A Hapers Ferry pisztoly és Pedersoli replikája I. rész

harpers ferry002

Pedersoli Harper’s Ferry kovás pisztoly

Szokta volt mondani a bölcs népnyelv, hogy az első mindig felejthetetlen. Nos, ez valóban így van.  Szerelem volt ez az első látásra. Éveken át csodáltam a Harper’s Ferry pisztolyt a Frankonia katalógusban, amíg rászántam magam a vásárlásra valamikor 2000 nyarán. Előbb volt kovás pisztolyom, mint csappantyús, és amikor belevágtam az életre szóló kalandba halványlila gőzöm nem volt arról, hogy mitől működik a köves lakat, de őszintén szólva, nem is érdekelt. Egyszerűen csak gyönyörű volt. Nem érdekelt, hogy lehet-e versenyezni vele, avagy nem, csak úgy akartam, hogy nekem legyen egy ilyenem. Jó pár évig volt megbecsült tagja gyűjteményemnek Pedersoli pisztoly, amikor is gyönge pillanatomban – egy jó ajánlat hatására – elcseréltem. De piszkosul bántam, így mindig ott motoszkált a fejemben, hogy azért csak kellene egy ilyen. Pár éve aztán szembe jött velem egy különleges darab, melyet korlátozott példányszámban készített a cég a fegyver rendszeresítésének 200. évfordulója alkalmából 2005-ben. És újra enyém lett. És a szerelem azóta sem csökkent.

Az első amerikai, nemzeti arzenál által tervezett és gyártott lovassági pisztoly

A Haper’s Ferry kovás szolgálai pisztoly, valamint a Harper’s Ferry Arzenál, vagyis teljes nevén megnevezve az Egyesült Államok Fegyvergyára és Arzenálja Harper’s Ferry-nél (United States Armoury and Arsenal at Harper’s Ferry) története szorosan összekapcsolódik. George Washington javaslatra 1794-ben hozott a kongresszus jogszabályt arról, hogy két állami arzenált kell létrehozni. Az egyiket – az elsőt – északon, Springfield városkában, a másikat pedig délen, a Shenandoah és Potomac folyók összefolyásánál, Virginiában. A városka neve beszédes, hiszen 1733-ban egy Peter Stephens nevű földfoglaló telepes indított be itt kompot, hogy az utazókat Vrginiából Marylandbe szállítsa. 1751-ben egy Robert Harper nevű utazó vásárolta meg Stephenstől a jogokat 30 guinea összegért, valamint Lord Fairfaxől, a terület tulajdonosától vásárolt 126 hold földet.

3168173826

Harper’s Ferry az 1800-as években

1796-ban a kormány 125 hold földet vásárolt Harpertől. Washington jól ismerte már a területet , hiszen 1785-ben már meglátogatta a Patowmac Company elnökeként, mely szervezetet azzal a céllal hozták létre, hogy a Potomac folyó hajózhatóságát, vízügyi felhasználhatóságát fejlessze. A frissen létrehozandó arzenál kettős feladattal rendelkezet. Egyrészt képesnek kellett lennie fegyverek gyártására, másrészt pedig alkalmasnak kellett lennie nagy mennyiségű fegyver raktározására. A munkálatok 1798-ban kezdődtek meg, a tényleges termelés pedig 1802-körül indult meg 25 fő alkalmazásával.

A helyválasztás elsőrangúnak minősült, mivel a folyó végtelen energiát biztosított, a környező hegyek biztosították a szén és vas szükségletet, az erdők a fát adták. Mindezek mellett Harper’s Ferry előnyös helyzetét az is erősítette, hogy rendelkezésre állt kellő szakképzettségű munkaerő. Pennsylvania, Maryland és a Shenandoah völgy fegyverkészítői, valamint a fredericksburgi fegyvergyár munkásai mind a toborzás célcsoportjai voltak. Washington a gyár felügyelőjének – igazgatójának – is a szakma egy régi motorosát választotta. Joseph Perkin Angliában született és a fegyverkészítés mesterségét Birminghamben tanulta ki. Elsősorban lakatkészítőként tartották számon. 1771-ben érkezett New Yorkon keresztül az új világba, és több fegyverkészítőnél is kamatoztatta értékes tudását. Több vízpartra települt fegyvergyár létrehozásában is segédkezett, így Washington választása igen jó döntésnek bizonyult, nagy szakértelemmel választotta ki a műhelyek pontos helyét, és tervezte meg a gépeket hajtó vízfolyás csatornájának helyét.

