Visszavonják a Ftv. tervezetet!

law book and gavel

Kedves Fegyvertartók!

Ma érkezett hír a Belügyinisztáriumból: hallgatva a szakmai szervezetek kritikai észrevételeire, visszavonják a tervezetet ebben a formában:

“Tekintettel arra, hogy a fegyverek megszerzésének és tartásának ellenőrzéséről szóló, 1991. június 1-i, 91/477/EGK tanácsi irányelv módosítása végleges formájában ezidőtájt nem áll rendelkezésre, a módosításról szóló uniós jogszabály hivatalos közzétételéig a magyarországi fegyverjogszabályok felülvizsgálatának elnapolásáról, valamint a lőfegyverekről és a lőszerekről szóló 2004. évi XXIV. törvényt érintő módosításoknak az egyes belügyi tárgyú törvények jogharmonizációs célú, valamint más okból szükséges módosításáról szóló törvénytervezetből történő elhagyásáról született felsővezetői döntés, ami azonban természetesen nem jelenti azt, hogy a szükséges időpontban ne kerülne sor a fegyverjogszabályok jogharmonizációs célú revíziójára: az irányelv módosításának elfogadását követően az ebből fakadó jogharmonizációs kötelezettségnek eleget tenni hivatott fegyverjogszabály-módosítások tervezetét tárcánk komplex – a törvényi szintű és a végrehajtási szabályozás módosítását egyaránt magában foglaló – módon kívánja kidolgozni és széleskörű egyeztetésre bocsátani.”

Természetesen az EU jogharmonizációval még lesz dolgunk, szükség lesz továbbra is a fegyvertartásban érdekelt szervezetek együttműködésére.

Üdv

Németh Balázs

elnök

MEFLSZ