Lőszertöltés feketelőporral 9. -Sörétes lőszer töltése

Sörétes lőszert csak a lőszertöltők legfanatikusabbjai töltenek, ennek pedig több oka van. Az újratöltött lőszer ára jelentősen meghaladja a kész lőszerét, a fojtás nehezen hozzáférhető, a visszazárt csillagperemezés pedig soha nem lesz olyan szép és szoros, mint a gyári.

Engem az a sajnálatos tény indított a feketelőporos sörétes lőszerek töltésére, hogy elöltöltő fegyverrel még mindig tiltott a társas vadászat (dolgozunk rajta, hogy ez megváltozzon) de abban az illúzióban ringatom magam, hogy magamkészítette feketelőporos patronokat használva a hajtásban talán mégis sikerül némi békebeli hangulatot csempészni a XXI. századi vadűzésbe.

Már maga a töltési folyamat is visszavezet a múltba: a felhasznált anyagok és eszközök némelyike ugyanis abban az időben készült, amikor a völgyet tölgyek őrizték, erdei út kúszott a tájon, aminek KIMSZ-esek vágtak, élükön pedig Ságvári járt. Itt van rögtön a sörét: a budapesti sörétgyárban öntötték. Vagy a csappantyú: nem tévedés, még a székesfehérvári VIDEOTON Televíziógyárban készült. Gondolom, a Vadásztölténygyár meg a tévéket ontotta ekkoriban az ellenség megtévesztésére… Akárhogy is: a svájci feketelőport kivéve a patron minden ízében magyar.

Könnyű helyzetben voltam abból a szempontból, hogy ismertem a puskám töltényűrének hosszát, ami 70 mm-es hüvelyű töltényekhez készült. Tartsuk szem előtt ezt az információt, ugyanis a legismertebb 65/70/76 mm-es töltényekhez készült puskákon kívül még 57, sőt 50 mm-es töltényűrűek is akadnak, főleg a XIX. századi brit manufaktúrák által készítettek között. A probléma abból adódik, hogy játszi könnyedséggel lehet egy 65-ös töltényűrbe 70 mm-es hüvelyhosszúságú töltényt tölteni. Tehát mindenekelőtt győződjünk meg arról, hogy a töltényűrünkhöz passzoló hüvelyeket válasszunk az újratöltéshez, vagy ha nagyobbat, akkor vágjuk azt méretre.

Mint a lőszertöltést általában, a sörétes lőszerek töltését is a töltényhüvelyek válogatásával kezdjük, kiszelektáljuk azokat, ahol a hüvelypalást repedt, szakadt, elrojtolódott, vagy a fenékrész súlyosan korrodált. Mivel fekete lőpor lesz a töltet, igazából főként a papírhüvelyek jöhetnek szóba, félő, hogy a műanyag hüvelyek anyaga megolvadna a feketelőpor füstnélkülit meghaladó égési hőmérsékletétől. A papírhüvelyek egyébiránt még a XIX. század végén kezdték karrierjüket, és kezdetben nem arattak osztatlan sikert, mert nagyon érzékenyek voltak a nedvességre. Ezen a papír impregnálása segített, a papírhüvelyeket ezek után a műanyag hüvelyek 1960-as években kezdték el kiszorítani. Igaz, vannak nem kevesen, akik sikerrel használnak műanyagot, én azonban igyekszem kerülni. Szerencsémre sikerült kellő mennyiségű, 70 mm-es NIKE-hüvelyre szert tennem, ami az apróvadban nem bővelkedő vadászterületünkön sajnos nem fog egyhamar elfogyni. A töltényhüvelyek kiválasztásánál fontos szempont, hogy a belső fenékfojtás ne legyen túl magas. Ha az volna, akkor a későbbiekben a fojtás felülne rá, és nem a lőporon nyugodna, ezáltal légrés maradhatna a fotás és a feketelőpor között.

A kiválogatott töltényhüvelyeket először is kicsappantyúztam, egy csuklós-karos, szögegyszerűségű kéziszerszámmal. Ez az eszköz pont fordítva működik, mint a golyós töltényeknél megszokott kicsappantyúzó matrica: nem a tüske áll lefelé, és a hüvelyszáj felfelé, hanem ellenkezőleg.

A kicsappantyúzás után következik a méret-visszaalakítás. Erre a képen látható, kártyapréshez hasonló szerkezet szolgál, ami a kellő átmérőjűre szorítja össze a hüvely fenékrészét azáltal, hogy egy fogantyúban végződő csavarorsóval a kellő lyukbőségű idomszerbe préseli azt. Kenőanyagra nincs szükség a művelethez. Az eszköz kialakítása lehetővé teszi, hogy a kaliberspecifikus idomszer cseréjével 16-os vagy 20-as hüvelyek visszaalakításához is használni lehessen.

A méretvisszaalakító prés...

A méretvisszaalakító prés…

...és a kaliberspecifikus idomszer

…és a kaliberspecifikus idomszer

A becsappantyúzás egyszerűen elvégezhető a kicsappantyúzó kéziszerszám másik felével. A sörétes csappantyú alakjából következően fordított beültetéstől nem kell tartanunk, de ügyeljünk rá, hogy a csappantyú ne álljon ki a hüvelytalp síkjából, ami zárolási nehézséget, ne adj’Isten akaratlan elsülést okozhatna.

