Történelmi fegyverek, lőszertöltés, vadászat

NSSA szabálykönyv (kivonat)

4. Fejezet: A CSAPATVERSENYEKRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

Ezeket az általános szabályokat kell alkalmazni minden N-SSA csapatverseny alkalmával. Az általános szabályokat együtt kell alkalmazni az adott típusú csapatversenyre, valamint a lebonyolításra vonatkozó szabályokkal (szemlére, öltözetre, fegyverekre stb. vonatkozó szabályok).

4.1 A CSAPATOK LÉTSZÁMÁRA VONATKOZÓ KÖVETELMÉNYEK

Hivatalos csapatlétszám Versenyzéshez szükséges minimum létszám

3……………………………………………….……2

4……………………………………………….……3

5…………………………………………………….3

8…………………………………………………….5

4.1.1 AVERSENYEREDMÉNY DÍJAZÁSÁNAK FELTÉLE

Az a csapat, mely létszáma az adott versenyen nem érte el a versenyzéshez szükséges minimum létszámot, nem részesíthető csapatverseny-díjazásban.

4.2 AZ EGY VERSENYEN SZEREPELTETETT VERSENYSZÁMOKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK

a. Az egy versenyen szerepeltetett versenyszámok alább meghatározott arányban kell tartalmazzanak hivatalosan elfogadott N-SSA versenyszámokat

Szerepeltetett versenyszámok száma A szükséges N-SSA versenyszámok száma

3……………………………………………………………2

4……………………………………………………………3

5……………………………………………………………3

6……………………………………………………………4

7……………………………………………………………4

8……………………………………………………………5

9……………………………………………………………5

10………………………………………………………..…6

b. Egynél több sziluett típusú versenyszám egy versenyen nem szerepelhet.

c. Ha versenyszámok között agyaggalamb tábla (karton vagy fa táblára erősített agyaggalambok) is szerepel, nem előzheti meg más 50 yard-os versenyszám. Az agyaggalambok rögzítésére használt táblában nem lehetnek korábbi használatból származó lövésnyomok.

4.3 A TALÁLAT MEGHATÁROZÁSA

a. A sziluett célon találatnak kell tekinteni, ha lövedék találati nyoma belül van a sziluett cél külső szélén.

b. Lelövendő célok esetén találatnak kell tekinteni, ha:

1. A cél felfüggesztése elszakad és a cél leesik.

2. A célon a találat nyomot hagy, a cél elreped, kicsorbul vagy behorpad a lövedék becsapódása következtében.

3. Ha egy eltalált cél darabja eltör, vagy földre sodor egy másik célt.

4.4 CÉLOKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK

a. Folyadékkal töltött átlátszó cél esetén a célt olyan folyadékkal kell feltölteni, amely elkülönül a háttértől.

b. SZÍN Ha lehetséges, minden célnak a háttértől elkülönülő színűnek kell lennie, a célok színének minden versenyző csapat esetén egyformának kell lennie, beleértve az agyaggalambok színét és mintázatát (fekete szegélyes vagy egyszínű) is.

c. TÖLTET A célok megtölthetők folyadékkal vagy porral, de nem tartalmazhatnak olyan kemény részeket, mely egyébként nem szerves része a töltet nélküli célnak (pl.: kövek, törmelék, ólom, vagy más kemény anyag).

d. FÜGGESZTETT CÉLOKA függesztett célokat tartalmazó versenyszámokhoz a célokat egyenként, biztonságosan kell felfüggeszteni egy dróthurokkal egy vízszintes tartórúdon (lásd a 4.4(h) pontot) A függesztéshez használt drót körül hurkolható, átfűzhető a célon, lehet a felső részén vagy a cél testében rögzített függesztőhurok. Agyag virágcserepek a cserép alján lévő lyukon átvezetett zárt hurokban végződő dróttal, vagy egyéb olyan eszköz segítségével, rögzítendők, mely végének átmérője nagyobb, mint a virágcserép alján lévő lyuk (4.1. ábra).

e. AGYAGGALAMB TÁBLAAz agyaggalambok rögzíthetők mind gyorskötöző, mind drótból hajtott rögzítő segítségével (lásd 4.2. és 4.3. ábra)

f. LEESŐ (ROSSZUL RÖGZÍTETT) CÉLOK(v.ö. revolver verseny szabályok)Azokat a célokat, melyek a TÖLTS vezényszó elhangzása után és a TÜZ vezényszó elhangzása előtt leesnek a függesztésre szolgáló tartó rúdról, elvétett célként kell kezelni.

g. Amennyiben valamely csapatnál szabálytalan célrögzítést észlelnek, (két vagy több cél együttes rögzítése, függesztett céloknál a függesztő hurok nem zárt volta) a csapat kizárható az adott versenyszámból és az időeredményükként az adott versenyszám teljes lőidejét kell számolni, lőeredményként pedig a versenyszám céljainak teljes számát, elvétett célokként kell számolni.

h. ELHELYZÉSFüggesztett célok esetén azokat felváltva alacsonyabbra, ill. magasabbra kell helyezni. A felső sor céltárgyai hozzávetőleg 6 hüvelykre legyenek a függesztőrúd alatt. A szomszédos célok között legalább egy céltárgynyi helyet kell hagyni, úgy, hogy a céltárgyak egyenletesen helyezkedjenek el a tartókeret teljes szélességében.

i. RÖGZÍTŐDRÓTOKA célok rögzítéshez biztosított drótoknak legalább 30 hüvelyk hosszúnak kell lenniük.

4.5 ELLENŐRZÉS

a. A csapatok véletlenszerűen ellenőrizhetők.

b. Az ellenörzés a fegyverekre, a felszerelésre és az egyenruhára terjed ki.

4.6 TESTHELYZET

Minden lövést álló testhelyzetből kell leadni.

4.7 AZONOSÍTÁS

Minden versenyzőnek látható módon kell viselnie az érvényes N-SSA tagsági kártyáját. Csak az eredeti kártya használható. (lásd 19.2.1)

4.8 EGYENRUHÁK

Minden versenyzőnek az alakulatának megfelelő egyenruhát kell viselnie.

