Az elöltöltő fegyveres lövészet alapjai cikksorozat

1. rész: Hogyan kezdjem?

Szeretnénk egy egyszerű és közérthető sorozatot létrehozni mindazon érdeklődőknek, akik elkezdenék a történelmi fegyverekkel űzött lősportokat, de nem tudják hogyan fogjanak hozzá. Nekik szól új sorozatunk, nekik mutatjuk be ezt a szép sportágat, hobbit, kulturális tevékenységet egészen az alapoktól, egyszerűen, röviden, praktikusan, ahol kell mozgóképpel illusztrálva. Az első rész a lövészeti ágakkal foglalkozik

2. rész: A jogi és biztonsági szabályok

Elöltöltő fegyverrel lőni nagyszerű élmény. Az első lövés leadása mindenkinek maradandó emlék, de amíg eljutunk az első töltetig, meg kell ismernünk azokat a biztonsági és jogi szabályokat, melyek betartása mindenki számára kötelező.

3. rész: A feketelőpor

Az általunk használt hajtóanyag nem más, mint az Egri Csillagokból is ismert fekete-, vagy füstös lőpor, vagy egyszerű nevén puskapor. Biztos vagyok benne, hogy jelen cikkem nem a legpontosabb kémia, fizikai elemezgetése a kérdésnek, de igyekeztem a puskapor bemutatását a praktikum oldaláról, lövész szemmel elvégezni.

4. rész: A kéziágyú és kezelése

Az elöltöltő fegyverek összes típusú szinte azonos technikai tartalommal bír: az egyik végén csőfarral lezárt és gyúlyukkal ellátott vascsőbe betöltjük a feketelőpor töltetet. Majd fölé golyót töltünk, s a lövéshez a gyúlyukon keresztül begyújtjuk a töltetet. Persze az elöltöltő fegyverek is együtt fejlődtek a hadművészettel, tudományokkal így az évszázadok során különböző fejlettségű változataik alakultak ki. E változatok fő típusait fogjuk áttekinteni a következőekben.

5. rész: A kanócos lakat és kezelése

A modern kor elöltöltő fegyveres lövésze számára a fegyvertörténet kicsit talán a kanócos lakatnál kezdődik. Ez az első fejlettségi fok, melyre mind hazai, mind nemzetközi vizeken már találunk céllövész versenyszámokat. Ismerjük meg rövid történetét, kezelését!

6. rész: A keréklakat és használata

A keréklakat 16. század eleji megjelenése egyszerre forradalmasította és tartósította e viszonyokat. A lakatszerkezet ugyanis már alkalmas volt tűzkész, rejtett viselésre is, hiszen a fegyver a rugóerő elfáradásának végéig – akár évekig is – megfeszített kakassal pihenhetett, de oly komplikált és drága volt, hogy az egyszerű, olcsó kanócos lakatokat leváltani nem tudta.

7. rész: Az ütőkakasos és kovás lakat története

A fegyvertörténet egyik gyakran átugrott, nem hangsúlyozott részlete az ütőkakasos lakat, pedig száz éven keresztül jelentette a legkorszerűbb gyújtási megoldást. Ismerjük meg hát kicsit jobban a kova és acél történetét most! A kovás lakatok elérésével egyben megérkeztünk abba a korba, mely fegyverei már számunkra, lövészek, vadászok számára is talán a legérdekesebbek. Innentől cikkeink részletesebbek, hosszabbak lesznek, adott esetben egy-egy témát több részletben dolgozunk fel, hogy a kérdések minden aspektusát bemutathassuk. A kovás fegyverek használatát így a következő cikkünkben fogjuk bemutatni, most “csak” a történeti áttekintésen leszünk túl.

8. rész: A lövészethez szükséges eszközök

Cikksorozatunk elért azokhoz a fegyverekhez, melyeket a leggyakrabban látunk lőállásban. Mielőtt a lakatszerkezetek használatának további ismertetését folytatnánk, ezért megállunk egy kicsit, hogy átvegyük azokat a fontos dolgokat, melyeket a lőállásba állás előtt minden lövésznek meg kell ismernie. Nézzük először is, hogy milyen eszközökre van szükségünk a lövészet lefolytatásához. Az itt felsorolt eszközök használatáról a későbbiekben még pontos útmutatást adok majd, mikor mélységében foglalkozok a kovás és csappantyús fegyverek típusainak kezelésével.

