Ólombetiltás 3. kör: elindult a konzultációs időszak – az első beadványok

Kedves Lövész- és Vadásztársak!

Mint arról már többször beszámoltunk honlapunkon, az Európai Unió Kémia Ügynöksége (European Chemical Agency, ECHA) készíti elő az ez EU rendeletet, mely az ólomlövedékek és ólomsörét teljes betiltását célozza a rendelettervezetet komoly kutatómunkával készítették el, mely eredményeit, következtetéseit 500 oldalas tanulmányban foglalták össze.

Emlékeztetőül az ECHA tervezete a következő elemekre épül:

Az ólomtartalmú sörét betiltása ötéves átmeneti időszak alatt. Ez alól elvi kivételként azokat az Olimpiai lövészeti ágakat nevezi meg a tervezet, amelyek szabálykönyve előírja az ólomsörét használatát, de ez esetben is szigorú szabályok betartása lenne kötelező. Olyan lőterek működhetnének csak tovább, melyek a kilőtt ólomsörét mennység 90%-át vissza tudják nyerni.

Az ólomtartalmú lövedékek betiltása a következőképpen történne: Kis kaliberű lövedékek esetében ötéves, nagy kaliberű lövedékek esetében 18 hónapos (!!!) átmeneti időszakkal. Ez alól csak olyan lőterek esetében fogalmaz meg kivételt a tervezet, melyek rendelkeznek golyófogóval, vagyis a természetbe jutó ólom mennyisége minimalizálható.

A betiltás „EU Regulation”, vagyis rendeleti szinten történik majd. Kedvezőtlen eredmény esetén nem lesz lehetőségünk a hatást finomítani egy magyar implementációval, így kulcsfontosságú, hogy mi történik szeptember 24-ig, a konzultációs időszak végéig, valamint a tervezet tényleges EU vitáján.

Mit tehettünk május 5-ig?

Az ECHA április 15-én webináriumot tartott, mely során ismertette a célokat és folyamatokat. Meghatároztak egy május 5-i határnapot is, jelezve, hogy az e határidő előtt benyújtott anyagok „jobban segítik munkájukat”. Ez nem igazán volt fair, hiszen igen nehéz ilyen határidővel tudományos értékű tanulmányt létrehozni. De azért beleálltunk.

Együtt dolgozva a magyar és olasz CIP képviselettel, lőfegyvergyártókkal, az MLAIC-vel, valamint lőfegyvergyártókat képviselő érdekvédelmi szervezetekkel mi is beküldtük észrevételeinket. Hasonlóan tettek az említett szervezetek. Kiemelném közülük a PKLV Kft. kitűnő tanulmányát a témában, mely analitikus pontossággal világít rá, hogy nincs olyan ismert anyag jelenleg a periódusos rendszer szerint, mely kiválthatja az ólmot. (Bár Szekeres Tibor barátom jelezte, hogy az Urán ez alól kivételt képezhet. Kicsit ugyan surgárzik, de legfeljebb majd ólomkötényben lövünk… jah, az is ólomból van…)

A PKLV Kft. beadványa ezen a linken olvasható

A Magyar Elöltöltő Fegyveres Lövészek Szövetsége beadványa és az annak mellékleteként benyújtott olasz CIP beadvány ezen a linken olvasható

Az ECHA 500 oldalas tanulmánya ezen a linken olvasható

Angol nyelvű beadványunk végkövetkeztetései:

1. Az ólom jelenleg nem váltható ki más fémmel.

2. Az antik és replika elöltöltő fegyvereket ólom lövedék használatára tervezték és próbázták. A rendszer változtatása akár a fegyver szerkezeti elemeinek károsodását, ezen keresztül pedig személyi sérülést is okozhat.

3. A gyártók ajánlásaiban, használati utasításaiban az ólmot jelölik meg lövedékanyagként. A fegyvereket a CIP állomások ólom lövedékkel próbázzák. A rendszer elemeinek megváltoztatása felvet technikai, illetve jogi (fogyasztóvédelmi) kérdéseket is.

