Girardoni szélpuskája

girardoni3

Forrás: NRA Museum

Bartholomäus Girardoni ismétlő kovás puskájának csőfar zárolása nem volt azonban megoldható, így komoly veszélyt jelentett, ha a lövés lángja visszafújt és elérte a tusában lévő portartót. Girardoni vesztét is saját fegyvere okozta, bal kezét egy ilyen szerkezetű fegyver robbanása során veszítette el.

A fegyver biztonságosabbá tétele érdekében kísérletezett a lőpor kiváltásával. Olyan hajtóanyagra volt szüksége, mely nem robbant fel akkor sem, ha a fegyver visszafújt. Erre a célra sűrített levegő energiája kézenfekvő lehetőséget kínált. A szélpuska a korszak egyik leginvenciózusabb lőfegyvere volt. A sűrített levegőt egy vas palack tartotta, melyet egy pumpa segítségével kelett feltölteni. Girardoni fegyvere esetében a tárolt nyomás 40 lövésre volt elegendő, de ebből csak az első 20-30 rendelkezett azonos erővel. A 13 mm űrméretű fegyver hatékony lőtávolsága 150 lépés volt, és meglehetősen pontos volt a huzagolt csőnek köszönhetően. A légtartály cserélhető volt, a katona 2-4 feltöltött darabot tárolt táskájában. A fegyver a kor színvonalához képest elképesztő tűzgyorsasággal bírt, fél perc alatt 20 lövést volt képes leadni a képzett katona. A tűgyorsaságot a fegyver jobb oldalán lehelyezett 20 golyót befogadó tár biztosította. A golyókat mindne lövés után egy rugós tolattyúval lehetett a csőfarhoz tolni.

A fegyver rendszeresítését Rouvroy altábornagy javasolta II. Józsefnek, aki 1780-ban rendeletben fogadta el a hadi használatra meglehetősen alkalmasnak tartott fegyvert. Minden vadászcsapat 4 katonáját szerelték fel a fegyverrel, valamint 1790-ben a kezdeti sikereken felbuzdulva egy további 1313 fős tiroli mesterlövész egységet. A szélpuskás katonákat kis csapatokban alkalmazva együtt vetették be, és már igen korán kivívták a francia katonák ellenszenvét. Pusztító tüzükkel már az itáliai hadjárat során találkozott Napóleon, aki olyannyira lovagiatlan fegyvernek tartotta az új találmányt, hogy az elfogott tiroli szélpuskásokat azonnal kivégeztette. A meghibásodásra hajlamos, bonyolult szerkezetű fegyvereket 1815-ben kivonták a hadrendből.

Németh Balázs