Az első elöltöltő fegyveres vizsga – végre vadászhatunk!

eloltolto vizsga1

A tesztek kitöltése

 

Hosszú, rögös út volt, de célba értünk. 2017. február 7-én Tamásiban a Magyar Elöltöltő Fegyveres Lövészek Szövetsége és a Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság megtartotta az első elöltöltő fegyveres hatósági vizsgát, mely előfeltétele az elöltöltő fegyveres vadászati engedély kiadásának. A Tolna megyei rendőr kollégák minden tekintetben elismerést érdemelnek, hiszen Bognárné Sulyok Andrea alezredes asszony vezetésével gyorsan, rugalmasan indulhatott el az első vizsgaközpont működése. Emlékezzünk, hogy a lőszertöltő hatósági vizsga tekintetében is élen járt a főkapitányság, hiszen e vizsga esetében ők voltak az úttörők.

Az elöltöltő fegyveres vadászati engedély kiváltása felé így elhárult az utolsó akadály is. A jogszabályoknak megfelelően hatósági engedélyt olyan személy kérhet, aki rendelkezik érvényes vadászjeggyel, letette az elöltöltő fegyveres hatóság vizsgát, büntetlen előéletű, betöltötte a 18. életévet és egészségügyi alkalmasságát igazolja. Ez utóbbira alkalmas a lőfegyvertartási engedélybe bejegyzett II. csoportos egészségügyi alkalmassági. Az engedély kiadásának alapfeltétele, hogy a kérelmező kialakítsa saját lakásában, vagy nem lakás céljára szolgáló melléképületében a feketelőpor és csappantyúk tárolására szolgáló biztonságos és jogszerű tároló helyet. A tárolás szabályai megegyeznek a lőszertöltő engedélyhez szükséges feltételekkel. Az engedélyes lakás céljára szolgáló épületen belül kialakított tárolóhelyen 2 kg feketelőport vagy annak kiváltására készült egyéb lőport, valamint 5000 db csappantyút tarthat. Az elöltöltő fegyveres vadászati engedélyt annál a rendőrkapitányságnál kell megkérni, mely lakhelyünk szerint illetékes lőfegyvertartási ügyekben.

Szóbeli vizsga

Szóbeli vizsga

Az engedély a személyre, tevékenységre és a lőszerelemek tároló helyére szól, vagyis magát – az egyébként engedélymentes muzeális fegyver kategóriába tartozó – elöltöltő fegyvert nem kell feltüntetni a határozaton, vagyis amennyiben az megfelel a fegyver és vadászati jogszabályok követelményének, minden további adminisztráció nélkül használható vadászatra. A fegyverrel szemben támasztott követelmények a következőek:

 • A kalibere legyen minimálisan .45-ös.
 • A csőhossz legyen minimum 45 cm.
 • A fegyver maximális megengedett töltete őz vadászata esetén haladja meg az 1000 J-t, gímszarvas, dámszarvas és muflon esetében pedig a 2500 J-t.
 • A fegyver rendelkezzen érvényes műszaki tanúsítvánnyal.

A február 7-i vizsga első volt a sorban. Hasonló vizsgahelyek jönnek létre Budapesten, Zalaegerszegen, Balatonfűzfőn, Debrecenben és Tótkomlóson, hogy az érdeklődők lakhelyükhöz közel, kényelmesen tehessék le a vizsgát.

A vizsga két fő részből áll. Az elméleti modul első része 25 kérdéses tesztből áll, melyből a vizsgázónak legalább 20-ra helyes választ kell adni A teszt kitöltésére 30 perc áll rendelkezésre.. A sikeres teszt után következhet a szóbeli rész: a vizsgázónak 21 tételből kell húznia. Minden tétel egy fő és két mellék témából áll, melyekre pár mondatos, összeszedett választ kell adni.

Amennyiben a vizsgázó sikeresen veszi az elméleti részt, következhet a gyakorlat, mely során egy csappantyús, egylövetű elöltöltő puskával kell egy lövést leadni lőtéren. A vizsga nem a céllövő képességet vizsgálja, hanem azt, hogy a vizsgázó biztonságosan, tudatosan kezeli-e a fegyvert. Be kell mutassa a töltetlenség ellenőrzésének és a fegyver töltésének folyamatát úgy, hogy közben folyamatosan kommentálja mit miért tesz. Egy jellemző vizsgalövés tehát a következő kommentárokat igényli a lövésztől:

 1. Kézbevételkor ellenőrzöm a fegyver töltetlenségét:
  1. Felemelem a fegyvert, ügyelve, hogy a cső biztonságos irányba mutasson, közben félállásba húzom a kakast.
  2. Ellenőrzöm, hogy nincs csappantyú a lőkúpon.
  3. Ha nincs, kivonom a töltővesszőt, a csőbe eresztem, megjelölöm, kihúzom a csőből, majd a cső mellé mérem.
  4. Ha a töltővessző vége leér a lőporkamráig, a fegyver töltetlen.
 2. Megkezdem a cső töltését:
  1. Leeresztem a tusát a talajra, a fegyvert úgy tartom, hogy a töltés közben a cső se másra, se saját testemre ne mutasson.
  2. Betöltöm a fiolába előre kimért lőportöltetet a torkolatba, majd a fegyvert egy-két alkalommal gyengéden a földhöz taszítva a lőporkamrába segítem az esetlegesen a csőfalra feltapadó lőporszemcséket. Lőporflaskából sohasem töltöm fegyveremet.
  3. A torkolatba illesztem a lövedéket, majd megindítom azt a rövid starterral.
  4. Kivonom a töltővesszőt, és szorosan a lőporra nyomom a lövedéket. A töltővesszőt marokra fogom, nem tenyérrel nyomom le, hogy esetleges szunnyadó szikrától elinduló töltet esetében a töltővessző ne a kezemen haladjon át.
  5. Ha a lövedéket nem tudom a lőporra szorosan lenyomni, úgy azt nem lövöm ki, mivel az csődudorhoz, szerencsétlen esetben csőrobbanáshoz vezethet. Ilyen esetben a töltet elárasztása után kihúzom a lövedéket.
 3. Felkészülök a lövés leadására:
  1. Ellenőrzöm, hogy szemüveget, fülvédőt viselek-e.
  2. A fegyvert biztonságos lőirányba fordítva felhelyezem a csappantyút a lőkúpra. Jelzem a lövészetvezetőnek, hogy készen állok.
  3. A lövészetvezető engedélyével vállba emelem a fegyvert, megfeszítem a kakast és ha van: a gyorsítót, majd leadom a lövést.
  4. Lövés után a kakast azonnal félállásba helyezem, és csak ezután teszem le a fegyvert.
  5. A lövés leadása utás a fegyver csövét kifújjuk vagy kihúzzuk, hogy a következő lövés leadása előtt biztosan ne legyen szunnyadó szikra a csőfarban.

Ha a vizsgázó sikeresen teljesíti az elméleti részt, de a gyakorlaton megbukik, úgy igazolást kap a sikeres vizsgarész teljesítésről, utóvizsgán csak a gyakorlatról kell majd számot adjon. Az engedélyt megkérni csak teljes vizsga esetében lehetséges. A vizsga díja 7000 Ft, melyet vagy csekken, vagy átutalással kell befizetni a Magyar Elöltöltő Fegyveres Lövészek Szövetsége számlaszámára. Csekket, illetve bankadatokat igényelni, valamint a vizsgaidőpontokkal kapcsolatos információt kérni a hungarian.mla@gmail.com email címen lehet.

Sikeres vizsga után

Sikeres vizsga után

 

Vizsgabizonyítvány. Lehet beadni az engedélykérelmet!

Vizsgabizonyítvány. Lehet beadni az engedélykérelmet!

A Tolna megyei vizsga igen kellemes hangulatban zajlott, a vizsgázók nagy többsége hibátlanul teljesítette a feladatot. Az első 12 fő természetesen nem ma kezdett el történelmi fegyverekkel lőni, hiszen mind sportlövészként, mind a kutatási programban résztvevő vadászként megismerték már az elöltöltő fegyveres lövészet és vadászat fortélyait. A teljes vizsgafolyamat gyorsan, kényelmesen zajlott, s a mindösszesen két és fél órás folyamat után már örömmel vehette kézbe minden kolléga a még mindig tintaillatú bizonyítványokat.

A bizonyítványok kiosztása rendhagyó módon történt. Az elöltöltő fegyveres lövészek és vadászok ugyanis nem csak a régmúlt hagyományait őrzik, hanem azon lövész, vadásztársaink emlékét is, akik sokat tettek e szép hobbiért, de nem érhették meg a mai napot. Az EV-000001 és EV-000002 számú bizonyítványokat ezért ünnepélyesen visszavonultattuk, emlékezve Káldi Gáborra, a szövetség első főtitkárára, valamint Cziglényi Alpárra, a szövetség első alelnökére, akik elvetették a hazai elöltöltő fegyveres lövészet és vadászat magvait.

Káldi Gábor és Cziglény Alpár emlékére

Káldi Gábor és Cziglény Alpár emlékére

Köszönjük ismét a szakmai szervezetek, hatóságok, a jogalkotó támogatását, de legfőképp köszönjük mindazon önkéntesek munkáját, akik az elmúlt évtizedekben tettek az elöltöltő fegyveres lövészet és vadászat ügyéért!

Németh Balázs

elnök

MEFLSZ