Történelmi fegyverek, lőszertöltés, vadászat

Az elöltöltő fegyveres hatósági vizsga

eloltolto vizsga1

A tesztek kitöltése

 

Hosszú, rögös út volt, de célba értünk. 2017. február 7-én Tamásiban a Magyar Elöltöltő Fegyveres Lövészek Szövetsége és a Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság megtartotta az első elöltöltő fegyveres hatósági vizsgát, mely előfeltétele az elöltöltő fegyveres vadászati engedély kiadásának. A Tolna megyei rendőr kollégák minden tekintetben elismerést érdemelnek, hiszen Bognárné Sulyok Andrea alezredes asszony vezetésével gyorsan, rugalmasan indulhatott el az első vizsgaközpont működése. Emlékezzünk, hogy a lőszertöltő hatósági vizsga tekintetében is élen járt a főkapitányság, hiszen e vizsga esetében ők voltak az úttörők.

Az elöltöltő fegyveres vadászati engedély kiváltása felé így elhárult az utolsó akadály is. A jogszabályoknak megfelelően hatósági engedélyt olyan személy kérhet, aki rendelkezik érvényes vadászjeggyel, letette az elöltöltő fegyveres hatóság vizsgát, büntetlen előéletű, betöltötte a 18. életévet és egészségügyi alkalmasságát igazolja. Ez utóbbira alkalmas a lőfegyvertartási engedélybe bejegyzett II. csoportos egészségügyi alkalmassági. Az engedély kiadásának alapfeltétele, hogy a kérelmező kialakítsa saját lakásában, vagy nem lakás céljára szolgáló melléképületében a feketelőpor és csappantyúk tárolására szolgáló biztonságos és jogszerű tároló helyet. A tárolás szabályai megegyeznek a lőszertöltő engedélyhez szükséges feltételekkel. Az engedélyes lakás céljára szolgáló épületen belül kialakított tárolóhelyen 2 kg feketelőport vagy annak kiváltására készült egyéb lőport, valamint 5000 db csappantyút tarthat. Az elöltöltő fegyveres vadászati engedélyt annál a rendőrkapitányságnál kell megkérni, mely lakhelyünk szerint illetékes lőfegyvertartási ügyekben.

Szóbeli vizsga

Szóbeli vizsga

Az engedély a személyre, tevékenységre és a lőszerelemek tároló helyére szól, vagyis magát – az egyébként engedélymentes muzeális fegyver kategóriába tartozó – elöltöltő fegyvert nem kell feltüntetni a határozaton, vagyis amennyiben az megfelel a fegyver és vadászati jogszabályok követelményének, minden további adminisztráció nélkül használható vadászatra. A fegyverrel szemben támasztott követelmények a következőek:

 • A kalibere legyen minimálisan .45-ös.
 • A csőhossz legyen minimum 45 cm.
 • A fegyver maximális megengedett töltete őz vadászata esetén haladja meg az 1000 J-t, gímszarvas, dámszarvas és muflon esetében pedig a 2500 J-t.
 • A fegyver rendelkezzen érvényes műszaki tanúsítvánnyal.

A február 7-i vizsga első volt a sorban. Hasonló vizsgahelyek jönnek létre Budapesten, Zalaegerszegen, Balatonfűzfőn, Debrecenben és Tótkomlóson, hogy az érdeklődők lakhelyükhöz közel, kényelmesen tehessék le a vizsgát.

A vizsga két fő részből áll. Az elméleti modul első része 25 kérdéses tesztből áll, melyből a vizsgázónak legalább 20-ra helyes választ kell adni A teszt kitöltésére 30 perc áll rendelkezésre.. A sikeres teszt után következhet a szóbeli rész: a vizsgázónak 21 tételből kell húznia. Minden tétel egy fő és két mellék témából áll, melyekre pár mondatos, összeszedett választ kell adni.

