Jogszabály-módosítások előtt

A Kormány 2018. évi őszi törvényalkotási programja azt vetíti előre, hogy ez év novemberében két, számunkra fontos jogszabály is módosulni fog: a Fegyvertörvény (2004. évi XXIV. tv.) és a Vadászati törvény (1996. évi LV. tv.). A módosítások pontos tartalma még nem ismert, de a változtatás szándéka megteremti annak a lehetőségét, hogy az elöltöltő-fegyveres lövész- és vadásztársadalom jogos igényeit a megvalósulás esélyével kommunikálhassuk.
A Fegyvertörvénnyel kapcsolatban a legfontosabb teendőnk annak elérése, hogy muzeális
fegyverekkel folytatott sportlövészettel foglalkozó egyesületek tagjai részére is legyen lehetőség a fekete lőpor és a csappantyú megszerzésére és tartására néhány nem túl szigorú követelménynek való megfelelés esetén (nagykorúság, büntetlenség, megfelelő tárolóhely kialakítása, elöltöltős vizsga stb.). Ez nagyban megkönnyítené Lövészeink életét, ami a felkészülést, edzést illeti. E módosítási kérelmet a Fegyverügyi Egyeztető Fórumon keresztül juttatjuk majd el a
Belügyminisztérium illetékeseinek.
A Vadászati törvénnyel kapcsolatban azt az igényt fogalmaztuk meg, hogy kerüljön eltörlésre az elöltöltő fegyverek társas vadászaton való használatának tilalma. Kérésünket egy részletes tanulmánnyal is alátámasztottuk, melyben külföldi példákkal és fegyverszakértői szakvéleményekkel is indokoltuk kérésünk megalapozott voltát. A tiltás feloldására tett indítványunkat elküldtük az Agrárminisztériumnak és a vadászati érdekképviseleti szervezeteknek. Július közepén az Országos Magyar Vadászkamara főtitkárával folytattunk nyílt és konstruktív hangvételű egyeztetést. Kijelenthetjük, hogy egyetértés alakult ki köztünk a tiltás feloldásának mikéntjéről. Bízunk benne, hogy indítványunkat kedvezően fogadják majd az Agrárminisztériumban is.
Magyar Elöltöltő Fegyveres Lövészek Szövetsége