Történelmi fegyverek, lőszertöltés, vadászat

MEFLVSZ verseny- és lőszabályzat

ELÖLTÖLTŐ-FEGYVERES ÉS TÖRTÉNELMI PONTLÖVÉSZ

VERSENY ÉS LŐSZABÁLYZAT

(Magyar Sportlövők Szövetsége – Magyar Elöltöltő-Fegyveres Lövészek Szövetsége)

 

 

 1. Bevezető

Jelen szabályzat rendelkezései összhangban állnak az Elöltöltő Fegyveres Lövész Szövetség Nemzetközi Bizottságának (MLAIC) lőszabályzatával. A jelen szövegben nem szabályozott kérdésekben az MLAIC szabálykönyv paragrafusai a mérvadóak. Szabályok értelmezésével kapcsolatos kérdésekben első fokon illetékes a szakágvezető, másodfokon pedig az MSSZ Technikai és Versenybírói Bizottságának elnökéből, a MEFLSZ főtitkárából, az MSSZ mindenkori szakágvezetőjéből, és a MEFLSZ mindenkori elnökéből összehívott döntőbizottság. Amennyiben e fórumok sem tudják megfelelően eldönteni a vitás kérdést, úgy közvetlenül az MLAIC versenybírói bizottságát kell véleményezésre felkérni.

 1. A Magyar Sportlövők Szövetsége és a Magyar Elöltöltő-Fegyveres Lövészek Szövetségének együttműködése

A két történelmi lövészetben érdekelt szervezet 2005. októberben kötött megállapodást, hogy ne megossza, hanem összekösse a hazai történelmi lövészeket. A megállapodás értelmében a két szervezet közösen szervezi a hazai elöltöltő fegyveres életet (az MSSZ sportági szakszövetségként, a MEFLSZ pedig társadalmi támogató szervezetként). A közös versenyeztetés, érdekképviselet mellett, a két szervezet közösen delegál versenyzőket nemzetközi versenyekre is.

 1. A szervező egyesületek feladatai

A lövészegyesületek feladata, hogy minősítő, barátságos, országos, és nemzetközi versenyek magas szintű szervezésével támogassák a hazai történelmi pontlövész élet fejlődését.

 1. Versenyek típusai

 1. MLAIC EB és VB

Az Elöltöltő Fegyveres Lövész Szövetség Nemzetközi Bizottságának (MLAIC) szervezésében megrendezésre kerülő Európa- és Világbajnokságok. A részt vevő válogatottat az MSSZ és a MEFLSZ közösen delegálja, közös válogató versenyek után.

 1. MLAIC Friendship

Az Elöltöltő Fegyveres Lövész Szövetség Nemzetközi Bizottságának (MLAIC) szervezésében megrendezésre kerülő barátságos Európa és Világkupák. A részt vevő válogatottat az MSSZ és a MEFLSZ közösen delegálja, szabad nevezés alapján.

 1. Országos Bajnokságok

Az Országos Bajnok cím odaítélése céljából szervezett országos verseny. Részt vehet rajta minden MSSZ licenszkártyával, vagy elöltöltő-fegyveres vizsgával és egy versenyre szóló versenyengedéllyel rendelkező lövész. Az Országos Bajnok cím odaítélését lehetővé kell tenni minden egyéni és csapat kategóriában, amennyiben azokra érdeklődés mutatkozik (minimális létszám: 4 fő). Érdeklődés esetén szintén lehetőséget kell teremteni a Szenior (60 év feletti) és Junior (18 év alatti) Országos Bajnok cím odaítélésére. A Junior és Szenior országos csúcsok regisztrálására is lehetőséget kell teremteni.

 1. Világverseny válogatók

Az MLAIC világverseny előtti országos felkészülő versenyek, részt vehet rajta minden MSSZ licenszkártyával, vagy elöltöltő-fegyveres vizsgával és egy versenyre szóló versenyengedéllyel rendelkező lövész.

 1. Minősítő versenyek

Éves minősítés megszerzésére szolgáló országos vagy helyi verseny, Részt vehet rajta minden MSSZ licenszkártyával rendelkező lövész. Legalább két egyesület versenyzőinek részt kell venni a versenyen, csak akkor lehet minősítő. Tartható országos kupák és világverseny válogatókkal együtt.

 1. Országos kupák

Országos barátságos kupák, lövésztalálkozók, részt vehet rajta minden MSSZ licenszkártyával, vagy elöltöltő-fegyveres vizsgával rendelkező lövész.

 1. Barátságos versenyek, találkozók

Barátságos helyi versenyek, részt vehet rajtuk minden olyan lövész, mely megfelel a hatályos jogszabályoknak és rendelkezik MEFLSZ vizsgával.

 1. Korosztályok

 1. Juior

Junior kategóriában indulhat minden olyan 14-18 év közötti versenyző, aki az adott évben töltötte/tölti be a 14. életévét, vagy az adott évben töltötte/tölti be a 18. életévét. A 18. életévét betöltött versenyző eldöntheti, hogy a felnőtt, vagy a junior korosztályban versenyezzen. A Junior korosztály minősítő szintjei a Felnőtt minősítő szintek 92%-a.

 1. Felnőtt

Felnőtt korosztályban versenyezhet minden 18-59 közötti versenyző.

 1. Szenior

A Szenior korosztályban versenyezhet minden 60. életévet adott évben betöltött/betöltő versenyző. A versenyző saját döntése alapján a felnőtt kategóriában is versenyezhet. A Szenior korosztály minősítő szintjei a Felnőtt minősítő szintek 85%-a.

 1. Alapvető versenyszervezési irányelvek

 1. Időpontok, ütközések

Az éves versenylista meghatározásakor elsősorban az MSSZ szabályzata alapján kell eljárni. Hogy egy verseny bekerülhessen az éves versenylistába, annak pontos dátumát az előző év Október 15-ig a szakágvezető tudomására kell hozni. Minősítő versenyek esetében a verseny napja előtt minimum 1 hónappal a részletes kiírást el kell küldeni az MSSZ részére, hogy az megfelelően regisztrálva legyen a minősítési rendszerben. Lehetőség van évközben is felvenni versenyt a listára, de annak dátuma nem ütközhet semelyik korábban lejelentett országos érvényű (kiemelt országos kupák, világverseny minősítők, megye vagy országos bajnokságok) időpontjával. Barátságos versenyek történhetnek egymással párhuzamosan, egy napon is különböző helyszíneken. Minden egyesületnek törekednie kell arra, hogy mind a saját szervezésű, mind a társ egyesületek által szervezett versenyek a lehető legnagyobb versenyző számot mozgathassák meg, ezért az időpontok meghatározásánál kölcsönös jóindulattal, kompromisszumkészséggel kell eljárni.

 1. Lőterek infrastruktúrájára, felszereltségére vonatkozó irányelvek

 1. A lőtér jellege

Elöltöltő-fegyveres (feketelőporos) versenyt szervezni olyan lőtéren javasolt szervezni, mely nyitott vagy félig nyitott. Zárt lőterek esetében csak olyan lőtér jöhet számításba, mely megfelelő elszívó rendszerrel rendelkezik ahhoz, hogy legalább 5 lőállás folyamatosan működni tudjon.

