Hány elöltöltő fegyveres lövész van az EU-ban, és mennyi ólmot használnak fel évente?

Az ECHA ólom lövedékek betiltásával kapcsolatos konzultációjához készítettünk egy EU-ra kiterjedő statisztikát arról, hogy hány állampolgárt érintene a tervezett rendelet. Mind ahogy azt korábbi beadványainkban is kifejtettük, az ólom lövedéknek egyrést nincs jelenleg alternatívája számos fegyvertípus esetében, másrészt sem sportlövészeti sem vadászati oldalról nem igazoltak az ECHA feltételezései, adatai, melyekkel a betiltást támasztották alá tanulmányukban.

Az MLAIC segítségével gyűjtöttük össze az információt arról, hogy hányan is vagyunk. Nagyon fontos, hogy az itt közölt adatok nem a fegyverek számát, hanem az értintett állampolgárokat mutatják. A fegyverek száma ennek az értéknek sokszorosa lehet.

Az adatok értelmezése szempontjából fontos információk:

– A sportlövészet és hobbi lövészek száma a tagállamok nemzeti szövetségeinek adatai, becslései

– Mivel számos tagországban az elöltöltő fegyverek használatához nem kell engedély, lövészek jelentős hányada nem látható e statisztikáknak.

– Az adat csak az elöltöltő fegyveres lövészeket fedik le, ennek többszöröse lehet a feketelőporral, ólomlövedékekkel működtethető hátultöltő fegyvereket használó sportlövészek vadászok köre.

– A lövésszámot, és lövésenkénti átlagos lövedéktömeget becsültük, mivel számos lövész, vadász maga készíti lövedékeit, így a lövedékek kereskedelmi forgalma csak részben fedi a felhasználást.

– Az eseti elöltöltő fegyveres lövészek száma szinte meghatározhatatlan, mivel sem nemzeti szövetségek, sem helyi lövészegyesületek nem regisztrálják őket.

– Az általunk közölt adatok durva becslések sok esetben, így kellő fenntartással kezelendőek. Ennek ellenére úgy gondoljuk, nagyságrendileg megfelelő képet adnak az EU elöltöltő fegyverrel űzött lövészeti és vadászati sportokat.

A sportlövészek száma

Erről van talán a legpontosabb képünk. Rendszeresen részt vesznek nemzeti és nemzetközi versenyeken, nemzeti szervezetek regisztrált tagjai. Átlagosan heti egy alkalommal látogatják a lőteret, átlagban heti 60 lövést adnak le. Esetükben átlagosan 13 g lövedéktömeggel számoltunk.

A hobbi lövészek száma

A hobbi lövész havi egyszer látogatja a lőteret átlagosan. Helyi lövészegyesületek tagja, versenyeken jellemzően nem vesznek részt. Átlagos lövésszámuk heti 15 lövés, esetükben átlagosan 13 g lövedéktömeggel kalkuláltunk.

Az eseti lövészek száma

Ők elsősorban gyűjtők, akik éves szinten mindössze néhány alkalommal látogatnak ki a lőtérre. Számuk csak nagy vonalakban becsülhető, mivel statisztikák számára gyakorlatilag láthatatlanok. Becslésünk szerint számuk az első két osztály összegének tízszerese. Ez alól kivételt képez Lengyelország, ahol a helyi kontakok 80000, illetve 100000 fős létszámot adtak meg kérésünkre. Minden egyéb esetben kalkuláltuk a számot. Évi 52 lövéssel, 13 g átlagos lövedéktömeggel kalkuláltunk esetükben.

Elöltöltő fegyveres vadászok száma

Az elöltöltő fegyveres vadászat új jelenség Európában. Az elöltöltő fegyveres vadászok száma nem lehet több, mint 1000-1200 fő jelenleg az EU-ban. Esetükben évi 150 lövéssel és 26 g átlagos lövedék tömeggel kalkuláltunk. Becslésünk szerint az évi lövésszám 1/3-a történik vadászterületen.

Összegzés

Az elöltöltő fegyveres lövészek és vadászok száma az EU-ban kb. 340 000 fő, melyből 27 000 fő tekinthető aktív lövésznek. Az elöltöltő fegyveres vadászok száma az adatközlések alapján kb. 600 fő, de becslésünk szerint ennek kétszerese lehet a valós szám.