Amennyiben a vizsgázó sikeresen veszi az elméleti részt, következhet a gyakorlat, mely során egy csappantyús, egylövetű elöltöltő puskával kell egy lövést leadni lőtéren. A vizsga nem a céllövő képességet vizsgálja, hanem azt, hogy a vizsgázó biztonságosan, tudatosan kezeli-e a fegyvert. Be kell mutassa a töltetlenség ellenőrzésének és a fegyver töltésének folyamatát úgy, hogy közben folyamatosan kommentálja mit miért tesz. Egy jellemző vizsgalövés tehát a következő kommentárokat igényli a lövésztől:

 1. Kézbevételkor ellenőrzöm a fegyver töltetlenségét:
  1. Felemelem a fegyvert, ügyelve, hogy a cső biztonságos irányba mutasson, közben félállásba húzom a kakast.
  2. Ellenőrzöm, hogy nincs csappantyú a lőkúpon.
  3. Ha nincs, kivonom a töltővesszőt, a csőbe eresztem, megjelölöm, kihúzom a csőből, majd a cső mellé mérem.
  4. Ha a töltővessző vége leér a lőporkamráig, a fegyver töltetlen.
 2. Megkezdem a cső töltését:
  1. Leeresztem a tusát a talajra, a fegyvert úgy tartom, hogy a töltés közben a cső se másra, se saját testemre ne mutasson.
  2. Betöltöm a fiolába előre kimért lőportöltetet a torkolatba, majd a fegyvert egy-két alkalommal gyengéden a földhöz taszítva a lőporkamrába segítem az esetlegesen a csőfalra feltapadó lőporszemcséket. Lőporflaskából sohasem töltöm fegyveremet.
  3. A torkolatba illesztem a lövedéket, majd megindítom azt a rövid starterral.
  4. Kivonom a töltővesszőt, és szorosan a lőporra nyomom a lövedéket. A töltővesszőt marokra fogom, nem tenyérrel nyomom le, hogy esetleges szunnyadó szikrától elinduló töltet esetében a töltővessző ne a kezemen haladjon át.
  5. Ha a lövedéket nem tudom a lőporra szorosan lenyomni, úgy azt nem lövöm ki, mivel az csődudorhoz, szerencsétlen esetben csőrobbanáshoz vezethet. Ilyen esetben a töltet elárasztása után kihúzom a lövedéket.
 3. Felkészülök a lövés leadására:
  1. Ellenőrzöm, hogy szemüveget, fülvédőt viselek-e.
  2. A fegyvert biztonságos lőirányba fordítva felhelyezem a csappantyút a lőkúpra. Jelzem a lövészetvezetőnek, hogy készen állok.
  3. A lövészetvezető engedélyével vállba emelem a fegyvert, megfeszítem a kakast és ha van: a gyorsítót, majd leadom a lövést.
  4. Lövés után a kakast azonnal félállásba helyezem, és csak ezután teszem le a fegyvert.
  5. A lövés leadása utás a fegyver csövét kifújjuk vagy kihúzzuk, hogy a következő lövés leadása előtt biztosan ne legyen szunnyadó szikra a csőfarban.

Ha a vizsgázó sikeresen teljesíti az elméleti részt, de a gyakorlaton megbukik, úgy igazolást kap a sikeres vizsgarész teljesítésről, utóvizsgán csak a gyakorlatról kell majd számot adjon. Az engedélyt megkérni csak teljes vizsga esetében lehetséges. A vizsga díja 7000 Ft, melyet vagy csekken, vagy átutalással kell befizetni a Magyar Elöltöltő Fegyveres Lövészek Szövetsége számlaszámára. Csekket, illetve bankadatokat igényelni, valamint a vizsgaidőpontokkal kapcsolatos információt kérni a hungarian.mla@gmail.com email címen lehet.

Sikeres vizsga után

Sikeres vizsga után

 

Vizsgabizonyítvány. Lehet beadni az engedélykérelmet!

Vizsgabizonyítvány. Lehet beadni az engedélykérelmet!

A Tolna megyei vizsga igen kellemes hangulatban zajlott, a vizsgázók nagy többsége hibátlanul teljesítette a feladatot. Az első 12 fő természetesen nem ma kezdett el történelmi fegyverekkel lőni, hiszen mind sportlövészként, mind a kutatási programban résztvevő vadászként megismerték már az elöltöltő fegyveres lövészet és vadászat fortélyait. A teljes vizsgafolyamat gyorsan, kényelmesen zajlott, s a mindösszesen két és fél órás folyamat után már örömmel vehette kézbe minden kolléga a még mindig tintaillatú bizonyítványokat.

