Történelmi fegyverek, lőszertöltés, vadászat

Beszámoló a 2013-14. évi kutaási vadászatokról

pinterA Magyar Elöltöltő fegyveres Lövészek és Vadászok Szövetségének (korábban Magyar Elöltöltő Fegyveres Lövészek Szövetsége) célkitűzései között már megalakulásakor is szerepelt a vadászat ügyének előremozdítása. A szövetség célja, hogy az elöltöltő fegyveres vadászati módot, mint kiegészítő, hagyományos vadászati módot integrálja a hazai vadgazdálkodás vadászati módjai közé, megnyitva a lehetőséget mind a hazai, mind a külföldi vadászok előtt, hogy e vadászati módot jogszerűen gyakorolják. A régi-új vadászati mód bevezetése mind kulturális mind gazdasági szempontból előnyös hazánk számára.

A Szövetség e cél megvalósítása érdekében nyújtott be engedélykérelmet kutatási célú vadászatok tartására a 2013-14-es idényben. A kutatási program kutatási tervben meghatározott céljai:

Az elöltöltő fegyveres kutatási célú vadászatok célja nem az, hogy a lövedék ölőképességét vizsgáljuk. Nem kísérletezni kívánunk a vadon, hiszen a célballisztikai vizsgálatokat már elvégeztük, melyek egyértelműen alátámasztották az elöltöltő fegyver és az abból kilőtt lövedék használatának etikusságát, és törvényi kritériumoknak való megfelelését.

 A kutatási célú elöltöltő fegyveres vadászat célja elsősorban az, hogy megismerjük az elöltöltő fegyverrel űzött vadászat hazai lehetőségeit és esetleges korlátait. Célunk, hogy az új vadászati törvény életbe lépésekor már kész szabályrendszert tudjunk ajánlani a leendő magyar és külföldről hazánkba érkező elöltöltő fegyveres vadászoknak. Ehhez szükség van gyakorlati tapasztalatok gyűjtésére és azok elemzésére, feldolgozására.

A kutatási célú vadászatok további feladata, hogy meghatározzuk a későbbi kiegészítő elöltöltő fegyveres vadászvizsga gyakorlati elvárásait.

További célok:

  • Annak meghatározása, hogy szükséges-e a vadászatra jogosultaktól, hivatásos vadászoktól elvárni speciális ismereteket elöltöltő fegyveres vadászat levezetése során, s ha igen, melyek azok.

  • Annak vizsgálata, hogy mennyire illeszthető az elöltöltő fegyveres vadászat a hazai vadgazdálkodás rendszerébe.

  • A zártkerti és nyílt területi elöltöltő fegyveres nagyvad vadászatok speciális igényeinek vizsgálata.

  • A kísérleti vadászatokon összegyűjtött gyakorlati tapasztalatok alapján ajánlás, szabályrendszer megfogalmazása a Jogalkotó számára a majdani elöltöltő fegyveres kiegészítő vadászati vizsga megalkotásához.

  • A gyakorlati tapasztalatok alapján az elöltöltő fegyveres vadászatok biztonságtechnikai részletszabályainak megfogalmazása.

  • A vadászat menetének dokumentálása és publikálása által az e vadászati mód gyakorlása közben átélt élmény egyediségének mind szélesebb körben való ismertetése.

  • Az elöltöltő fegyveres apróvad vadászat sajátos szervezési igényeinek, lebonyolítási lehetőségeinek vizsgálata.

A kutatási vadászatokat értékelő beszámoló a következő link alatt található:

MEFLVSZ Beszámoló 2014