerelhető fel.
  A lövés előtt azt le kell venni.
 2. A függőleges vonal meghatározásához az irányzót el lehet látni mérőónnal,
  vagy függővassal.

Vízmérték, vagy hasonló rendszer használata a vízszintes, vagy a függőleges vonal meghatározására tilos!

 1. A derékszög beállításához fokbeosztású skálák minden fajtájának használata
  megengedett.
 2. Az irányzék optimális emelésének és rögzítési lehetőségének biztosítása
  megengedett. Az oldalirányú állítási lehetőségei azonban nem.
 3. Az irányzó berendezés méreteinek nem kell az ágyú méreteivel arányban lennie,
  ez nem lenne praktikus. Bármilyen kívánt méret megengedett, azonban a
  célzóvonal hossza nem lehet 40 cm-nél több.

 

 1. Az ágyún elhelyezett irányzék lehet a csövön, vagy a lövegmozdonyon
  lehet kis mag, sík felület, bemarás, vagy bereszelés, amíg annak nincs a
  fecskefarok karakterűhöz hasonló hatásfoka.
 2. A felszerelt irányzék bárhol elhelyezhető az ágyún, azonban egyik darabja sem
  kerülhet a torkolatba, vagy a torkolat elé.

in. 3. Töltés, gyújtás.

III. 3. 1. Hajtóanyag, töltet.

Csak kereskedelemben kapható feketelőpor használható. A töltet nagysága csak akkora lehet, hogy az égéskor keletkező gáznyomás ne haladja túl a biztonságos nyomáshatárt. A lőport ömlesztett, vagy papírba csomagolt formában (lövedék nélküli patron) lehet a csőbe juttatni.

III. 3. 2. Lövedék.

A csőbe csak golyó alakú, lágy ólomból készült lövedék kerülhet. A lövedéket lőzsírral, vagy olajjal impregnált tapasszal, vagy anélkül tölthetjük. Multiplex lövedékek, kartácsok, vasgolyók, robbanó testek, darabolt sörét, szögek, üvegtörmelék, hasonlók használata alapvetően tilos!

III. 3.3. Köztes anyag, fojtás.

Fojtásként papír, textil, gríz, vagy hasonlók használhatók Filckorong, kemény papír, vagy hasonlók használata tilos!

III. 3. 4. Gyújtás.

A töltet begyújtására csak gyújtózsinórt, kova- ill. perkussziós lakatot szabad használni. A gyúlyukra töltött gyújtóport, vagy a gyújtózsinórt nyílt lánggal lehet meggyújtani, amennyiben a lángot a gyújtás után azonnal el lehet oltani. Pl.: irányított lángú öngyújtó, mini forrasztó készülék, vagy piezógyújtó kerámia égőtesttel. A töltet égő kanóccal, vagy izzó anyaggal történő begyújtása biztonsági okból tilos! Szintén tilos kémiai, vagy elektromos gyújtó használata.

III. 3.5. Gyújtóláng készenlétben tartása.

Az ágyú begyújtásához semmilyen égő, izzó, fölhevült, parázsló anyag nem tartható készenlétben. Forrasztólámpa, gyufa használata nem megengedett. (A gyújtóeszköz (gyújtózsinór) begyújtásához egyedül és kizárólag gázöngyújtó használata javasolt. Az öngyújtót csak az ágyú teljes és befejezett töltése, lőpozícióba helyezése után lehet meggyújtani.) Az ágyú begyújtásán kívül nyílt láng használata, vagy készenlétben tartása tilos!

IV. Verseny és értékelés

IV. 1. Felkészülési idő és a lőállás elfoglalása:

A tüzér a löállást a lövészetvezető utasítására foglalhatja el. Az ágyúkat, a felszerelést a lőállásba lehet szállítani. A szabad lőállásokat figyelembe véve, a lőtérvezető utasítása alapján, a felkészülési idő alatt rendezhetik be a lőállásokat. A felkészülési idő max. 15 perc. Az előkészület végeztével a tüzér a lőállása mögött várakozik.

IV. 2. A verseny:

IV. 2. 1. Alapverseny. „Tüzér iskola-lövészet”.

1.versenyszám: Precíziós lövés

Cél: ISSF 50 m-es 10 köregységes pisztoly lőlap Távolság: 25 vagy 50 m (kiírás szerint) Próbalövés: max. 3 Értékelt lövések száma: 5 Lőidő : 15 perc

2.versenyszám: „Várfoglalás”

Cél: SKH várszimbólum ( 60 x 110 cm nagyságú stilizált rajz egy várról,

a találati zónák bejelölésével.) Távolság: 25 vagy 50 m (kiírás szerint) Próbalövés: 0 Értékelt lövések száma: 5 Lőidő: 15 perc

Találatok értéke: találat a falon: 1 pont

a tornyon:5 pont

ablakon:10 pont

ágyú ütegen: 20 pont

találat a király hálószobájának ablakán:40 pont

a lőportornyon:80 pont

a zászlón:200 pont

3.versenyszám: „Gyorstüzelés”

Cél: ISSF 50 m-es 10 köregységes pisztoly lőlap

Távolság: kiírás szerint (javasolt 15 – 25 m között)

Lőidő: 5 perc

Találatok értéke: az 1-3 köregység közti találat értéke 1 pont

a 4-6 „„ „ „5 pont

a 7-10 „„ „ „ értékük szerint

Az alapverseny összértéke: precíziós lövészeten elért pontszám xxx

várfoglalásnál „ „xxx

+ gyorstüzelésnél „ „xxx

= összértékxxx

IV. 2. 2. „Precíziós modellágyú lövészet”

Cél: ISSF 50 m-es 10 köregységes pisztoly lőlap Távolság: 25 m, 50 m, 100 m (kiírás szerint) Lőidö: 30 perc

Lövések száma. 13 (10 értékelt, 3 legrosszabb levonva) Próbalövés: 0

MSSZ Feketelőporos Szakág minősítő táblázata elöltöltős modellágyúkra.

Az Alapversenyen elérhető legmagasabb pontszám 1100. Ebből legoptimálisabb esetben 1000 pont a várfoglalásnál érhető el. Az Alapverseny precíziós lövészeténél 50 pont, és 50 pont a gyorstüzelésnél. A 13 lövéses „Precíziós modellágyús lövészeten” 100 a maximális pontszám.

A célzókészség megállapítására az ISSF 50 m-es pisztoly lőlap a legalkalmasabb, ezért a 13 lövéses „Precíziós modellágyús lövészeten” elért eredmények adják a modellágyús tüzér minősítését.

I. osztályú modellágyús tüzér, aki 71 és 100 pont közötti eredményt ért el.

II.osztályú modellágyús tüzér, aki 41 és 70 pont közötti eredményt ért el.

 1. osztályú modellágyús tüzér, aki 11 és 40 pont közötti eredményt ért el.
 2. osztályú modellágyús tüzér, aki 1 és 10 pont közötti eredményt ért el.

Akinek nem értékelhető az eredménye, nem vehet részt versenyen. Szakosztály vezetője felügyelete mellett folytassa a felkészülést, amíg eredménye értékelhető lesz.

Modellágyús lövésznek évente legalább egyszer részt kell vennie minősítő versenyen!