A „Morgan-lövészek” – a mesterlövészek elődei

A Daniel Morgan tábornok parancsnoksága alatt álló „Morgan-lövészek” és az „Ideiglenes Lövészcsapat” a könnyűgyalogság elitcsapatai közé tartoztak a függetlenségi háború folyamán.

Daniel Morgan

Daniel Morgan

Speciális, létfontosságú szerepük a mozgékonyságukhoz, és fegyverzetükhöz kötődött: huzagolt csövű puskáikkal az adott kor tipikus lőtávolságának tízszeresére is hatékonyan tudtak tüzelni. Daniel Morgan a függetlenségi háborúban kezdte karrierjét 1776-ban egy kisebb, Virginia állam által kiállított lövészcsapat századosaként.

Mivel Morgan csak a legjobb lövészeket akarta megtartani, a következő próbát eszelte ki: 250 lépésnyi (kb. 200 méter) távolságban egy 7 hüvelyk (kb. 18 cm) átmérőjű célt helyezett ki. Akik eltalálták a célt, azok bekerültek a csapatba. Ezeket az elitpuskásokat kezdték el aztán „Morgan lövészei”-ként emlegetni. Morgan sebtében 96 főt toborzott (80 fős legénységet és 16 tisztet) akik közül mindenki sikerrel vette az akadályt, majd 1775. július 14-én útnak indult a virginiai Winchesterből. Esőben-hőségben, a teljes felszerelésükkel menetelve huszonegy nap alatt 600 mérföldet tettek meg, majd 1775. augusztus 6-án értek Bostonba. Ott bemutatót is tartottak, a Virginia Gazette 1775. szeptember 9-i száma erről a következőképp számolt be: egyik katona egy 5×7 hüvelyk (kb. 13×18 cm) nagyságú fatáblát tartott a térdei között, amire egy kb. nagyobb pénzérme nagyságú papírcélt erősítettek. A lövész 60 yard (kb. 55 m) távolságból, feltámasztás nélkül nyolc alkalommal talált pontosan a célba. Egy másik alkalommal egy csapat lövész mutatta meg, hogy mindegyikük eltalálja a 7 hüvelykes célt 250 yardról.

Az általuk használt Pennsylvania/Kentucky puskák már rendelkeztek huzagolással, ami behozhatatlan előnyt jelentett a pontosság tekintetében a sima csövű muskétákkal szemben. Morgan később hősiesen harcolt a quebeci csatában, ennek ellenére fogságba esett. Szabadulása után, 1777 elején, ezredessé léptették elő, és megbízták az 1. Virginiai Ezred parancsnokságával, majd maga George Washington utasította egy ideiglenes lövészalakulat megalakítására olyanok részvételével, akik kellő tapasztalatra tettek szert a hosszúcsövű fegyverek használatában. Ennek megtörténte után első küldetésként ismétlődő támadásokkal kötötte le a New Jerseyn keresztül visszavonuló William Howe ezredes seregét. Morgan végrehajtotta a feladatot: akkoriban szokatlan módon, 500 emberével biztnságos távolságból tüzeltek az ellenfél mozgásban lévő csapataira.

Egy Morgan lövészei közülElfogásuk esetén a britek mint közönséges gyilkosokat akasztották fel őket, sőt a legénység hátramaradt családja is támadásoknak, megtorlásnak volt kitéve. Ezért Morgan egy idő után engedélyezte, hogy a katonák családja a sereg közelében tartózkodjon és szerepet kapjon a legénység ellátásában.

A Horatio Gates tábornok által parancsnokolt északi haderőhöz helyezve Morgan lövészei hozzájárultak a saratogai ütközet kedvezőbb feltételek mellett történő megvívásához az által, hogy sorozatos, gyors támadásokat intéztek az ellenfél indián szövetségesei ellen, ami félrevezette a brit hírszerzést az amerikai csapatok mozgását illetően.

A Morgan-lövészek több összetűzés során is kulcsfontosságú szerepet játszottak, egy alkalommal például a főcsapatokig nyomták vissza az ellenség előörseit, majd a fő ütközet során a csata kimenetelét döntötték el: a jobbszárnyon támadva kényszerítették ki a brit visszavonulást.

További, hasonló sikerek után Morgan egy évre felhagyott az aktív katonai szolgálattal, majd Nathaniel Greene déli seregéhez csatlakozott, ahol lövészei – eddigi sikereiket felülmúlva –a döntő jellegű cowpensi csatában szereztek elévülhetetlen érdemeket.

Morgannek köszönhetően honosodott meg a kis létszámú, mozgékonyságra és potos, hosszú lövésekre alapozott harci stratégia, a nyílt ütközetek egyeduralmával szemben.

A saratogai csata óta ez volt a legnagyobb brit vereség, és mindkét, a függetlenségi háború fordulópontjaként emlegetett győzelem elképzelhetetlen lett volna a Morgan-lövészek nélkül.

És egy érdekesség a végére: a Hazafi (The Patriot) című film főhősének, a Mel Gibson által alakított Benjamin Martin megformálásához is főként Morgan lövészei szolgáltak mintául.

 

Forrás: gerardorodriguezhistory1301.weebly.com