9. rész: Az elöltöltő fegyver ágyazata

„A cső lő az ágyazás talál.” – Idézhetnénk Herr Ludwig Krieghoff szavait, aki igaz, hogy nem élt az elöltöltő fegyverek korában, de örök érvényű mondata a mi fegyvereinkre is igaz. Az ágyazás – és a hozzá tartozó fém alkatrészek – összességének köszönhetően tudjuk a fegyvert precízen célra tartani, elsütni. A fegyver ágyazása lehet teljes, amikor a cső szinte teljes hosszában végigér, valamint félágyazat, amikor – ki hitte volna – nagyjából a cső feléig ér az előágy.

10. rész: A cső és a huzagolás

A cső gyártása többféleképpen történhetett a történelmi időkben. A legegyszerűbb megoldás egy felizzított vaslap rákovácsolása volt egy körkörös keresztmetszetű formára. Itt az érintkező felületeket kovácshegesztéssel rögzítették egymáshoz. Ilyen eljárással készültek a hadifegyver csövek egészen a 19. század közepéig immáron gépi eljárással. Érdemes megismernünk az angol Enfield puskák csövének 1854. évi gyártási folyamatát.

11. rész: A csőfar

Az elöltöltő fegyver csöve nem más mint egy egyszerű vascső, melynek egyik végét egy csavarral lezárjuk és gyúlyukkal látjuk el. A cső tehát alapvetően magából a huzagolt vagy sima csőből és a farcsavarból, vagy csőfarból áll. A csőfar azonban együtt fejlődött a fegyverekkel, s ennek megfelelően a töltés módja is változott. Nézzük át most ennek a fejlődésnek a lépéseit.

12. rész: A lakat és az elsütőszerkezet

Legyen szó akár csappantyús, akár kovás, akár gyutacsos lakatról, a szerkezet fő belső alkatrészei minden esetben megegyeznek. Ha fegyverünk lelke a cső, teste az ágyazás, akkor a megbízhatóan, gyorsan működő lakat fegyverünk dobogó szíve, melyet ismernünk, óvnunk kell.

13. rész: Az irányzékok

Az, hogy elöltöltő fegyverünkre milyen irányzékot teszünk alapvetően függ attól, hogy mi a célunk az adott pisztollyal, puskával. Ha a hobbi lövészetnél meg kívánunk állni, akkor nincs korlát, amit a felhasználható jónak lát, mehet is a fegyverre. Persze nem lennénk elöltöltő fegyveres lövészek, ha nem ragaszkodnánk inkább a történeti hűséghez, ennek megfelelően az feketelőporos fegyvereket választó lövészek sokkal inkább választják mindig azt az irányzékot, mely a fegyver típusához, korához megfelel, valamint nem ütközik a hatályos versenyszabályokkal sem. A nemzetközi elöltöltő fegyveres szövetség (MLAIC) szabályzatában a két feltétel, vagyis a korhűség és a fegyverhez tartozás alapelve együttesen jelenik meg, egyik sem kikerülhető. Nézzük hát sorban, hogy a különböző fegyvertípusok esetében mi elfogadható és mi nem, s ezen keresztül ismerjük meg az elöltöltő fegyvereken leggyakrabban megjelenő irányzéktípusokat. Mert hiába pontos a cső, ha az irányzó berendezés hitvány!

14. rész: A töltetlenség ellenőrzése

Az elöltöltő fegyver töltetlenségének ellenőrzése az egyik legfontosabb része a regulának. A töltetlenség ellenőrzését minden esetben el kell végezni, mikor a fegyvert kézbe vesszük, s különösen fontos, hogy ne feledkezzünk meg róla, amikor a lövészetet befejeztük, s a lőállást elhagyni készülünk. De természetesen mindemellett bármilyen fegyvert is tartunk kezünkben, kezeljük mindig úgy, mintha töltve lenne. A csövet soha ne fordítsuk más felé, az elsütőbillentyűt soha ne érintsük míg a fegyver célra nem mutat!

