Történelmi fegyverek, lőszertöltés, vadászat

Vásárlási és Szállítási feltételek

Az alábbi Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) a Brothers Online Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. által forgalmazott termékek Interneten keresztül történő megrendelésére vonatkozó általános feltételeket határozzák meg. A regisztráció során a felhasználó elfogadja a jelen dokumentumba foglalt feltételeket.

1. Általános tudnivalók, regisztráció:

1.1 A Brothers Online Kft.-nél történő vásárlás feltétele a Vevő érvényes regisztrációja.
A Vevő a www.kapszli.hu weboldalon található regisztrációs lap kitöltésével és elküldésével egyidejűleg elfogadja, és magára nézve – változtatás nélkül – kötelezőnek ismeri el a jelen feltételeket.

1.2 Amennyiben a Vevő a Brothers Online Kft.-nél nincs még regisztrálva, a vásárlást megelőzően pontos adatok megadásával ki kell töltenie és meg kell küldenie a regisztrációs űrlapot.

1.3 Minden jelentkezési lapot, amelyik akár azonnal észlelhető, vagy a későbbiekben kiderülő egy vagy több hibát tartalmaz, érvénytelennek nyilvánítunk. A Vevő az általa megadott e-mail címre erről értesítést kap, amelyben kezdeményezzük a hiba kijavítását. Semmilyen formában nem vállalunk felelősséget a tévesen megadott adatokból eredő esetleges téves teljesítésért.

2. A szerződés létrejötte

A kapszli.hu weboldalon található honlap használata során nem jön létre jogviszony a Vevő és az Eladó között. Az adásvételi vagy szállítási szerződés a Vevő és az Eladó között a termék átadásakor jön létre.

3. Szállítási feltételek

3.1 A kapszli.hu weboldalon található honlapon megtalálható termékek szállítási határideje a megrendelőlap elküldésétől számított 1 hét, amennyiben a termék raktáron van. A vásárló az általa megadott e-mail címre értesítést kap, ha a termék szállítását a Brothers Online Kft. nem tudja a megadott 1 héten belül biztosítani.

3.2 Cégünk a DPD Hungária Kft.-vel áll szerződésben. A csomagküldés díja 1670,- Ft. Cégünk fenntartja a jogot, hogy nagyméretű és / vagy 10 kg feletti csomagok esetében a fentiektől eltérő szállítási díjat határozzon meg.

3.3 Utánvétes csomag esetén a fenti összegek +480 Ft-tal nőnek. Rendszerünk a megrendelés jóváhagyása során automatikusan hozzáadja a vételárhoz a szállítási és fizetési módnak megfelelő költséget.

3.4 Csomagküldés útján nem értékesítünk fegyvereket, lőszereket, lőport és csappantyút, közbiztonságra különösen veszélyes eszközöket. Amennyiben kínálatunkból ilyen terméket rendel meg, úgy azt a Kapszli Pontban tudja átvenni.

3.5 100.000 Ft feletti rendelés esetén a szállításik költségeket cégünk állja.

4. Árak, fizetési mód, fizetés
Akciós termékeink esetében az átvételi helyszín korlátozásának jogát fenntartjuk. Használt fegyverek átvétele partnereinknél nem lehetséges.

4.1 Az Eladó az árak megváltoztatásának jogát fenntartja. A hivatalos, minden esetben irányadó kiskereskedelmi bruttó árakat a jelen honlap https://kapszli.hu/arlistak/címen található árlisták tartalmazzák. Az ezektől való eltérés kizárólag a promóciós és akciós ajánlatok esetében, illetve vásárlási kedvezményre jogosító kupon birtokában lehetséges.

