Támogatások, pályázatok elöltöltöltő fegyveres egyesületeknek

Kedves Lövész és Vadásztársak!

2019. november 4-én megtartotta rendes éves közgyűlését a Magyar Elöltöltő Fegyveres Lövészek Szövetsége. Az idei EB nyeresége, és az elmúlt évek mértéktartó gazdálkodása lehetővé tette, hogy a 2020. évben jelentős támogatást biztosítsunk egyesületeinknek, és így lövészeinknek. A 2020. évben összesen 3.700.000 Ft értékben ad lőpor és csappantyú beszerzés, versenyszervezési, és nemzetközi versenyeken való részvétel céljából egyesületeinek támogatást a szövetség. A közgyűlés vázlatos programja:

1. A közgyűlés a szövetség tagjai közé felvette a tabi MTTSZ Lövész-Íjász Sportegyesületet

2. A szövetség elnöke a főtitkártól kapott információk alapján tájékoztatta a közgyűlést a szövetség anyagi helyzetéről, és a 2019-ben várható további pénzeszközök beérkezéséről.

A szövetség anyagi helyzete 2019. 11. 04-én:

 • Jelenleg a számlánkon van: 676.523 Ft
 • Készpénz Huf: 349.700 Ft
 • Készpénz EUR: 1354 EUR = 446.820 Ft

2019-ben még beérkező utalások:

 • Pedersoli EB támogatás: 5000 EUR = 1.650.000 Ft
 • Egy a természettel 2021 EB támogatás: 3.000.000 Ft
 • Egy a természettel 2021 Kiadványtámogatás: 1.800.000 Ft

2019-2020. évben várhatóan felhasználható költségkeret összesen: 7.923.043 Ft felhasználható szövetségi célokra: 6.123.043 Ft, kiadványokra 1.800.000 Ft

3. Az elnök előterjesztéseként a 2019-2020 évre a szövetség tagegyesületei által igénybe vehető támogatási rendszerek:

A) Lőpor és csappantyúvásárlás támogatása:

 • A támogatás célja, hogy a nemzetközi versenyszámokban induló lövészek lőpor és csappantyúfelhasználását támogassuk a 2020. évi nemzetközi versenyekre való sikeres felkészülés érdekében.
 • A közgyűlés e célra 1.500.000 Ft-ot szavazott meg.
 • A támogatás odaítélése az egyesületek lövészei által 2019. évi kiemelt országos és nemzetközi versenyeken MLAIC nemzetközi versenyszámokban elért olimpiai pontok arányában történik.
 • Támogatásban csak olyan egyesület részesülhet, mely tagja a szövetségnek, és nem rendelkezik tagdíj tartozással.
 • A pontértékekhez rendelt összeget a szövetség az elnökség jóváhagyásával 2019. december 30-ig utalja át a tagszervezeteknek.
 • A pontérték és támogatási összegeket tartalmazó táblázatot a szövetség 2019. december 15-ig nyilvánossá teszi. A táblázat elkészítésének felelőse: id. Nagy György.
 • A támogatást fel kell használni 2020. január 31-ig.
 • A támogatás felhasználását számlamásolatokkal kell igazolni.

B) 2020. évi versenyek támogatása pályázat útján:

 • A támogatás célja, hogy a hazai történelmi lövész versenyek szervezési színvonala növekedjen, valamint, hogy a versenyt anyagi okokból nem szervező egyesületek lehetőséget kapjanak versenyek szervezésére.
 • A pályázat keretösszege: 600.000 Ft
 • A pályázat leadásának határideje 2019. december 20., hogy az új versenyek bekerülhessenek a 2020- évi versenynaptárba. A pályázati nyilatkozatot, mely tartalmazza a verseny nevét, idejét, várható lövészlétszámát, jellegét, tervezett versenyszámait, célját, lebonyolításának menetét a hungarian.mla@gmail.com email címre kell elküldeni.
 • A pályázati összeggel való elszámolás határideje: 2020. október 15.

Pályázati feltételek:

 • Csak olyan egyesület vehet részt a pályázaton, mely a szövetség tagja és nem rendelkezik tagdíj hátralékkal.
 • Olyan versenyeket tervez támogatni a szövetség, melyek megfelelnek az alapvető minőségi követelményeknek (a verseny típusának megfelelő lőtér, lőállás, catering, célanyag).
 • A pályázatot elbírálja 2019. december 31-ig a következő bizottság: Nyitrai József, Kapócs István, Pólik Sándor
 • Maximálisan igénybe vehető támogatási keret:
 • Országos jellegű pontlövész és/vagy koronglövész verseny: 70.000 Ft.
 • Nem országos jellegű pontlövész és/vagy koronglövész verseny, vagy lövésztalálkozó: 40.000 Ft.

4. Az elöltöltő fegyveres vadászattal kapcsolatosan a közgyűlés 350.000 Ft támogatást szavazott meg arra a célra, hogy film készüljön egy elöltöltő fegyveres társas vadászatról, mely alkalmas a Fishing & Hunting csatornán történő vetítésre.

5. A 2020. évre a közgyűlés a köbvetkező támogatási összegeket szavazta meg a nemzetközi versenyekre utazó válogatott részére:

 • Olasz Nagydíj: 400.000 Ft
 • Osztrák Nagydíj: 200.000 Ft
 • Európa Bajnokság, Olaszország: 1.000.000 Ft

6. Az elnök beszámolt a 2021. évi Egy a természettel vadászati világkiállítással kapcsolatos szervezőmunka státuszáról, a 2021-es tervekről.

7. Az elnök beszámolt az új EU lőfegyver direktíva bevezetésének, és az ólomlövedékek tervezett tiltásának kérdéseiről. Törőcsik Pál beszámolt a lőterek hanghatásának vizsgálatából adódó lehetséges problémák jövőbeli hatásáról.

Németh Balázs

elnök

Magyar Elöltöltő Fegyveres Lövészek Szövetsége