15. rész: Az elöltöltő fegyver töltése

Az elöltöltő fegyver biztonságos, szakszerű töltése lövészeti águnk alfája és origója. Nem csak a teljes biztonság szavatolható a helyes folyamat elsajátításával, de fegyverünk is csak akkor lesz pontos, ha tudjuk, értjük mit miért csinálunk. Sorozatunk ezen részében a töltés folyamatát vesszük végig. Külön foglalkozunk a lőállásban, tereplövészeten, hadilövészeten történő töltés mikéntjével, biztonságtechnikájával.

16. rész: Az elöltöltő sörétes puska és töltése

A sima csövű vadászpuskák egykorúak a tűzfegyver történelemmel. S hogy a csőből egyes golyón kívül egyszerre több, kisebb lövedék is kilőhető szintén egykorú a lőfegyveres vadászat történetével. Az elöltöltő sörétes puskák azonban nem csak vadászatra használatosak. Nagyszerűen megfelelnek koronglövészetre is. Nézzük hát e nemes bestiák töltését, kezelését, történetét.

17. rész: Az elöltöltő fegyver ürítése

Az elöltöltő fegyver biztonságos ürítésének elsajátítása mind a sportlövészek, mind a vadászok számára fontos feladat. Nem véletlen, hogy az elöltöltő-fegyveres alapismereti vizsga során is mindig legalább akkora hangsúlyt kap, mint a töltetlenség ellenőrzése, vagy egyéb biztonsági alapfeladatok. Rövid cikkünkben a lőtéri és vadászat során alkalmazott módszereket ismertetjük.

18. rész: Lőtéri szabályok, lőtéri etikett

A lőtéri viselkedés alapvető biztonsági és etikai szabályait érdemes összefoglalni. Ezek célja elsősorban az, hogy mindenki maga és társai egészsége megőrzése miatt, jó hangulatban hódolhasson a sportlövészet nagyszerű hobbijának. A szabályok ezen listája elsőre soknak tűnik, de mind azonnal egyértelművé válik, ha lőtéren vagyunk. Olvassuk figyelmesen, tiszteljük meg a lövésztársakat azzal, hogy megismerjük, betartjuk azokat.

19. rész: A kovás fegyverek kezelése

A fegyvertörténet gyújtási módokkal foglalkozó ismeretanyagát valahol a kovás fegyvereknél hagytam abba, hogy kitérjünk a lövészet praktikus oldalát lefedő ismeretekre jó pár cikk erejéig. Most visszatérünk a kovás lakathoz, hogy megismerjük kezelésének csínját-bínját.

20. rész: A csappantyús lakatszerkezet

Elérkeztünk ahhoz a lakattípushoz, mely ma a leggyakoribb az elöltöltő fegyveres lövészetben, vadászatban. A csappantyús vagy perkussziós lakat megszületése a 19. század első harmadára tehető. A kovás lakat az 1810-20-as évekre elérte fejleszthetőségének határát. A kova és acél szikrájával begyújtott felporzólőpor még mindig igen érzékeny volt az időjárási viszonyokra, a gyújtás még mindig lassú volt, ami megnehezítette az esős, havas, párás napokon történő vadászatot, háborúzást, valamint nehezítette a gyors kapáslövést is.

21. rész: Az elöltöltő fegyverek lövedékei

A pontos lövés egyik legelső alapfeltétele a használathoz, űrmérethez, fegyvertípushoz és huzagoláshoz legjobban megfelelő típusú és méretű lövedék megválasztása. A lövedékek együtt fejlődtek a tűzfegyverekkel, s hosszú, rögös utat jártak be maguk is, amíg elérkeztünk a ma ismert kedvező ballisztikai formával bíró lövedékekhez. Kedves Olvasó! Kísérjen most el egy időutazásra, kísérjük együtt végig a lövedéktörténelem legfontosabb állomásait!

22. rész: A csappantyús hadipuskák kezelése

Az elöltöltő hadipuskák kezelése igényel néhány különleges fogást, ismeretet. Ezek az öreg csatalovak nem adják magukat könnyen, érzékenyek a lövedéktípusra, lőportöltetre, kenőanyagra, töltési módra, de ennek megfelelően szép feladat megkeresni hozzájuk a legpontosabb töltetet. Cikkemmel a hadipuskák terén szerzett tapasztalataimat szeretném megosztani.

