Elnökségi ülés

A Magyar Elöltöltő Fegyveres Lövészek Szövetsége 2017. december 07-én Budapesten tartott Elnökségi ülésének jegyzőkönyve és határozatai:

Törőcsik Pál levezető elnök kérdést intéz az Elnökség megjelent tagjaihoz, hogy van-e más javaslat az előzőleg megküldött napirendi pontok kiegészítésére vonatkozóan.

Németh Balázs: kiegészítené a napirendet három témával: értesítés a pénzügyi helyzetről, 2021-es long range VB rendezése, FM-től kapott támogatással kapcsolatos ügyek

Nagy György: a minősítési szintek felülvizsgálatát javasolja

Nagy Imre: eredetileg Nyitrai Józseftől ered a javaslat, de ő is egyetért: a szerelt lőszeres versenyszámok különüljenek el a versenyeken (zavaró a zajhatás, ha elöltöltősök is lőnek közben)

Az Elnökség a napirendi pontok kiegészítésére vonatkozó javaslatokat egyhangúlag elfogadta

 1. napirendi pont MSSZ tagdíjak, licenszkártya.

Javaslat: a szerelt lőszeres fegyverrel versenyzőknek és az Országos Bajnokságon való induláshoz mindenképpen kelljen az MSSZ felé is rendezett tagdíj és a licenszkártya. Ezek hiányában is lehetséges az OB-n való indulás, de ebben az esetben az eredmények nem kerülnek értékelésre, díjazásra.

A Magyar Elöltöltö Fegyveres Lövészek Szövetsége 1/2017 (XII. 7.) számú, egyhangú szavazással elfogadott határozatával a javaslatot elfogadta.

 1. Elkülönülö sportlövész alapismereti vizsga kérdése.

A Magyar Elöltöltö fegyveres Lövészek Szövetsége egyhangú szavazással úgy döntött, hogy a határozathozatalt elnapolja, tekintettel arra, hogy a 2016-os közgyűlés úgy foglalt állást, hogy csak egyféle vizsga legyen. A változtatás tehát nem elnökségi hatáskör.

 1. versenyszabályzat frissítésének kérdése

Javaslat: Legyen magyar „kivonatos” friss fordítás (nem teljes) a főbb pontokról, ahol a szövetség kijelenti, hogy ezek a szabályok vonatkoznak minden általa rendezett versenyen. Felelősök: Törőcsik Pál és Pólik Sándor. Határidő: a Kapszli kupáig (március 10.).

A Magyar Elöltöltö Fegyveres Lövészek Szövetsége 2/2017 (XII. 7.) számú, egyhangú szavazással elfogadott határozatával a javaslatot elfogadta.

 1. A 2018-as versenyszezon felépítése, új versenyeinek létjogosultsága, esetleg hosszabb (100-200-300-méteres) versenyszámok elindítása. Új lőterek bevonása (300m) a versenyprogramba.

Javaslat: long range csapat alakítása, versenyszabályzat frissítése, kialakítása. Felelősök: Törőcsik Pál és Pólik Sándor. Határidő: a Kapszli kupáig (március 10.).

Versenylista: nyári OB áthelyezése június 02-re, Zalaegerszeg-kupa: július 28.

A Magyar Elöltöltö Fegyveres Lövészek Szövetsége 3/2017 (XII. 7.) számú, egyhangú szavazással elfogadott határozatával a javaslatot és a versenynaptárt elfogadta.

 1. 2018-as Világbajnokságon való részvétel, szponzori felajánlás, 10 fő részére teljes költségtérítés.

Javaslat: a részvétel támogatása előfinanszírozással valósuljon meg, a támogatási szerződés főtitkári vagy elnöki ellenjegyzése mellett. Egységes szempontrendszert kell kidolgozni a VB-n résztvevők kiválasztásához, felelős: Nagy György. Határidő: 2017. március 01.

A Magyar Elöltöltö Fegyveres Lövészek Szövetsége 4/2017 (XII. 7.) számú, egyhangú szavazással elfogadott határozatával a javaslatot elfogadta.

Napirenden kívül elhangzott javaslat, hogy a Magyar Elöltöltö fegyveres Lövészek Szövetsége tartson közgyűlést 2018. július 1-én, pénteken.

A Magyar Elöltöltö fegyveres Lövészek Szövetsége 5/2017 (XII. 7.) számú, egyhangú szavazással elfogadott határozatával a javaslatot elfogadta.

 1. Jelenleg rendelkezésre álló pénz összeg az MSSZ-nél (maradék támogatás VB, stb.) együtt kb. 1 000 000 HUF. 876. 652 HUF van a szövetségi számlán.

Javaslat: Nagy György kérjen információt kér az MSSZ-től az idei évben hozzáférhető forrásokról.

