Végre! Január 1-től a sportlövészek is tarthatnak feketelőport és csappantyút!

Elöltöltő fegyveres sportlövészet. A hazai feketelőporos életnek bizony ez a bölcsője. Amikor szövetségünk létrejött, bölcs akkori vezetői ennek a tevékenységnek szervezése, körülményeinek jobbá tételére tettek fogadalmat. A Magyar Elöltöltő Fegyveres Lövészek Szövetsége vezetése ma is ennek a kimondatlan eskünek a szellemében működik. 2021. október 10-én tartottuk tisztújító közgyűlésünket, melyen a leköszönő elnökség nevében, amolyan búcsúajándékként örömmel jelenthettem be, hogy könnyülni fognak jogszabályaink. A közel negyedszázados szövetség nem is kaphatott volna szebb ajándékot. Sok munka, egyeztetés volt szükséges, hogy ez létrejöjjön, de most már itt van, ízlelgessük együtt: a sportlövészek is tarthatnak 2022. január 1-től feketelőport és csappantyút.

És nem valami túlbürokratizált rendszerben ám, hanem szigorú, de ésszerű és szakszerű rendszerben szerezhető meg az muzeális fegyveres lövészethez szükséges lőpor és csappantyú tartására vonatkozó engedély. Nézzük ennek a legfontosabb ismérveit!

Először is az engedély nem teszi semmissé az egyesületi lőszerelemtartás jelenlegi rendszerét, vagyis az egyesületek tagjai az egyesület lőporát és csappantyúját továbbra is használhatják saját muzeális fegyvereik működtetésére. Vagyis aki ezt az engedélyt nem kéri meg, egyesületi tagként ugyanúgy lőhet tovább, mint eddig.

Az engedélyhez nem lesz szükséges rajtengedély, szövetségi javaslat és egyéb adminisztratív terhek.

Sportorvosi helyett II. csoportos egészségügyi alkalmasság lesz szükséges, épp, mint a vadászat esetében, tehát évenként sportorvoshoz sem kell majd járni.

Az engedély alapfeltétele a szövetségi alapvizsga, mely tematikája nem változik, hiszen már ma is lefedi mind a sportlövészet, mind a vadászat ismeretanyagát.

Az engedély alapján legfeljebb 5 kg össztömegű fekete lőpor, illetve gyárilag a fekete lőpor kiváltására készült lőpor, továbbá legfeljebb 2000 db csappantyú birtoklása és szállítása lehetséges.

Az engedély visszavonásig lesz érvényes, tehát megújítani sem kell időről időre.

Tartalmai elemei a következőek lesznek: az engedélyes személyes adatai, valamint a lőszerelem tárolóhely címe. A fegyverek adatait értelemszerűen nem tartalmazza, vagyis minden érvényes tanúsítvánnyal rendelkező fegyver használható lesz lövészetre az engedély birtokában. Az engedély kártya formátumú lesz.

Kedves Lövésztársak! Sokat álmodtunk erről. Remélem nagy eleink is most fent, a lőporfüstös felhőkön csettintenek egyet, hogy mégiscsak sikerült. Teljes lett a kép.

Megjelent a 2021. december 3-i Magyar Közlönyben:

Áldott Ádventet nektek!

Németh Balázs, Pólik Sándor