1805, 1806, 1807 vagy 1808 M pisztoly?

A Harper’s Ferry pisztoly nem az első rendszeresített pisztoly az amerikai hadseregben, de az első melyet állani arzenál tervezett és gyártott. A pisztoly elsősorban a lovasság fegyvere volt a 18. század végén. Minden lovas katona egy párral rendelkezett, melyet a nyereghez rögzített tokokban hordtak. A tisztektől elvárták, hogy az előírásoknak megfelelő pisztolypárt maguk vásárolják meg. A kontinentális hadsereg pisztolyállománya kétségtelenül igen színes képet mutatott. Angol, francia, valamint kisebb számban helyben készített fegyverek változatos arzenálja színesítette a képet. Az egységesítésre vonatkozó igény természetesen korán megjelent. A North & Cheney fegyvergyártól vásárolt a hadsereg először központ beszerzés útján nagyobb mennyiségű katonai szabványok szerint készített pisztolyt. A fegyver bár Amerikában készült, vonalvezetése szolga módon másolta a francia 1777 M pisztolyok formáját.

Harper's Ferry pisztolypár (kép forrása: www.morphyauctions.com)

Harper’s Ferry pisztolypár (kép forrása: www.morphyauctions.com)

Harper's Ferry pisztolypár (kép forrása: www.morphyauctions.com)

Harper’s Ferry pisztolypár (kép forrása: www.morphyauctions.com)

Perkin 1805. November 13-án kapott utasítást Henry Dearborn hadügyminisztertől, hogy készítse elő lovassági pisztolyok gyártását. A terv szerint évi 500-1000 darabos gyártási mennyiséggel kellett elkészíteni 2000 pár, vagyis 4000 db lovasság pisztolyt. A mintadarabok elkészítése nem okozott a felügyelő számára gondot, hiszen a tarsolyában már volt pár használható modell. A minta párokat Perkin 1806. Február 26-án küldte meg a miniszternek, aki a két típus közül egy félig ágyazott pisztolyt választott melyen egyetlen módosítást kért: a torkolatra erősítsenek egy rézből késült célgömböt. A termelés már 1806 őszén megindult, igaz, hogy mindösszesen 8 db mintapéldány készült el. A gyártás üteme azonban, köszönhetően Perkin zsenijének, gyorsan futott fel. 1807-ben 2880, 1808-ban pedig 1208 darabot készítettek, vagyis alig két év alatt teljesítették a kitűzött célt, messze meghaladva a minisztérium előzetes elvárásainak szintjét.

Jelzések egy Harper's Ferry pisztoly csőfarán ( a kép forrása: www.invaluable.com)

Jelzések egy Harper’s Ferry pisztoly csőfarán ( a kép forrása: www.invaluable.com)

A fegyverek párokban készültek, minden pár azonos gyári számot kapott, így 2049 feletti gyári szám nem lelhet fel. A pisztolyok lakatlemezén a lakat készítésének évszáma látható, ennek köszönhető, hogy a fegyverre a szakirodalom utal 1805, 1806, 1807 és 1808 M néven is. Ne akadjunk ezen túlságosan fenn, hiszen ez a fajta névadás visszamenőleges, vagyis a modern kor fegyvertörténészei, gyűjtői igyekeznek velük elkülöníteni egymástól a különböző típusokat, a rendszeresítés idején soha nem nevezték így e fegyvereket.

Érdekes képet mutat a fegyver gyártási költségének alakulása, vagyis inkább az, hogy milyen arányt mutatott az anyagi ráfordítás és a munkadíj. 1807-ben a Harper’s Ferry arzenálban 2 csőkészítő, 3 lakatkovács és 3 segéd, 8 lakat csiszoló, 11 ágyazás készítő és 5 finiselő dolgozott. A fegyver alkatrészekkel kapcsolatos munka költségei a következőképpen néztek ki:

A vas kikovácsolása az alkatrészekhez:                 0,07 ½ USD

A cső kikovácsolása:                                      0,23 USD

A cső kifúrása:                                                 0,10 1/3 USD

A cső reszelése:                                                             0,04 USD

