Történelmi fegyverek, lőszertöltés, vadászat

Hagyományos vadászok összefogása

Galyatatő, 2013. július 14.

 

Ismét egy fontos lépéssel kerültünk közelebb a magyarországi elöltöltő fegyveres vadászat megvalósulásához. Együttműködésünk nem új keletű a hagyományos vadászati módok képviselőivel, hiszen céljaink, gondjaink, jövőnk közös, így kézenfekvő volt, hogy az érdekvédelem terén is egymásba kapaszkodjanak a hagyományőrző vadászati módok, a magyar vadászati kultúra őrei. A megállapodás védnöki szerepét dr. Semjén Zsolt az OMVV elnöke és Feiszt Ottó az OMVK elnöke vállalta.

Szeretnék tartózkodni a „történelmi” vagy „korszakalkotó” jelzőktől, de mindenképpen hangsúlyozni kell a mai nap jelentőségét. Szövetségünk, a Magyar Elöltöltő-Fegyveres Lövészek és Vadászok Szövetségének kezdeményezésére az Országos Vadásznap keretében az Országos Magyar Vadászati Védegylet és az Országos Magyar Vadászkamara védnöksége alatt együttműködési megállapodást írt alá a Vadászati Kulturális Egyesület, a Magyar Solymász Egyesület és a Magyar Vadászíjász Egyesület és a Magyar Elöltöltő fegyveres Lövészek és Vadászok Szövetsége.

A együttműködési megállapodás aláírói:

Dr. Semjén Zsolt, az OMVV elnöke

Feiszt Ottó, az OMVK elnöke

Oláh Csaba, a VKE elnöke

Ambrózy Árpád, a MVE elnöke

Turcsányi Zoltán, a MSE elnöke

és Németh Balázs, a MEFLVSZ elnöke

A szervezetek célja nem más, mint közös platformot létrehozni érdekeink hatékonyabb képviselete érdekében. Közös célunk, hogy Magyarország példát mutasson a vadászati hagyományok őrzésében, ápolásában, s hogy öregbítsük, építsünk hazánk megítélését, szerepét a világban. A szervezetek abban is megállapodtak, hogy első egyeztetésüket az idei Gödöllői Vadásznapon tartják majd 2013. szeptember 15-én. A gödöllői esemény nagyszerű alkalmat biztosít erre, hiszen a már sok éve megrendezett vadásznap idén a hagyományos vadászati módokról fog szólni.

Szeretnék tartózkodni a „történelmi” vagy „korszakalkotó” jelzőktől, de mindenképpen hangsúlyozni kell a mai nap jelentőségét. Szövetségünk, a Magyar Elöltöltő-Fegyveres Lövészek és Vadászok Szövetségének kezdeményezésére az Országos Vadásznap keretében az Országos Magyar Vadászati Védegylet és az Országos Magyar Vadászkamara védnöksége alatt együttműködési megállapodást írt alá a Vadászati Kulturális Egyesület, a Magyar Solymász Egyesület és a Magyar Vadászíjász Egyesület és a Magyar Elöltöltő fegyveres Lövészek és Vadászok Szövetsége.

A megállapodás

A megállapodás

A együttműködési megállapodás aláírói:

Dr. Semjén Zsolt, az OMVV elnöke

Feiszt Ottó, az OMVK elnöke

Oláh Csaba, a VKE elnöke

Ambrózy Árpád, a MVE elnöke

Turcsányi Zoltán, a MSE elnöke

és Németh Balázs, a MEFLVSZ elnöke

 

dr. Semjén Zsolt (OMVV) és Feiszt Ottó (OMVK)

dr. Semjén Zsolt (OMVV) és Feiszt Ottó (OMVK)

 

Oláh Csaba (VKE) és Németh Balázs (MEFLVSZ)

Oláh Csaba (VKE) és Németh Balázs (MEFLVSZ)

 

Ambrózy Árpád (MVE) és Turcsányi Zsoltán (MSE)

Ambrózy Árpád (MVE) és Turcsányi Zsoltán (MSE)

A szervezetek célja nem más, mint közös platformot létrehozni érdekeink hatékonyabb képviselete érdekében. Közös célunk, hogy Magyarország példát mutasson a vadászati hagyományok őrzésében, ápolásában, s hogy öregbítsük, építsünk hazánk megítélését, szerepét a világban. A szervezetek abban is megállapodtak, hogy első egyeztetésüket az idei Gödöllői Vadásznapon tartják majd 2013. szeptember 15-én. A gödöllői esemény nagyszerű alkalmat biztosít erre, hiszen a már sok éve megrendezett vadásznap idén a hagyományos vadászati módokról fog szólni.