 1. Lőállásszám

Országos jellegű versenyek (OB, válogatók, országos kupák) olyan lőtéren szervezhetőek, melyek lőállásszáma biztosítja legalább 25 versenyző rajthoz állását, minimum 3 számban egy nap alatt. (75 start/nap), de javasolt, hogy olyan lőtér szervezzen országos jellegű versenyt, mely kezelni tud 100-150 startot is.

 1. Lőállások kialakítása

A lőállásokat úgy kell kialakítani, hogy álló lövészet esetén a lövésznek legalább 1,2m széles állás, fekvő lövészet esetén pedig legalább 1,5m széles állás jusson. A padlózat lehet fa, beton, vagy egyéb kövezet. OB-t rendezni csak olyan lőtéren lehet, mely lőállásai mindegyike kemény, egyenlített padlózattal rendelkezik.

 1. Biztonsági zóna

A biztonsági zóna határvonalát a lőállások mögött 3m-re kell meghúzni. Ezen a területen a verseny folyamán csak a lövészek, lövészetvezetők és bírók tartózkodhatnak. A nézők a kordonon kívül helyezkedhetnek el, de hangoskodással, vagy bármi egyéb módon nem zavarhatják a lövészeket.

 1. Töltő asztalok

Minden lövész számára biztosítani kell megfelelő töltőasztalt a lőállásban, melynek legalább 80cm magasnak és legalább 40x40cm felületűnek kell lenni.

 1. Elválasztó paravánok

A lőállásokat lehetőség szerint paravánnal kell elválasztani egymástól. A csappantyús fegyverek esetében ez ajánlott, kovás fegyverek esetében viszont kötelező.

 1. Lőlapok, lőlaptartók

Lehetőség szerint minden versenyt az MLAIC szabályoknak megfelelően 2 lőlapra kell lőni. Ha erre nincs lehetőség, úgy a verseny bíráinak és a lövészeknek fokozott figyelmet kell szentelnie az esetleges dupla lövések regisztrálására. A lövésznek a dupla lövést még a lőállásban jelenti a lövészetvezetőnek, aki regisztrálja azt, és jelzi az értékelőknek. Ha ez nem történik meg, és az értékelők nem tudják egyértelműen elfogadni a találatot duplának, úgy hibának kell értékelni. A lőlaptartókat úgy kell kialakítani, hogy a lőlapok alsó szélének magassága 120cm legyen álló lövészet esetén, és 60cm fekvő lövészet esetén. Terep lőtér esetén ellenőrizni kell a talaj emelkedését is, és azt a lőlaptartók magasságával korrigálni. A lőtérnek a várható startszámhoz képest 10%-kal több megfelelő lőlappal kell készülnie. A használandó lőlapok fehér, vagy vajszínűek lehetnek, de mindenképpen kartonból, vagy vastag papírból kell készülniük, hogy lehetővé tegyék a pontos találatértékelést.

 1. Pihenő helységek, egyéb szolgáltatások

Országos versenyt olyan lőtéren javasolt szervezni, mely megfelelő kiszolgáló egységgel (büfé, klubhelység, társalgó) rendelkezik. Különös figyelmet igényel, hogy őszi, téli, tavaszi versenyeket olyan lőtéren szervezzenek, amely rendelkezik melegedő helységgel is.

 1. Lőpormérő helység

A verseny szervezőjének biztosítania kell a verseny napján megfelelő lőpormérő helységet, hogy az egyesületi lőport a lövészek nyugodt, védett körülmények közt mérhessék ki. Lehetőség szerint biztosítsanak a lövészek számára asztalt, széket, mérleget, tölcséreket. A lőpormérő helység nem lehet lőállások mellet, nem lehet dohányzó hely mellett. Fokozottan ügyelni kell a hely tűzvédelmére. A lőpormérő helységet lőpor csak zárt fiolákba kiadagolva hagyhatja el.

 1. Vizesblokkok

Országos jellegű versenyeket csak olyan lőtéren lehet szervezni, mely a várható versenyzőlétszámnak megfelelő vizes helységgel rendelkezik. Barátságos jellegű versenyen is minimálisan a kézmosási lehetőséget biztosítani kell a résztvevőknek.

 1. Személyi feltételek

 1. A versenyigazgató

A versenyigazgató feladata a verseny részfolyamatainak koordinálása. Egy személyben felelős a verseny egészének megfelelő lefolytatásáért.

 1. A vezető versenybíró

A vezető versenybíró felügyeli a verseny szabályszerűségét. Vitás kérdésekben az ő döntése mérvadó. A vezető versenybíró minősítő verseny és OB esetén MSSZ első osztályú bíró lehet csak.

 1. Az indítóbírók, lövészetvezetők

Feladatuk a lövészet biztonságos levezetése, fegyverek szabályszerűségének ellenőrzése. A lőtér minden külön álló lőpályáján külön indítóbírót kell alkalmazni. MSSZ bírói vizsgával kell rendelkezniük.

 1. Az értékelőbírók

Feladatuk a lőlapok MLAIC, MEFLSZ és MSSZ szabálykönyv szerinti kiértékelése, és a versenyzők eredményeinek rangsorba állítása. Lehetőség szerint legalább 2 értékelőbíró legyen jelen minden versenyen, ha ez nem lehetséges, akkor a vezetőbíró vegyen részt az értékelésben is. A kalkulált eredményeket legalább egyszer ellenőrizni kell, pontegyezés esetén a 2 értékelőbíró és a vezetőbíró vizsgálja meg a kérdéses lőlapokat, és közösen dönt.

A verseny szervezésében résztvevő tisztségviselők mindegyikének ismernie kell jelen lőszabályzat előírásait, és rendelkezniük kell elöltöltő-fegyveres vizsgával is.

 1. Fegyverekkel kapcsolatos feltételek

 1. Fegyverek ellenőrzése

A versenyeken csak olyan fegyver indulhat el, melynek általános műszaki állapotát és jogi állapotát az indítóbírók megvizsgálták. Ellenőrizni kell, hogy a fegyver megfelel-e az adott versenyszám szabályainak, ellenőrizni kell a fegyver teljes egészének műszaki állapotát, ellenőrizni kell, hogy a fegyver félállása (ha rendelkezik ilyennel) biztonságos. Ellenőrizni kell, hogy a fegyver rendelkezik érvényes műszaki tanúsítvánnyal.

 1. Jogi feltételek

A versenyeken csak a mindenkori magyar jogszabályoknak megfelelő fegyverekkel indulhatnak a versenyzők.

