Egyeztetés a hagyományőrző szervezetekkel

Hagyományőrző egyeztetés

Katonai hagyományőrző szervezetek együttműködése

 

Katonai hagyományőrzők, hadijáték szervezők, fegyverügyi- és jogi szakértők gyűltek össze a Polgári Kézilőfegyver és Lőszervizsgáló Kft. (PKLV Kft.) székhelyén 2018. június 27-én.

 

A megbeszélést Németh Balázs, az Elöltöltő Fegyveres Lövészek és Vadászok Szövetségének elnöke és Kalamár Ödön, a PKLV Kft. igazgatója kezdeményezte, azzal a céllal, hogy segítsen katonai hagyományőrzőknek tevékenységük biztonságosabbá tételében. A nyílt megbeszélésen előzetes regisztrációt követően bárki részt vehetett – végül összesen 20 érintett egyesület és egyéb szervezet (köztük a Honvédelmi Minisztérium, mint megfigyelő) képviselője jelent meg.

 

A megbeszélésen a civil résztvevők megállapodtak abban, hogy közösen dolgoznak a hagyományőrzés biztonsági feltételeinek javításán, és együtt képviselik majd javaslataikat a jogalkotó felé. Ennek érdekében – a mellékelt nyilatkozat szerint – bizottságot hoztak létre az érintett kérdésekben jártas szakértőkből. Az együttműködéshez várják további egyesületek csatlakozását, minden javaslatot szívesen fogadnak a titkar@hagyomanyorbizottsag.hu címen.

 

Együttműködési nyilatkozat

Mint az alulírott szervezetek képviseletére írásban meghatalmazott személyek, közös
nyilatkozatot teszünk arról, hogy önálló bizottságot hozunk létre a célból, hogy a muzeális és
színházi fegyverrel folytatott hagyományőrző tevékenységek belső szabályozóit és ajánlásait
elkészítsük, valamint részt vegyünk a jogalkotóval történő egyeztetésekben.
A bizottság tagjai, képviselt szervezet:
1. Csillag Tamás, Egri Históriás Nonprofit Kft.
2. Farkas Tibor, Magyar Huszár és Katonai Hagyományőrző Szövetség
3. Felföldi János, Brit-Skót Hagyományőrző csoport
4. Jásdi Balázs, Magyar Tartalékosok Szövetsége
5. Kalamár Ödön, Polgári Kézilőfegyver és Lőszervizsgáló Kft.
6. Magyar Gusztáv, Centenáriumi Hadtörténeti Egyesület
7. Szabadfi Zoltán, Savaria Történelmi Karnevál
Titkár: Szabó Gábor (Arzenál Sportegyesület Hagyományőrző Szakosztály)
A bizottság feladatainak ellátására szükség szerint külön munkacsoportokat alakíthat,
melybe jogosult külső szakértőket bevonni.
A bizottság állandó meghívottként számít a Honvédelmi Minisztérium, valamint a
Belügyminisztérium képviselőinek jelenlétére, tanácskozási joggal.
A bizottság feladatai:
1. Belső szabályzók megteremtése:
a. Biztonságtechnikai szabályzat kidolgozása
i. Egyszerű, mindenki számára értelmezhető minimumkövetelmény
megfogalmazása hagyományőrzők, hagyományőrzéssel foglalkozó
egyesületek és rendezvényszervezők számára,
ii. A felelősségi körök meghatározása mind a szervezők, mind a szervezetek,
mind az egyének tekintetében.
b. Oktatási rendszer, vizsgarendszer és vizsgaszabályzat kidolgozása:
i. Fegyverek kezelésében résztvevő személyek számára, a hagyományőrző
használatot lefedő tevékenységekben való jártasságot ellenőrző vizsga,
ii. Csapatok számára kidolgozott vizsga.
c. Rendezvények biztonságtechnikai feltételeinek meghatározása.
d. Szabályozók eljuttatása a csapatokhoz, rendezvények megszemlélése.
2. Javaslattétel a jogszabályi környezet módosítására:
a. Muzeális és színházi fegyver hagyományőrző által, rendezvényen történő
használatának szabályozása a fegyverjogszabályok alatt, ideértve annak a
helyszínre történő oda- és elszállítását is.
b. Alkalmazott töltetek, lőszerelemek jogszerű használatának vizsgálata és
feltételrendszerének kidolgozása.

A bizottság tevékenysége:
1. A bizottság a felsorolt szervezetek nevében munkaanyagokat készít a jogalkotónak,
hatóságoknak, hagyományőrző szervezeteknek és rendezvényszervezőknek.

2. A bizottság a felsorolt szervezetek nevében tárgyal a jogalkotóval, jogszabály-
előkészítésben érintett szervezetekkel, hatóságokkal.

A bizottság köteles a bizottságot létrehozó szervezetek számára az elkészült
munkaanyagokat megküldeni előzetes véleményezésre.

A bizottság munkájának támogatására várja további egyesületek, szervezetek javaslatait,
észrevételeit a titkar@hagyomanyorbizottsag.hu email címre.