Az elötöltő fegyveres lövészet alapjai 18.: Lőtéri szabályok, lőtéri etikett

loterA lőtéri viselkedés alapvető biztonsági és etikai szabályait érdemes összefoglalni. Ezek célja elsősorban az, hogy mindenki maga és társai egészsége megőrzése miatt, jó hangulatban hódolhasson a sportlövészet nagyszerű hobbijának. A szabályok ezen listája elsőre soknak tűnik, de mind azonnal egyértelművé válik, ha lőtéren vagyunk. Olvassuk figyelmesen, tiszteljük meg a lövésztársakat azzal, hogy megismerjük, betartjuk azokat.

Általános szabályok

 • Minden kézbevételkor ellenőrizd fegyvered töltetlenségét!

 • Kezeld fegyvered mindig úgy, mintha töltve lenne! Legyen szó akár a fegyver elővételéről, másnak megmutatásáról, lőállásba viteléről. Vagyis soha ne érintsd az elsütőbillentyűt, a kakas legyen mindig biztosított állásban, a cső pedig mindig mutasson biztonságos irányba!

 • Lövészet előtt ismerd meg a hatályos jogszabályokat és tartsd is be őket! A jogszabály nem ismerete nem ment fel betartásuk alól!

 • Lövészet előtt ismerd meg a lőtérszabályzatot és tartsd is be!

 • Lövészet előtt ismerd meg a lőszabályzatot és tartsd is be!

 • Lövészet előtt, közben soha nem fogyassz alkoholt, vagy bármi más tudatmódosító szert!

 • Fegyvered soha ne hagyd őrizetlenül!

 • Soha ne érintsd más fegyverét a tulajdonos engedélye nélkül!

 • Csak olyan fegyvert használj lövészetre, mely biztonságos, megfelelő működéséről meggyőződtél!

 • Lövés előtt mindig bizonyosodj meg célodról, valamint arról, ami mögötte van!

 • A lőállásban a fegyverrel ne forogj! A cső mindig a golyófogó felé mutasson!

 • Csak a dohányzásra kijelölt helyen gyújts rá a lőtéren!

A lőtéri viselkedés általános szabályai

 • A lövészetvezető (vagy bíró) szava szent! Minden utasítását köteles vagy betartani! A lövészetvezető személyes felelősséggel bír azért, ami a lőtéren működik, így a te hibát az ő kárát okozza!

 • Ha a lövészetvezető tűzszünetet parancsol, bármit is csinálsz azonnal hagyd abba, ürítsd fegyvered és figyelj a szavára!

 • Tűzszünet alatt az ürített fegyvert tedd le az asztalra. Ameddig a lőállások előtt mozgás van, a fegyvert ne érintsd!

 • Versenyen a ha befejezted a sorozatod, a lövészetvezetőnek mindig mutasd be fegyvered töltetlenségét!

 • A fegyvert mindig úgy tedd le, hogy a töltetlenségéről egy pillantással meg tudjon győződni mindenki!

 • Ha a lövészetvezető tűzszünetet jelez, de a te fegyvered töltve van, a lövést ne add le, hanem azonnal jelezz a lövészetvezetőnek és kövesd utasításait!

 • Ha tereplövészeten veszel részt, soha ne hagyd el a lővonalat se hátra, se előre lövészet vagy töltés közben!

 • Ha akadályod van, jelezd azt a lövészetvezetőnek! Elhárítását csak az ő engedélyével kezd meg!

 • Töltött fegyver a lőállást el nem hagyhatja!

 • Ha célzás közben pihentetni akarod karod, soha ne engedd le a fegyvert jobban, mint 45 fok!

 • A kakast teljes állásba és a gyorsítót csak akkor feszítsd meg, ha a fegyver csöve már biztonságos célirányba mutat!

 • Ha fegyvered elcsettent, várd ki a biztonsági 60 másodpercet úgy, hogy a cső a lődomb felé mutat!