 1. Jogi kritériumok

 1. Az elöltöltő-fegyveres lövészet jogi háttere 2007.06.30-án.

Hatályos jogszabályok

2004. májusa óta hatályos:

 • 2004. évi XXIV törvény a lőfegyverekről és lőszerekről

2004. szeptembere óta hatályos:

 • 253/2004.(VIII.31.) Korm. rendelet a lőfegyverekről és lőszerekről,

 • 49/2004.(VIII.31.) BM rendelet és

 • 50/2004.(VIII.31.) BM rendelet

 1. Az elöltöltő-fegyver a hatályos jogszabályok alapján nem lőfegyver.
  A 24/2004 fegyvertörvény egyértelműen kivonja a tűzfegyverek és az engedélyköteles (A, B, C, D kategória) fegyverek köréből a muzeális (mind elöltöltő, mind nem korszerű lőszert tüzelő hátultöltő) fegyvereket. Ez teszi lehetővé, hogy külön engedély nélkül megszerezzük, birtokoljuk azokat. Tárolásuknál, szállításuknál nem kell figyelembe venni a lőfegyverekre vonatkozó szabályokat. Szigorúan véve a – már 2003. november vége óta hatályos – 175/2003. (X.28.) Korm.rend. a közbiztonságra különösen veszélyes eszközökről, nem tekinti az elöltöltő fegyvert közbiztonságra különösen veszélyes eszközöknek, mert meghatározó mellékletében “lőfegyverutánzatot” ír. Mindezek ellenére nem tanácsos a muzeális fegyverek közterületen történő elővétele.

 2. Az elöltöltő fegyver használatához (lövés leadásához) hatósági engedély kell.
  Ezt az engedély kérését, vagy inkább a hatóságnak való bejelentést nem a fegyver tulajdonosa, hanem egy, a lövészettel foglalkozó sportegyesület végzi. Az engedély kéréséhez mellékelni kell a fegyverek és lőszerek bevizsgálására kijelölt szervezet (MKH) tanúsítványát, akkor is, ha a fegyverbe be van ütve valamely CIP tagország fémbélyegzője. A sportegyesületnek kérnie kell az általa üzemeltetett lőtér szabályzatának kiegészítését muzeális fegyverek használatára. Célszerű, ha ezzel együtt az egyesület megkéri a feketelőpor és csappantyú megszerzésére, birtoklására és felhasználására vonatkozó engedélyt is. Az engedélyeket az egyesület “határozat” formájában kapja meg. Célszerű, ha a fegyverekre vonatkozó határozatról az egyesületi tag kér egy másolatot az egyesületétől. Ez elősegíti a fegyverek használatát más, de természetesen elöltöltő fegyveres lövészetre engedélyezett lőtereken. Az ilyen engedély nem érinti a fegyver tulajdonjogát, a fegyvereket nem kell az egyesület lőfegyvertároló helyén tartani.

 3. Muzeális fegyverrel lövést csak sportegyesületi tag adhat le.
  A tagság feltételeit az egyesület alapszabálya írja elő.

 4. Feketelőport és csappantyút magánember nem birtokolhat.
  A hatóság a feketelőport és az általunk használt csappantyút igazságügyi fegyverszakértői állásfoglalással alátámasztva lőszerelemnek tekinti.

A szövetségi alapismereti vizsga és a licenszkártya az egyén számára nem hatósági feltétele a muzeális fegyver használatának. A szövetségi alapismereti vizsga és licenszkártya a szövetségi versenyeken való részvétel, a szövetség által biztosított jogok (pl.: a szövetségi ranglistákon való szereplés, bajnoki cím, a szövetség képviseletében való részvétel külföldi versenyeken, stb.) gyakorlásának feltétele lehet. A rendeletek szerint sportegyesületi tag engedélyezett lőtéren leadhat lövést az engedélyezett, bejelentett muzeális fegyverrel. Az egyesülettől, a lőtérszabályzat kiegészítésére, feketelőpor és csappantyú birtoklására, felhasználására benyújtott kérelmében megjelölt lövészetvezető személyénél a hatóság kérheti a szövetségi vizsgát. A lőtér biztonságáért felelős lövészetvezető is kérheti a sportegyesületi tagtól a szövetségi alapismereti vizsga meglétét.

 1. A lövészet vezetőivel szembeni kritériumok

Lövészetet olyan lövész vezethet, aki rendelkezik legalább 3. oszt. MSSZ bírói vizsgával, vagy lövészetvezetői vizsgával vagy I. osztályú sportlövész. A lövészet vezetésében részt kell venni olyan lövészetvezetőnek is, aki érvényes hatósági lövészetvezetői határozattal rendelkezik valamely lőtérre.

 1. A lőtérrel kapcsolatos kritériumok

Elöltöltő-fegyveres versenyt csak olyan lőtéren lehet rendezni, mely érvényes hatósági engedéllyel rendelkezik elöltöltő-fegyveres lövészetre.

 1. A versenyzőkkel kapcsolatos kritériumok

A hatályos szabályoknak megfelelően versenyen indulhat az a lövész, mely lövész egyesületi tag, fegyvere rendelkezik műszaki kártyával, és rendelkezik MSSZ licenszkártyával vagy MEFLSZ vizsgával és egyszeri versenyengedéllyel.

 1. Biztonsági szabályok

1. Csak gyári készítésű fekete lőport, vagy annak gyári másolatát használd! Mindig ismerd lőporod tulajdonságait, a gyári ajánlott töltet mennyiségét! Sohase használd a maximált töltetet!

2. Minden fegyvert úgy kezelj, mintha meg lenne töltve! Soha ne emeld fegyvered olyan pontra, ahová nem akarsz lőni! A fegyver csövét mindig biztonságos irányba tartsd, még töltés közben is!

3. Mindig légy biztos a célpontban, mielőtt tüzelsz! Mindig tudj a körülötted állók helyzetéről! Mindig tudd, hogy mi van a célpontod mögött! Sohase lőj vízbe vagy lapos, kemény felületre, mert a gömbölyű golyók könnyen lepattannak!

4. Mindig légy biztos, hogy a fegyvered jó állapotban van, mielőtt a billentyűt elhúznád! Csak a fegyverednek megfelelő töltet, lövedék, fojtás kombinációt használd! Figyeld, hogy a lövedék szilárdan üljön a tölteten, a cső ne legyen eldugulva, ne legyen túlzottan szennyezve!

5. Ha a fegyvered “csütörtököt mond”, légy nagyon körültekintő! Tartsd fegyvered csövét legalább egy percig biztonságos irányba! A késleltetett gyújtás nagyon nagy veszély! Csak egy perc letelte után kezdj új műveletbe!

6. Mindig légy meggyőződve, hogy fegyvered nincs töltve, mielőtt leteszed, még lövészet közben is! A fegyvert, lőport, csappantyút mindig külön tárold!

7. Lövészet közben mindig használj fül- és szemvédőt!

8. A lőpor kezelése közben a dohányzás és nyílt láng használata TILOS!

9. A lőpor kezelése és a lövészet előtt vagy alatt alkohol tartalmú italt ne fogyassz! Tartózkodj mindentől, ami a figyelmedet elvonná.

10. Használd a józan eszed! Ne kapkodj! Légy mindig megfontolt! Bizonytalan dolgokba soha ne menj bele!

11. A lőállásba csak 13+2 lövésre elegendő töltet vihető be.

12. Nyitott csappantyús dobozt a lőállásban tartani TILOS!

13. Közvetlenül lőporszaruból tölteni TILOS!

14. Ha a lövedéket nem tudod légmentesen a lőporra nyomni, TILOS azt a fegyverből kilövéssel eltávolítani, mert a légrés extrém nyomásokat okozhat. Ilyen esetben a lövedéket szakszerűen eláraztsá után kell eltávolítani.

15. Tilos a „Tüzet nyiss!” parancs elhangzása előtt felhelyezni a csappantyúkat vagy betölteni a felporzó lőport. Töltött állapotban a fegyver csövének mindig a föld felé kell mutatatnia.

