ECHA ólombetiltás – gyors híradás

Legutóbb augusztusban adtunk hírt az ólom betiltásának kérdésköréről. A legutolsó konzultációs periódus zárulása után az Európai Kémiai Ügynökség elkészítette a beadványok elemzését, és azokra válaszokat fogalmazott meg, melyek alapján az alap dokumentumot – eredendő javaslatukat – módosítják.

A 108. oldalas tanulmány itt olvasható:

https://echa.europa.eu/documents/10162/6fd7ff19-60d6-32cb-47ba-b87199c352da

Összesen 319 beadvány érkezett, melyből 6-ot magyar szervezetek nyújtottak be. A legaktívabb Olaszország, Finnország, Franciaország, Belgium és Svédország voltak, jóval 20 feletti beadvánnyal, így kijelenthető, hogy van még mit tanulnunk az érdekérvényesítésről.

Az ECHA elemzése szinte minden beadványra kitér, a magyar anyagok is több helyen szerepelnek az elemzések, válaszok között. Röviden összefoglalva az anyag tartalmát:

A sportlövészet tekintetében két részre kell osszuk a szakágak helyzetét. A céllövész szakágak várhatóan fellélegezhetnek majd, ugyanis a legjobb gyakorlat szerint elkészített golyófogókkal rendelkező lőtereken tovább lehet majd használni az ólomtartalmú lövedékeket.

A koronglövészet tekintetében is úgy tűnik egyelőre, hogy maradhatnak az ólomsörétek, ugyanakkor öt éves perióduson belül lőtérnek építenie kell golyófogót, mely segítségével képesnek kell lenni a kilőtt ólomsörét 90%-ának visszanyerésére. Ez az ECHA anyag becslése szerint sem lesz olcsó: pályánként 0,5-2 millió EUR is lehet a megfelelő golyófogók kialakításának költsége.

A vadászat tekintetében két dolog látszik sajnos egyértelműnek: az ólom tartalmú lövedékek és sörét vadászati célú használatának betiltásának terve nem finomodott cseppet sem, vagyis továbbra sem adtak helyt a beadványokban megfogalmazott kritikai észrevételeknek.

Több esetben fogalmazott meg az ECHA lehetőséget a derogációra: az egyik a peremgyújtású lőszerek esete, melyeknél nincs olyan alternatíva, amely kellően pontos és kellő ölőerővel rendelkezik. Ezek a kaliberek így derogáció alá kerülhetnek. Hasonló kivétel lehet a légfegyverek ólomlövedéke is.

További puhítás az elöltöltő fegyverek (vagy bővebb értelmezésben olyan vintage fegyverek, melyeket feketelőporhoz és ólomlövedékhez terveztek) esetében is történt. Itt elfogadták szövetségünk és a CIP képviseletek azon észrevételeit, melyek szerint nincs biztonságos, kompatibilis anyag, ami esetünkben kiválthatja az ólmot sem vadászat sem sportlövészet tekintetében. Beadványainkból helyt adtak a következő pontoknak: az elöltöltő fegyveres vadászat ólomkibocsátása elenyésző, a nagy tömegű, kis sebességgel becsapódó ólomlövedék tömegét szinte teljes mértékben megőrzi, jóval kisebb a hús ólomszennyezésének lehetősége, a golyós lövedékek nagyobbak, mint amit a madarak fel tudnak szedni. Érdekes módon egyedül a történelmi fegyverekkel űzött vadászat kulturális hátterét kérdőjelezték meg, melyre szerintük nem nyújtottunk be bizonyítékot. A vintage elöltöltő és hátultöltő fegyverek esetében így nem csak a sportlövészet, hanem a vadászat tekintetében is van esély arra, hogy kivétel maradjanak, és ólom lövedékekkel használhassuk őket.

Hogy stílszerű legyek így 2022. október 23-án: csapataink továbbra is harcban állnak…

Németh Balázs

titkár

Fegyverügyi Fórum