Pechtol János, az OMVK főtitkára, sok segítséget kapunk tőle

Pechtol János, az OMVK főtitkára, sok segítséget kapunk tőle

Sok támogatást kapott az elöltöltő-fegyveres vadászat az elmúlt években a vadászatban érdekelt társadalmi szervezetektől, s e megállapodás aláírásával, melynek egyik motorja éppen a mi közösségünk volt, felkerült egy hangsúlyos pont az „i”-re: az együttműködési megállapodás nem csak azt jelzi, hogy együtt van, ami összetartozik, hanem azt is, hogy immáron e rendszer szerves része hivatalosan az elöltöltő fegyveres vadászat is.

Pólik Sándor, szövetségünk főtitkára, a megállapodás szövegezője

Pólik Sándor, szövetségünk főtitkára, a megállapodás szövegezője
A megállapodás szövege:

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

Amely létrejött az Országos Magyar Vadászati Védegylet és az Országos Magyar Vadászkamara védnöksége alatt,

a Magyar Elöltöltő-Fegyveres Lövészek és Vadászok Szövetsége

a Magyar Solymász Egyesület

a Magyar Vadászíjász Egyesület

és a Vadászati Kulturális Egyesület,

továbbiakban: „Szervezetek” között, Galyatetőn, az Országos Vadásznap keretében, 2013. július 13-án. Az aláíró Szervezetek képviselői:

Felismerve azt, hogy a vadászati kultúra az egyetemes emberi, európai és magyar kulturális örökség szerves és attól el nem választható része,

Vállalva, hogy a tradicionális vadászati módok művelői és hívei közösséget vállalnak Egymás törekvéseivel,

Szem előtt tartva a Vadászelődeink által ránk hagyományozott szellemi és tárgyi örökség megőrzésének önként vállalt kötelezettségét,

Támogatva azon vadászati módokat, melyek sikerének záloga az ember és állat együttműködése, legyen szó vadászkutyáról, ragadozó madárról, vagy más, vadászatra képzett állatról,

Az alábbiak kölcsönös elfogadásáról és tiszteletben tartásáról állapodnak meg:

  • Példaképként tekintünk Vadászelődeinkre, akik elkötelezettségük, tudásuk, áldozatvállalásuk révén lehetővé tették számunkra, hogy hódolhassunk e szenvedélynek.

  • Kívánatosnak tartjuk és előmozdítjuk azon vadászati módok (elöltöltő fegyveres vadászat, solymászat, vadászíjászat, stb.) terjesztését és népszerűsítését, melyek a vad és a vadász nemes küzdelmét kiegyenlítettebbé teszik.

  • Kívánatosnak tartjuk, hogy a vadászat bizonyos módjai – kellő felügyelet mellett – már a nagykorúság elérése előtt gyakorolhatóak legyenek.

  • Elkerülendő, hogy a zsákmányszerzés pusztán technikai sporttá silányuljon, az általunk már gyakorolt, vagy gyakorolni kívánt vadászati módok művelése során – a hatályos jogszabályi rendelkezésekkel összhangban – minimálisra redukáljuk az elektronikus segédeszközök használatát. Ezt önmagunkra nézve még akkor is kötelezőnek tartjuk, ha az említett eszközök használatának tekintetében a jelenleginél megengedőbb szabályozás lépne életbe.

  • Nem támogatjuk a tevékenységünket érintő vadászati-, természetvédelmi-, fegyverjogi-, és egyéb jogszabályok olyan módon történő szigorítását, ami a szervezeteinkkel történő előzetes egyeztetés vagy álláspontunk figyelembe vétele nélkül valósul meg. Ezért, és céljaink elérése érdekében

  • a tevékenységünket érintő bármely kérdésben, mindenkor készek vagyunk az egyeztetésre és az együttműködésre a Jogalkotóval valamint érdek-képviseleti szervezeteinkkel.

  • Vállaljuk, hogy közös, együttes kiállással, a meggyőzés erejével válaszolunk bármely olyan megnyilvánulásra, mely tevékenységünket a nyilvánosság előtt negatív színben tünteti fel, jelentéktelennek vagy bármilyen szempontból károsnak igyekszik beállítani.

A Szervezetek képviselői jelen, két oldalból álló Megállapodást elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, támogatólag aláírták.

A jelen megállapodás hat darab eredeti, egymással teljes egészében megegyező példányban készült, amelyből egy – egy darab a Szervezeteknél, egy – egy darab a védnökséget vállaló Országos Magyar Vadászati Védegyletnél és az Országos Magyar Vadászkamaránál marad.

Kelt mint fent.