16. „Időszakos tűzszünet” esetén a fegyvereknek csappantyú mentes, fesztelenített állapotban kell lenniük biztonságosan elhelyezve.

17. Minden fegyvernek töltetlennek kell lennie „Tüzet szüntess!” parancs esetén. Töltött fegyver a lőállást nem hagyhatja el.

18. A lőportöltő szaruk használata nem megengedett, a tölteteket a lőállásba csak előre kimérten, külön fiolákban lehet vinni. A felporzó lőport tartalmazó flaskák csak akkor használhatóak, ha a maximális tárolókapacitásuk nem haladja meg a 16,2 grammot (250 grain). A lőport óvni kell a közvetlen napsütéstől.

19. A csappantyúkat védeni kell a véletlen elsüléstől, ezért óvni kell ütődésektől, hőtől. Csak a legszükségesebb mennyiség vihető a lőállásba, lövészet alatt a tároló doboz fedelét zárva kell tartani.

22. A lövészek kötelesek fülvédőt és védőszemüveget használni.

23. A töltetek soha nem haladhatják meg a modern feketelőporokhoz ajánlott normál mennyiséget.

24. Csütörtök esetén a lövész a fegyvert legalább egy percen keresztül biztonságos irányban kell tartania. Ez után is a fegyver csövét biztonságos irányban kell tartani, semmilyen körülmények között sem fordítható más lövész vagy a nézők irányába.

25. Amennyiben egy problémát a lövész nem tud megoldani, bármilyen cselekvés előtt figyelmeztetnie kell a lövészetvezetőt.

26. Kovás és kanócos versenyszámoknál biztosítani kell a lőállások közötti védelmet a kipattanó szikrák ellen.

27. Kanócos fegyverekre vonatkozó speciális szabályok:

A: A töltés alatt a kanóc égő végét biztonsági tároló dobozban kell tartani

B: A lövésnél figyelni kell arra, hogy a kanóc biztonságosan legyen rögzítve, nehogy elszabaduljon a sütés pillanatában.

28. Töltési hiba (lőpor nélküli töltés, két lövedék töltése) esetén a lövésznek a Lövészetvezetőtől engedélyt kell kérnie a fegyver megtisztítására.

29. Minden lövész felelős saját fegyvere, felszerelése tökéletes működésért.

30. A revolverek töltényűrét a lövedék betöltése után zsírral kell kitölteni, mely véd a láncgyújtástól.

31. Tilos revolver dobját kivett állapotban csappantyúzni.

32. Tilos a fegyver csöve fölé hajolni töltés közben.

33. Töltés közben a fegyver csöve mindig kifelé nézzen.

34. Lövések közt a fegyver csövét ki kell fújni, vagy ki kell húzni, hogy elkerüljük a szunnyadó parázs által okozott balesetveszélyt.

 1. A lövészet vezetése

A következő jelzéseket kell használni a lövészet folyamán:

A: „Tüzet nyiss!” – Két sípszó

B: „Időszakos tűzszünet” – Egymás utáni rövid sípjelek

C: „Tüzet szüntess!” – Egy hosszú sípjel

Tilos a fegyverek megtöltése a „Tüzet nyiss!” parancs előtt.

Tilos a csappantyúk felhelyezése vagy a felporzó lőpor adagolása „Tüzet nyiss!” parancs előtt. A lőporra-lövedékre töltött fegyver is töltöttnek minősül.

Minden fegyvernek csappantyú mentes (fagy felporzó lőpor mentes) és fesztelenített állapotban kell lennie „Időszakos tűzszünet” alatt.

Minden fegyvernek töltetlen állapotban kell lennie „Tüzet szüntess!” parancs esetén. A töltött fegyvert csak a lövészetvezető engedélyével lőhető ki a golyófogóba.

A sípjelek helyett a szervezők jól megkülönböztethető hangjeleket választhatnak a három parancs jelölésére a jelzések egyértelművé tétele érdekében.

 1. A lövészet alapvető szabályai

A fekvő, térdelő és álló pozíciók meghatározása az UIT szabályok alapján történik, de a hordszíj használata minden pozícióban lehetséges, amennyiben az nem ruhához rögzíthető modern jellegű.

A pontlövészeti számoknál 30 perc áll rendelkezésre a 13 lövés leadására, melyből a 10 legjobb lövés pontértéke számít.

Egy elcsettent lövés golyófogóba lövése megengedett a Pályabíró értesítése után.

A csappantyú, felporzó lőpor vagy elcsettent lövés ellövése beleszámít a rendelkezésre álló 30 percbe.

Amennyiben töltési probléma merül fel (lőpor nélküli töltés, 2 lövedék rátöltése, stb..) a lövésznek engedélyt kell kérnie a Lövészetvezetőtől a fegyver megtisztítása előtt, így az ebből adódó extra lövés nem számít a 13 lövésbe.

Ha a lövészetet meg kell szakítani az időjárás vagy akármilyen más okból, a megszakítás pillanatától kell folytatni az akadályok elhárulása után időlimitek nélkül. Amennyiben a célok kondíciója nem teszi lehetővé a további felhasználást, azokat ki kell cserélni és a lövéseket újra lőni.

Amennyiben a lövész olyan hibával szembesül, mely kijavításához még egy személy segítsége szükséges, nem vehet tovább részt az adott versenyszámban. A fegyver bármilyen jellegű, lövész általi javítása beleszámít a 30 perces időlimitbe. Semmilyen körülmények közt sem cserélheti le fegyverét a lövész és nem kaphat extra időt a fegyver javítására.

 1. Töltetek, lövedékek elöltöltő-fegyverek esetében

   1. Lőportlötet:

a., Csak gyári feketelőpor használható versenyeken.

b., Feketelőpor helyettesítő anyagok használata nem megengedett.

c., Csak fiolából tölthető minden fegyver, flaskából nem.

d., Csak 16 gramm (250 grain) lőpor kapacitás alatti felporzó flaska használható.

e., Műanyag fojtások használata nem megengedett.

   1. Lövedékek:

a., Kovás és kanócos fegyverek esetében csak gömblövedék használható.

b., Csappantyús pisztolyok esetében csak gömblövedék használható.

c., Perkussziós revolverek esetében gömb lövedék, vagy kúpos lövedék használható.

d., Perkussziós hadipuskák esetében az eredeti szolgálati lövedéknek megfelelő (expanziós, vagy kompressziós) lövedék használható.

e., Szabad puskák esetében bármilyen lövedéktípus használható.

f., Előre huzagolt lövedék nem használható olyan fegyverből, melyet eredetileg nem ahhoz terveztek.

g., Az „e” pont kivételével tilos modern wadcutter lövedéket használni.

h., perkussziós simacsövű hadipuskák, karabélyok és pisztolyok esetében csak gömblövedék használható.

i., A Trapper versenyszámban csak tapaszolt gömblövedék használható.

 1. Versenyszámok

Minden versenyszám esetében olyan kiegészítők, irányzékok használhatóak csak, melyeket az MLAIC szabálykönyv nem tilt.