4.2 A Vevő a megrendelés elküldése időpontjában hatályos árakon vásárolhatja meg a megrendelőlapon feltüntetett, készleten lévő terméket. A készleten nem lévő termék rendelése esetén a megrendelő a készletre kerülés időpontjában érvényes árlista szerinti vételáron vásárolhatja meg a terméket. Ez alól kivételt az képez, ha a vásárló a termék megrendelését követő 15 napon belül a termék megrendeléskori árának legalább 30%-át előlegként számla ellenében kifizeti, amely esetben a terméket garantáltan a megrendeléskori áron szállítjuk. Továbbá az egyazon megrendelő által elküldött, legalább 200.000 forint összértékű, készleten nem lévő termékre vonatkozó megrendelést kizárólag legalább 30% előleg megrendeléstől számított 15 napon belüli megfizetése esetén fogadjuk el. A készleten nem lévő termék megrendelése esetén, amennyiben a megrendelő a termék teljes vételárát a megrendeléstől számított 15 napon belül kifizeti, 3% árengedményt biztosítunk. A megrendelés elfogadásáról Vevő az általa megadott e-mail címre visszaigazolást kap. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától. Hibás ár esetén esetben feltűnő értékaránytalanság áll fenn a termék valódi és feltüntetett ára között, amit egy átlagfogyasztónak azonnal észlelnie szükséges. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) alapján a szerződés a felek akaratának kölcsönös és egybehangzó kifejezésével jön létre. Amennyiben a felek nem tudnak megállapodni a szerződéses feltételekben, azaz nincs meg a felek akaratát kölcsönösen és egybehangzóan kifejező nyilatkozat, abban az esetben nem beszélhetünk érvényesen létrejött szerződésről, amelyekből jogok és kötelezettségek fakadnának. Ennek alapján a hibás/téves áron visszaigazolt megrendelés visszamenőleg is semmis szerződésnek tekintendő a rendelési folyamat valamennyi fázisában.

4.3 A kapszli.hu weboldalon található honlapon megjelenő árak minden esetben tartalmazzák az általános forgalmi adót, de nem tartalmazzák a kiszállítás költségeit. A honlapon megvásárolható termékek kiszállítási költségét a Szállítási feltételek dokumentum tartalmazza.

4.4 A kapszli.hu weboldalon található honlapon történő vásárlás esetén a termékek árának kifizetési módja utánvét, bankkártyás fizetés, előre utalás vagy PayPal fizetés lehet.

4.5 Felhívjuk Tisztelt Vásárlóink figyelmét, hogy a fegyver és lőszer kereskedelme – a 253/2004. kormányrendelet szerint csomagküldés útján nem lehetséges – ezért ezeket a termékeket csak üzleteinkben megszerzési engedéllyel vagy fegyvertartási könyvel (lőszer esetében), személyesen lehet megvásárolni! Ezen termékek csak tájékoztató jelleggel szerepelnek oldalunkon. Bővebb információért kérjük hívja üzleteinket!

Cégünk által forgalmazott engedélyköteles lőszerelemek (lőporok és csappantyúk) megrendelhetőek a Kapszli Pont fegyverszaküzletben (1036 Bp. Bokor u. 15-19.), valamint a www.kapszli.hu honlap webshop felületén keresztül.
– A lőporok és csappantyúk átvétele balatonfűzfői telephelyünkön történik, szerdán 13:00-16:30 és péntek 09:00-16:30 között.
Cím: 8174 Balatonfűzfő, Fűzfőgyártelep, HRSZ:1498/182
Belépés: Balatonfűzfői Ipari Park 1/A porta
GPS koordináták: É47°04’41.0″ K18°01’33.0″
Kontakt: Tóth Éva, 36 20 472-0697

– Lőpor és csappantyú átvétele csak az arra engedéllyel rendelkező magán személyeknek, vagy jogi személyek lőszerelem megszerzésre jogosultsággal rendelkező munkatársai számára lehetséges az érvényes engedély felmutatása mellett.
– Lőpor és csappantyú értékesítése esetében csak személyesen vehetőek át a termékek.

4.6 A szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a regisztráció adatainak valódiságáról meggyőződjön,és amennyiben az abban foglalt adatok valódisága megkérdőjelezhető, vagy értelmezhetetlen, a regisztrációt törölje.

4.7 Szavatosság ( a Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi törvény (Ptk.) 30-311 §-ai alapján)

A megrendelés hibás teljesítése esetén ( nem felel meg a szerződésben meghatározott tulajdonságoknak, nem megfelelő használati útmutató miatt) a teljesítést követő 6 hónapon belül a fogyasztó kérheti a termék kijavítását, kicserélését, árleszállítást, vagy elállhat a szerződéstől. A teljesítés időpontjától számított kétéves, rejtett hiba esetén hároméves elévülési határidő alatt érvényesíthetőek a szavatossági igények.

Fogyasztói szerződés esetében az ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell, hogy a teljesítést követő hat hónapon belül felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt, hat hónap után a fogyasztóra hárul a hibás teljesítés bizonyításának terhe.

A szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek – ideértve különösen az anyag-, munka- és továbbítási költségeket – a kötelezettet terhelik. Kicserélés vagy elállás esetén a fogyasztó nem köteles a dolognak azt az értékcsökkenését megtéríteni, amely a rendeltetésszerű használat következménye. Szavatossági jogainak érvényesítésén kívül a fogyasztó a hibás teljesítésből eredő kárának megtérítését is követelheti a kártérítés szabályai szerint. A fogyasztói szerződés keretében érvényesített szavatossági és jótállási igények intézéséről szóló 49/2003. (VII.30.) GKM rendelet alapján a fogyasztói szerződés hibás teljesítése miatt, vagy jogszabályon alapuló jótállás keretében érvényesített kifogás intézése során ha a fogyasztó szavatossági igényt kíván érvényesíteni a fogyasztói szerződés tárgyát képező szolgáltatást nyújtó forgalmazóval szemben, a fogyasztói szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha a fogyasztó bemutatja az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot.

A forgalmazó a fogyasztó kifogásáról jegyzőkönyvet köteles felvenni, amelyben rögzíti:
– a fogyasztó nevét, címét
– a fogyasztási cikk ( a továbbiakban áru ) megnevezését, vételárát,
– a vásárlás időpontját,
– a hiba bejelentésének időpontját,
– a hiba leírását,
– a fogyasztó által érvényesíteni kívánt igényt,
– a kifogás rendezésének módját.

Ha a kifogás rendezésének módja a fogyasztó igényétől eltér, ennek indoklását a jegyzőkönyvben meg kell adni. A jegyzőkönyv másolatát a fogyasztónak át kell adni. Ha a forgalmazó a fogyasztó igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról legkésőbb három munkanapon belül köteles értesíteni a fogyasztót.
A forgalmazó köteles a fogyasztót tájékoztatni arról, hogy a kijavítást vagy kicserélést az áru tulajdonságaira és a fogyasztó által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a fogyasztónak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül kell elvégezni. A forgalmazónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze. Javításra az árut elismervény ellenében kell átvenni. Az elismervényen fel kell tüntetni a fogyasztó nevét, címét, az áru azonosításához szükséges adatokat, az áru átvételének idejét, és azt az időpontot, amikor a fogyasztó a kijavított árut átveheti.

4.8 A vásárlástól való elállás joga, módja, következményei.

Házhoz szállítással történő rendelés esetén, kérjük átvételkor ellenőrizze tételesen a termék(ek) sértetlenségét, a csomagban foglalt egyéb kiegészítőket, a számlán szereplő adatok helyességét. Amennyiben eltérést észlel, lehetősége van a csomagot visszaküldeni központunkba. Kérjük észrevételeiről tájékoztassa ügyfélszolgálatunkat, hogy a felmerült hibát orvosolni tudjuk A termékeket kizárólag magyarországi címre kézbesítjük. Postafiók címre szállítást nem vállalunk.

Amennyiben a termék házhoz szállítása után kíván a vásárlástól elállni, azt a következő módon teheti meg: A vásárló, az áru átvételét követő 8 munkanapon belül, indoklás nélkül elállhat a vásárlástól. Ennek módjáról a Távollevők között kötött szerződésekről szóló, 17/1999. (II.5.) számú kormányrendelet rendelkezik. A fogyasztó az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor az árut átvette. A terméket eredeti, sértetlen állapotban kell a számlával együtt visszajuttatnia címünkre.

A Brothers Online Kft. kizárólag új állapotú (sérülésmentes, hiánytalan tartalmú) termék visszaszolgáltatása esetén köteles a teljes vételárat megtéríteni. Az elállási jog gyakorlása semmilyen többletköltséget nem jelent a vásárló számára, a termék visszajuttatásáról azonban ügyfelünknek kell gondoskodnia.

Amennyiben a visszaküldött csomag megfelel a fenti feltételeknek, a Brothers Online Kft. kötelezettséget vállal arra, hogy a vételárat a hatályos jogszabályokban rögzítetteknek megfelelően, a csomag átvételét követő 30 napon belül hiánytalanul visszautalja a vásárló részére.

Tájékoztatjuk, hogy üzletünkben és internetes áruházunkban csak háztartásban használatos mennyiségekre vonatkozó rendeléseket szolgálunk ki! Amennyiben kereskedelmi mennyiségben szeretne termékeket rendelni, kérjük keresse fel munkatársainkat a következő telefonszámon:

061-242-3488
vagy a következő e-mail címen:
info@kapszli.hu

5.A felelősség korlátozása

5.1 A Brothers Online Kft. nem vállal felelősséget a kapszli.hu weboldal üzemeltetésével vagy használatával kapcsolatban keletkezett közvetlen vagy közvetett károkért, beleértve a számítógépes vírusok vagy ún. “spam”-ek által okozott károkat is.