 • Lövészet közben ne tartsd szóval lövésztársadat, engedd, hogy elmélyülhessen hobbijában! A beszélgetés helye a lőálláson kívül van!

 • Lövészet közben ne hangoskodj, ne zavard lövésztársadat!

 • Ha fényképezel, kapcsold le a vakut, ne villants a célzó lövészre!

 • Lőtéren soha ne politizálj!

 • Takarítsd ki magad után a lőállást, szedd le a kilyuggatott lőlapot és dobd azt ki. Ha a lőtéren az szokás, rakj ki helyette újat a következő lövésznek!

 • Kéretlenül soha ne javítgasd lövésztársad vélt vagy valós hibáit!

 • Ha biztonsági vagy jogszabályokba ütköző tevékenységet látsz a lőtéren, azonnal jelezd azt a lövészetvezetőnek!

 • Fegyvered szétszereléséhez, tisztításáéhoz csak az arra kijelölt helyen fogj hozzá!

 • Viselj mindig szem és hallásvédelmet!

Feketelőporos lövészetre speciálisan vonatkozó szabályok

 • A lőállásba ne vigyél be 15 fiolába kimért lőportöltetnél nagyobb mennyiséget!

 • A felporzólőpor és csappantyú dobozát takard le mindig lövészet közben!

 • Ha kovás fegyverrel lősz, győződj meg arról, hogy a gyúlyukon kifújó gáz nem fogja zavarni lövésztársadat!

Az alapvető elöltöltő fegyveres biztonsági szabályok

Az itt felsorolt szabályokkal már találkozhatott az olvasó az egyik legelső cikkünkben, de mivel ide is kapcsolódik szorosan, érdemes megismételni a legfontosabb elöltöltő fegyveres biztonsági szabályokat is.

 • Csak gyári készítésű fekete lőport, vagy annak gyári másolatát használd! Mindig ismerd lőporod tulajdonságait, a gyári ajánlott töltet mennyiségét! Sohase használd a maximált töltetet!

 • Mindig légy biztos, hogy a fegyvered jó állapotban van, mielőtt a billentyűt elhúznád! Csak a fegyverednek megfelelő töltet, lövedék, fojtás kombinációt használd! Figyeld, hogy a lövedék szilárdan üljön a tölteten, a cső ne legyen eldugulva, ne legyen túlzottan szennyezve!

 • Ha a fegyvered “csütörtököt mond”, légy nagyon körültekintő! Tartsd fegyvered csövét legalább egy percig biztonságos irányba! A késleltetett gyújtás nagyon nagy veszély! Csak egy perc letelte után kezdj új műveletbe!

 • Lövészet közben mindig használj fül- és szemvédőt!

 • Közvetlenül lőporszaruból tölteni TILOS!

 • Ha a lövedéket nem tudod légmentesen a lőporra nyomni, TILOS azt a fegyverből kilövéssel eltávolítani, mert a légrés extrém nyomásokat okozhat! Ilyen esetben a lövedéket szakszerűen elárasztása után kell eltávolítani.

 • A lőportöltő szaruk használata nem megengedett, a tölteteket a lőállásba csak előre kimérten, külön fiolákban lehet vinni! A felporzó lőport tartalmazó flaskák csak akkor használhatóak, ha a maximális tárolókapacitásuk nem haladja meg a 16,2 grammot (250 grain). A lőport óvni kell a közvetlen napsütéstől.

 • A használt töltetek soha nem haladhatják meg a gyártó által meghatározott maximális töltetet!

 • Lövések közt a fegyver csövét ki kell fújni, vagy ki kell húzni, hogy elkerüljük a szunnyadó parázs által okozott balesetveszélyt!

 • A töltővesszőt töltéskor mindig marokra fogd, ne a tenyereddel nyomd le! Így ha szunnyadó szikra elindítja a töltetet, nem lövöd át saját kezed.

Németh Balázs