 1. Nemzeti jellegű versenyszámok

 1. Szereltlőszeres nemzeti versenyszámok

No HU 7. Sharps – Egyéni – Csapat No. HU 77. Little Big Horn (3 fős csapat)

MSSZ minősítő kategória: ET2

A: Fegyver típus: 1896 előtti, eredetileg feketelőporos töltényhez tervezett nagy kaliberű szerelt lőszeres egylövetű puska (Sharps, Rolling Block, Trapdoor, Winchester stb…)

B: Irányzék: korhű, nem optikai irányzékok

C: Cél: UIT 50 m pisztoly lőlap

D: Pozíció: Álló

E: Távolság: 50 m

F: Űrméretek: .357, .30-30, .45-70, .45-90, .45-110, .45-120, .50-100, .45LC, .44-40, .38-55 és minden 1896 előtti kaliber

G: Értékelés módja: MLAIC (13 lövésből 10 értékelt, nagyobb érték akkor a lövés, ha a szakítás területének legalább fele a nagyobb érték felé esik)

No HU 8. Quigley – Egyéni – Csapat No. HU 88. Buffalo (3 fős csapat)

MSSZ minősítő kategória: ET2

A: Fegyver típus: 1896 előtti, eredetileg feketelőporos lőszerekhez tervezett nagy kaliberű szerelt lőszeres egylövetű puska (Sharps, Rolling Block, Trapdoor, Winchester, stb…)

B: Irányzék: korhű irányzékok, nem optikai

C: Cél: UIT 50 m pisztoly lőlap

D: Pozíció: tetszőleges, keresztfa használható, a fegyver csak egy ponton támaszkodhat

E: Távolság: 100 m

F: Űrméretek: .357, .30-30, .45-70, .45-90, .45-110, .45-120, .50-100, .45LC, .44-40, .38-55 és minden 1896 előtti kaliber

G: Értékelés módja: MLAIC (13 lövésből 10 értékelt, nagyobb érték akkor a lövés, ha a szakítás területének legalább fele a nagyobb érték felé esik)

No HU 9. Webley – Egyéni – Csapat No. HU 99. Schofield (3 fős csapat)

MSSZ minősítő kategória: ET3

A: Fegyver típus: 1896 előtti szerelt lőszeres revolverek, vagy Ruger Old Army, vagy elöltöltős Cattleman revolverek

B: Irányzék: korhű irányzékok

C: Cél: UIT 50 m pisztoly lőlap

D: Pozíció: Álló

E: Távolság: 25 m

F: Űrméretek: .38, .357, .44-40, .45LC, .44 Mag, .44 Spec, .44 elöltöltős, .36 elöltöltős

és minden 1896 előtti kaliber

G: Értékelés módja: MLAIC (13 lövésből 10 értékelt, nagyobb érték akkor a lövés, ha a szakítás területének legalább fele a nagyobb érték felé esik)

No HU 10. Yellowboy – Egyéni – Csapat No. HU 100. Winchester (3 fős csapat)

MSSZ minősítő kategória: ET2

A: Fegyver típus: 1896 előtti ismétlő puska

B: Irányzék: korhű, nyílt vagy apertúrás irányzékok,

C: Cél: UIT 50 m pisztoly lőlap

D: Pozíció: Álló

E: Távolság: 50 m

F: Űrméretek: .38, .357, .30-30, .44-40, .45LC, 44 Mag, .44 Spec

és minden 1896 előtti kaliber

G: Értékelés módja: MLAIC (13 lövésből 10 értékelt, nagyobb érték akkor a lövés, ha a szakítás területének legalább fele a nagyobb érték felé esik)

No HU 11. John Bodin – Egyéni – Csapat No HU 111. Creedmoor (3 fős csapat)

MSSZ minősítő kategória: ET2

 

A: Fegyver típus: Bármilyen egylövetű eredeti vagy replika

eredetileg feketelőporos lőszerhez tervezett egylövetű

nagykaliberű puska

B: Irányzék: korhű, nem optikai irányzék

C: Cél: 300y – NRA300

500y – NRA500

600y – NRA600

900-1000 – NRA LR

D: Pozíció: Fekvő, a fegyvert a kéz támasztja alá, a bal kéz-

fej feltámasztása megengedett, de csak puha

támaszon.

E: Távolság: Közepes lőtáv: 274,32 m (300 yard)

457,20 m (500 yard)

548,64 m (600 yard)

3 keresőlövés 10 egymás utáni értékelt

Távoli lőtáv: 822,96 m (900 yard)

914,40 m (1000 yard)

5 keresőlövés 15 egymás utáni értékelt

G: Értékelés módja: MLAIC (13 lövésből 10 értékelt, nagyobb érték akkor a lövés, ha a szakítás területének legalább fele a nagyobb érték felé esik)

No. HU 12. Mannlicher

MSSZ minősítő kategória: ET2

A: Fegyver típus: 1886-1945 között rendszeresített ismétlő hadipuska

B: Irányzék: korhű, rendszeresített, nyílt vagy apertúrás irányzékok

C: Cél: UIT 50 m pisztoly lőlap

D: Pozíció: Álló

E: Távolság: 50 m

F: Űrméretek: 1896-1945 közti szolgálati puska kaliberek

G: Lövészszám: 10

H: Kiegészítők: modern kiegészítő megengedett

I: Lőidő: 15 perc

J: Értékelés módja: MSSZ (10 lövés, 10 értékelt, ha a lövés éri a nagyobb érték vonalát, akkor már nagyobb értéknek számítandó)

No. HU 13. Garand

MSSZ minősítő kategória: ET2

A: Fegyver típus: 1886-1945 között rendszeresített félautomata hadipuska

B: Irányzék: korhű, rendszeresített, nyílt vagy apertúrás irányzékok

C: Cél: UIT 50 m pisztoly lőlap

D: Pozíció: Álló, térdelő, álló helyzetnél a tartó kéz nem támaszkodhat a csípőn

E: Távolság: 50 m

F: Űrméretek: 1896-1945 közti szolgálati kaliberek

G: Lövészszám: 10

H: Kiegészítők: modern kiegészítő megengedett

I: Lőidő: 15 perc

J: Értékelés módja MSSZ (10 lövés, 10 értékelt, ha a lövés éri a nagyobb érték vonalát, akkor már nagyobb értéknek számítandó)

No. HU 14. Frommer

MSSZ minősítő kategória: ET3

A: Fegyver típus: 1886-1945 között rendszeresített félautomata hadipisztoly

B: Irányzék: korhű, rendszeresített, nyílt irányzékok

C: Cél: UIT 50 m pisztoly lőlap

D: Pozíció: Álló

E: Távolság: 25 m

F: Űrméretek: 1896-1945 közti szolgálati pisztoly kaliberek

G: Lövészszám: 10

H: Kiegészítők: modern kiegészítő megengedett

I: Lőidő: 15 perc

J: Értékelés módja: MSSZ (ha a lövés éri a nagyobb érték vonalát, akkor már nagyobb értéknek számítandó)

No. HU 15. Gasser

MSSZ minősítő kategória: ET3

A: Fegyver típus: 1886-1945 között rendszeresített hadirevolver

B: Irányzék: korhű, rendszeresített, nyílt irányzékok

C: Cél: UIT 50 m pisztoly lőlap

D: Pozíció: Álló

E: Távolság: 25 m

F: Űrméretek: 1896-1945 közti szolgálati pisztoly kaliberek

G: Lövészszám: 10 álló

H: Kiegészítők: modern kiegészítő megengedett

I: Lőidő: 15 perc

J: Értékelés módja: MSSZ (10 lövés, 10 értékelt, ha a lövés éri a nagyobb érték vonalát, akkor már nagyobb értéknek számítandó)

No. HU 21. Kittenberger

MSSZ minősítő kategória: ET4

A: Fegyver típus: 1945 előtti szerelt lőszeres vagy elöltöltő sörétes fegyverek, melyek gyöngygolyó lövésére alkalmasak.