4.9 FEGYVEREK ÉS FELSZERELÉSEK

a. A fegyvereknek meg kell felelniük az N-SSA szabályoknak. Minden fegyvernek rendelkeznie kell érvényes MKH kártyával, melyet az ellenőrzéskor be kell mutatni.

b. A felszereléseknek meg kell felelnie az N-SSA szabályoknak.

4.10 LÖVÉSZETI FELSZERELÉSEK, PUSKÁS CSAPATVERSENYSZÁMOK

A csapatverseny alatt a versenyhez nem használt felszerelések, tároló és szállító dobozok legalább 25 lábnyira kell legyenek a lővonaltól és 8 lábnyira a legközelebbi nézőtől. A versenyszámban résztvevő lövészek semmilyen lövész felszerelést nem tarthatnak a földön, kivéve a kornak megfelelő, földbe szúrt szúrófegyvert, melyhez a töltővessző, vagy ha a versenyszámban engedélyezett, a tisztító vessző hozzátámasztható. A lövések leadásához szükséges minden felszerelést a versenyzőnek a testén kell viselnie, lőszertáskában, derékövön, vagy kenyeres zsákban. A fegyverek töltése csak szabályosan használt, merev, bőr tölténytáskából, vagy a konföderációs hadseregben használt, merevített szövet tölténytáskából történhet, melyek megfelelnek a 16.2, 16.2.1, és 17.5(a) pontoknak.

4.11 LÖVÉSZETI FELSZERELÉSEK, REVOLVERES CSAPATVERSENYSZÁMOK

Revolveres csapatversenyszámok csak stabil töltőasztallal rendelkező lőállásokból lőhetők. A töltéshez és a lövések leadásához szükséges felszerelés a töltőasztalon, vagy a töltőasztal alatt helyezhető el. A lövészek a töltőasztal mögött állva töltenek és innen adják le a versenyszám során szükséges lövéseket is. A töltőasztalon nem lehet nyitott tárolóban lőpor, vagy csappantyú, a töltéshez előre kimért, zárt fiolákban lévő lőpor használható.

4.12 “TŰZ” ÉS A “TÜZET SZÜNTESS” PARANCSOK

A parancsok szóbeli használata helyett célszerűbb sípszóval, kürtjelzéssel, vagy hanggenerátorral jelezni.

4.13 TÁVCSÖVEK HASZNÁLATA

A csapat egy tagjánál lehet távcső, melyet a verseny során szabadon használhat.

4.14 A VONABÍRÓK ÁLTALÁNOS FELADATAI

a. A vonalbíró feladatai az időre történő versenyfeladatok esetén:

1. A versenyszám időtartamának mérése, elektronikus, digitális stopperórával.

2. Az időmérés megkezdése a tűznyitásra szóló parancsra.

3. Az óra megállítása a csapatparancsnok jelzésére.

4. Ügyel arra, hogy a tűznyitásra szóló utasítás előtt ne történjen lövésleadás.

5. Ügyel arra, hogy a lőidő lejárta után a még töltött fegyverekből ne történjen lövésleadás a céltárgyakra.

6. Ha szükséges, ellenőrzi, hogy minden céltárgy lelövésre került.

7. Az eltelt idő átszámítása másodpercre és tizedmásodpercre.

8. Az eltelt idő rögzítése a pontozólapon, másodpercben és tizedmásodpercben, és a pontozólap szignálása.

9. A le nem lőtt célok számának rögzítése a pontozólapon.

b. Az vonalbíró feladatai a sziluett versenyfeladatokban:

1. Ügyel arra, hogy a tűznyitásra szóló utasítás előtt ne történjen lövésleadás.

2. Ügyel arra, hogy a lőidő lejárta után a még töltött fegyverekből ne történjen lövésleadás a céltárgyakra.

3. Találatok számlálása.

4. A találatok számának rögzítése a pontozó lapon és a pontozólap szignálása.

4.15 A LÖVÉSZET BIZTONSÁGI FELELŐSÉNEK FELADATAI

a. A biztonsági felelősnek részletesen ismernie kell a 25. FEJEZET: A FEGYVEREK TÖLTÉSE ES TISZTÍTÁSA szakaszt, és a versenyeken használható fegyverek típusát is.

b. A biztonsági felelősnek folyamatosan figyelnie kell azon csapat versenyzőinek fegyverkezelését, amelyhez be van osztva. A biztonsági felelős csak a versenyzőkkel foglalkozhat, nem figyelheti a találatokat.

c. A biztonsági ellenőrnek figyelmeztetnie kell a versenyzőket, ha megsértik a biztonsági szabályt és a veszélyes tevékenységek azonnal le kell állítania, ahogy észleli.

d. A vörös zászló felemelése kizárólag két esemény jelzésére szolgál.

1. A TÜZET SZÜNTESS UTASÍTÁST KÖVETŐEN, a még töltött, ill. elcsettent fegyver jelzésére

2. Ha a versenyszám ideje alatt, valamilyen okból azonnali tűzszünet elrendelése szükséges, pl. ha sürgősen elsősegélynyújtásra, vagy orvosi beavatkozásra van szükség.

4.16 TISZTÍTÓ CSAPPANTYÚ ELSÜTÉSE

Tisztító csappantyú elsütése vállba emelt, lőirányba mutató puskával, ill. lőirányba mutató revolverrel lehetséges.

5. FEJEZET: PUSKA CSAPATVERSENY

5.1 DEFINÍCIÓ

A puska csapatverseny négy vagy több különálló versenyszámból álló, 8 vagy 5 tagú csapatok versenye, mely során a versenyzők csak a szabályban meghatározott típusú fegyvereket használhatják. A puska csapatverseny kötelezően része minden rendezvénynek, kivéve a speciális helyi és a veterán rendezvényeket.

5.2 A PUSKA CSAPATVERSENY SZEMÉLYI KÖVETELMÉNYEI

Egy csapat létszáma meghaladhatja a nyolc (vagy öt) főt, azonban egy időben nem állhat lővonalhoz nyolcnál (vagy ötnél) több versenyző. A versenyigazgató és az érintett csapatok, ill. versenyzők beleegyezésével a fennmaradó versenyzők kiegészíthetik azon csapatokat, amelyek létszáma nem éri el az előírt minimumot. Országos rendezvényen nem versenyezhet olyan csapat, mely nem rendelkezik legalább öt saját taggal. Az éves előírt minimális részvételszám megszerzésében a részvételt versenyzésként kell értelmezni.