A bizonyítványok kiosztása rendhagyó módon történt. Az elöltöltő fegyveres lövészek és vadászok ugyanis nem csak a régmúlt hagyományait őrzik, hanem azon lövész, vadásztársaink emlékét is, akik sokat tettek e szép hobbiért, de nem érhették meg a mai napot. Az EV-000001 és EV-000002 számú bizonyítványokat ezért ünnepélyesen visszavonultattuk, emlékezve Káldi Gáborra, a szövetség első főtitkárára, valamint Cziglényi Alpárra, a szövetség első alelnökére, akik elvetették a hazai elöltöltő fegyveres lövészet és vadászat magvait.

Káldi Gábor és Cziglény Alpár emlékére

Káldi Gábor és Cziglény Alpár emlékére

Köszönjük ismét a szakmai szervezetek, hatóságok, a jogalkotó támogatását, de legfőképp köszönjük mindazon önkéntesek munkáját, akik az elmúlt évtizedekben tettek az elöltöltő fegyveres lövészet és vadászat ügyéért!

Németh Balázs

elnök

MEFLSZ

 

 

MEFLSZ

Vizsgaszabályzat

 1. A vizsga célja

A vizsga célja, hogy hazánkban csak olyan lövész állhasson lőállásba, vadászhasson elöltöltő fegyverrel, aki teljes mértékben tisztában van a lövészet és vadászat biztonsági, jogi és személyi feltételeivel. A vizsga egyben az elöltöltő fegyveres hatósági vadászati célú használati engedély kiadásának előfeltétele.

 1. A vizsga személyi feltételei:

A vizsgán részt vehet minden olyan személy, aki a vizsgakiírásban meghatározott jelentkezési határidőig jelentkezett, és a vizsgadíjat kiegyenlítette.

A Vizsgabizottság munkájában három személy vesz részt. Egy tagot a MEFLSZ, két tagot a megyei (fővárosi) rendőrfőkapitány delegál. A Vizsgabizottság elnöke A Vizsgabizottság elnöke a MEFLSZ által delegált tag.

 1. A vizsga menete:

A vizsga elméleti (írásbeli, szóbeli) és gyakorlati vizsgából áll.

Az elméleti vizsga megtartására jogosult vizsgabizottságok:

 • Budapest, (Honvéd Kossuth LE lőtere, Szentendre)
 • Zalaegerszeg (Zalaegerszegi PLE lőtere)
 • Balatonfűzfő (Western LE balatonfűzfői lőtere)
 • Tamási (Óbíródi vadászház, Miklósvári parkerdő lőtere)
 • Debrecen, (későbbiekben meghatározandó helyszín)
 • Tótkomlós (MTTSZ Tótkomlós lőtere)

A vizsgahelyek bővíthetőek a hatósággal történt előzetes egyeztetés után, amennyiben arra igény jelentkezik. A vizsgabizottság bizonyítványt ad ki a lövész számára a sikeres vizsgáról. Az elméleti vizsga tesztből és szóbeli kérdésekből áll. Az elméleti vizsga díja 5000 Ft.

A gyakorlati vizsga letehető minden, .22 Long rifle kaliberűnél nagyobb öbnagyságú fegyverrel való lövészetre szóló engedéllyel rendelkező lőtéren. A gyakorlati vizsga díja 2000 Ft. Gyakorlati vizsgát az a jelölt tehet, aki sikeresen teljesítette az elméleti vizsgát.

A vizsgabizottság a jelentkezési lapot, sikeres elméleti és gyakorlati vizsga igazolását, és a kitöltött tesztlapot 5 évig megőrzi. A vizsgabizottság kiállítja a vizsgabizonyítványt a lövész számára. A bizonyítvány hitelességét a vizsgabizottság elnökének aláírása és a szövetségi bélyegző igazolja.

 1. A vizsgabizottság MEFLSZ által delegált tagja

A MEFLSZ minden év január 31-ig listát tesz közzé arról, hogy mely szövetségi tagok vehetnek részt a vizsgabizottság munkájában. A vizsgabizottság munkájában csak olyan MEFSZ delegált vehet részt, aki nem áll Vadászjegyet bevonó határozat hatálya alatt.

