Megalakult a Fegyverügyi Egyeztető Fórum

FullSizeRender

Megalakult a Fegyverügyi Egyeztető Fórum (FEF) a Kaliber Magazin, a Magyar Dinamikus Lövészsport Szövetség, a Magyar Elöltöltő Fegyveres Lövészek Szövetsége, a Magyar Sportlövők Szövetsége, a Magyar Technikai és Tömegsportklubok Országos Szabadidősport Szövetsége és a Polgári Kézilőfegyver– és Lőszervizsgáló Kft. részvételével.

A FEF politikamentes szakmai tanácskozó testület, költségvetése nincs, a tagok társadalmi munkában látják el feladataikat. Tevékenysége főként arra irányul, hogy szoros figyelemmel kísérje a fegyverek megszerzésének és tartásának ellenőrzéséről szóló Európai Uniós irányelv folyamatban lévő módosítását. Az ennek kapcsán várható magyar jogszabály-harmonizáció során pedig koherens javaslatokkal segítse a jogszabály-előkészítés folyamatát annak érdekében, hogy racionális és polgárbarát szabályozás születhessen meg. Fontos a tagok érdekvédelme, és az uniós irányelv kihívásaira adott közös reakció.  A fórum feladata ugyanakkor, hogy a jogalkotási folyamat során lehetőség nyíljon maximálisan kihasználni a közösségi szabályozás nyújtotta jogi kereteket a jogalkotókkal folytatott folyamatos párbeszéd útján.

Tagjaink jelentős szerepet vállaltak a magyar fegyverjogi szabályozás legutóbbi átfogó felülvizsgálatában is, amely észszerű könnyítéseket hozott a hazai fegyvertartók széles rétegei számára a társadalom által megkövetelt biztonság szinten tartása mellett. A fórum deklarált célja, hogy a munkába bevonja a lőfegyvertartásban érdekelt, jelentős társadalmi bázissal rendelkező, fajsúlyos sport- és egyéb érdekvédelmi szervezeteket,  és egyben felvegye a kapcsolatot hasonló nemzetközi fórumokkal, szervezetekkel.

Bp., 2017. március 18.

Forrás: http://www.kaliberinfo.hu/hirek/megalakult-a-fegyverugyi-egyezteto-forum-sajtokozlemeny