A francia 1777 M muskéta története II. rész

Az M 1777 fegyvercsalád

A fegyvercsalád többféle rendeltetésű fegyvert foglat magában, melyek közös ismertetőjegye volt, hogy azonos kaliberrel – 17,5 mm – és a lehető legtöbb csereszabatos alkatrésszel bírtak.1

Fegyver2

Teljes hossz (mm)

Csőhossz (mm)

Tömeg

(kg)

Űrméret (mm)

Lövedéktömeg (g)

Fusil d’infanterie

1520

1137

4,5

17,5

27,17

Fusil de dragon

1463

1082

4,5

17,5

27,17

Mousqueton de grosse cavalerie

1172

758

3,2

17,1

27,17

Fusil de cadet

1350

920

3,4

17,5

27,17

Fusil d’artilleur

1305

920

4,3

17,5

27,17

Mousqueton de cavalerie légère

1065

704

3,0

17,1

27,17

Pistolet d’arçon

350

189

1,4

17,1

27,17

Pistolet d’officier

335

189

1,0

17,1

27,17

Carabine de carabinier

1346

4,0

17,1

27,17

Gyalogsági és dragonyos puska korabeli ábrázoláson

Gyalogsági és dragonyos puska korabeli ábrázoláson

A fegyverek fém részei jó minőségű szénnel keményített vasból – acélból – készültek, ami jelentős előrelépés volt a korábbi alapanyagokhoz képest, hiszen a megelőző modellek esetében alapvetően vasat használtak a fém alkatrészekhez, s a kopásnak kitett alkatrészeket csak cementálták, vagyis vékony kéregedzett réteget hoztak létre a dión, elsütő akasztón, acélon.3

A francia muskéták töltényei

Az M 1777 gyalogsági puska töltényeinek pontos leírását, elkészítési módját megtaláljuk Thédore Durtubie tüzérek számára írt kézikönyvében. A könyvecske Gribeauval jóváhagyásával készült a köztársaság második évében, s minden tekintetben megfelel a központi előírásoknak. A töltény készítés legfontosabb eszköze egy 7 pouce hosszú és 6 ligne 9 point4 átmérőjű, egyik végén lekerekített, másik végén homorú bemélyedéssel rendelkező keményfa rúd. A homorú bemélyedésbe illeszkedett a lövedék, e köré tekerték fel a papírhüvelyt, melyet 1793-ban Durtubie szerint 1/40 vagy 1/45 livre5 muskétalőporral töltöttek meg. A töltényeket 15-ösével csomagolták össze szorosan, hogy pontosan illeszkedjenek a tölténytáska erre szolgáló fa rekeszeibe. E rekeszekből kettő volt a tokmányban, vagyis összesen 30 lőszert vitt harcba a katona.6 A töltény szerkezete hasonlított a császári-királyi hadsereg töltényeihez, de nem tartalmazott fojtást, ami a lövedék tömítettségét minden bizonnyal csökkentette.

Forrás: http://armesfrancaises.free.fr

Francia tölténytáska beltartalma Forrás: http://armesfrancaises.free.fr

A lőportöltet tömegét az 1806-ben megjelent Hermann Cotty-féle7 Mémoire sur le fabrication des armes portatives de Guerre c. könyv már pontosabban fogalmazza meg: 1 livre 1/40 része, vagyis 12,25 g muskétalőpor.8 A gyakorláshoz készített, golyót nem tartalmazó vaktöltény kevesebb, 1/60 livre, azaz 8,15 g lőport tartalmazott.9 Az általános használatú muskétalőpor a következő összetétellel bírt:10

Kén

Szén

Salétrom

1792

12,5 rész

12,5 rész

75 rész

1799

10 rész

14 rész

76 rész

Az M 1777 fegyvercsalád gyalogsági puskáinak űrmérete 17,5 mm volt, vagyis a cső és lövedék közötti hézag 1 mm, vagyis oldalanként 0,5 mm volt, vagyis a lövedék átmérője 7 ligne 4 point, azaz 16,54 mm volt. A golyó tömege 1 livre11 1/18-ada, vagyis 27,1 g volt. Ez a korszak egyéb fegyvereihez képest szoros lövedékilleszkedést jelentett, amely nagyobb pontosságot eredményezhetett. 1792-ben azonban lecsökkentették a lövedék átmérőjét 7 ligne 1 pointra, azaz 15,9 mm-re, mely gyorsította, könnyítette a töltést, és persze rontotta a fegyver szórásképét. Az új golyó tömege 1 livre 1/20-ada, vagyis 24,45 g volt. A döntéshozók tudták, hogy az új lövedék bevezetése előnytelenül hat a fegyver képességeire. A régebbi lövedék pontosabb volt, és nagyobb pásztázott lőtávolságot biztosított, mint a kisebb új, a töltés gyorsítása érdekében mégis előnyösnek értékelték a szoros lövedék leváltását. Ilyen szoros illeszkedésnél ugyanis fokozottan hátráltatja a töltés folyamatát a csőfalon lerakódó koszréteg.12