B: Irányzék: csak célgömbbel rendelkezhet a fegyver, nézőkével nem. Fénygyűjtős modern irányzékok használata nem megengedett

C: Cél: UIT 50 m pisztoly lőlap

D: Pozíció: Álló

E: Távolság: 50 m

F: Űrméretek: Minden 1945 előtt már létező sörétes űrméret.

G: Lövészszám: 10 álló

H: Kiegészítők: semmilyen modern kiegészítő nem megengedett

I: Lőidő: 15 perc

J: Értékelés módja: MSSZ (10 lövés, 10 értékelt, ha a lövés éri a nagyobb érték vonalát, akkor már nagyobb értéknek számítandó)

No. HU 22. Mannlicher 100

MSSZ minősítő kategória: ET2

A: Fegyver típus: 1945 előtti szerelt lőszeres ismétlő hadipuskák

B: Irányzék: korhű, rendszeresített, nyílt irányzékok

C: Cél: UIT 50 m pisztoly lőlap

D: Pozíció: fekvő

E: Távolság: 100 m

F: Űrméretek: Minden 1945 előtt már létező hadi kaliber

G: Lövészszám: 10

H: Kiegészítők: modern kiegészítők használata megengedett

I: Lőidő: 15 perc

J: Értékelés módja: MSSZ (10 lövés, 10 értékelt, ha a lövés éri a nagyobb érték vonalát, akkor már nagyobb értéknek számítandó)

No. HU 23. Zajcev

MSSZ minősítő kategória: ET2

A: Fegyver típus: 1945 előtti szerelt lőszeres ismétlő hadipuskák

B: Irányzék: korhű, rendszeresített, optikai irányzékok

C: Cél: UIT 50 m pisztoly lőlap

D: Pozíció: fekvő

E: Távolság: 100 m

F: Űrméretek: Minden 1945 előtt már létező hadi kaliber

G: Lövészszám: 10

H: Kiegészítők: modern kiegészítők használata megengedett

I: Lőidő: 15 perc

J: Értékelés módja: MSSZ (10 lövés, 10 értékelt, ha a lövés éri a nagyobb érték vonalát, akkor már nagyobb értéknek számítandó)

 1. Elöltöltő-fegyveres nemzeti versenyszámok

 

No HU 1. Bem tábornok O&R – Egyéni – Csapat: No. HU 11. – Isaszeg (3 fős csapat)

MSSZ minősítő kategória: ET1

A: Fegyver típus: 13,5 mm kaliber feletti perkussziós hadipuska

B: Irányzék: Eredeti jellegű, kis módosítás elfogadott

C: Cél: UIT 50 m pisztoly lőlap

D: Pozíció: Álló

E: Távolság: 5 0 m

F: Értékelés módja: MLAIC (13 lövésből 10 értékelt, nagyobb érték akkor a lövés, ha a szakítás területének legalább fele a nagyobb érték felé esik)

No HU 2. Trapper O&R – Egyéni – Csapat: No HU 22. – Mountain Men (3 fős csapat)

MSSZ minősítő kategória: ET1

A: Fegyver típus: Bármilyen kanócos, kovás muskéta vagy kovás, perkussziós puska

B: Irányzék: A kérdéses fegyver osztályoknak megfelelő nyílt irányzék.

C: Cél: UIT 50 m pisztoly lőlap

D: Pozíció: Álló

E: Távolság: 50 m

F: Kiegészítők: Lövészkabát, lövészcipő, lövészszemüveg, lövésznadrág használata nem megengedett, a lövedék csak tapaszolt gömb lehet.

G: Értékelés módja: MLAIC (13 lövésből 10 értékelt, nagyobb érték akkor a lövés, ha a szakítás területének legalább fele a nagyobb érték felé esik)

No HU 3. Rákóczi O&R – Egyéni – Csapat: No HU 33. Bottyán (3 fős csapat)

MSSZ minősítő kategória: ET1

A: Fegyver típus: Bármilyen egylövetű kanócos vagy kovás huzagolt, vagy

huzagolatlan pisztoly

B: Irányzék: korhű irányzékok

C: Cél: UIT 50 m pisztoly lőlap

D: Pozíció: Álló

E: Távolság: 25 m

F: Értékelés módja: MLAIC (13 lövésből 10 értékelt, nagyobb érték akkor a lövés, ha a szakítás területének legalább fele a nagyobb érték felé esik)

No HU 4. Berdan O&R – Egyéni – Csapat No HU 44. Petersburg (3 fős csapat)

MSSZ minősítő kategória: ET1

A: Fegyver típus: Bármilyen egylövetű hátultöltő 1870 előtti perkussziós puska vagy karabély

B: Irányzék: korhű, nem optikai irányzékok

C: Cél: UIT 50 m pisztoly lőlap

D: Pozíció: Álló

E: Távolság: 50 m

F: Értékelés módja: MLAIC (13 lövésből 10 értékelt, nagyobb érték akkor a lövés, ha a szakítás területének legalább fele a nagyobb érték felé esik)

No HU 5. Celburn O&R – Egyéni – Csapat No HU 55. Siloh (3 fős csapat)

MSSZ minősítő kategória: ET1

A: Fegyver típus: Bármilyen egylövetű hátultöltő 1870 előtti perkussziós puska vagy karabély

B: Irányzék: korhű, nem optikai irányzékok

C: Cél: UIT 50 m pisztoly lőlap

D: Pozíció: tetszőleges, keresztfa használható, a fegyver csak egy ponton támaszkodhat

E: Távolság: 100 m

F: Értékelés módja: MLAIC (13 lövésből 10 értékelt, nagyobb érték akkor a lövés, ha a szakítás területének legalább fele a nagyobb érték felé esik)

No HU 6. Hadik O&R – Egyéni – Csapat No HU 66. Kolin (3 fős csapat)

MSSZ minősítő kategória: ET1

 

A: Fegyver típus: Bármilyen egylövetű eredeti vagy replika

perkussziós puska 6,81 kg össztömeg alatt

B: Irányzék: korhű, nem optikai irányzék

C: Cél: 300y – NRA300

500y – NRA500

600y – NRA600

900-1000 – NRA LR

D: Pozíció: Fekvő, a fegyvert a kéz támasztja alá, a bal kéz-

fej feltámasztása megengedett, de csak puha

támaszon.