5.2 Továbbá, a Brothers Online Kft. semmilyen módon nem felelős az alább felsorolt pontokban foglalt körülményekért, tényekért, bármilyen okból is jelentkeznek, ill. következtek azok be:

– az Interneten küldött és/vagy fogadott, nem az Eladótól származó bármilyen adat;
– bármilyen működési hiba az Internetes hálózatban, ami megakadályozza a honlap akadálytalan működését és a vásárlást;
– a kommunikációs vonal bármely vételi eszközében bekövetkező bármilyen meghibásodás;
– bármilyen adatvesztés;
– bármely, a folyamatban alkalmazott szoftver nem megfelelő működése;
– bármilyen programhiba, rendkívüli esemény vagy technikai hiba következményei a szolgáltató hálózatban.

5.3 Adatvédelem
A regisztráció során megadott adatokat kizárólag a szerződés teljesítése, a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása, illetve hírlevél küldése érdekében tároljuk. (Csak abban az esetben kap ön hírlevelet, ha a regisztráció vagy későbbi megkeresésünk alkalmával felhatalmazta áruházunkat annak küldésére)

Az ön datait harmadik fél részére nem adjuk át. Kivételt képez ez alól azon eset, ha a szerződés teljesítése érdekében a harmadik fél cégünk alvállalkozójaként működik közre (pl.: futárszolgálat). Az alvállalkozó a cégünktől kapott adatokat semmilyen formában nem jogosult felhasználni, tárolni, harmadik fél részére továbbadni.

Adataidnak kezelésekor figyelembe vett jogszabályok:

1992. évi LXIII törvénynek (a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról) megfelelően járunk el.

2001. évi CVIII. Törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről

1998. évi VI. törvény az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről

A kapszli.hu oldalon található webáruház áruház üzemeltetője minden törvényben előírt esetben figyelemben a személyes adatok védelméhez fűződő alkotmányos alapjogot, amely szerint mindenki maga rendelkezik személyes adatainak feltárásáról és felhasználásáról. Az oldalon működtetett webáruház használata közben a regisztrált felhasználóktól gyűjtött adatokat semmilyen harmadik féllel nem osztja meg, nyilvánosságra nem hozza.

6. A termék visszaszolgáltatása

6.1 A Vevő a szerződéstől az áru átvételétől számított 8 (nyolc) napon belül indoklás nélkül elállhat. A Vevő a vásárlástól való elállási jogát a meghatározott határidőn belül az Eladóhoz eljuttatott írásbeli nyilatkozattal gyakorolhatja. Elállás esetén a Vevő viseli e jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket.

6.2 A Vevő elállási jogával nem élhet, ha a vásárolt termék eredeti csomagolását felbontotta.
A fentieknek megfelelő, jogszerű elállás esetén az Eladó a kifizetett vételárat legkésőbb az elállást követő harminc napon belül visszatéríti a Vevőnek.

6.3 Amennyiben a terméket az Eladó üzemképtelen állapotban adta át a Vevőnek, és a Vevő a termék átvételétől számított három napon belül él jótállási igényével és kéri a termék kicserélését, akkor az Eladó a terméket kicseréli.

7. A személyes adatok védelme

A Brothers Online Kft. tájékoztatja tisztelt Ügyfeleit, hogy az üzleti tevékenysége során tudomására jutott személyes és üzleti adatokat szigorúan bizalmasan kezeli. A Brothers Online Kft. az általa kezelt adatokat kizárólag a megrendelések teljesítése érdekében, üzleti tevékenysége körében használja fel. Adatokat harmadik személy részére nem továbbít és nem szolgáltat ki a jogosult írásbeli hozzájárulása nélkül. Az adatkezelés, adatfeldolgozás során maradéktalanul betartja a Személyes adatok védelméről szóló 1992. évi LXIII. tv. és a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. tv. rendelkezéseit. A Brothers Online Kft. ügyfelei az oldalon történő regisztrációval elfogadják, hogy a Brothers Online Kft.-től e-mailen hírlevelet kapnak. Amennyiben le akarnak iratkozni hírlevelünkről, azt e-mailen vagy telefonon, vagy regisztrációs profiljukban tehetik meg.

8. Egyéb feltételek

A jelen Általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekre, valamint a Felek jogviszonyára a Polgári Törvénykönyv, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. törvény, a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II.5) Korm. Rendelet, valamint a mindenkori Fogyasztóvédelmi rendelkezések az irányadók.