 1. Az elméleti vizsga:
 2. Írásbeli vizsga

A vizsgázó egy 25 kérdésből álló tesztet tölt ki, mely a hatályos jogszabályok ismeretével, valamint az elöltöltő-fegyveres lövészet és vadászat alapvető biztonsági szabályaival foglalkozik. A 25 tesztkérdés a 49/2004. (VIII. 31.) BM rendelet 4. sz. mellékletében felsorolt 80 tesztkérdésből kerül kiválasztásra. A vizsga sikeresnek tekinthető, ha a jelölt jó választ ad a kérdések 80%-ára. A teszt kitöltésére 30 perc áll a vizsgázó rendelkezésére. A tesztlapon legfeljebb kettő, egyértelműen jelölt javítás engedélyezett.

 1. Szóbeli vizsga

A vizsgázó a 49/2004. (VIII. 31.) BM rendelet 5. sz. mellékletében felsorolt 21 tétel közül választ véletlenszerűen, melyek mindegyike egy főkérdésből és két mellékkérdésből áll. A vizsga sikeresnek tekinthető, ha a jelölt megfelelő választ ad a főkérdésre, és legalább az egyik mellékkérdést helyesen válaszolja meg. A szóbeli vizsgára 15 perc felkészülési időt kell biztosítani, ami a vizsgázó kérésére lerövidíthető.

 1. A gyakorlati vizsga menete:

Gyakorlati vizsgára csak olyan lövész bocsátható, aki sikeres elméleti vizsgát tett, vagy elméleti ismereteit a 49/2004. (VIII. 31.) BM rendelet alapján adottnak kell tekinteni. A vizsgázó lövést ad le egy csappantyús egylövetű fegyverrel, miközben a vizsgabizottság tagjai számára kommentálja, hogy mit miért tesz, mire kell figyelni a töltési folyamat során. A vizsgához használt elöltöltő fegyvert, csappantyút, fekete lőport és szükséges tartozékokat a vizsgáztatásban résztvevő MEFLSZ tag biztosítja. A gyakorlati vizsga során minden biztonsági hiba elkövetése a vizsga sikertelenségét vonja maga után. Sikertelen gyakorlati vizsga esetén az elméleti vizsgát nem kell megismételni. Az ismételt vizsgára nem kerülhet sor a sikertelen vizsga napján.

Biztonsági hibák:

-A lövész nem megfelelően, vagy nem ellenőrzi a fegyver töltetlenségét kézbevételkor.

-A lövész megsérti a biztonságos lőirányokat, forog a fegyverrel.

-A lövész nem fújja ki vagy nem húzza ki a fegyvert a következő lövés leadása előtt.

-A lövész nem tartja be az elcsettent töltet hatástalanításának szabályait.

-A lövész a lövészetvezető engedélye nélkül kezdi meg a lövészetet.

-A lövész a fegyver csövét töltés közben nem tarja biztonságos irányban (cső fölé hajol)

-A lövész nem visel szemüveget.

-A lövész nem takarja le a lőállásban a csappantyús dobozt, vagy felporzó lőporos flaskát.

-A lövész a töltővessző markolatát nem marokra fogja, hanem tenyérrel nyomja le a töltetet.

-A lövész nem várja ki az 1 perc biztonsági időt elcsettenés esetén.

-A lövész a lövészet befejezése után nem bizonyosodik meg a töltetlenségről, fegyverét nem úgy hagyja a lőállásban, hogy a töltetlenségéről bárki meggyőződhessen.

-A lövész kilő levegős töltetet.

-A lövész nem fiolából tölt, hanem flaskából.

-A lövész elteszi fegyverét töltetlenségi ellenőrzés nélkül.

-A lövész elejti a fegyvert.

-A lövész lövése 3 m-re a lővonalon belülre csapódik be.

-A lövész valamilyen szerszámmal erővel rányomkodja a csappantyút a deformált lőkúpra.

-A lövész akkor csappantyúzza fel a fegyvert, mikor az még nem mutat lőirányba.