A golyó öntéséhez a legtisztább ólmot használták. Az előírásoknak megfelelőn akkor tekinthették megfelelőnek az alapanyagot, ha az olvadék felületén kékesfehér szivárvány képződött. Ha a golyóöntőformával kiöntött lövedék felületén szennyeződés látszott, vagy a golyó zárványos volt, vagy az öntőforma pofáinak nem megfelelő zárásából adódóan nagyobb lett az átmérő, vissza kellett olvasztani.13

A gyártás gondjai

Lazarus Carnot

Lazare Carnot

A gyártás azonban nem indult egyszerűen. A legnagyobb királyi gyártóhely Saint Etienne volt ebben az időszakban, mely izgalmas gyártási rendszert működtetett. A királyi hadseregnek gyártó műhelyek kereskedőkön keresztül szállították be a kész fegyvereket, melyek átvétele egészben történt, vagyis ha képes volt elsütni a hadi töltényt, követte nagyjából a királyi előírásokat, alkalmas volt a szolgálatra. Csereszabatosságról értelem szerűen szó sem lehetett. Gribeauval azonban új szintet illesztett a kereskedő és a hadsereg közé: az idomszerekkel felvértezett állami felügyelőt, aki minden alkatrész mérethelyességét, minőségét vizsgálta, és csak a tökéleteseket vette át. Az új rendszer eredménye soha nem látott visszaesés lett. A kereskedők és gyártók vesztesége lett a selejt, így inkább elfordultak a hadsereg ellátásától és más piacot kerestek fegyvereiknek.

A király a termelés felfuttatása érdekében Maubege és Charleville városokban is létrehozott arzenált. E helyeken ugyan egyszerűbb volt a rendszer, mivel mindössze egyetlen kereskedő tartotta a kapcsolatot a hadsereggel, a helyszín választása azonban rossznak bizonyult, mivel a forradalmat követő honvédő háborúban mindkét várost az ellenség foglalta el, így a forradalmi hadsereg a kapacitásra nem számíthatott.

A maubege-i Vauban által tervezett citadella, a fegyvergyártás egyik új központja

A maubege-i Vauban által tervezett citadella, a fegyvergyártás egyik új központja

Lándzsákkal az ellenség ellen

A jemappe-i csata 1792-ben. A zászlóaljak rohamoszlopainak első sikeres alkalmazása. A harcászat forradalmi volt, a fegyverellátás katasztrofális.

A jemappe-i csata 1792-ben. A zászlóalj rohamoszlopok első sikeres alkalmazása. A harcászat forradalmi volt, a fegyverellátás katasztrofális.

Az új puska diadalútja így nem volt zökkenőmentes. 1792-93-ban komoly problémát jelentett a hatalmas mennyiségű újonc felszerelése. Puska nem állt rendelkezésre megfelelő mennyiségben. Alternatív megoldásokra volt szükség. Maga Lazare Carnot, a hadsereg konvent biztosa is amellett érvelt, hogy a nagy tömegeket részben lándzsával, részben puskával kell felszerelni. Javaslata azonban nem csak gazdasági természetű volt – a lándzsa jóval olcsóbb a puskánál –, hanem harcászati megfontolások is vezérelték. Véleménye szerint a kevert harcrend megfelelt annak, hogy vegyesen alkalmazhassák a hideg- és tűzfegyvereket, hiszen az oszlop és a vonal együttes alkalmazása erre nagyszerű lehetőséget kínál.14

Az elmélet természetesen téves volt, melyet táplált a forradalom tüze is. A lándzsa ugyanis – ahogy nekünk, magyaroknak a kiegyenesített kasza – a szabadság jelképe volt, annak a polgárnak a fegyvere, aki bármilyen eszközzel, élete árán is védeni kívánja szabadságát. A Konvent 1792 augusztusában félmillió lándzsa gyártására adott megrendelést, de 1793-ban Carnot leállította a beszerzéseket, s mégis a tűzfegyver javára döntött, értve a modern hadviselés szükségleteit.

Németh Balázs

(folytatjuk!)

A cikksorozat I. részének megtekintéséhez kattintson ide!

A cikksorozat II. részének megtekintéséhez kattintson ide!

A cikksorozat III. részének megtekintéshez kattintson ide!

A cikksorozat IV. részének megtekintéshez kattintson ide!

Jegyzetek:

1Két fegyvertípus volt, mely kalibere eltért az általánostól: a lovassági pisztoly és tiszti pisztlyok, valamint a lovassági karabély űrmérete 17,1 mm volt.

2http://users.skynet.be/ym04/gegi/Fusil_1777_gendarme.pdf

3Cotty 20. o.

47 pouce = 18,9 mm, ligne (vonás) 9 point (pont) = 15,2 mm

51/40 livre = 12,25 g, 1/45 livre = 10,87 g

6Durtubie 259-260. o.

7Hermann Cotty ezredes, báró (1772-1839) a francia királyi fegyvergyárak általános igazgatója

8Cotty 23. o.

9Cotty 25. o.

10Demian 77. o.

111 livre = 489 g

12Cotty 21. o.

13Cotty 20. o.

14Alder, Ken (2010-04-15). Engineering the Revolution: Arms and Enlightenment in France, 1763-1815 (Kindle Locations 2836-2838). University of Chicago Press. Kindle Edition.