Társas vadászat – CÉLEGYENES!!!

Jó hírünk van, bár még ne kiabáljuk el: Győrffy Balázs, Font Sándor és Jakab István országgyűlési képviselők november 20-án benyújtották az Országgyűléshez a T/3637. irományszámú,  az Egyes törvényeknek az agrárgazdaság versenyképességével összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslatot.

A törvényjavaslat többek között a következő rendelkezéseket tartalmazza:

Hatályát veszti a Vtv.

37/A. § (1) bekezdés 6. pontja,
37/B. § (3) bekezdés 2. pontja,

Az indokolás szerint: “Az elöltöltő fegyverek használatát korlátozó rendelkezések törlése lehetőséget teremt e hagyományos vadászati mód még szélesebb, nemzetközi szinten is kivételes körű, alkalmazásának.”

A fenti rendelkezések tiltották eddig a társas vadászaton az elöltöltő fegyverek használatát. Öröm látni, hogy meghallgattatásra talált kérésünk. A parlamenti szakasz még csak most kezdődik, pár hét még, amíg zárószavazásra kerül sor, de óvatosan már lehet örülni!!!

Magyar Elöltöltő Fegyveres Lövészek Szövetsége

Frissítés:

Az Országgyűlés Mezőgazdasági Bizottsága november 26-án döntött az indítvány tárgysorozatba vételéről.

A törvényjavaslat általános vitája november 27-én volt.

A Mezőgazdasági Bizottság december 4-én, délelőtt 10 órakor folytatta le a részletes vitát.

A Törvényalkotási Bizottság december 6-án 13 órakor tárgyalta a törvényjavaslatot.

A törvényjavaslat záróvitája december 11-én lezajlott.

 

A zárószavazásra 12-én, szerdán kerül sor.