-A lövész akkor feszíti meg a kakast vagy a gyorsítós szerkezetet, mikor az még nem mutat lőirányba.

-A lövész lövészet, vagy lőporkezelés közben, vagy nem a kijelölt helyen dohányzik.

-A lövész lőporral töltött flaskát visz a lőállásba.

-A lövész töltési hiba elhárítása, vagy egyéb fegyverhiba elhárítása előtt nem kér engedélyt a lövészetvezetőtől.

-A lövész nyitott edényből tölt lőport.

-A lövész nem csak fiolát visz a lőállásba, hanem flaskát, lőporos dobozt is.

A gyakorlati vizsgán a vizsgabizottság tagjai rávezető kérdésekkel segíthetik a vizsgázót. A vizsgáztató a felül olyan kérdéseket is feltehet, amelyek ismerete a vizsgázótól elvárható.

 1. A vizsgabizottság hatóság által delegált tagjait, elnökét, a megjelent vizsgázók száma alapján vizsgáztatási díj illeti meg, amely a vizsgabizottság tagjai esetében vizsgázóként 500 Ft. A vizsgabizottság hatósági tagja számára meghatározott díjat a MEFLSZ a vizsgáztatásban illetékes rendőrkapitányság által kiállított számla alapján fizeti ki.
 1. Éves vizsgarend: minden vizsgahely éves szinten minimum 1, maximum 4 vizsgát köteles tartani. A vizsgákon minimum 10, maximum 20 fő vizsgázó vehet részt. A vizsgákat 30 napos előzetes egyeztetéssel lehetőség szerint pénteki napokon kell megtartani.
 1. Az érvényes vizsgát tett személyek nyilvántartását a MEFLSZ vezeti. Minden vizsgahely nyilvántartókönyvét a hatóság hitelesíti. A nyilvántartókönyv adattartalma:
 • A vizsgabizonyítvány sorszáma
 • A vizsgázó természetes személyazonosító adatai
 • A vizsgarészek eredménye
 • A vizsga időpontja
 • A Vizsgabizottság elnökének aláírása
 • A vizsgázó vizsgabizonyítvány átvételét igazoló aláírása
 1. A vizsgabizottság a vizsgáról jegyzőkönyvet vezet, melyet a vizsgát követő 8 munkanapon belül a MEFLSZ címére meg kell küldeni. A jegyzőkönyvek alapján a MEFLSZ digitális adatbázist vezet a vizsgázottakról.
 1. A vizsgabizonyítványok sorszámozása vizsgahelyenként elkülöníthetőnek kell legyen, célszerű a „megyekódok” alkalmazása, mint az Állami Vadászjegyeknél.
 1. A vizsgáztatásban nem vehet részt olyan személy, aki a vizsgázó Polgári Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozója. A Vizsga során az írott és elektronikus segédeszközök használata tilos, és a vizsga további menetéből való azonnali kizárást valamint az eredménytelen vizsgaminősítést vonja maga után.

 

Az elöltöltő fegyver vadászati célú használatához szükséges elméleti ismereteket és gyakorlati jártasságot igazoló vizsga elméleti részvizsgájának írásbeli tesztkérdései

1. Hány lövésnek megfelelő töltet vihető be a lőállásba?

2. Milyen eszközök lehetnek a lövész előtt a töltőasztalon lövészet közben?

3. Hogyan lehet tárolni a felporzólőport a lőállásban?

4. Mennyi az elöltöltő fegyverek maximális megengedett töltete?

5. Mi az elcsettent töltet eltávolításának pontos menete?

6. Mekkora mennyiségű fekete lőpor és csappantyú tárolható lakás céljára szolgáló ingatlanban kialakított tárolóhelyen?

7. Mikor számít töltetlennek egy elöltöltő fegyver?

8. Milyen sípjel jelzi az időszakos tűzszünetet?

9. Miért van szükség a revolver lőporkamráinak zsírozására?

10. Milyen lőtéren adható le lövés elöltöltő fegyverrel?

11. Mekkora mennyiségű fekete lőpor és csappantyú tárolható nem lakás céljára szolgáló ingatlanban kialakított tárolóhelyen?

