Változások az ólomsörét vadászati használatában 2023. február 15-től

2023. február 15-től vizes élőhelyeken nem csak az ólomsörét használata, hanem annak hordozása is tilos vizes élőhelyeken.

Hazánkban vizes élőhelyeken ólomsörétet 2005-óta nem lehet használni. A vizes élőhelynek minősülő területeket a 79/2004 FVM rendelet sorolja fel. Ez a rendszer 2023. február 15-től változik, mivel életbe lép az 1907/2006/EK rendelet módosítása, mely felülírja a hazai jogszabályokat, és kihirdetésétől azonnal érvényessé válik minden EU tagállamban hazai jogszabályokba történő illesztés nélkül is.

Nézzük mi változik az ólomsörét használatának tekintetében!

A rendelet kiterjeszti a vizes élőhelyek definícióját. Felülírja a mostani Vtv-ben és Vhr-ben rögzített rendszert, ugyanakkor igen tág értelmezést tesz lehetővé, aminek köszönhetően akár egy időszakos pocsolya is vizes élőhellyé teheti a vadászterületet. Ennek értelmezése igen nehézkes lehet, hiszen ember legyen a talpán, aki kiigazodik majd az új definíción:

„vizes élőhely: természetes vagy mesterséges, állandó vagy ideiglenes mocsár, láp, tőzegláp vagy vízterület, melynek vize álló vagy folyó, édes, félsós vagy sós, beleértve az apálykor hat métert meg nem haladó mélységű tengervízterületeket;”

Mindemellett bevezeti a „hordozás” fogalmát, melyet nem tisztáz megfelelően: „magánál tartás vagy bármely más módon, illetve eszközzel történő szállítás.” Ez megvalósul, ha vizes élőhelyen, vagy annak megközelítése közben a vadász ólomtartalmú sörétet birtokol.

Ha a vadászt „rajtakapják” ólomsöréttel a zsebén tiltott helyen, úgy a rendelet szerint „ha a lövészet (sic!) során vagy annak részeként vizes élőhelyeken, vagy azok 100 méteres körzetén belül sörétet hordoz, a szóban forgó lövészetről vélelmezni kell, hogy vizes élőhelyen történő lövészet, kivéve, ha a szóban forgó személy bizonyítani tudja, hogy más típusú lövészetről van szó.”

A rendelet szerint azzal sem lehet trükközni, hogy a sörét nem nálunk, hanem „nem vadászó” társunknál van, ugyanis a szöveg szerint „annak a személynek, akinél sörétet találtak, nem feltétlenül kell azonosnak lennie a lövészetet végző személlyel.”

Itt jegyezzük meg, hogy az EU rendelet hivatalos magyar fordítása több helyen is hibás, sőt túlterjeszkedik az eredeti angol szöveg keretein a szállítás definiálása tekintetében, tehát revízióra szorul.

Mit kap, akit rajtakapnak?

Jelenleg nincs olyan szankció, mely kifejezetten az ólomsörét vizes élőhelyen történő használatát fedné, így igen változatos lehet, hogy a szabályszegőt mivel fogják „megkaszálni”. Legyen bármi is a retorzió, mondanom sem kell, hogy biztosan nem lesz szép kilátás a vadászembernek, így legyünk körültekintőek, és igyekezzünk ne magunknál tartani ólomtartalmú sörétet olyan területen vagy annak megközelítése közben, mely vizes élőhelynek minősülhet.

A magyar jogalkotó általános álláspontja mindemellett az, hogy az EU rendelet szigorítása indokolatlan és szakmaiatlan, hiszen hazánk a vizes élőhelyeket nemzetközi egyezményeknek megfelelően védi 2005-óta, a további szigorítást szükségtelennek tartja.

Németh Balázs

titkár

Fegyverügyi Fórum