E: Távolság: Közepes lőtáv: 274,32 m (300 yard)

457,20 m (500 yard)

548,64 m (600 yard)

3 keresőlövés 10 egymás utáni értékelt

Távoli lőtáv: 822,96 m (900 yard)

914,40 m (1000 yard)

5 keresőlövés 15 egymás utáni értékelt

F: Értékelés módja: MLAIC (13 lövésből 10 értékelt, nagyobb érték akkor a lövés, ha a szakítás területének legalább fele a nagyobb érték felé esik)

 

No. HU 16. Augustin O&R – Egyéni

MSSZ minősítő kategória: ET1

A: Fegyver típus: Perkussziós vagy kovás, huzagolatlan hadimuskéta 13 mm feletti űrmérettel

B: Irányzék: Eredeti, a fegyver szolgálati állapotának megfelelő hadi irányzék

C: Cél: 200 m francia katonai puska lőlap

D: Pozíció: Álló

E: Távolság: 50 m

F: Űrméret: Eredeti hadi űrméretek

G: Értékelés módja: MLAIC (13 lövésből 10 értékelt, nagyobb érték akkor a lövés, ha a szakítás területének legalább fele a nagyobb érték felé esik)

No. HU 17. Lenkey O&R – Egyéni

MSSZ minősítő kategória: ET1

A: Fegyver típus: Perkussziós, huzagolatlan hadikarabély 50cm alatti csőhosszal, 13 mm feletti űrmérettel

B: Irányzék: Eredeti, a fegyver szolgálati állapotának megfelelő hadi irányzék

C: Cél: 200 m francia katonai puska lőlap

D: Pozíció: Álló

E: Távolság: 25 m

F: Űrméret: Eredeti hadi űrméretek

G: Értékelés módja: MLAIC (13 lövésből 10 értékelt, nagyobb érték akkor a lövés, ha a szakítás területének legalább fele a nagyobb érték felé esik)

No. HU 18. Klapka O&R – Egyéni

MSSZ minősítő kategória: ET1

A: Fegyver típus: Perkussziós, huzagolatlan pisztoly, 10 mm feletti űrmérettel

B: Irányzék: Eredeti, a fegyver szolgálati állapotának megfelelő hadi irányzék

C: Cél: 200 m francia katonai puska lőlap

D: Pozíció: Álló

E: Távolság: 25 m

F: Űrméret: Eredeti hadi űrméretek

G: Értékelés módja: MLAIC (13 lövésből 10 értékelt, nagyobb érték akkor a lövés, ha a szakítás területének legalább fele a nagyobb érték felé esik)

No. HU 24. Frontiersman O&R – Egyéni

MSSZ minősítő kategória: ET1

A: Fegyver típus: Bármilyen kanócos, kovás muskéta vagy kovás, perkussziós puska

B: Irányzék: A kérdéses fegyver osztályoknak megfelelő nyílt irányzék.

C: Cél: UIT 50 m pisztoly lőlap

D: Pozíció: Álló

E: Távolság: 100 m

F: Kiegészítők: Lövészkabát, lövészcipő, lövészszemüveg, lövésznadrág használata nem megengedett, a lövedék csak tapaszolt gömb lehet.

G: Értékelés módja: MLAIC (13 lövésből 10 értékelt, nagyobb érték akkor a lövés, ha a szakítás területének legalább fele a nagyobb érték felé esik)

No HU 25. Paterson O&R – Egyéni

MSSZ minősítő kategória: ET1

A: Fegyver típus: Bármilyen nyitott keretes perkussziós revolver

B: Irányzék: korhű irányzékok

C: Cél: UIT 50 m pisztoly lőlap

D: Pozíció: Álló

E: Távolság: 25 m

F: Értékelés módja: MLAIC (13 lövésből 10 értékelt, nagyobb érték akkor a lövés, ha a szakítás területének legalább fele a nagyobb érték felé esik)

G: Kiegészítők: Modern kiegészítők használata nem megengedett (lövészcipő, diopteres szemüveg, stb…)

 1. Elöltöltő-fegyveres történelmi versenyszámok

Az elöltöltő-fegyveres történelmi versenyszámok célja, hogy a XIX. század hadtörténelmi hagyományait elevenítsék fel a versenyek során maximális korhűséggel. A nemzeti jellegű történelmi versenyszámokban a lövészek autentikus hadifegyvereket használhatnak, a fegyverüknek megfelelő egyenruhát viselve. A csapatok a lövéseket vezetett tűzzel adják le, személyenként külön lőlapra. A verseny során modern lövészeti kiegészítő használata nem megengedett, de védőszemüveg és hallásvédő használata kötelező.

„Tölts!” -Minden lövész tölti fegyverét és felveszi a „Kész” pozíciót.

„Cél!” -A parancsot akkor kell kiadni, mikor az összes lövész felvette a „Kész” pozíciót.

„Tűz!” -A parancs után a lövészeknek 10 másodperc áll rendelkezésére a lövés leadására.

A csütörtök nulla értéket képvisel. A döntetlen állásokat az MLAIC szabályok alapján kell

eldönteni.

No. HU 26. Branyiszkó: 3 fős csapatok, 50 méter, lövészenként 10 lövés, minden lövész külön célra lő. Minden lövést a Pályabíró utasítására kell leadni:

A: Fegyver típus: Perkussziós, huzagolatlan hadimuskéta, 13 mm feletti űrmérettel

B: Irányzék: Eredeti, a fegyver szolgálati állapotának megfelelő hadi irányzék

C: Cél: 300m puska lőlap

D: Pozíció: Álló

E: Távolság: 50 m

F: Űrméret: Eredeti hadi űrméretek

G: Értékelés módja: MLAIC (mind a 10 lövés értékelt, nagyobb érték akkor a lövés, ha a szakítás területének legalább fele a nagyobb érték felé esik)

No. HU 27. Pákozd: 3 fős csapatok, 25 méter, lövészenként 10 lövés, minden lövész külön célra lő. Minden lövést a Pályabíró utasítására kell leadni:

A: Fegyver típus: Perkussziós, huzagolatlan hadikarabély 50cm , 13 mm feletti űrmérettel

B: Irányzék: Eredeti, a fegyver szolgálati állapotának megfelelő hadi irányzék

C: Cél: 300m puska lőlap

D: Pozíció: Álló

E: Távolság: 25 m

F: Űrméret: Eredeti hadi űrméretek

G: Értékelés módja: MLAIC (mind a 10 lövés értékelt, nagyobb érték akkor a lövés, ha a szakítás területének legalább fele a nagyobb érték felé esik)

 1. Nemzetközi jellegű versenyszámok

E kategóriába tartoznak a mindenkori MLAIC szabálykönyv versenyszámai. Részletes információkat az MLAIC szabálykönyv tartalmaz.

 1. Értékelés

  1. MLAIC-féle értékelés

Azon versenyszámokban, ahol két lőlapot használnak, egy lőlapon maximálisan 7 lövés lehet. Amennyiben 7-nél több lövés található a lőlapon, a legnagyobb pontértéket képviselő extra lövések hibás lövésnek számítanak.

Pl.: Lőlap 1 (8 lövés) – 10, 10, 9, 9, 9, 9, 8, 7 (A legjobb 10-es lövés hibásnak minősül)

Lőlap 2 (5 lövés) – 10, 9, 9, 9, 8

Összesen: 91

Amennyiben a lövés körök határvonalára esik, akkor számítható nagyobb értéknek, ha a lyuk középpontja a nagyobb pontérték felé esik.