5.2.1 HELYI PUSKA CSAPATVERSENYEK

Mind 5, mind 8 fős csapatok számára meghirdethető, azonban egy versenyen nem szerepeltethető kétféle csapatlétszám. A létszám feletti csapattagok kiegészíthetik azokat a csapatokat, ahol nincs meg az előírt létszám, az 5.2. pont szerint. Nem díjazhatók azok a csapatok, melyek nem rendelkeznek legalább három saját taggal öt fős csapatok, vagy öt saját taggal, nyolc fős csapatok esetén.

5.3 HASZNÁLHATÓ FEGYVEREK (a fegyverek definícióját lásd a 14.3 pontban)

Muskéták: sima csövű, elöltöltő puskák, hozzávetőleg 42 hüvelykes csőhosszal

Huzagolt muskéták: hozzávetőleg 42 hüvelyk csőhosszal bíró, huzagolt csövű, elöltöltő puskák, melyeket eredetileg sima csővel gyártottak.

Huzagolt csövű muskéták: eredetileg huzagolt csővel gyártott, elöltöltő puskák, hozzávetőleg 40 hüvelykes csőhosszal.

Huzagolt csövű puskák: eredetileg huzagolt csővel gyártott elöltöltő puskák, hozzávetőleg 33 hüvelykes csőhosszal.

5.4 HIVATALOS VERSENYSZÁMOK

A puska csapatverversenyek hivatalos versenyszámait az alábbi leírásnak megfelelően kell tervezni. A versenyszámokhoz használt célok alapvetően két csoportban sorolhatók: sziluett célok (5.4) és lelövendő célok (5.4.B-L). A zárójelben szereplő számok az ötfős csapatokra vonatkozó célok számát jelenti.

A.SZILUETT CÉLOK50 vagy 100 yard távolságra vannak kihelyezve, sortűzzel, vagy 2-perces folyamatos tüzelés mellett lehet a feladatot teljesíteni. Sortűz esetén maximum öt sorozattal kell számolni. A találatok pontozása sortűz esetén a 27.1(a) táblázat szerint, folyamatos tüzelés esetén pedig a 27.1(b) táblázat szerint történik. A sziluett célok nem formálhatnak embert, vagy emberi karikatúrát. Egy verseny alkalmával egynél több sziluett célt tartalmazó versenyszám nem lehet.

1. Egy nyolcszögletű 24 hüvelykes, ill. két 12 hüvelykes négyzet alakú karton vagy farost cél 100 yardon.

2. Versenyzőként egy cél karton táblán, 50 vagy 100 yardon.

a. Minden cél nyolcszögletű, minimum 6 hüvelyk, maximum 12 hüvelyk átmérővel.

b. Minden cél kör alakú, minimum 6 hüvelyk, maximum 12 hüvelyk átmérővel.

3. Versenyzőnként egy 5 hüvelykes rombusz alakú cél, hegyére állítva 50 yardon.

B. AGYAGGALAMBOK50 yard távolságban kihelyezett 4,25 hüvelykes agyaggalambok, folyamatos tüzelés mellett.

1. 24 vagy 32 (15 vagy 20) agyaggalamb gyorskötözővel vagy dróttal tartó táblára rögzítve. Az agyaggalambok rögzíthetők mind a színes, mind a fekete oldalukkal kifelé, azonban a táblán lévő összes agyaggalambnak azonos színűnek kell lennie (lásd 4.4(b) pont).

2. 16 (10) függesztett agyaggalamb. Minden agyaggalambnak azonos színűnek kell lennie.

C VIRÁGCSEREPEK50 vagy 100 yard távolságban kihelyezve, folyamatos tüzelés mellett.

1. 16 (10) standard 3 hüvelykes virágcserép, szájával lefelé felfüggesztve 50 yard távolságon

2. 10 (7) standard 6 hüvelykes virágcserép szájával lefelé felfüggesztve 100 yard távolságon

D. AGYAG KORONGOK VAGY TÁNYÉROK 100 yard távolságon, folyamatos tüzelés mellett.

1. 10 (7) furaton keresztül függesztett 6 vagy 8 hüvelyk átmérőjű korongok vagy tányérok.

Ha a céltárgyak átmérője nem egységes, minden csapat azonos számban kapjon a különböző méretű célokból.

E. FÉM DOBOZOK50 yard távolságon, folyamatos tüzelés mellett.

1. 16 (10) függesztett, folyadékkal töltött, 12 unciás konzervdoboz.

Lehet festett, vagy fémszínű, de minden csapatnak egyforma célokat kell biztosítani

F. CSEMPÉK50 vagy 100 yard távolságon, folyamatos tüzelés mellett.

1. 16 (10) furaton keresztül függesztett, 4 hüvelykes négyzet alakú csempék 50 yard távolságon

2. 10 (7) furaton keresztül függesztett, 6 hüvelykes négyzet alakú csempék 100 yard távolságon

Mind a 4, mind a 6 hüvelykes csempe felfüggeszthető élére vagy hegyére állítva, de minden csapat számára egyformának kell lennie, a felfüggesztés mintázatáról a versenyigazgató dönthet.

G. POLYSTYRENE POHARAK50 vagy 100 yard távolságon, folyamatos tüzelés mellett.

1. 16 (10) függesztett 6-12 unciás, folyadékkal vagy porral töltött poharak, 50 yard távolságon.

2. 10 (7) függesztett 32 unciás, folyadékkal vagy porral töltött poharak, 100 yard távolságon.

H. ÁTLÁTSZÓ MŰANYAG POHARAK50 yard távolságon, folyamatos tüzelés mellett.

1. 16 függesztett 6-12 unciás, színes folyadékkal töltött poharak.

I. KANNÁK ÉS PALACKOK 100 yard távolságon, folyamatos tüzelés mellett.

1. 10 (7) függesztett fél gallonos áttetsző kannák színes folyadékkal töltve.

2. 10 (7) függesztett kétliteres átlátszó vagy áttetsző palackok színes folyadékkal töltve.