Becsappantyúzás közben viseljünk védőszemüveget

Becsappantyúzás közben viseljünk védőszemüveget

A lőportöltet meghatározásánál gondban voltam, hiszen a 15-ös kaliberű Manton elöltöltőt nem használhattam példának. A töltet nagysága nem csak azért fontos, hogy a fegyver egyenletesen „terítsen”, és kellő ölőerővel rendelkezzen, hanem azért is, mert (a fojtás és a zárólapka vastagsága, valamint a söréttöltet tömege mellett) ez határozza meg, hogy a zárólapka fölött hány mm-nyi hüvelypalást marad majd szabadon a körperemezés számára. Elővettem hát Kékessy Tibortól a Magyar Vadász Kézikönyvét (1925) és Tom Bullock útmutatóját a feketelőporos sörétes lőszerek töltéséről, és az alábbi ajánlásokat találtam:

Kékessy: 85-93 grain

Tom Bullock: 82 grain

(Érdekesség, hogy Bölcsházai Belházy Jenő 1892-ben megjelent átfogó művében, A Vadászati Ismeretek Kézikönyvében egyetlen szó sincs grainekről vagy grammokról, pusztán „A fegyver öbének megfelelő mennyiségű lőporról” ír.)

A 82-93 grain közötti ajánlásból megcéloztam a 90 graint, egész egyszerűen azért, mert azt egyszerűen ki tudtam mérni a lőporflaskához csatlakoztatott 30 graines töltőcsőrrel. Ami a szemcseméretet illeti: szívem szerint a 1 ½ Fg szemcseméretű feketelőport használtam volna, de mivel nem volt idehaza elég belőle, a 2 Fg mellett kötöttem ki.

"ZSIROS" papírfojtás

“ZSIROS” papírfojtás

A 11 mm vastag, zsírozott papírfojtást készen kaptam, a pontosi gyártási éve ismeretlen, de az biztosnak tűnik, hogy akkor készült, amikor a krumplileves pedig még krumplileves volt. Elég szorosan illeszkedik a töltényhüvelybe (a fojtás, nem a krumplileves), türelem kell hozzá, amíg légrésmentesen a lőporra tudjuk tolni. Ha nem lett volna készen fojtásom, biztosan filcből vágtam volna ki, és nem túl alacsony olvadáspontú, faggyús-méhviaszos kenőanyaggal láttam volna el.

Magyar sörét - már csak emlék

Magyar sörét – már csak emlék

A 32 g tömegű, magyar számozás szerint 10-es (3 mm átmérőjű) sörétet sörétkosár nélkül töltöttem a fojtás fölé egy állítható sörétmérő segítségével, aztán jött a másfél mm vastag zárókorong. Ekkor a töltényhüvelyből még 7 mm maradt szabadon a körperemezés számára, amiről őszintén szólva nem tudtam volna előre megmondani, hogy elegendő-e, sok, vagy netán túl kevés. Ha sok, az a kisebbik baj, mert óvatosan le kell belőle vágni, ha túl kevés, akkor viszont csökkentsük a lőpor- vagy a söréttöltet tömegét, vagy a fojtás vastagságát.

A zárókorongok

A zárókorongok

A peremezés fontosságát fölösleges túl hosszan ecsetelni: laza, gyenge peremezésnél a sörétszemek még a zsebünkben kiszóródhatnának. Még kellemetlenebb, ha a bal csőbe töltött patron peremezése a jobb cső elsütése által keltett visszarúgás hatására bomlik ki. Mindenesetre, ha egyik-másik töltényünk körperemezése nem is sikerült a legszorosabbra, ne tekintsük hasznavehetetlennek, de ügyeljünk rá, hogy azt majd az elsőként elsütendő jobb csőbe töltsük be.

Körperemező kézikészülék

Körperemező kézikészülék

A peremezés egyszerűen elvégezhető egy asztalra erősíthető kézikészülékkel: egyik kezünkkel a töltényhüvelyt toljuk a peremezőkorong felé egy kar segítségével, a másikkal hajtjuk magát a kaliberspecifikus, sárgaréz korongot, ami a hüvelyszáj zárókorongig történő visszahajlításáért felel. Ha kész a peremezés, azt érezni fogjuk arról, hogy a patront nem tudjuk tovább a korong felé tolni. Ha lőszerünk kész, próbáljuk ki, hogy csőre töltve gond nélkül záródik-e fegyverünk. Ezzel elviekben már nem lehet gond, de ugye az ördög nem alszik…

Az ujjászületett NIKE-patronok

Az újjászületett NIKE-patronok

A feketelőpor azon megszállottjai számára, akik nem akarják nélkülözni a társas vadászat által nyújtott közösségi élményt, az elöltöltő fegyverek helyett ideiglenesen reális alternatíva lehet a feketelőporral töltött sörétes lőszerek készítése és használata. Nem elhanyagolható előny, hogy velük életet lehelhetünk damaszkcsövű, nem füstnélküli lőporhoz tervezett, muníció hiányában tétlenségre kárhoztatott puskákba is.

Magyar puska - magyar lőszer

Magyar puska – magyar lőszer

Figyelmeztetés

A lőszerek házi szerelését, újratöltését kizárólag sikeres hatósági vizsgát követően kiállított rendőrhatósági engedély birtokában lehet végezni. A cikk készítői semmiféle felelősséget nem vállalnak az itt leírt vagy elhangzó információkkal kapcsolatban, ideértve a cikk elolvasása során szerzett ismeretek felhasználásával összefüggésben bekövetkező jogsértést, kárt, balesetet és személyi sérülést.