A francia 1777M puska története IV. rész

1777 M corrigé An IX lakat (dixiegunworks.com)

1777 M corrigé An IX lakat (dixiegunworks.com)

Visszalépés a totális háborútól

A vészterhes időket követő lélegzetvételnyi szünet lehetőséget teremtett, hogy még jobban előtérbe helyezzék a gribeauvalista nézeteket, de a gyártás megszervezése régi/új elvek alapján történt. A terror teljes állami kontrollját lazítani lehetett a sikeres honvédő háború folyományaként. A Thermidori Konvent Közbiztonsági Bizottsága 12 tüzértisztből hozott létre ismét egy testületet, hogy emelkedhessen a puska gyártás minősége. A 145600 párizsi puska minősége ugyanis meg sem közelítette azt a szintet, melyet a gribeauvalisták megálmodtak. A testület nyíltan a vállalkozók érdekében lépett fel, újraépítette az ancient regime utolsó éveinek rendszerét a vidéki gyártóhelyeken: hangsúlyt kapott a magánszektor a hadiiparban, ismét kereskedőkön keresztül történtek a beszerzések, a gyártók pedig ismét elsősorban magánvállalkozások voltak. A területek visszafoglalásának köszönhetően Charleville és Maubeuge ismét az államnak termelt, a területi expanzió pedig lehetővé tette, hogy Torino, Culembourg és Liége is a francia hadsereget lássa el.1

A saint-etienne-i gyártás is új lendületet vett. Az időszakosan „Armeville”-re keresztelt város régi fényében tündökölve 170858 puskát készített a hadseregnek mindössze 18 hónap alatt.2 A gyártás felfuttatásának titka a vállalkozói rendszer ismételt bevezetése volt. Az állam ismét haszonért dolgozó, pénz által motivált nagyvállalkozókkal állt kapcsolatban, de erre az időszakra már az állami fegyverátvétel, minőség-ellenőrzés rendszere olyannyira megszilárdult, a gyártás egységesítése pedig olyan szintet ért el, mely lehetővé tette, hogy a gribeauvalista elveknek megfelelően készüljenek a fegyverek, miközben nem sérül a termelékenység. A napóleoni restauráció olyannyira egyértelmű volt, hogy egyenesen a még élő ancient regime-ben is működő vállalkozókat kívánták helyzetbe hozni ismét. Erre végül nem került sor, mivel Napóleon döntésének megfelelően a teljes saint-etienne-i szerződésállomány Jean-Baptiste Jovin kezére került. Az állam akkor is szerette hű szolgáinak biztosítani a legjobb üzleti lehetőségeket. Jovin fegyverenkénti 20%-os hasznát természetesen jogszabályban szavatolták.3

Fusil a silex d'Infanterie 1777 Corrigé An IX (www.bertrand-malvaux.fr)

Fusil a silex d’Infanterie 1777 Corrigé An IX (www.bertrand-malvaux.fr)

1794-ben Honoré Blanc is önálló vállalkozásba kezdett. Saint-Etienne-től 50 km-re északra, Roaenne-ben vásárolt gyártó egységeket, vízimalmokat, hogy a kor legkorszerűbb lakatkészítő üzemét hozza létre. A kormánynak azt ígérte, hogy évi 1800 db csereszabatos lakat legyártására lesz képes. Hőkezeléssel, edzéssel nem foglalkoztak, azt az összeszereléssel foglalkozó célállomáson csinálták. Blanc halála előtt, 1801-ben eladta a vállalkozást, de a gyártás nem állt meg. Az új tulajdonos is az államnak dolgozott, évi 12000 db teljesen csereszabatos alkatrészekből álló puska gyártását vállalták. A gyár több tekintetben egyedülálló volt. A munkaszervezés alapja az volt, hogy minden munkafázist külön marógép csinált. Azzal, hogy nem kellett újabb munkafázishoz átállni a gépekkel, gyorsítani lehetett a gyártás, a célszárszámok pontosabbak lehetettek, a kézi finiselés igényét pedig minimumra lehetett csökkenteni. A lakat elkészítése így önállóan 156 fázisból állt, melyből önmagában a lakatlemez elkészítése 32-t képviselt, a dió formálása pedig 22-t.4 A roaenne-i gyár megközelítőleg évi 10000 csereszabatos lakatot készített 1800-1804 között, s tette ezt 20 %-kal olcsóbban, mint ahogy Saint-Etienne termelt.5

Az 1800. évi javított változatok

Az M 1777 fegyverek csak az alapelvek mentén tekinthetek modern gyártású fegyvereknek. Egészen 1794-ig nem tekinthetjük csereszabatosnak a gyártást, sőt, mivel a hadsereg kezébe több százezer nem csereszabatos alkatrészekből készült puska került korábbi gyártásokból, így kijelenthető, hogy a fegyvertípus nem teljesítette a hozzáfűzött reményeket. Bár kétségtelenül fontos szerepet játszott a gyártási folyamatos modernizálásban, e típus alatt a Gribeauval által megkívánt precízió nem volt elérhető.