J. FA TRAPÉZOK 50 yard távolságon, folyamatos tüzelés mellett.

1. 16 (10) függesztett, egyenlő szárú trapézok, 2 és 3 ½ hüvelykes alappal, 2 hüvelykes felső oldallal, 1 vagy 2 hüvely vastagságú anyagból kivágva. (lásd az ábrát).

a. A cél lehet festett, vagy festetlen, de minden csapat számára egyformának kell lennie.

b. A felfüggesztéshez a drót tűzhető, vagy szegelhető, de a felső oldalon fúrt lyukon is átfűzhető

c. A felfüggesztéskor az alapnak kell alul lennie, ahogy az ábra mutatja.

K. FA HASÁBOK 50 yard távolságon, folyamatos tüzelés mellett.

1. 16 (10) függesztett, 4×4 hüvelykes négyzet alakú fahasábok, 1,2, vagy 4 hüvelyk vastag anyagból kivágva.

a. A cél lehet festett, vagy festetlen, de minden csapat számára egyformának kell lennie.

b. A függesztés történhet élére, vagy csúcsára fordítva, de minden csapat számára egyformának kell lennie.

c. A felfüggesztéshez a drót tűzhető, vagy szegelhető, de a célon fúrt lyukon is átfűzhető.

L. PALACKOK 50 yard távolságon, folyamatos tüzelés mellett.

1. 16 (10) egységes méretű függesztett műanyag palackok, színes folyadékkal töltve.

5.5 VÁLASZTHATÓ VERSENY SZÁMOK

Ezen kívül a csapatversenyek tartalmazhatnak bármilyen lelövendő, pontszerző, sorrendiséget tartalmazó versenyszámokat, a rendező kedve szerint. A célok lehetőleg legyenek széttörő típusúak, hogy a nézők és a bírók követni tudják a verseny alakulását. Robbanó célok használata tilos, tilos bármilyen élő állatot, halat vagy madarat célként, vagy céltárgy részeként használni.

5.6 LŐVONAL UTASÍTÁSOK, FOLYAMATOS TÜZELÉS MELLETT

1. “EGY PERC A LŐVONALBA ÁLLÁSRA!” A csapatoknak egy percük van, hogy elfoglalják a helyüket a lővonalnál és felkészüljenek a versenyszámra.

2. “EGY PERC A TISZTÍTÓ CSAPPANTYÚ ELSÜTÉSÉRE!” A versenyzőknek egy percük van, a tisztító csappantyú elsütésére, hogy a fegyverük biztosan tiszta legyen. FONTOS: A tisztító csappantyú elsütésekor a fegyvert vállhoz emelve, lőirányba kell tartani. Az egy perc letelte után a következő parancsot kell kiadni:

3. “TÜZET SZÜNTESS!” majd következik a

4. “TÖLTS ÉS LÖVÉSHEZ KÉSZÜLJ!” A vesenyzők ezután tölthetnek és csappantyúzhatják a fegyvereiket, (a 25.2 pont szerint), és felveszik a „kész” poziciót (a 23.9 pont szerint).

5. “TŰZ!” A versenyzők megkezdhetik a tüzelést és az újratöltést, egészen addig, amíg minden célt le nem lőnek, vagy le nem telik az 5 perces lőidő.

6. “TÜZET SZÜNTESS!” A versenyzőknek azonnal meg kell állni, a versenyzők a fegyver csövét lőirányban tarva várják a következő utasítást.

7. “MINDEN TÖLTÖTT FEGYVERT A GOLYÓFOGÓBA ÜRÍTENI!”

8. “BIZTONSÁGI FELELŐSÖK, TÖLTETLENSÉGET ELLENŐRIZZ!” Aversenyzők csak üres fegyverrel hagyhatják el a lővonalat. Minden csapatnak meg kell várnia, hogy minden fegyver töltetlenségéről a biztonsági ellenőr meggyőződjön a 25.7 és 25.10 pontnak megfelelően, és csak ezután hagyható el a lővonal.

5.7 LŐVONAL UTASÍTÁSOK, SORTŰZ MELLETT

1. “EGY PERC A LŐVONALBA ÁLLÁSRA!” A csapatoknak egy percük van, hogy elfoglalják a helyüket a lővonalnál és felkészüljenek a versenyszámra.

2. “EGY PERC A TISZTÍTÓ CSAPPANTYÚ ELSÜTÉSÉRE!” A versenyzőknek egy percük van, a tisztító csappantyú elsütésére, hogy a fegyverük biztosan tiszta legyen. FONTOS: A tisztító csappantyú elsütésekor a fegyvert vállhoz emelve, lőirányba kell tartani. Az egy perc letelte után a következő parancsot kell kiadni:

3. “TÜZET SZÜNTESS!” majd következik a

4. “TÖLTS!” Ennél a parancsnál a fegyvereket meg lehet tölteni és fel lehet csappantyúzni (a 25.2 szabály szerint), ezt követően a kakas és az elsütő billentyűt a versenyző nem érintheti, az ujjaknak a sátorvason kívül kell lennie.30 másodperc elteltével a TÖLTS utasítás kiadása után következhet az újabb utasítás. A vezénylésnek ütemesnek kell lennie, ügyelve arra, hogy ne legyen túl gyors, megelőzendő a kapkodásból fakadó hibákat, de ne legyen túl lassú sem, hogy a versenyzőknek ne kelljen sokáig egy pozicióban tartani a fegyverüket.

5. “KÉSZ!” Ennél az utasításnél vehetik fel a versenyző a 23.9 pontban leírt pozíciót, azonban az újjakat még mindig a sátorvason kívül kell tartani.

6. “CÉL!” Ennél az utasításnél emelhetik a versenyzők a vállukba a puskát és tehetik az ujjukat az elsütő billentyűre.

7. “TŰZ!” Ez az utasítás kiadható szóban is, vagy használható egy két másodperces sípszó, kürt, vagy hanggenerátor. Öt másodperc múlva következik a “TÜZET SZÜNTESS!” utasítás. Amíg az utolsó sortűz el nem dördül, a TÜZET SZÜNTESS utasítás után a TÖLTS utasítás következik így a folyamat a 3. ponttól ismétlődik. Az utolsó sortűz után a 25.7 és 25.10 pontnak megfelelően kell folytatni.