A Magyar Elöltöltö Fegyveres Lövészek Szövetsége 6/2017 (XII. 7.) számú, egyhangú szavazással elfogadott határozatával a javaslatot elfogadta.

 1. MSSZ-hez való viszony kérdése.

Javaslat Nagy György visszavonásig képviselhesse az elnökséget az MSSZ-nél.

A Magyar Elöltöltö Fegyveres Lövészek Szövetsége 7/2017 (XII. 7.) számú, egyhangú szavazással elfogadott határozatával a javaslatot elfogadta.

 1. Verseny regisztráció és versenyszervezés feltételei, díjai és fizetés módja. A klubok felé való helytállás a szervezés tekintetében, lövészek versenyzési és nevezési kultúrájának „karbantartása”.

Azon egyesületeknél, ahol fontosnak tartják a versenyszervezési hozzájárulás tervezhető beszedését, az előre utalásnak lesz prioritása, egyéb esetekben lehet a helyszínen készpénzben fizetni. Javaslat: Csak az a Lőtér rendezhessen  versenyt aki a rendezte a szövetségi tagsági díját. – egyhangúlag elfogadva

A Magyar Elöltöltö Fegyveres Lövészek Szövetsége 8/2017 (XII. 7.) számú, egyhangú szavazással elfogadott határozatával a javaslatot elfogadta.

TP vállalta a csekkek nyomtatását

 1. Önálló szövetségi honlap kérdése, ami 3-400 000 HUF költséggel járna.

A Magyar Elöltöltö fegyveres Lövészek Szövetsége 9/2017 (XII. 7.) számú, egyhangú szavazással elfogadott határozatával Németh Balázst bízta meg azzal, hogy a Kapszli Kupáig összesítse a honlappal kapcsolatos követelményeket, melyeket megvitatva lehetséges lesz az árajánlatkérés.

 1. Elöltöltős alapismereti vizsgára való felkészülés kérdése. Ki tarthat felkészítő tanfolyamot? Ki szervezhet és kin keresztül?

Németh Balázs tájékoztatása szerint felkészítő tanfolyamot az tarthat, akinek egyéni vállalkozóként vagy alkalmazottként tevékenységi körébe tartozik az oktatást, tanfolyamszervezés.

A Magyar Elöltöltö Fegyveres Lövészek Szövetsége 10/2017 (XII. 7.) számú, egyhangú szavazással elfogadott határozatával a tájékoztatást elfogadta.

 1. Magyar Honvédelmi Sportszövetség, szerepe, hatásai és jelentősége.

A hozzászólók egybehangzó véleménye szerint nincs közvetlen hatással a Szövetségre, így határozathozatalra nincs szükség.

Egyéb napirendi pontok:

Németh Balázs: pénzügyi helyzetünk: stabil, de az FM részére vissza kellett utalnunk a kutatási célú társas vadászatra kapott összeget. Ennek ellenére javasolja, hogy tartsunk ki amellett, hogy saját forrásból vegyünk részt a kutatási célú társas apróvad vadászaton.

A Magyar Elöltöltö Fegyveres Lövészek Szövetsége 11/2017 (XII. 7.) számú, egyhangú szavazással elfogadott határozatával a tájékoztatást és a javaslatot elfogadta.

Németh Balázs: 2021-ben 50 éves lesz a nemzetközi szövetség. A long range bajnokságot nem tudják Németországban megtartani, átadnák nekünk a lehetőséget. Németországból komplett team jönne lebonyolítani a versenyt.

A Magyar Elöltöltö Fegyveres Lövészek Szövetsége 12/2017 (XII. 7.) számú, egyhangú szavazással elfogadott határozatával a tájékoztatást és a javaslatot elfogadta.

Nagy György: javasolja a minősítési szintek felülvizsgálatát, csökkentését, mert a jelenlegi határokkal mert összesen két első osztályú lövőnk van eddig. Javaslat: I. osztály: 90 pont. II. 50 pont

A Magyar Elöltöltö Fegyveres Lövészek Szövetsége 13/2017 (XII. 7.) számú, egyhangú szavazással elfogadott határozatával a javaslatot elfogadta.

Nagy ImreI: Nyitrai József javaslata volt eredetileg, de ő is egyetért vele: a szerelt lőszeres számok különüljenek el a versenyeken (zajhatás zavaró, ha elöltöltősök is lőnek közben) Javaslat: A a szereltes számokat 10-15 perc alatt, elkülönült szervezéssel bonyolítsuk le. Határidő: Kapszli-kupa

A Magyar Elöltöltö Fegyveres Lövészek Szövetsége 14/2017 (XII. 7.) számú, egyhangú szavazással elfogadott határozatával a javaslatot elfogadta.

Egyéb kiegészítés, hozzászólás nem lévén a levezető elnök az ülést berekesztette.