Mosqueton de Cavalerie 1777 M (tircollection.com)

Mosqueton de Cavalerie 1777 M (tircollection.com)

20 év szolgálat után Napóleon első konzulként felállított egy bizottságot, hogy vizsgálják meg milyen pontokon fejleszthető az általánosan rendszeresített fegyvercsalád. A bizottság a fegyvert hozzáigazította a megváltozott harcászat és elhúzódó háborúk igényeihez. A fegyvercsalád tagjai egységesebbek, olcsóbbak és könnyebbek lettek, s a gyártott változatok mennyisége is visszaesett. A javított – Modéle 1777, corrigé en l’an IX – típusokat 1800-ban rendszeresítették:

Fegyver6

Teljes hossz (mm)

Csőhossz (mm)

Tömeg

(kg)

Űrméret (mm)

Lövedéktömeg (g)

Fusil d’infanterie

1515

1137

4,4

17,5

24,45

Fusil de dragon

1417

1028

4,3

17,5

24,45

Mousqueton de cavalerie

1145

758

3,3

17,1

24,45

Fusil de marine

1417

1028

4,3

17,5

24,45

Pistolet de cavalerie

352

207

1,3

17,1

24,45

Pistolet de cavalerie an XIII

352

207

1,3

17,1

24,45

Pistolet de gendarme

244

128

0,7

17,2

19,2

Külön hangsúlyt érdemel a voltigeur-ök, dragonyosok és egyéb könnyű gyalogosok tűzfegyvere, mely 10,3 cm-rel rövidebb csővel bírt, mint az M 1777 dragonyos puska és 11 cm-rel volt rövidebb, mint az M 1777 corrigé gyalogsági puska. E típust egyértelműen a könnyű harcmodor elveinek megfelelő módon tervezték át. A puska megerősített középső csőbilinccsel rendelkezett, ehhez a bilincshez csatlakozott a fegyverszíj. Megerősíteni azért volt szükséges, mert lovaglás közben a puska súlya kikoptatta volna a fa részeket a bilincs alatt. A voltiegur-ök nagy része azonban hagyományos gyalogsági puskával harcolt.7 A könnyű gyalogság egyetlen katonája, mely huzagolt fegyverrel rendelkezett a voltigeur őrmester volt. A német mintához hasonlatosan fegyverét lőportartóból is tölthette, s puskájába szorosan illeszkedő flastromba csomagolt golyót töltött.8

Pistolet An IX

Pistolet An IX

A fegyvercsalád új bajonettet is kapott, mely 40,6 cm hosszú volt, 2,6 cm-rel hosszabb, mint a korábbi változatok.9

A gyártás átszervezése kétségtelenül soha nem látott eredményeket hozott. Saint-Etienne 1802-3 között 34000, 1806-ban már 66000, 1810-ben pedig már 99000 puska gyártására volt képes egy év alatt.10

Julien Le Roy

Julien Le Roy

A javított változat a katonáktól egyetlen kritikát kapott: a francia lakatok esetében jóval gyakoribbnak bizonyult az elcsettenés, vagyis amikor a lakat nem képes begyújtani a főtöltetet. Ilyenkor a katonának újra tűzkésszé kellett tennie a lakatot, ami nyilvánvalóan a tűzgyorsaság rovására ment. Hermann Cotty 1811. évi beszámolója11 alapján a francia lakat esetében minden 22 lövésre jutott egy elcsettenés, míg a svájci hadipuska esetében 44, az orosz hadipuska esetében 28, az osztrák hadipuska esetében 62,5, az angol puska esetében pedig 44 volt ugyan ez az érték. Ez igen jelentős különbség. A hiba forrása érdekes módon éppen az a lakat volt, melynek tökéletes gyártására fordította a legnagyobb hangsúlyt a mindenkori francia kormány.