8. “ BIZTONSÁGI FELELŐSÖK, TÖLTETLENSÉGET ELLENŐRIZZ!” Minden versenyző fegyverét elleőnirizn kell a 25.7 és 25.10 pontnak megfelelően, mielőtt a csapat elhagyja a lővonalat.

5.8 KIEGÉSZÍTŐ UTASÍTÁSOK

Amennyiben szükséges, a vezénylést végző kiegészítő utasításokat is használhat, a tűzparancsot megelőzően. A kiegészítő utasításoka rendszerint olyan versenyszámoknál kell használni, ahol sorrendben kell különböző feladatokat végrehajatani, vagy pontszerző versenyszámról van szó, pl.: “200 YARDRA KÉSZ, CÉL, TŰZ!” A versenyzőket a tűzparancsa kiadása előtt legalább 10 másodperccel tájékoztatni kell, arról, hogy melyik célra kell lőniük.

5.9 ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK, PUSKA CSAPATVERSENY

A puska csapatversenynek legalább négy különböző versenyszámot kell tartalmaznia, melyből legalább háromnak hivatalos számnak kell lennie.

7. FEJEZET: REVOLVER CSAPATVERSENY

7.1 DEFINÍCIÓ

A revolver csapatverseny három, vagy több különálló versenyszámból álló, a szabályzatban rögzített fegyverekkel lebonyolított verseny, négy (vagy három) tagú csapatok részére.

A revolver csapatverseny kötelezően része az országos versenyeknek, a helyi versenyek esetén pedig választható. Az országos versenyen induló csapatoknak négy tagúnak kell lenniük, a helyi versenyeken megengedett három tagú csapatok indulása. Az egy alakulathoz tartozó, létszám feletti versenyzők kiegészíthetik azokat a csapatokat, ahol nincs meg a szükséges létszám, a 7.2. pontnak megfelelően, emellett a versenyigazgató engedélyezheti létszám alatti csapatok indulását is, “nem díjazott” alapon.

7.2 REVOLVER CSAPAT SZEMÉLYI KÖVETELMÉNYEI

Egy csapat létszáma meghaladhatja a négy főt, azonban egy időben nem állhat lővonalhoz négynél több versenyző. A versenyigazgató és az érintett csapatok, ill. versenyzők beleegyezésével a fennmaradó versenyzők kiegészíthetik azon csapatokat, amelyek létszáma nem éri el az előírt minimumot. Országos rendezvényen nem versenyezhet olyan csapat, mely nem rendelkezik legalább három saját taggal.

7.2.1 REVOLVER CSAPATVERSENY, REGIONÁLIS RENDEZVÉNYEN

Mind 3, mind 4 fős csapatok számára meghirdethető. A létszám feletti csapattagok kiegészíthetik azokat a csapatokat, ahol nincs meg az előírt létszám, az 7.2. pont szerint. Nem díjazhatók azok a csapatok, melyek nem rendelkeznek legalább két saját taggal három fős csapatok, vagy három saját taggal, négy fős csapatok esetén.

7.3 HASZNÁLHATÓ FEGYVEREK (a fegyverek definícióját lásd a 14.3 pontban)

a. Revolverek

7.4 HIVATALOS VERSENYSZÁMOK

A revolver csapatversenyek hivatalos versenyszámait az alábbi leírásnak megfelelően kell tervezni. A versenyszámokhoz használt célok alapvetően két csoportban sorolhatók: sziluett célok (7.4.A) és lelövendő célok (7.4.B-L). A zárójelben szereplő számok az ötfős csapatokra vonatkozó célok számát jelenti.

A.SZILUETT CÉLOK25 vagy 50 yard távolságra vannak kihelyezve, sortűzzel, vagy 2-perces folyamatos tüzelés mellett lehet a feladatot teljesíteni. Sortűz esetén maximum öt sorozattal kell számolni. A találatok pontozása sortűz esetén a 27.1(a) táblázat szerint, folyamatos tüzelés esetén pedig a 27.1(b) táblázat szerint történik. A sziluett célok nem formálhatnak embert, vagy emberi karikatúrát. Egy verseny alkalmával egynél több sziluett célt tartalmazó versenyszám nem lehet.

1. Egy nyolcszögletű 24 hüvelykes, ill. két 12 hüvelykes négyzet alakú karton vagy farost cél 50 yardon.

2. Versenyzőként egy cél karton táblán, 25 vagy 50 yardon.

a. Minden cél nyolcszögletű, minimum 6 hüvelyk, maximum 12 hüvelyk átmérővel.

b. Minden cél kör alakú, minimum 6 hüvelyk, maximum 12 hüvelyk átmérővel.

3. Versenyzőnként egy 5 hüvelykes rombusz alakú cél, hegyére állítva 25 yardon.

B. AGYAGGALAMBOK25 yard távolságban kihelyezett 4,25 hüvelykes agyaggalambok, folyamatos tüzelés mellett.

1. Versenyzőnként három agyaggalamb gyorskötözővel vagy dróttal tartó táblára rögzítve. Az agyaggalambok rögzíthetők mind a színes, mind a fekete oldalukkal kifelé, azonban a táblán lévő összes agyaggalambnak azonos színűnek kell lennie (lásd 4.4(b) pont).

2. Versenyzőnkét két függesztett agyaggalamb. A táblán lévő összes agyaggalambnak azonos színűnek kell lennie (lásd 4.4(b) pont).

C VIRÁGCSEREPEK25 vagy 50 yard távolságban kihelyezve, folyamatos tüzelés mellett.

1. Versenyzőnkét két standard 3 hüvelykes virágcserép, szájával lefelé felfüggesztve 25 yard távolságon

2. Versenyzőnkét egy standard 6 hüvelykes virágcserép szájával lefelé felfüggesztve 50 yard távolságon

D. AGYAG KORONGOK VAGY TÁNYÉROK 50 yard távolságon, folyamatos tüzelés mellett.

1. Versenyzőnként nem több, mint két darab, furaton keresztül függesztett 6 vagy 8 hüvelyk átmérőjű korong vagy tányér.

Ha a céltárgyak átmérője nem egységes, minden csapat azonos számban kapjon a különböző méretű célokból.

