Mi történik az elöltöltő fegyveres vadászattal kapcsolatos jogszabályok terén?

blackpowder_hunting20150107IMG_8707

2016. július 1. A vadászati törvény módosításakor ezt a céldátumot határozta meg a jogalkotó, melyre a vonatkozó kísérő jogszabályoknak is el kellene készülniük. Esetünkben ez a fegyvertartással kapcsolatos jogszabályok körét – 253/2004. kormányrendeletet, 49/2004 és 50/2004. BM rendeleteket – jelenti. Ennek érdekében a Belügyminisztérium az elmúlt másfél hónapban folyamatos egyeztetéseket folytatott le a kérdéskör állami és nem állami szereplőivel, hogy közös munkával, az elöltöltő fegyveres vadászat határidejének megfelelő, élhető jogkörnyezettel történő bevezetése lehetséges legyen július elején.

A megbeszélés alatt szövetségünk és a jogalkotó között konszenzus alakult ki az elöltöltő fegyver vadászati használatára vonatkozó engedély megszerzése tekintetében, mely szerint:

  • Az engedély a lőfegyvertartási engedélytől független új engedélyforma lesz.
  • Az engedély visszavonásig lesz érvényes, megkérheti minden egészségügyi szempontból alkalmas, büntetlen állampolgár.
  • Az engedély megszerzéséhez a Magyar Elöltöltő Fegyveres Lövészek Szövetségének vizsgája szükséges. A vizsga hatósági vizsga szintjére emelkedik, a vizsgabizottságba a hatóság is delegál személyt. E pontnál kértük a jogalkotót, hogy az eddig vizsgázott lövészek jogosultságát igazoltnak tekintsük.
  • Az engedéllyel rendelkező személy jogosult feketelőpor és csappantyú megszerzésére és tartására.
  • Az engedélyben az elöltöltő fegyverek nem lesznek tételesen felsorolva.
  • Elöltöltő fegyveres vadászatra olyan elöltöltő fegyvert lehet használni, mely érvényes műszaki tanúsítvánnyal rendelkezik.

Mindezeken felül az elöltöltő fegyveres sportlövészet kapcsán is egyértelműsíteni, életszerűbbé kívánjuk tenni a szabályozásokat. Segítendő a hatóságok munkáját, a kormányrendeletbe külön bekezdésként építettük be az elöltöltő fegyver sportlövészeti célú használatára vonatkozó engedély adattartalmát, mely szerint a lövészetre használt elöltöltő fegyverek itt sem kerülnek felsorolásra, csak az egyesület adatai, a lőportartással kapcsolatos alapvető információk, a vezető tisztségviselő, valamint a lőpor megszerzésére és kezelésére jogosultsággal rendelkező személyek listája.

Mindezen felül azt kértük a jogalkotótól, hogy minden olyan lőtéren használható legyen elöltöltő fegyver, mely 22LR kaliber feletti lőfegyverek használatára engedéllyel rendelkezik.

Kéréseinket a jogalkotó akceptálta, de természetesen végleges szöveget akkor látunk majd, amikor az megjelenik a közlönyben. Az előzetes tervezet szerint július elején a jogszabályok kihirdetésre kerültek volna, az Igazságügyi Minisztérium azonban fontosnak tartotta, hogy a módosuló jogszabályt notifikációs eljárásra megküldje az EU-nak. Az eljárás során az EU tagoknak egyenként kell jelezni, ha bármi gondjuk van a módosítással, így sajnos az eredetileg tervezett határidő nem tartható. Az eljárás legrosszabb esetben 2016. szeptember 30-ig tart, vagyis jelen állás szerint az elöltöltő fegyveres vadászat az év vége előtt elindulni nem lesz képes.

Ennek megfelelően a vizsgáztatás felfüggesztését feloldom, vagyis ismét lehetséges elöltöltő fegyveres vizsgát tenni arra engedéllyel rendelkező bizottságainknál.

A módosítás szövege itt olvasható:

http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/tris/en/index.cfm/search/?trisaction=search.detail&year=2016&num=316&dLang=HU

Üdvözlettel:

Németh Balázs

elnök

MEFLSZ