A cső előkészítése ágyazásra:                   0,14 ½ USD

A lakat kikovácsolása:                                   0,42 USD

A lakat megreszelése:                                  1,25 USD

A lakat edzése és polírozása:                     0,30 USD

A fegyver ágyazatának elkészítése:        1,45 USD

A pisztoly finiselése:                                     0,62 ½ USD

A csősín kikovácsolása:                                0,04 ½ USD

A csősín megreszelése:                                               0,20 USD

A csősín csiszolása:                                        0,03 USD

A csősín csőre forrasztása:                         0,02 USD

A rézalkatrészek leöntése:                         0,06 USD

A rézalkatrésze megreszelése:                 0,20 USD

Egyéb fémalkatrészek kovácsolása:       0,08 USD

A ravasz megreszelése:                                               0,02 USD

Szegek, ékek, csavarok megreszelése: 0,02 ½ USD

Csőfar kovácsolása:                                       0,04 USD

Gravírozás:                                                        0,03 ½ USD

Teljes ráfordítás:                                             5,40 1/3 USD

 

Egy fegyverért Kentucky államnak 8,25 dollárt kellett fizetnie 1811-ben, vagyis a fegyver anyag és csomagolással kapcsolatos költsége 8,25-5,40 = 2,85 USD lehetett, fele, mint a munkadíj.

A pisztoly és replikája

A fegyver ágyazása dió volt, a tejes hossz 16”, 10”-es csőhosszal. A furat sima, vagyis huzagolatlan volt, az elegáns pisztoly kalibere pedig megegyezett az 1803 M huzagolt puska űrméretével, vagyis .54-es volt. Mindössze két olyan pisztoly ismert, melyeknek csöve huzagolt volt. A fegyver vonalvezetése az angol dragonyos és francia tiszti pisztolyok között helyezkedik el félúton, de a cső alá rögzített sín egyértelműen önálló karaktert ad a pisztolynak. A kakas a francia erősített modellt idézi: a brit hattyúnyak kialakítás helyett francia erősített kivitel, vagyis az alsó pofa alatt is összeköttetés van a kakas nyakkal. Itt jegyzem meg, hogy a replika kakas mérete némiképp eltér az eredetitől, ezért a Pedersoli másolat kovaköve magasabban van, mint az eredeti, de ennyi különbséget még nagyvonalúan elnézünk ilyen szép fegyver esetén.

Az 1803 M Harper's Ferry huzagolt puska (Kép forrása: www.american-firearms.com)

Az 1803 M Harper’s Ferry huzagolt puska (Kép forrása: www.american-firearms.com)

A pisztolyok katonai célokra készültek, de a forma olyan sikeresnek bizonyult, hogy több magán fegyverkészítő is másolta. A Virginia Manufactory Richmondban és a Bielry & Co. Philadelphiában kitűnő másolatokat készített a polgári piacra. Mind a katonai, mind a polgári változatok messzire jutottak. A határvidéken is szép számban jelentek meg e fegyverek. Nagyszerű, megbízható erős önvédelmi fegyverek voltak. A mexikói háború idején, 1848-ban még szép számban állt rendelkezésre a pisztoly az állami fegyverraktárakban. A megmaradó készletet modernizálták: a kovás lakatot csappantyúsra alakították. Ebben a formájában itt-ott még a polgárháborúban is megjelent. A fegyver ma is megtartott kis részt a hadsereghez fűződő viszonyából, hiszen 1921-ben az Amerikai Hadsereg Katonai Rendészeti  Csapatai (United States Army Military Police Corps) a Haper’s Ferry pisztolypárt választotta címerének.

il_570xN.850823209_5hry

A Pedersoli cég replikája sem mai gyerek. Sok évtizede elérhető már a piacon, de népszerűségéből nem látszik veszíteni, pedig nincs olyan nemzetközi versenyszám, melyben hivatalosan használható lenne. Erős kötődése az amerikai történelemhez, valamint elegáns formája tartósan dobogtatja a szíveket.

Folytatjuk! A következő részben lőni fogunk a Pedersoli replikával, és a kovás piszolyos lövészethez adunk tanácsokat!

Németh Balázs, 2019.

II. rész: lövészet a Harper’s Ferry pisztollyal