E. FÉM DOBOZOK25 yard távolságon, folyamatos tüzelés mellett.

1. Versenyzőnkét két darab, függesztett, folyadékkal töltött, 12 unciás konzervdoboz.

Lehet festett, vagy fémszínű, de minden csapatnak egyforma célokat kell biztosítani.

F. CSEMPÉK25 vagy 50 yard távolságon, folyamatos tüzelés mellett.

1. Versenyzőnként két darab, furaton keresztül függesztett, 4 hüvelykes négyzet alakú csempe 25 yard távolságon

2. 6 darab, furaton keresztül függesztett, 6 hüvelykes négyzet alakú csempe 25 yard távolságon (országos rendezvény)

3. Versenyzőnként nem több, mint két darab, furaton keresztül függesztett, 6 hüvelykes négyzet alakú csempe 50 yard távolságon.

Mind a 4, mind a 6 hüvelykes csempe felfüggeszthető élére vagy hegyére állítva, de minden csapat számára egyformának kell lennie, a felfüggesztés mintázatáról a versenyigazgató dönthet.

G. POLYSTYRENE POHARAK25 vagy 50 yard távolságon, folyamatos tüzelés mellett.

1. Versenyzőnként két darab, függesztett 6-12 unciás, folyadékkal vagy porral töltött poharak, 25 yard távolságon.

2. Versenyzőnként nem több, mint két darab függesztett 32 unciás, folyadékkal vagy porral töltött poharak, 50 yard távolságon.

H. ÁTLÁTSZÓ MŰANYAG POHARAK25 yard távolságon, folyamatos tüzelés mellett.

1. Versenyzőnként két darab, függesztett 6-12 unciás, színes folyadékkal töltött poharak (Regionális rendezvényen összesen 10 db.).

I. KANNÁK ÉS PALACKOK 50 yard távolságon, folyamatos tüzelés mellett.

1. 10 (7) Versenyzőnként nem több, mint kéb darab, függesztett fél gallonos áttetsző kannák színes folyadékkal töltve.

2. Versenyzőnként nem több, mint kéb darab, függesztett kétliteres átlátszó vagy áttetsző palackok színes folyadékkal töltve.

J. FA TRAPÉZOK 50 yard távolságon, folyamatos tüzelés mellett.

1. Versenyzőnként két darab, függesztett, egyenlő szárú trapézok, 2 és 3 ½ hüvelykes alappal, 2 hüvelykes felső oldallal, 1 vagy 2 hüvely vastagságú anyagból kivágva. (lásd az ábrát).

a. A cél lehet festett, vagy festetlen, de minden csapat számára egyformának kell lennie.

b. A felfüggesztéshez a drót tűzhető, vagy szegelhető, de a felső oldalon fúrt lyukon is átfűzhető

c. A felfüggesztéskor az alapnak kell alul lennie, ahogy az ábra mutatja.

K. FA HASÁBOK 25 yard távolságon, folyamatos tüzelés mellett.

1. Versenyzőnként két darab, függesztett, 4×4 hüvelykes négyzet alakú fahasábok, 1,2, vagy 4 hüvelyk vastag anyagból kivágva.

a. A cél lehet festett, vagy festetlen, de minden csapat számára egyformának kell lennie.

b. A függesztés történhet élére, vagy csúcsára fordítva, de minden csapat számára egyformának kell lennie.

c. A felfüggesztéshez a drót tűzhető, vagy szegelhető, de a célon fúrt lyukon is átfűzhető.

L. PALACKOK 25 yard távolságon, folyamatos tüzelés mellett.

1. Versenyzőnként két darab, egységes méretű függesztett műanyag palackok, színes folyadékkal töltve.

7.5 IDŐKORLÁTOK

Minden versenyszám maximális lőideje 2 perc, versenyzőnként maximum hat lövéssel.

7.6 VÁLASZTHATÓ VERSENY SZÁMOK

Ezen kívül a csapatversenyek tartalmazhatnak bármilyen lelövendő, pontszerző, sorrendiséget tartalmazó versenyszámokat, a rendező kedve szerint. A célok lehetőleg legyenek széttörő típusúak, hogy a nézők és a bírók követni tudják a verseny alakulását. Robbanó célok használata tilos, tilos bármilyen élő állatot, halat vagy madarat célként, vagy céltárgy részeként használni.

7.7 BIZTONSÁGI FELELŐS ÉS VONALBÍRÓ

Minden csapatnak ki kell jelölnie egy embert, aki biztonsági felelősként/vonalbíróként fog tevékenykedni egy másik csapat mellett. Amennyiben egy csapat nem tud biztosítani stopperrel felszerelt biztonsági felelőst/vonalbírót, ki kell zárni a versenyből. A biztonsági felelős feladata, hogy betartassa a biztonsági szabályokat és ellenőrizze a fegyverek töltetlenségét, minden versenyszám után. A vonalbíró rögzíti a csapat idejét minden versenyszám után és meggyőződik a találatokról.

7.8 TÖLTÉS

Nem lehet töltött revolver, amíg ember tartózkodik a lővonal előtt. A revolvereket cask az erre szóló utasítás elhangzása után, kizárólag a lővonalon szabad felcsappantyúzni. Tilos a dobot úgy csappantyúzni, hogy az nincs megfelelően rögzítve a revolver keretében. Csappantyúzó használható mind az egyéni, mind a csapatverseny során (lásd 25.6 pont)

7.9 LŐVONAL UTASÍTÁSOK, REVOLVER CSAPATVERSENY

Az alábbiak mind az egyszerű, mind a többlépcsős versenyekre vonatkoznak.

1. “A VERSENYZŐK ÁTLÉPHETIK A LŐVONALAT ÉS ELHELYEZHETIK A VERSENYSZÁMHOZ SZÜKSÉGES [a megfelelő cél megnevezése] CÉLOKAT.”

Az induló sorozat céljait kihelyezheti a házigazda, a későbbi sorozatok tagjai, vagy az éppen versenyző csapat tagjai is, ha csak egy sorozat van.

2. Amikor a lővonal a lövészet megkezdésére alkalmas és minden céltárgy a helyén van, a vezénylő lővonalhoz szólítja a versenyzőket.“LÖVÉSZEK, EGY PERC A LŐVONALBA ÁLLÁSRA!”

