Történelmi fegyverek, lőszertöltés, vadászat

Az elöltöltő fegyveres vadászat jogi háttere

Vadászati jogszabályok

Az elöltöltő fegyvereses vadászat szabályait a vadászati jog tekintetében a vad védelméről, a vadgazdálkodásról valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény (továbbiakban Vtv.), valamint a végrehajtásáról rendelkező 79/2004. (V. 4.) FVM rendelet (továbbiakban Vhr.) szabályozza.

Mely vadászati módok űzhetőek elöltöltő fegyverrel?

Elöltöltő fegyverrel űzhető minden egyéi vadászati mód, betartva a lőfegyverrel történő vadászat minden egyéb szabályát, kiegészítve a dohányzás tilalmával. Nagyvad vadászata esetén így gyakorolható a lesvadászat, cserkelés, nyomkövetés, valamint szép élményeket eredményezhet a barkácsolás is, hisz a ló vontatta szánt vagy kocsit általában kisebb bizalmatlansággal fogadja a vad, mint a gyalogvadászt. Egyéni vadászat során elejthetünk természetesen rókát, borzot, s egyéb olyan apróvadfajokat, melyre a jogszabályok lehetőséget adnak. Nagyvadjainkat – gímszarvas, dámszarvast, őzet, muflont és vaddisznót – csak egyes lövedékkel, a hasznos apróvadfajokat söréttel, míg az egyéb apróvadfajokat söréttel és egyes lövedékkel is elejthetjük.

Minden vadászati mód űzhető elöltöltő fegyverrel.

Fegyver jogszabályok

Az elöltöltő fegyver vadászat célú használatára vonatkozó engedély kiadásának feltételeit a lőfegyverekről és lőszerekről szóló 2004. évi XXIV. törvény (továbbiakban Ftv.), valamint a végrehajtásáról rendelkező 253/2004. kormányrendelet (továbbiakban Ftvhr.) és a 49 és 50/2004 (VIII. 31) belügyminisztériumi rendeletek rögzítik.

Hogyan szerezhető meg az elöltöltő fegyveres vadászati engedély?

Ahhoz, hogy elöltöltő fegyvert vadászatra használhassunk, a következő lépéseket kell teljesítsük:

 1. Le kell tegyük az elöltöltő fegyveres vizsgát. A vizsga letehető minden 16. életévét betöltött személy számára, és nem feltétele, hogy előzetesen teljesítse az állami vadászvizsgát. A vizsga részletese leírását, feltételeit megtalálhatja könyvünk XX. oldalán.
 2. Az elöltöltő fegyver vadászati célú használatát, a kérelmező lakóhelye szerint illetékes rendőrkapitányság, Budapesten a BRFK engedélyezi, melynek díja 6000 forint. Elöltöltő fegyver vadászati célú használata csak természetes személy számára engedélyezhető. Vadászatra elöltöltő fegyver használata annak a személynek engedélyezhető, aki rendelkezik Állami Vadászjeggyel. További feltételek a kérelmezővel kapcsolatban:
  1. A kérelmezőnek igazolnia kell egészségügyi alkalmasságát, de akinek már van fegyvertartási engedélye, annak nem kell ismét orvosi igazolásért folyamodnia.
  2. Teljesíteni kell az elöltöltő fegyveres alapismereti vizsgát.
  3. Rendelkezni kell a lőszerelem tárolásának meghatározott feltételeivel, a házi lőszerszereléshez használt tárolóhellyel teljesen azonosak a követelmények. Korlátok: a lakás céljára szolgáló épületen belül kialakított tárolóhelyen legfeljebb 2 kg össztömegű fekete lőpor és 5000 darab csappantyú tartható, nem lakás céljára szolgáló épületen belül e mennyiségek ötszöröse.
  4. Egyszerre birtokolni, illetve szállítani legfeljebb 5 kg fekete lőport és legfeljebb 2000 db csappantyút szabad.
  5. Elöltöltő fegyver akkor használható vadászatra, ha érvényes műszaki tanúsítvánnyal rendelkezik.
  6. Az elöltöltő fegyver vadászati célú használatára jogosító engedély visszavonásig hatályos.
 3. Vadászat során az elöltöltő fegyveres vadásznak a következő dokumentumokat kell magánál tartania:
  1. Személyi igazolványát és lakcímkártyáját.
  2. Érvényes vadászjegyét.
  3. Elöltöltő fegyver vadászati célú használatára vonatkozó engedélyét.
  4. Elöltöltő fegyverének érvényes műszaki tanúsítványát

Az elöltöltő fegyver vadászati célú használatára jogosító engedély tartalmazza a jogosult természetes személyazonosító adatait és lakóhelyét, valamint az elöltöltő fegyver rendeltetésszerű működtetéséhez szükséges lőszerelemeknek a jogosult lakóhelyétől eltérő helyen történő tárolása esetén a tárolóhely címét. Az engedély fegyverre vonatkozó adatot nem tartalmaz, tehát a vadászlőfegyverektől eltérően az elöltöltő fegyvereket nem kell majd beíratni az engedélybe.

