Célegyenesben az elöltöltő vadászat – újabb jogszabályváltozások

Újabb jogszabályváltozás az elöltöltő fegyveres vadászat és sportlövészet terén

A pár héttel ezelőtt napvilágot látott jogszabályváltozás után ismét haladásról tudunk beszámolni: a november 29-i, 184. Magyar Közlönyben jelent meg a Kormány 371/2016. (XI. 29.) Korm. rendelete a fegyverekről és lőszerekről szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet, valamint a biztonsági okmányok védelmének rendjéről szóló 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet módosításáról. Bennünket az előbbi módosítás érint, a következőképp:

Ez a változtatás teremti meg a jogszabályi felhatalmazást arra, hogy a vizsgáztatás és az elöltöltő fegyverek vadászati célú használatára szóló engedélyek kiadása megkezdődhessen. Az egyes rendelkezésekről a korábbi jogszabálytervezet szintjén már voltak információink, most azonban „kőbe vannak vésve” az alábbiak:

 • az elöltöltő fegyver vadászati célú használatát, a kérelmező lakóhelye szerint illetékes rendőrkapitányság, Budapesten a BRFK engedélyezi. (ennek díja 6000 forint)
 • elöltöltő fegyver vadászati célú használata csak természetes személy számára engedélyezhető.
 • vadászatra elöltöltő fegyver használata annak a személynek engedélyezhető, aki rendelkezik Állami Vadászjeggyel
 • További feltételek a kérelmezővel kapcsolatban:
  • egészségi alkalmasság igazolása, de akinek már van fegyvertartási engedélye, annak nem kell ismét orvosi igazolásért folyamodnia
  • elöltöltő fegyveres alapismereti vizsga sikeres teljesítése. A vizsgáztatással kapcsolatban felvettük a kapcsolatot az ORFK-val, a szerződések megkötése az illetékes megyei kapitányságokkal folyamatban van. Mindenképp szeretnénk elérni, hogy már idén legyen legalább egy vizsgaidőpont.
  • rendelkezik a lőszerelem tárolásának meghatározott feltételeivel, a házi lőszerszereléshez használt tárolóhellyel teljesen azonosak a követelmények. Korlátok: a lakás céljára szolgáló épületen belül kialakított tárolóhelyen legfeljebb 2 kg össztömegű fekete lőpor és 5000 darab csappantyú tartható, nem lakás céljára szolgáló épületen belül e mennyiségek ötszöröse.
 • Egyszerre birtokolni, illetve szállítani legfeljebb 5 kg fekete lőport és legfeljebb 2000 db csappantyút szabad.
 • Elöltöltő fegyver akkor használható vadászatra, ha érvényes műszaki tanúsítvánnyal rendelkezik.
 • az elöltöltő fegyver vadászati célú használatára jogosító engedély visszavonásig hatályos, és ami fontos: nem minősül biztonsági okmánynak. Ez azért fontos, mert egy biztonsági okmány megtervezése, jóváhagyatása, legyártása mintegy fél éves procedúra lenne.

A sportlövészetet érintő kedvező változás, hogy a Korm. rendelet december 1-től pontosan előírja majd, hogy mely adatokat kell tartalmaznia a muzeális fegyver sportlövészeti célú használatára jogosító engedélynek: a sportegyesület nevét, címét, bírósági bejegyzésének számát, vezető tisztségviselőjének természetes személyazonosító adatait, lőszerelem megszerzésére, kezelésére feljogosított alkalmazottainak természetes személyazonosító adatait, valamint a számára engedélyezhető lőszerelemek mennyiségét és a tárolásukra szolgáló tárolóhely címét. – Megszűnik tehát az, hogy a megyei kapitányságok eltérő gyakorlatot kövessenek ebben a kérdésben.

Az elöltöltő fegyver vadászati célú használatára jogosító engedély tartalmazza a jogosult természetes személyazonosító adatait és lakóhelyét, valamint az elöltöltő fegyver rendeltetésszerű működtetéséhez szükséges lőszerelemeknek a jogosult lakóhelyétől eltérő helyen történő tárolása esetén a tárolóhely címét. – Nagyon fontos, hogy semmiféle, fegyverre vonatkozó adatot nem fog tartalmazni, tehát a vadászlőfegyverektől eltérően az elöltöltő fegyvereket nem kell majd beíratni az engedélybe. Az engedély birtokában lehet majd vadászni érvényes műszaki tanúsítvánnyal rendelkező, legalább 45 centiméter csőhosszúságú és .45-ös öbnagyságú elöltöltő fegyverrel – egyelőre – egyéni apró- és nagyvad vadászaton.

A módosítások december 1-től hatályosak.

A Jogszabály teljes szövege ide kattintva olvasható, a 77415. oldaltól

A vizsgáztatás megszervezésén túl a következő előttünk álló feladat a következő jogszabályok aktualizálása lesz:

A kézilőfegyverek, lőszerek, gáz- és riasztófegyverek megszerzésének és tartásának egészségi alkalmassági feltételeiről és vizsgálatáról szóló 22/1991. (XI. 15.) NM rendelet, és a térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról szóló 284/1997. (XII. 23.) Korm. rendelet.

Mindkét jogszabály az Emberi Erőforrások Minisztériuma felelősségi körébe tartozik, akikkel haladéktalanul felvesszük a kapcsolatot.

Üdvözlettel:

Németh Balázs elnök

Pólik Sándor főtitkár

MEFLSZ