3. “MINDEN CSAPATNAK MEGVAN A VONALBÍRÓJA/BOZTONSÁGI FELELŐSE? KÉREM, JELEZZÉK A ZÖLD ZÁSZLÓ FELEMELÉSÉVEL!”

4. A biztonsági zászlók ellenörzése. Ha mindenki a helyén van “A LŐTERÜLET JOBBRÓL SZABAD?” (ellenörzés)

5. “A LŐTERÜLET BALRÓL SZABAD?” (ellenörzés)

6. “A LŐTERÜLET SZABAD, HÁROM PERC ÁLL RENDELKEZÉSRE A TISZTÍTÓ CSAPPANTYÚK ELSÜTÉSÉRE.”

7. A tisztító csappantyúk elsütésére csak a csapatok első sorozata előtt van szükség. Három perc elteltével, “TÜZET SZÜNTESS! TÜZETSZÜNTESS!”

8. “A ‘TÖLTS’ UTASÍTÁS ELHANGZÁSA UTÁN 5 PERC ÁLL RENDELKEZÉSRE A TÖLTÉSRE. EZT KÖVETŐEN KÜLÖN UTASÍTÁS HANGZIK MAJD EL A REVOLVEREK CSAPPANTYÚZÁSÁRA.”

9. “A REVOLVER TÖLTÉSÉNEK BEFEJÉSE UTÁN MINDEN TÖLTÉSHEZ HASZNÁLTESZKÖZT, A TÁROLÓ DOBOZAT LEZÁRT ÁLLAPOTBAN A TÖLTŐ ASZTAL ALÁ KELL HELYEZNI.”

10. “TÖLTS.” Az 5 perc letelte után, vagy ha minden csapat elkészült, hamarabb,

11. “KÉT PERC A REVOLVEREK CSAPPANTYÚZÁSÁRA ÉS TŰZKÉSZ ÁLLAPOTBA HOZÁSÁRA, A CSAPPANTYÚZÁST MEG LEHET KEZDENI.”

12. “A FELCSAPPANTYÚZOTT REVOLVEREK LŐIRÁNYBA NÉZNEK, A CÉLTÁRGYAKRA CÉLOZNI TILOS, A CSÖVET A CÉLOK VONALA ALÁ KELL IRÁNYÍTAN.”

13. “A KÖVETKEZŐ VERSENYSZÁM LŐIDEJE 2 PERC, A KEZDÉST ÉS A BEFEJEZÉST SÍPSZÓ/KÜRTSZÓ FOGJA JELEZNI.”

14. “A LŐTERÜLET JOBBRÓL SZABAD?” (ellenörzés)

15. “A LŐTERÜLET BALRÓL SZABAD?” (ellenörzés)

16. “TŰZ!” ”(Sípszó/Kürtszó) Ez az utasítás kiadható szóban is, vagy használható egy két másodperces sípszó, kürt, vagy hanggenerátor. A tűzparancs csak azután adható ki, ha a biztonsági felelősök a zöld zászló felemelésével jelzik, hogy minden lövész elkészült.

17. A lőidő leteltével,“TÜZET SZÜNTESS! TÜZET SZÜNTESS!”

Ennél az utasításnál a versenyzőknek azonnal abba kell hagyniuk a tüzelést. Amennyiben nincs technikai ok a tűzszünet fenntartására, engedélyezhető a még töltött revolverek golyófogóba való ürítése. A vonalbíróknak meg kell győződniük, hogy a fegyverek ürítésekor nem keletkezett újabb találat. Mielőtt a csapat elhagyja a tűzvonlat a biztonsági felelősnek le kell ellenőriznie, hogy minden revolver minden kamrája üres, a 25.12 pontnak megfelelően.

18. “A MÉG TÖLTÖTT REVOLVEREKET GOLYÓFOGÓBA ÜRÍTS. HA VAN ELCSETTENT REVOLVER, A BIZTONSÁGI FELELŐSÖK JELEZZÉK FELEMELT PIROS ZÁSZLÓVAL.

20. “AKINEK TÖLTETLEN A REVOLVERE, TEGYE AZ ASZTALRA, MAJD LÉPJEN EGY LÉPÉST HÁTRA.”

21. “A LŐTERÜLET JOBBRÓL SZABAD?” (ellenörzés)

22. “A LŐTERÜLET BALRÓL SZABAD?” (ellenörzés)

23. “A LŐVONAL TISZTA.”

24. “A VONALBÍRÓK ÉS A CSAPATKAPITÁNYOK KIMEHETNEK ELLENŐRIZNI A KÉRDÉSES CÉLOKAT.

25. (átmeneti szünet után), “A VERSENYZŐK ÁTLÉPHETIK A LŐVONALAT ÉS ELHELYEZHETIK A KÖVETKEZŐ VERSENYSZÁMHOZ SZÜKSÉGES [a megfelelő cél megnevezése] CÉLOKAT.”

Ugyanezt az utasítássort kell alkalmazni minden további versenyszám során. A verseny végén pedig, “KÉRÜNK MINDEN CSAPATOT, HOGY A FELKÉSZÜLÉSI TERÜLETET ÉS A LŐÁLLÁSOKAT RENDEZZÉK. KÖSZÖNJÜK.”

7.10 PONTOZÁS

A pontozás alapját az eltelt idő képezi. Eltelt időnek nevezzük a versenyszám kezdésétől az összes cél lelövéséig, vagy minden revolver üresre lövéséig tartó időt. Ha minden cél lelövésre került, az eltelt idő a versenyszám teljesítési ideje. Ha maradtak találat nélküli célok, akkor az eltelt időhöz hozzá kell adni az elhibázott célok utáni büntetést, ez adja a versenyszám teljesítési idejét. Az egy clra eső büntető idő a teljes versenyszám idejének (120 másodperc) és a versenyszámban kihelyezett célok hányadosa. Lásd a 27.2(b) táblát az alkalmazandó büntetőidők tekintetében. Ha egyenlőség alakul ki a versenyszámok végén, az 50 yard-os versenyszámokban elért jobb eredmény dönt. Ha ebben is egyenlőség áll fenn, az agyaggalamb táblán elért eredmény dönt. Ha még így is egyenlőség áll fenn, a soronkövetkező versenyszám eredménye dönt.