Az elöltöltő fegyveres lövészet és vadászat éves ólomfelhasználása kb. 683 tonna ólom, melyből mindössze 0,8 tonna a vadászati felhasználás.

1. Tábla: Elöltöltő fegyveres lövészek és vadászok az EU-ban (2021. szeptember)

Érintettek száma
Sportlövészek Hobby lövészek Eseti lövészek Elöltöltős vadászok Total
Austria 150 250 4000 0 4400
Belgium 10 175 1850 0 2035
Bulgaria 200 4000 42000 0 46200
Ciprus 0 0 0 0 0
Croatia 0 0 0 0 0
Czech Republic 60 200 2600 0 2860
Denmark 250 1600 18500 50 20400
Estonia 0 0 0 0 0
Finnland 65 100 1650 0 1815
France 1000 2000 30000 200 33200
Germany 3000 4000 70000 100 77100
Greece 0 0 0 0 0
Hungary 80 800 8800 100 9780
Italy 500 1000 15000 150 16650
Latvia 0 0 0 0 0
Lituania 0 0 0 0 0
Luxembourg 8 12 200 2 222
Malta 0 0 0 0 0
Netherlands 500 1000 15000 0 16500
Poland 300 3000 80000 0 83300
Portugal 20 50 700 0 770
Romania 0 0 0 0 0
Slovakia 58 150 2080 0 2288
Slovenia 0 0 0 0 0
Spain 150 500 6500 0 7150
Sweden 200 1200 14000 0 15400
0
Total 6551 20037 312880 602 340070

 

2. Tábla: Az elötlöltő fegyveres lövészet és vadászat éves ólomfelhasználása az EU-ban (2021. szept.)

Becsült éves ólomfelhasználás (kg) teljes ólom-felhasználás országonként (kg) Teljes ólomfelhasználás országonként (kg)
Sportlövészek (3120 lövés/év, 13g lövedék tömeg) Hobby lövészek (780 lövés/év, 13g lövedék tömeg) Eseti lövészek (52 lövés/év, 13g lövedék tömeg) vadászok (150 lövés/év, 26g lövedék tömeg)
Céllövészet Vadászat
Austria 6084 2535 2704 0 11323 11323 0
Belgium 405,6 1774,5 1250,6 0 3430,7 3430,7 0
Bulgaria 8112 40560 28392 0 77064 77064 0
Ciprus 0 0 0 0 0 0 0
Croatia 0 0 0 0 0 0 0
Czech Republic 2433,6 2028 1757,6 0 6219,2 6219,2 0
Denmark 10140 16224 12506 195 39065 38870 195
Estonia 0 0 0 0 0 0 0
Finnland 2636,4 1014 1115,4 0 4765,8 4765,8 0
France 40560 20280 20280 780 81900 81120 780
Germany 121680 40560 47320 390 209950 209560 390
Greece 0 0 0 0 0 0 0
Hungary 3244,8 8112 5948,8 390 17695,6 17305,6 390
Italy 20280 10140 10140 585 41145 40560 585
Latvia 0 0 0 0 0 0 0
Lituania 0 0 0 0 0 0 0
Luxembourg 324,48 121,68 135,2 7,8 589,16 581,36 7,8
Malta 0 0 0 0 0 0 0
Netherlands 20280 10140 10140 0 40560 40560 0
Poland 12168 30420 54080 0 96668 96668 0
Portugal 811,2 507 473,2 0 1791,4 1791,4 0
Romania 0 0 0 0 0 0 0
Slovakia 2352,48 1521 1406,08 0 5279,56 5279,56 0
Slovenia 0 0 0 0 0 0 0
Spain 6084 5070 4394 0 15548 15548 0
Sweden 8112 12168 9464 0 29744 29744 0
0 0 0 0 0 0 0
EU Total          265709            203175      211507          2348            682738       680391        2348[1]

Németh Balázs, 2021. szept.

[1] Ennek egyharmadát lövik el vadászat közben, a többi lövést lőtéren adják le.