A MEFLSZ javaslata az új vadászati törvény koncepciójához

law book and gavel

A Magyar Elöltöltő Fegyveres Lövészek Szövetsége a következő javaslatokat állította össze az új,  készülő vadászati törvény koncepciójához:

 1. Vadászat elöltöltő fegyverekkel

Örömmel látjuk a Jogszabály-előkészítő hagyományos vadászati módok melletti elkötelezettségét, így a Koncepció IV. fejezetének első bekezdésében – az agarászat mellett – az elöltöltő fegyverek vadászati eszközök között való nevesítésének szándékát.

Az elöltöltő fegyverekkel folytatott vadászat nem csak a magyar vadászati hagyományokkal harmonizál, hanem a jelenlegi jogrendbe is könnyen beilleszthető. Álláspontunk szerint az elöltöltő fegyverekkel történő vadászat fontos, értékes részévé válhat a hazai vadgazdálkodásnak, ha a vadászíjászathoz hasonló, mindenre kiterjedő szabályozást kap. A szabályozás általunk javasolt elemei:

 • Csak olyan vadász folytathasson elöltöltő-fegyveres vadászatot, aki leteszi a teljes állami vadászvizsgát, valamint az elöltöltő-fegyveres kiegészítő vizsgát.

 • A vadászatra használt elöltöltő-fegyverek (az Európai Unió gyakorlatának megfelelően) a jövőben se váljanak tartási, behozatali vagy kiviteli engedélykötelessé. Ez egyrészt növeli Magyarország versenyképességét, mivel könnyíti a hazánkba érkező külföldi vadászok helyzetét, valamint e fegyverek immáron 25 éve tarthatóak hazánkban engedély nélkül, s ezen idő alatt e fegyverek bizonyították kriminalisztikai veszélytelenségüket. Javasoljuk ezért, hogy a hatóságnak ellenőrzési felületet a jogszabály ne a fegyverek tartása, hanem az elöltöltő fegyverekhez használatos lőszerelemek megszerzése és tartása terén biztosítson.

 • A kiegészítő vadászvizsga során mind az elméleti, mind a gyakorlati felkészültséget ellenőrizni kell.

 • Vadászatra csak a 45 centimétert meghaladó csőhosszal rendelkező elöltöltő-fegyver legyen használható.

 • Elöltöltő-fegyverek akkor legyenek használhatóak vadászatra, ha biztonságos működésüket a fegyverek vizsgálatára kijelölt szervezet tanúsítja.

 • Szükséges az elöltöltő fegyverek működtetéséhez használt lőszerelemek vadászok és sportlövők által történő megszerzésének és tartásának a jelenleginél egyértelműbb szabályozása, a hatályos fegyverjogszabályok (például a 2004. évi XXIV. törvény és a 253/2004. (VIII. 31.) Kormányrendelet) módosítása.

Javasoljuk, hogy az elöltöltő fegyverekhez szükséges lőszerelemek (csappantyú, feketelőpor és az annak kiváltására készült lőporok) minden olyan személy (modern fegyveres vadász, sportlövész, vadászíjász stb.) által tarthatóak legyenek, aki

 1. fegyvertartási engedéllyel rendelkezik, s letette az elöltöltő fegyverek biztonságos kezelésére vonatkozó elméleti és gyakorlati vizsgát, vagy

 2. feketelőpor és csappantyú tartására hatósági engedélyt kért és kapott, letette az elöltöltő fegyverek biztonságos kezelésére vonatkozó elméleti és gyakorlati vizsgát, valamint mind egészségügyi, mind büntetőjogi értelemben alkalmas lőszerelemek tartására.

A lőszerelemek tárolása tekintetében a 253/2004. (VIII. 31.) kormányrendelet magánszemélyekre vonatkozó feltételeit megfelelőnek tartjuk.

 • Külföldi vadászok fogadása esetén a támasztott követelményrendszer a vadászíjászat gyakorlatának megfelelően alakul

 • A jelenleg hatályos Vadászati törvényben a lőfegyverekre meghatározott csőtorkolati energiakorlátok alkalmazását javasoljuk az elöltöltő fegyverekre is, a vadászetikának megfelelő, minimális módosítással:

 • őz, róka, borz, aranysakál, egyéb szőrmés ragadozók: minimum 1000 Joule torkolati energia

 • Gímszarvas, dámszarvas, muflon, vaddisznó: minimum 2500 Joule torkolati energia

Javaslatunk szerint az elöltöltő-fegyveres vadászat az alábbi módok valamelyike által válhatna lehetővé az érdeklődők széles köre számára, természetesen az Állami Vadászvizsga és az Elöltöltő Fegyveres Kiegészítő Vadászvizsga sikeres letételét követően:

 1. Lőfegyvertartási engedéllyel és Házi Lőszerszerelési Engedéllyel már rendelkező személyek (vadászok vagy sportlövők) esetében

A lőfegyvertartási engedély megléte a biztosíték arra, hogy a vadász a fegyver kezelésére alkalmas egészségi állapotban van. A Házi Lőszerszerelési Engedély megszerzéséhez szükséges vizsgabizonyítvány igazolja, hogy az engedély birtokosa kellő elméleti tudással és jártassággal rendelkezik a lőszerelemek kezeléséhez, illetve biztosítva vannak a lőszerelemek biztonságos tárolásának feltételei.

 1. Csak lőfegyvertartási engedéllyel rendelkező személyek (vadászok vagy sportlövők) esetében:

 1. Házi Lőszerszerelési Engedély megszerzése után

Lásd előző pont.

 1. Feketelőpor és csappantyú-tartási engedély megszerzését követően

A lőfegyvertartási engedély megléte a biztosíték arra, hogy a vadász a fegyver kezelésére alkalmas egészségi állapotban van. A Feketelőpor-és csappantyútartási engedély (egy új, biztonsági okmány) hatósági vizsga után, a 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendeletben foglalt tárolási feltételek és a büntetlen előélet ellenőrzése után kerülne kiadásra a rendőrhatóság által a vadász vagy elöltöltő-fegyveres sportlövész számára, és visszavonásig volna hatályos.

 1. Lőfegyvertartási engedéllyel nem rendelkező személyek (elöltöltő-fegyveres sportlövők vagy vadászíjászok) esetében:

II. kategóriás orvosi alkalmassági vizsgálatot, valamint a feketelőpor és csappantyú-tartási engedély megszerzését követően.

A Feketelőpor-és csappantyútartási engedély (egy új, biztonsági okmány) hatósági vizsga után, a 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendeletben foglalt tárolási feltételek és a büntetlen előélet ellenőrzése után kerülne kiadásra a rendőrhatóság által a vadászíjász vagy elöltöltő-fegyveres sportlövész számára, és visszavonásig volna hatályos.

A fenti javaslatok azt a célt szolgálják, hogy az elöltöltő-fegyveres vadászat – e fegyverek engedélymentességének megtartásával – minél szélesebb bel- és külföldi érdeklődői kör számára váljon elérhetővé, az engedélyező és ellenőrző hatóságoknak pedig kellő rálátást, adott esetben beavatkozási lehetőséget biztosítson a hatósági eljárás során.