Az elcsettenések problémájának végleges megoldása azonban egy új gyújtási metódus segítségével lett volna lehetséges. 1814-ben Julien Le Roy egy merőben új megoldással, a kémiai gyújtással kísérletezett. Lakatja mindössze 9 alkatrészből állt szemben a kovás lakat 26 alkatrészéből, a durranó elegyeken – fulminátokon – alapuló gyújtási mód pedig szinte nullára csökkentette a csütörtök arányát. 1814 márciusában a Tüzérség Központi Bizottsága tesztelte, és hadi használatra alkalmasnak találta az új lakatot, s azonnal gyártó kapacitást és pénzt ajánlott Le Roynak. Lakatja ugyan gyorsan, olcsón volt gyártható, de olyan könnyen kopó anyagokat használt, mint például a réz. A bizottság ezért a lakat áttervezését kérte. A termelés megindult, de a 100 napos periódus alatt eredményt elérni már nem lehetett.12

A francia hadipuska helye a hadtörténelemben

Sok szakirodalom utal az M 1777 fegyvercsaládra úgy, mint a hadtörténelem első modern értelemben vett tömeggyártással készült gyalogsági tűzfegyverére. Ez a kitétel azonban csak részben igaz. A fegyvertípus gyártása egészen az 1800-1801-ben megjelenő javított változatig csak kis mértékben tért el a korábbi hadipuskák gyártásától. A gribeauvalista elvek ugyan megjelentek a gyártásban, de azok még az ancient regime idején is inkább hátráltatták a termelést, mint segítették azt. A forradalom első, kaotikus évei sem segítették a csereszabatos alkatrészek előállításán alapuló gyártást. A nagy gyártóhelyek működtetése a háború és a gyorsan változó belpolitikai helyzet miatt nem volt hatékony, az állam sikertelenül próbálta befolyása alá vonni a kapacitásokat. A párizsi puskagyártás elindítása is csak részeredményekkel szolgálhatott. Érdemi változást csak a direktórium idején sikerült elérni. Ennek két oka alapvetően abban keresendő, hogy egyrészt a gribeauvalista elvek erre az időszakra már olyannyira megrögzültek, hogy a magán gyártók is szabályrendszeréhez igazíthatták a gyártást jelentős többletköltség nélkül, másrészt pedig ismét szerepet kaphatott a termelésben a privát vállalkozóknál jelentkező haszon. A Párizsban gyártott hadipuskák igénytelensége szöges ellentétben állt a magánvállalkozók által koordinált nagy gyártóhelyek – Saint-Etienne, Maugeuge, Charleville, Tulle, Liége, Torino – magas minőségével.

Németh Balázs

A cikksorozat I. részének megtekintéséhez kattintson ide!

A cikksorozat II. részének megtekintéséhez kattintson ide!

A cikksorozat III. részének megtekintéséhez kattintson ide!

1Rothenberger II 122. o.

2Alder, Ken (2010-04-15). Engineering the Revolution: Arms and Enlightenment in France, 1763-1815 (Kindle Locations 7380-7381). University of Chicago Press. Kindle Edition.

3Alder, Ken (2010-04-15). Engineering the Revolution: Arms and Enlightenment in France, 1763-1815 (Kindle Location 7398). University of Chicago Press. Kindle Edition.

4Alder, Ken (2010-04-15). Engineering the Revolution: Arms and Enlightenment in France, 1763-1815 (Kindle Locations 7125-7129). University of Chicago Press. Kindle Edition.

5Alder, Ken (2010-04-15). Engineering the Revolution: Arms and Enlightenment in France, 1763-1815 (Kindle Locations 7161-7162). University of Chicago Press. Kindle Edition.

6http://users.skynet.be/ym04/gegi/Fusil_1777_gendarme.pdf

7http://www.napolun.com/mirror/napoleonistyka.atspace.com/French_infantry.html#frenchvoltigeurs

8Nafziger I. Chapter II. The French Army, Infantry weapons 1. o.

9Götz 15. o.

10Alder, Ken (2010-04-15). Engineering the Revolution: Arms and Enlightenment in France, 1763-1815 (Kindle Locations 7455-7456). University of Chicago Press. Kindle Edition.

11Közli: Alder, Ken (2010-04-15). Engineering the Revolution: Arms and Enlightenment in France, 1763-1815 (Kindle Location 10577). University of Chicago Press. Kindle Edition.

12Alder, Ken (2010-04-15). Engineering the Revolution: Arms and Enlightenment in France, 1763-1815 (Kindle Location 7556). University of Chicago Press. Kindle Edition.