Az elöltöltő fegyveres lövészet alapjai 2.: Biztonság és jog

Flash!

Flash!

Elöltöltő fegyverrel lőni nagyszerű élmény. Az első lövés leadása mindenkinek maradandó emlék, de amíg eljutunk az első töltetig, meg kell ismerjük azokat a biztonsági és jogi szabályokat, melyek betartása mindenki számára kötelező.

Milyen jogi szabályozások alá esik az elöltöltő-fegyveres sportlövészet?

Az elöltöltő fegyveres lövészetet a 2004. évi XXIV. törvény (fegyvertörvény) és a 253/2004. kormányrendelet szabályozza. A szabályozás fő vonalai:

 1. Az elöltöltős fegyver a muzeális fegyverek közé tartozik. Szabadon megvásárolható, szabadon tartható. Tárolására nem vonatkoznak szabályok, de közterületen értelemszerűen csak tokban, ürítve szállítható.

 2. Elöltöltő (és muzeális) fegyvert sportlövészeti célra csak arra engedéllyel rendelkező lövészegyesület tagjai használhatnak. Csak olyan személy használhat sportlövészeti célra elöltöltő (muzeális) fegyvert, aki ilyen egyesületnek tagja.

 3. Elöltöltős fegyvert csak olyan lőtéren szabad sportlövészetre használni, amely erre engedéllyel rendelkezik.

 4. A csappantyú és feketelőpor, vagy annak kiváltására készült lőporok engedélykötelesek, azokat hatósági engedély alapján jelenleg lövészegyesületek, és házilagos lőszerszerelésre engedéllyel rendelkező magánszemélyek tarthatják.

 5. A lőszerelemet az egyesület lőpor- és csappantyúkezeléssel megbízott tagja csak a lövészet idejére adhatja át az egyesületi tagoknak.

 6. Minden elöltöltő (és muzeális) fegyvernek rendelkeznie kell érvényes műszaki tanúsítvánnyal.

 7. Az elöltöltő (és muzeális) fegyvere gyártása és javítása engedélyköteles. A jelenlegi joggyakorlat szerint ez a gyártási és javítási engedélykötelezettség az elöltöltő fegyver értelmezhető fődarabjaira vonatkozik: cső, töltényűr köteg.

Az alapvető elöltöltő fegyveres biztonsági szabályok

 1. Csak gyári készítésű fekete lőport, vagy annak gyári másolatát használd! Mindig ismerd lőporod tulajdonságait, a gyári ajánlott töltet mennyiségét! Sohase használd a maximált töltetet!

 2. Minden fegyvert úgy kezelj, mintha meg lenne töltve! Soha ne emeld fegyvered olyan pontra, ahová nem akarsz lőni! A fegyver csövét mindig biztonságos irányba tartsd, még töltés közben is!

 3. Mindig légy biztos a célpontban, mielőtt tüzelsz! Mindig tudj a körülötted állók helyzetéről! Mindig tudd, hogy mi van a célpontod mögött! Sohase lőj vízbe vagy lapos, kemény felületre, mert a lövedékek könnyen lepattannak!

 4. Mindig légy biztos, hogy a fegyvered jó állapotban van, mielőtt a billentyűt elhúznád! Csak a fegyverednek megfelelő töltet, lövedék, fojtás kombinációt használd! Figyeld, hogy a lövedék szilárdan üljön a tölteten, a cső ne legyen eldugulva, ne legyen túlzottan szennyezve!

 5. Ha a fegyvered “csütörtököt mond”, légy nagyon körültekintő! Tartsd fegyvered csövét legalább egy percig biztonságos irányba! A késleltetett gyújtás nagyon nagy veszély! Csak egy perc letelte után kezdj új műveletbe!

 6. Mindig légy meggyőződve, hogy fegyvered nincs töltve, mielőtt leteszed, még lövészet közben is! A fegyvert, lőport, csappantyút mindig külön tárold!

 7. Lövészet közben mindig használj fül- és szemvédőt!

 8. A lőpor kezelése közben a dohányzás és nyílt láng használata TILOS!

 9. A lőpor kezelése és a lövészet előtt vagy alatt alkohol tartalmú italt ne fogyassz! Tartózkodj mindentől, ami a figyelmedet elvonná.

 10. Nyitott csappantyús dobozt a lőállásban tartani TILOS!

 11. Közvetlenül lőporszaruból tölteni TILOS!

 12. Ha a lövedéket nem tudod légmentesen a lőporra nyomni, TILOS azt a fegyverből kilövéssel eltávolítani, mert a légrés extrém nyomásokat okozhat. Ilyen esetben a lövedéket szakszerűen elárasztása után kell eltávolítani.

 13. A lőportöltő szaruk használata nem megengedett, a tölteteket a lőállásba csak előre kimérten, külön fiolákban lehet vinni. A felporzó lőport tartalmazó flaskák csak akkor használhatóak, ha a maximális tárolókapacitásuk nem haladja meg a 16,2 grammot (250 grain). A lőport óvni kell a közvetlen napsütéstől.

 14. A használt töltetek soha nem haladhatják meg a gyártó által meghatározott maximális töltetet.

 15. Lövések közt a fegyver csövét ki kell fújni, vagy ki kell húzni, hogy elkerüljük a szunnyadó parázs által okozott balesetveszélyt.

 16. A töltővesszőt töltéskor mindig marokra fogd, ne a tenyereddel nyomd le. Így ha szunnyadó szikra elindítja a töltetet, nem lövöd át saját kezed.

 17. Használd a józan eszed! Ne kapkodj! Légy mindig megfontolt! Bizonytalan dolgokba soha ne menj bele!

 

Németh Balázs

 

Folytatjuk!