Olyan lövés mely más lőlapját éri, hibás lövést jelent és az Ellenőrző Bírónak meg kell jelölnie azt a lőlapon. Az elért pontszámot a pontozóbírók mellett a versenybíró is ellenőrzi.

Az egyéni lövésszámoknál a nyertes az a lövész, aki a legtöbb találatot éri el a pontozott körökben. Amennyiben a pontok megegyeznek, akkor az a vesztes, amely versenyző legrosszabb pontozott találata legtávolabb van a lőlap középpontjától. Amennyiben az egyezést ez sem oldja meg, a következő találatot kell figyelembe venni, és így tovább. (Amennyiben szükséges, mind a tíz találat középponttól való távolsága is figyelembe vehető. A három nem számított lövés akkor vehető figyelembe, ha a 10 lövés megvizsgálása esetén is fennáll a pontegyezés)

A csapat lövésszámoknál a nyertes az a csapat, amely a legtöbb találatot éri el a pontozott körökben. Amennyiben a pontok megegyeznek, akkor az a vesztes, amely csapat legrosszabb pontozott találata legtávolabb esik a lőlap középpontjától. Amennyiben az egyezést ez sem oldja meg, a következő találatot kell figyelembe venni, és így tovább.

Ez a pontozási mód alkalmazandó minden elöltöltő-fegyveres versenyszámban, és az No. HU 7. Sharps, 8. Quigley, 9. Webley, 10. Yellowboy, 11. John Bodin versenyszámokban.

  1. MSSZ-féle értékelés

Az MSSZ-féle értékelést kell alkalmazni minden 1896 utáni fegyvernemekre kiírt versenyszám esetén. Ezeket a versenyszámokat a lövész egy lőlapra lövi. E versenyszámok esetében nincs koszoló lövés, vagyis a lőlapon található összes lövés értékelt. Ennél az értékelési formánál nagyobb értéknek kell elfogadni azt a lövést, mely a nagyobb körérték külső vonalát akár csak érinti is. A pontegyezések eldöntése az MLAIC-féle értékelésnél rögzített módon történik. Ez a pontozási mód alkalmazandó a következő versenyszámokban: No. HU 12. Mannlicher, 13. Garand, 14. Frommer, 15. Gasser.

 1. Minősítései szintek

1. Általános minősítési szintek:

Kategória és versenyszámok

I.

II.

III.

IV.

ET1

Minden elöltöltő fegyverrel lőtt versenyszám

95

85

75

50

ET2

Minden szerelt lőszeres puskával lőtt történelmi vesrenyszám

95

85

75

50

ET3

Minden szerelt lőszeres pisztollyal, revolverrel lőtt történelmi versenyszám

95

85

75

50

ET4

Minden szerelt lőszeres sima csövű fegyverrel lőtt történelmi versenyszám

85

72

60

50

2. „Mester” minősítési szint:

„Mester” minősítési szintet ér el minden olyan versenyző, aki MLAIC EB-n vagy VB-n 1-6 helyezést ér el. A „Mester” minősítést a versenyző a megszerzés évétől számított 3 éven keresztül birtokolhatja.

A „Mester” minősítési szintek eléréséről az MSSZ és MEFLSZ közös díszoklevelet ad ki a lövész számára.

 1. Lőlapok

Lőlapok száma:

A: Az olyan számokban, ahol az UIT 50 (C50) méteres pisztoly lőlapot használják, két egymás mellett, azonos szinten elhelyezkedő, megegyező lőlapra kell leadni a lövéseket, az egyikre 6-ot, a másikra 7-et.

B: Amely szám okban a francia katonai 200 méteres (C200) lőlapot használják mind a 13 lövést azonos lőlapra kell leadni.

   1. Nemzetközi versenyszámok

A: A No 1, 9, 14, 16,19 és 27 számok esetében francia katonai 200 méteres lőlapot kell használni. (MLAIC besorolás: C200) 10–es kör = 80 mm átmérő, fekete középrész a 6-os gyűrűig = 400 mm átmérő.

B: A No 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 15, 17, 18, 20, 24, 25 és 26 számoknál az UIT 50 méteres Pisztoly Lőlapot (4. sz céllap) kell használni (MLAIC besorolás: C50). 10-es kör = 50 mm átmérő, fekete középrész a 7-es körig = 200 mm átmérő. Fehér rész az 1-es körig = 500 mm átmérő.

C: A lőlapok 230 gr/m2 –es papírból kell készüljenek ha nincsenek karton hátlaphoz ragasztva.

   1. Nemzeti versenyszámok

A: A No HU 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 21 számoknál az UIT 50 méteres pisztoly lőlapot (4. sz céllap) kell használni (MLAIC besorolás: C50). 10-es kör = 50 mm átmérő, fekete középrész a 7-es körig = 200 mm átmérő. Fehér rész az 1-es körig = 500 mm átmérő.

B: A No HU 16, 17, 18 szám esetében francia katonai 200 méteres lőlapot kell használni. (MLAIC besorolás: C200) 10–es kör = 80 mm átmérő, fekete középrész a 6-os gyűrűig = 400 mm átmérő.

C: A No HU 19 és 20 számoknál 300m-es nagykaliberű puska lőlapot kell használni.

 1. Nemzetközi versenyek

MLAIC Friendship, MLAIC EB és MLAIC VB versenyeken csak olyan lövész indulhat, akit mind az MSSZ mind az MEFLSZ közösen delegál. A lövésznek rendelkeznie kell MSSZ rajtengedéllyel, MEFLSZ vizsgával és részt kell vennie a mindenkori kiírt válogató versenyek sorozatán. Lehetőség van egyéni felfizetés útján is részt venni nemzetközi versenyen, amennyiben azt a két szövetség közös álláspont alapján jóváhagyja. A nemzetközi versenyeken induló csapat végleges összeállításában a Nemzetközi Versenybizottság döntése a mérvadó. A Bizottság tagjai: MSSZ szakágvezető, MSSZ főbíró, MEFLSZ főtitkár, MEFLSZ alelnök. MLAIC Friendship versenyen válogató versenyeken való részvétel nélkül is indulni lehet bizottsági döntés nélkül is, de a lövésznek indulási szándékát minimum 1 hónappal a verseny előtt jeleznie kell.

 1. Csúcsok

 1. Országos csúcsok elérésének szabályai

Országos csúcsot elérni olyan versenyeken lehet, mely szerepel az éves hivatalos versenylistában, és országos jellegű minősítő, kupaverseny, válogató, OB vagy megye bajnokság. Országos csúcsot lehet elérni MLAIC EB-n, MLAIC VB-n és MLAIC Friendship nemzetközi versenyen is. Nemzetközi versenyen csak akkor lehet OCS-t elérni, ha a lövészt az MSSZ és MEFLSZ előzetesen delegálja, vagy nevezését jóváhagyja az adott versenyre. Országos csúcsot és Országos Bajnoki címet csak magyar állampolgárságú versenyző érhet el.

 1. Országos csúcsok regisztrációja

Az országos csúcsok regisztrációjáért és közzétételéért az MEFLSZ elnöke, főtitkára és az MSSZ Történelmi pontlövész szakág vezetője felelős. A Junior, Felnőtt és Szenior korosztály csúcsait külön kell regisztrálni.

MEFLSZ vezetősége által elfogadva:

Budapest, 2008. Március 10.