4. Nincs arra bizonyíték, hogy a vadászat (a vizes élőhelyek kivételével) kockázatot jelentene a talaj (termőföld) ólomszennyezettsége tekintetében. Hazánkban sem az EU kutatásai, sem hazai kutatások szerint sincs ólomszennyezettségi kockázat. Határérték feletti ólomszennyezettség olyan területeken található, ahol évtizedeken keresztül folyt át erős forgalom ólmozott üzemanyaggal működő gépjárművekkel. Az EU kutatásai ugyanakkor azt is megállapították, hogy az EU területén az ólomszennyezettség szinte sehol sem jelent kockázati tényezőt, elenyészően kevés mintában haladja meg az egészségügyi határértéket. Az ECHA elegánsan összemosta a lőterek és vadászterületetek talajának kérdését, ahogy az ólomsörét és ólomlövedékek közé sem húzott éles határvonalat. A lőterek természetesen ólomszennyezettek, ezért nem termelünk ott élelmiszert, és nem legeltetünk rajtuk tehenet. Az ólom azonban a lőtereken belül marad, vagyis menedzselhető, az ólom, mint alapanyag betiltása szükségtelen.

5. Hazánk tagja mind a Ramsari, mind a Hágai Egyezménynek, melyek megfelelő védelmet jelentenek a vizes élőhelyek tekintetében, melyeken jelenleg sem lehet ólomsörétet használni.

6. Az ólom betiltása szükségszerűen megöli az ólom lövedékekhez és feketelőporhoz tervezett eredeti és replika lőfegyverek és elöltöltő fegyverek sportlövészeti és vadászati használatát.

 Mit tehetünk szeptember 24-ig?

A Vadászkamara vezetésével létrejött egy bizottság, mely a konzultációhoz alapkutatást végez. A bizottság több ponton talajvizsgálatot kezdeményezett független, akkreditált labor bevonásával, mellyel egy most is működő lőtér talaját, egy nagy igénybevételnek kitett vadászterület talaját, és egy működésből kivont 19. századi lőtér talaját, és a talajvizet vizsgálja, megállapítandó, hogy a kilőtt ólom oldódott-e a talajban, talajvízben.

A készülő tanulmány feladta lesz, hogy valós kontextusba helyezze az ólom problematikáját, tudományos igényességgel vizsgálja az ECHA ólombetiltásra irányuló terveinek hatását, lehetőségeit. Az anyag ugyanakkor háttéranyagot is biztosít majd tárgyalóinknak, hogy hatékonyan képviselhessék hazánk érdekeit.

Mi tehetsz te?

Magyarországon vagyunk. Bármennyire is rossz érzés, de nehezen mozdulunk ki abból, hogy kritizálunk, de nem teszünk semmit. Az érdekvédelem ugyanakkor nem egyenlő azzal, hogy várunk, hogy valaki majd úgyis beszél helyettünk. Ez minden lövész, minden vadász ügye, mindannyiunk életét nagymértékben fogja érinteni. Ezért arra kérem minden lövész- és vadásztársamat, hogy segítse saját szervezetének munkáját. Vegye rá a szervezet képviseletét (országos, illetve helyi vadászati szervezetek, lövészsport szövetségek, egyesületek, egyletek), hogy szólaljon meg a témában, és foglalja össze véleményét angolul, és írja azt meg a European Chemical Agency-nek. És hogy milyen legyen ez a beadvány?

1. Készüljön angolul, lehetőleg helyes angolsággal!

2. Vizsgálja tudományos részletességgel, hogy milyen hatása lenne saját tevékenységére az ólomlövedékek és sörét teljes betiltása! Fontos, hogy ne a félelmeink, véleményünk, indulataink irányítsanak, hanem bizonyító erejű tényekre, visszakereshető adatokra alapozzuk anyagainkat!

3. Vizsgálja meg, hogy van-e használható alternatíva!

4. Nagy segítség lehet, ha egy egy megyei szervezet végeztet friss talaj- és talajvíz vizsgálatokat helyi lőtereken, vadászterületeken.

5. Osszátok meg az eredményeket velünk is!

Az ECHA konzultációs webfelülete itt található.

Köszönettel:

Németh Balázs

Magyar Elöltöltő Fegyveres Lövészek Szövetsége

Fegyverügyi Fórum