Szellemi Kulturális Örökség lett a magyar vadászhagyomány

A Vadászati Kulturális Egyesület felterjesztésére a magyar vadászati hagyományok felvételt nyertek a szellemi kulturális örökség nemzeti jegyzékére. Az erről szóló oklevelet Oláh Csaba, a Vadászati Kulturális Egyesület elnöke vette át a Parlament Vadásztermében.

Az elismerő okirat

Az elismerő okirat

Az UNESCO 2003-ban fogadta el a szellemi kulturális örökség megőrzéséről szóló egyezményt. A szellemi kulturális örökség alapvetően szóban, tudásban, képességekben, szokásokban létező, és az élő közösségekhez kapcsolható kulturális gyakorlat. Ez a nemzedékről nemzedékre hagyományozódó örökség, amelyet a közösségek állandóan újrateremtenek, közös identitást és a folytonosság érzését nyújtja számukra. Az egyezmény célja ezen közösségi gyakorlatok megőrzése, az önálló kulturális arculattal rendelkező közösségek identitásának megerősítése, ezáltal a kulturális sokszínűség kölcsönös elismerése, valamint a nem tárgyiasult és gyakran kihalással fenyegetett kifejezési formák jelentőségének tudatosítása, az ilyen örökség-elemek védelme.

A sokrétű magyarországi vadászati szokás- és hagyományrendszer, a hazai vadgazdálkodás szakmai színvonala, valamint a gazdag művészi és irodalmi természetábrázolás olyan szellemi kulturális örökséget képvisel, amelynek megőrzése kiemelt feladata és kötelessége a vadásztársadalomnak.

A Magyar Elöltöltő Fegyveres Lövészek Szövetsége – mint a vadászati kultúra egy fontos szegmense, az elöltöltő fegyveres vadászat iránt elkötelezett szervezet – nevében gratulálunk, és bár a felterjesztésben nem vettünk részt, kicsit magunkénak is érezzük a sikert!

A felterjesztéssel kapcsolatos részletes dokumentáció megtekinthető ide kattintva.

Forrás: Vadászati Kulturális Egyesület, szellemikulturalisorokseg.hu