Frissül a Vadászati tv. Végrehajtási rendelete!

Kedves Vadász- és Lövésztársak!

Tegnap megjelent a Magyar Közlönyben a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény végrehajtásának szabályairól szóló 79/2004. (V. 4.) FVM rendelet módosításáról szóló 24/2017. (V. 17.) FM rendelet. A ránk vonatkozó részeket a Vhr.-ben alább közöljük, a hatályukat veszítő rendelkezéseket áthúzással, a betoldottakat félkövér betűkkel, aláhúzva jelöltük :

  1. § (1) Apróvadat sörétes vadászlőfegyverből, illetve elöltöltő fegyverből kilőtt söréttel, nagyvadat golyós vadászlőfegyverrel, illetve elöltöltő fegyverből kilőtt lövedékkel szabad elejteni. A hivatásos vadász által – nagyvad utánkeresés során kegyelemlövéshez – alkalmazható vadászlőszer kivételével vadászati célra legalább 2 mm-től legfeljebb 5 mm-ig terjedő átmérőjű sörét használható.

(2) Az 1. § (1)  bekezdés b)  pont bb) alpontjában felsorolt apróvadfajokra* elöltöltő fegyverből kilőtt söréttel és lövedékkel, sörétes és golyós vadászlőfegyverrelből kilőtt söréttel és golyós vadászlőfegyverrel – ideértve az ezer joule-nál kisebb csőtorkolati energiájú vadászlőszert és a 0,22 kaliberű golyós vadászlőfegyvert – is lehet vadászni. Vaddisznóra, rókára, borzra, aranysakálra, nyestkutyára, mosómedvére sörétes vadászlőfegyverből kilőtt golyóval is lehet vadászni.

* (szőrmés-szárnyas „kártevők”)

75/A. § (1) A  72–75.  §-okban foglalt rendelkezéseket** elöltöltő fegyverrel folytatott vadászat esetén az  elöltöltő fegyverek műszaki sajátosságaiból adódó eltérésekkel kell megfelelően alkalmazni.

** Gyakorlatilag a balesetvédelmi szabályok és a baleset esetén követendő eljárás.

Változást nem hoznak ezek a rendelkezések, egyszerűen csak hozzáigazították a Vhr.-t a törvényhez. A rendelet a kihirdetését követő 8. napon, vagyis 2017. május 25-én lép hatályba.