12. Két lőlapra lőtt verseny esetén mely lövést kell elvenni, ha valamelyik táblán többlet van?

13. Körérték egyezés után hogyan dönthető el az elsőség?

14. Mely jogi kategóriába sorolható az elöltöltő fegyver?

15. Mely jogszabályok rögzítik az elöltöltő-fegyveres sportlövészet szabályait?

16. Időszakos tűzszünet esetén mi a helyes eljárás?

17. Milyen jogi feltételek kötelezőek elöltöltő-fegyveres lövészet folytatásához?

18. Milyen feltételekkel kell rendelkezni annak a lövésznek, aki lövészversenyeken kíván részt venni?

19. Mely kiegészítők kötelezőek elöltöltő-fegyveres sportlövészet esetén?

20. Mi a helyes eljárás elcsettenés esetén?

21. Melyik a helyes és biztonságos módja az elöltöltő fegyver töltetlensége ellenőrzésének?

22. Milyen fekete lőpor használható elöltöltő fegyverekhez?

23. Milyen nagyságú minimális biztonsági zónát kell biztosítani a lőállások mögött?

24. Kik mehetnek be a lövészek számára biztosított biztonsági zónába?

25. Milyen sípjel jelzi a lövészet kezdetét és végét?

26. „Tüzet szüntess!” parancs esetén mi a helyes eljárás?

27. Mi a csappantyúk biztonságos tárolási módja a lőállásban?

28. Mi a helyes eljárás, ha a lövedéket nem sikerül teljesen a lőporra nyomni?

29. Miből tölthető a lőpor elöltöltő fegyverekbe?

30. Használható-e feketelőpor-utánzat versenyeken?

31. Mikor kötelező kifújni vagy kihúzni az elöltöltő fegyver csövét?

32. Melyik a töltővessző helyes kezelése?

33. Milyen jogszabályok vonatkoznak az elöltöltő-fegyveres lövészetre?

34. Milyen jogi kategóriába tartoznak az elöltöltő fegyverek?

35. Mi a lőfegyver definíciója a hatályos jogszabályok szerint?

36. Mi a revolver töltésének versenyen megengedett módja?

37. Melyik minősül súlyos biztonsági hibának?

38. A REAL lövedék az a lövedéktípus, amely …

39. A Minié lövedék az a lövedéktípus, amely …

40. A Maxi lövedék az a lövedéktípus, amely …

41. A verseny megkezdését jelző sípszó után a lövész tisztító lövést …

42. A kovakő megélezése csak akkor végezhető el, ha …

43. A lövész biztonsági hibát követ el, ha …

44. Ha nem tudom koszolódás miatt a lövedéket letolni teljesen a lőportöltetre, …

45. Revolverekhez versenyen a következő lövedékek használhatók: …

46. Pisztolyokhoz versenyen a következő lövedékek használhatók: …

47. Csappantyús hadipuskákhoz versenyen a következő lövedékek használhatók: …

48. Kovás hosszúfegyverekhez versenyen a következő lövedékek használhatók: …

49. Mely jogszabályok vonatkoznak az elöltöltő-fegyveres vadászatra?

50. Milyen iratokat kell az elöltöltő-fegyveres vadásznak magánál tartania a vadászat során?

51. Milyen mennyiségű fekete lőport és csappantyút birtokolhat, illetve szállíthat az elöltöltő fegyver vadászati célú használatára engedéllyel rendelkező személy?