7.11 ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK, REVOLVER CSAPATVERSENY

a. Egy revolver csapatversenynek legalább három versenyszámból kell állnia, melyből legalább kettőnek hivatalos számnak kell lennie.

b. Revolver csapatverseny országos versenyen csak csak stabil töltőasztallal rendelkező, épített lőállásokból lőhetők. A töltéshez és a lövések leadásához szükséges felszerelés a töltőasztalon, vagy a töltőasztal alatt helyezhető el. A lövészek a töltőasztal mögött állva töltenek és innen adják le a versenyszám során szükséges lövéseket is. A töltőasztalon nem lehet nyitott tárolóban lőpor, vagy csappantyú, a töltéshez előre kimért, zárt fiolákban lévő lőpor használható.

c. Regionális versenyen revolver csapatversenyhez használhatók padok vagy asztalok, melyeket a lővonal mögött helyeznek el. A revolvereket tilos a lővonal mögött csappantyúzni. A szükséges felszerelések a töltőasztalon vagy padon helyezhetők el. A töltött revolvereket csappantyúzatlanul kell a lővonalhoz vinni, a csappantyúzásra szóló utasítás csak a lővonalnál, közvetlenül a tűzparancs kiadása előtt adható ki.

d. Egy revolver csapatverseny nem állhat háromnál kevesebb és ötnél több versenyszámból, melyből csak egy lehet 50 yard-os versenyszám. A fennmaradó versenyszámok mindegyikének lőtávolsága 25 yard.

25.2 AZ ELÖLTÖLTŐ PUSKÁK TÖLTÉSE

Az elöltöltő puskák töltését a polgárháborús katonai szabályzatban leírtak alapján kell végezni, az alábbi biztonsági megfontolások szem előtt tartása mellett:

a. A töltéshez a fegyvert a földre vagy versenyző lábára le kell támasztani, úgy, hogy a kakas a lőkúpon van.

b. A lőportöltetet úgy kell a csőbe tölteni, hogy a kezünk ne maradjon a cső előtt.

c. A lövedéket a mutató és hüvelykujj között tartva helyezzük a csőbe, úgy, hogy a kezünk ne kerüljön a cső elé, ne használjuk az ujjunkat a lövedék megindításához a csőben, a töltővesszőt ne nyomjuk a tenyerünkkel.

d. Ha a töltővesszőt visszatesszük a cső alá, a kisujjunkat használva nyomjuk le, ügyelve arra, hogy a kezünk ne kerüljön a csőtorkolat elé.

e. A töltővesszőt ne fektessük a földre a lövések között és ne helyezzük úgy, hogy a töltés közben a versenyzőnek át kelljen hajolnia a csőtrokolat felett. A töltővesszőt tarthatjuk a kerzünkben, betűzhetjük a cipőbe vagy a csizmába, nekitámaszthatjuk a földbeszúrt bayonetnek vagy más, korhű szúrófegyvernek vagy szúrjuk le a földbe, semmint visszategyük a cső alá. Egyéb töltővessző tartó nem használható.

f. A csövet a lővonal mögé fordítani tilos.

g. A fegyvert tilos felcsappantyúzni, mielőtt a töltést befejeztük.

25.7 A TÖLTÖTT FEGYVER ÜRÍTÉSE A VERSENYSZÁM UTÁN

Amikor egy versenyszám véget ér, a biztonsági felelősök felügyelete mellett a golyófogóba kell üríteni a fegyvert. A fegyver ürítését a „FEGYVERT ÜRÍTS” utasítást követően kell elvégezni.

Minden töltött fegyvert vállba emelve kell a golyófogóba üríteni. Ha a versenyző a töltést megkezdve a lőport már a csőbe töltötte, a töltést komplettálni kell (a lövedéket is be kell tölteni) és csak ezután süthető el a fegyver. A vonalbíróknak figyelniük kell, hogy az ürítés során nem kerül-e versenyen kívüli találat a céltárgyakra. Amennyiben a céltárgyak valamelyikét versenyen kívüli találat érte, a vonalbíró feljegyzi a pontozó lapra, a 27.8. pontban leírtaknak megfelelően.

25.10 AZ ELÖLTÖLTŐ FEGYVEREK ÜRÍTÉSÉNEK ELLENÖRZÉSE

A fegyverek töltetlenségét közvetlenül az ürítésre szóló utasítás után kell ellenőrizni: A biztonsági felelős jelenlétében minden versenyzőnek két csappantyút kell elsütnie a fegyverén.

Az első csappantyú elsütésekor a fegyvert vállba kell emelni és fegyver csövének lőirányba kell mutatnia, míg a második csappantyú elsütésekor a fegyver csövét egy ellenörző zázlóra, vagy a föld felé kell fordítani, előre mutató irányban. A biztonsági felelősnek azt kell figyelnie, hogy a második csappantyú elsütése megmozdítja-e a zászlót, vagy a földre irányított cső eseténa a füvet, ill. a földön lévő port. A csappantyúk elsütését a versenyzők sorban egymást követően, a lővonalban állás sorrendjében végzik, a biztonsági felelős ellenörzése mellett. Ha minden fegyver töltetlen, értesítit a pályabírót. Az ellenörzés kötelező és a biztonsági felelős nem jelenheti a nélkül a töltetlenséget, hogy ne teljesítette volna az előírt rend szerinti ellenörzést. A fegyverellenörzést az egyéni versenyek alkalmával is ilyen módon kell végrehajtani és a versenyző csak ezután hagyhatja el a lővonalat.

23.9 A „KÉSZ” HELYZET

A KÉSZ HELYZETBEN a versenyző a fegyverét talajjal párhuzamosan tartja, lőirányban, úgy, hogy a fegyver tusa a hátul lévő kéz behajlított alkarja és a teste között helyezkedik el, miközben a könyök derékmagasságban van. A kakas megfeszítése KÉSZ parancsa elhangzása elhangzása után történik, azonban az ujjaknak a sátorvason kívül kell lenniük.

A verseny lebonyolításának struktúrája:

versenyigazgató

pályabíró

vonalbíró biztonsági felelős