23: rész: Hadipuskák és replikáik – Európa

Jelen cikkemben alapvetően arra teszek kísérletet, hogy megismertessem a kedves olvasót azokkal a hadipuska típusokkal, melyekkel ma lőtéren is találkozhat. Sajnos ennek megfelelően jelen írásom erősen “amerikománnak” tűnhet, pedig vannak szép számmal olyan fegyverek, melyek hasonlóan nagy hatással bírtak a hadifegyver történelemre, mint például a számunkra is igen fontos Lorenz puska, vagy a francia Minié puska.

24. rész: Hadipuskák és replikáik – Amerika

Folyatjuk a kalandozást a legismertebb hadipuskák világában. Ebben a cikkben az észak-amerikai elöltöltő hadipuskák történetét és replikáit ismerheti meg a T. olvasó.

25. rész: Az elöltöltő revolverek története – I. A kezdetek

Cikksorozatom következő részeit már gondolom sokan várták. És végre, elöltöltő fegyverekről lesz most szó jó néhány cikk erejéig. A mini sorozat megismerteti majd a kedves olvasót a revolverek történetével, harcászati jelentőségével, de természetesen megismerjük majd használatának modern kori fortélyait is. Kezdjük is el a történetet, de bizony nem Coltnál és western hősöknél – ahogy azt mások általában teszik – hanem a 16. századi Európában.

26. rész: Az elöltöltő revolverek története – II. Colt első revolverei

E részben megismerhetik a Colt cég felemelkedésének történetét. A cikkben eljutunk az 1850-es évek elejéig, a Colt Navy revolverhez.

27. rész: Az elöltöltő revolverek története – III. A londoni Colt és az angol csappantyús revolverek

Colt kétségtelenül jó üzletember volt, de az 1850-es évektől egyre jobban látszott, hogy vállalata nem tart lépést a fejlődéssel. Szabadalmi oltalmai lehetetlenné tették versenytársainak nagyszerű dobtovábbító és reteszelő megoldásának használatát, ugyanakkor kreativitásra is sarkallta őket. Az európai revolvertervezés így jócskán beelőzte az amerikai vonalat.

30. rész: Az elöltöltő revolver kezelése, tisztítása

Az elöltöltő revolver olyan fegyvertípus, amely szinte minden történelmi lövész fegyvertárában megtalálható. Nem véletlen ez, hiszen nagy többségünk ilyen ólomköpködővel kezdte a füstös karrierjét, még akkor is, ha kezdő lövésznek egyáltalán nem ezt a típust szokták ajánlani. A következő cikkben abban kívánunk segítséget nyújtani, hogy hogyan kereshető meg a legpontosabb töltet fegyverünkhöz, mit vizsgáljunk meg használt fegyver vásárlás esetében, és hogyan tartsuk karban revolverünket.

31. rész: Az egy- és kétlövetű elöltöltő fegyverek tisztítása

Az elöltöltő fegyverek tisztítása, karbantartása fontos része e szép, nemes lövészsportnak. Az elöltöltő fegyvereket nem támaszthatjuk egyszerűen a sarokba használat után, mivel könnyen tönkretehetjük egy kis feledékenységgel eredetileg lyukat-lyukba lövő csövünket. Cikksorozatunk soron következő részében a fegyvere tisztításával foglalkozunk.

32. rész: Az elöltöltő fegyver belövése

Minden elöltöltő fegyver más. Még akkor is, ha azonos gyártó, azonos típusáról beszélünk, mivel a mai napig sok a kézimunka e fegyverek elkészítése során. A fegyverek szórásképét, viselkedését pedig befolyásolhatja nem csak a csövek milyensége, hanem a cső és ágyazás illesztésének különbsége, és több egyéb tényező is. Mindez számunkra azt jelenti, hogy még akkor is finomhangolnunk kell majd töltetünket, ha hasonló fegyverrel rendelkező társunk révén már van jó kiindulópontunk. Nézzük tehát a fegyver töltetének beállítását követve a legfontosabb alapszabályokat!