52. Milyen engedély birtokában szerezhető meg és tartható fekete lőpor?

53. Mi a helyes eljárás, ha a vadásznak terepakadályon kell áthaladnia vadászat során?

54. Miért kell vadászat előtt a csőből eltávolítani az olajat?

55. Mi az elöltöltő puska helyes viselési módja vadászat során?

56. Mi az elöltöltő fegyver legnagyobb megengedett töltete?

57. Milyen hatótávolsággal bír az elöltöltő fegyverből vadászatra alkalmas töltettel kilőtt kúpos lövedék?

58. Milyen etikus lőtávolságra adjunk le lövést a vadra nyílt irányzékkal?

59. Milyen elöltöltő puska használható vadászatra?

60. Mely vadászati módok engedélyezettek elöltöltő-fegyveres vadászat esetén?

61. Mely torkolati energia határok vonatkoznak különböző nagyvadfajaink elejtésére?

62. Melyik képlettel számítható ki a torkolati energia?

63. Hogyan kell biztonságosan viselni vadászat során a csappantyús vadászpuskát?

64. Hogyan kell biztonságosan viselni vadászat során a kovás vadászpuskát?

65. Hogyan kell biztonságosan viselni vadászat során a kanócos vadászpuskát?

66. Hogyan kell biztonságosan viselni vadászat során a keréklakatos vadászpuskát?

67. Mely lövedéktípus alkalmasabb vadászatra?

68. Miért fontos, hogy a lehető legnagyobb lövedéksebességet érjük el elöltöltő vadászpuskánkkal?

69. Mi a megengedett legnagyobb szórása vadásztöltettel egy elöltöltő vadászpuskának 50 m-es távolságon?

70. Melyek az engedélyezett elöltöltő-fegyveres apróvad-vadászati módok?

71. Mely alkatrészek tartoznak az elöltöltő sörétes puska töltetéhez?

72. A sabot lövedék jellemzői a következők: …

73. Mely lakattípus a legalkalmasabb elöltöltő-fegyveres vadászatra?

74. Hogyan kell eljárni, mielőtt az elöltöltő-fegyveres vadász felmászik a lesre?

75. Milyen torkolati energiára képes töltettel ejthető el az őz?

76. Mi a fegyver, illetve az elöltöltő fegyver definíciója a hatályos jogszabályok szerint?

77. Melyik hatóság, illetve hatósági szerv hatáskörébe és illetékességébe tartozik az elöltöltő fegyver vadászati célú használatának engedélyezése?

78. Hogyan tárolható a fekete lőpor és a füstnélküli lőpor?

79. Az elöltöltő fegyver vadászati célú használatának engedélyezéséhez szükséges-e fegyver biztonságos működésének tanúsítása?

80. Az elöltöltő fegyver vadászati célú használatára jogosult személy mely adatok megváltozását köteles bejelenteni az engedélyező hatóság számára?

A válaszokat a vizsgázónak 3 lehetőség közül kell kiválasztania. Minden kérdésre csak egy helyes válasz adható!

Az elöltöltő fegyver vadászati célú használatához szükséges elméleti ismereteket és gyakorlati jártasságot igazoló vizsga elméleti részvizsgájának szóbelivizsga-tételei

1. Milyen maximális töltetet használhatunk elöltöltő fegyverünkhöz?

a. Ismertesse a lőpor szemcseméretére vonatkozó jelzéseket!

b. Ismertesse a lőpormérés módszereit!

2. Ismertesse az elöltöltő revolver biztonságos töltésének menetét!

a. Mi az elöltöltő fegyver jogszabályi definíciója?

b. Mi a helyes eljárás a forgódob elakadása esetén?

3. Ismertesse az elcsettent fegyver hatástalanításának menetét!

a. Mik az elöltöltő-fegyveres vadászathoz kötelező, illetve ajánlott felszerelések?

b. Az elöltöltő fegyver mely állapotban számít töltöttnek?

4. Ismertesse a kovás fegyver töltésének menetét!

a. Mi a muzeális fegyver jogszabályi definíciója?

b. Ismertesse az elöltöltő fegyverek gyújtási módjai fejlődésének legfontosabb állomásait!

5. Ismertesse, hogy milyen fő lövedéktípusokat ismer, és azok töltésének főbb jellemzőit!

a. Mi a tapasz szerepe?

b. Mi a kenőanyagok szerepe?

6. Milyen jogi feltételeknek kell ahhoz teljesülniük, hogy elöltöltő fegyvereket lövészetre használhassuk?

a. Mennyi lőpor és mennyi csappantyú vihető be a lőállásba?

b. Miért nem lehet lőporszaruból tölteni az elöltöltő fegyvert?

7. Ismertesse a fekete lőpor alapvető fizikai-kémiai tulajdonságait!

a. Miért nem lehet légrés a lőpor és a lövedék között?

b. Milyen tulajdonságokkal rendelkezik a REAL lövedék?