Milyen elöltöltő fegyver használható vadászatra?

A Vtv. 67. § (1) b pontjának és a Vtv. 71. § (1) 7. pontjának megfelelően vadat legalább 45 cm csőhosszúságú, .45-ös (11,4 mm) vagy annál nagyobb öbnagyságú elöltöltő fegyverrel lehet elejteni. A vadászat céljára használt elöltöltő fegyver érvényes műszaki tanúsítvánnyal kell rendelkezzen. Az elöltöltő fegyverhez használatos lövedékek megválasztása tekintetében irányadóak a szerelt lőszeres vadászfegyverekre vonatkozó előírások, melyek meghatározzák melyik vadfajok lőhetőek egyes lövedékkel, és melyek lőhetőek söréttel.

Melyek az alapvető biztonsági szabályok?

 1. Csak gyári készítésű fekete lőport, vagy annak gyári másolatát használd! Mindig ismerd lőporod tulajdonságait, a fegyverhez tartozó gyári ajánlott töltet mennyiségét! Sohase haladd meg a gyártó által megengedett maximális töltetet!
 2. Minden fegyvert úgy kezelj, mintha meg lenne töltve! Soha ne emeld fegyvered olyan pontra, ahová nem akarsz lőni! A fegyver csövét mindig biztonságos irányba tartsd, még töltés közben is!
 3. Mindig légy biztos a célpontban, mielőtt tüzelsz! Mindig tudj a körülötted állók helyzetéről! Mindig tudd, hogy mi van a célpontod mögött! Sohase lőj vízbe vagy lapos, kemény felületre, mert a lövedékek gurulatot kaphatnak!
 4. Mindig légy biztos abban, hogy a fegyvered jó állapotban van, mielőtt a billentyűt elhúznád! Csak a fegyverednek megfelelő töltet-lövedék-fojtás kombinációt használd! Figyeld, hogy a lövedék szilárdan üljön a tölteten, a cső ne legyen eldugulva, ne legyen túlzottan szennyezve!
 5. Ha a fegyvered „csütörtököt mond”, légy nagyon körültekintő! Tartsd fegyvered csövét legalább egy percig biztonságos irányba! A késleltetett gyújtás veszélyt jelenthet! Csak egy perc letelte után kezdj új műveletbe!
 6. Minden kézbevételkor ellenőrizd fegyvered töltetlenségét! A fegyvert, lőport, csappantyút mindig külön tárold!
 7. A lőpor kezelése közben a dohányzás és nyílt láng használata TILOS!
 8. A lőpor kezelése és a vadászat előtt vagy alatt alkohol tartalmú italt ne fogyassz! Tartózkodj mindentől, ami a figyelmedet elvonná.
 9. Közvetlenül lőporszaruból tölteni TILOS! A lőport előre kimérve fiolából töltsd a csőbe. Ha szunnyadó szikra miatt ez a töltet ellobban, kis ijedtségen kívül más nem történik. Ha egy flaskányi lőpor robban be, biztosra vehető a komoly sérülés.
 10. Ha a lövedéket nem tudod légmentesen a lőporra nyomni, TILOS azt a fegyverből kilövéssel eltávolítani, mert a légrés extrém nyomásokat okozhat. Ilyen esetben a lövedéket szakszerűen a töltet elárasztása után kell eltávolítani.
 11. A töltővesszőt töltéskor mindig marokra fogd, ne a tenyereddel nyomd le. Így ha szunnyadó szikra elindítja a töltetet, nem lövöd át saját kezed.
 12. Használd a józan eszed! Ne kapkodj! Légy mindig megfontolt! Bizonytalan dolgokba soha ne menj bele!
 13. Vadászat során köteles vagy betartani a biztonságos fegyverkezelés minden írott és íratlan szabályát, függetlenül a vadászat során viselt fegyver jellegétől.