8. Ismertesse az egylövetű fegyverek töltésének menetét!

a. Milyen tulajdonságokkal rendelkezik a MINIÉ lövedék?

b. Mit jelent revolverek esetében a láncgyújtás, hogyan kerülhető el?

9. Ismertesse az elcsettent töltet eltávolításának biztonságos menetét!

a. Ismertesse a csappantyúzó működését!

b. Ismertesse a kompressziós lövedékek működési elvét!

10. Miért nem használható nitrocellulóz alapú lőpor elöltöltő fegyverekben?

a. Lövésztársa lőlapcserére készülődik. Az Ön fegyverében már van fekete lőpor és lövedék, de nincs felcsappantyúzva. Lehetséges-e a lőlapcsere a lövészetvezető jeladása után?

b. Mik a lőszerelemek tárolásának feltételei?

11. Ismertesse az elöltöltő fegyverekre vonatkozó hatályos jogszabályokat vázlatosan!

a. Miért kell kifújni vagy kihúzni a csövet lövések között?

b. Milyen a helyes töltővessző kezelés?

12. Ismertesse az elöltöltő fegyveres vadászatra vonatkozó jogi szabályozást vázlatosan!

a. Ismertesse az elöltöltő vadászpuska tisztítására vonatkozó szabályokat!

b. Mely irányzékok alkalmasak, és mely irányzékok ajánlottak elöltöltő fegyveres vadászatra?

13. Ismertesse vázlatosan az elöltöltő fegyverből vadásztöltettel kilőtt lövedék külballisztikáját!

a. Ismertesse az elöltöltő vadászpuska töltöttségi szintjeit!

b. Ismertesse a lőszerelemek megszerzésére vonatkozó szabályokat!

14. Ismertesse vázlatosan az elöltöltő fegyverből vadásztöltettel kilőtt lövedék célballisztikáját!

a. Ismertesse az elöltöltő vadászpuska megengedett ürítési módjait!

b. Írja le az elöltöltő fegyver lövedéktípusainak maximális hatótávolságát!

15. Ismertesse az elöltöltő vadászpuska vadászterületen történő viselésére vonatkozó szabályokat!

a. Ismertesse a kovás lakat kezelésének alapvető biztonsági szabályait vadászat során!

b. Ismertesse, hogy a különböző lövedéktípusok milyen jellegű kenőanyagok használatát igénylik!

16. Ismertesse az elöltöltő vadászpuska töltetének beállítására vonatkozó szabályokat, lehetőségeket!

a. Ismertesse, hogy hogyan akadályozható meg a töltet benedvesedése esős időjárás esetén!

b. Ismertesse a keréklakat vadászati felhasználásának gyakorlati szempontjait!

17. A megadott adatok alapján számolja ki a fegyver torkolati energiáját, és ez alapján határozza meg, hogy mely nagyvadfajunk elejtésére alkalmas!

a. Ismertesse a kanócos lakattal rendelkező fegyverek kezelési sajátosságait!

b. Ismertesse az elöltöltő-fegyveres vadászat tárgyi feltételeit!

18. Ismertesse az elöltöltő sörétes vadászpuska töltésének menetét!

a. Ismertesse az elöltöltő-fegyveres vadászat személyi feltételeit!

b. Ismertesse a sabot lövedékek működési mechanizmusát!

19. Ismertesse a kovás fegyver töltésének menetét!

a. Ismertesse a kovakő élezésének biztonságos módját!

b. Sorolja fel, hogy milyen eszközök lehetnek a lövész előtt a lőállásban!

20. Ismertesse a fegyver és az elöltöltő fegyver fogalmát!

a. Ismertesse a lőszerelem tárolására vonatkozó szabályokat!

b. Ismertesse azon adatokat, amelyekben bekövetkezett változást be kell jelenteni az elöltöltő fegyver vadászati célú használatát engedélyező hatóság számára! Mennyi idő áll rendelkezésre a bejelentés megtételéhez?

21. Ismertesse az elöltöltő fegyver vadászati célú használatának engedélyezéséhez szükséges feltételeket!

a. Ismertesse a lőfegyver fogalmát!

b. Ismertesse a fekete lőpor, illetve a gyárilag ennek kiváltására készült lőpor, továbbá a csappantyú birtoklására, szállítására vonatkozó szabályokat!