Az elöltöltő fegyveres vizsga

Az elöltöltő-fegyveres vizsga célja elsősorban az, hogy ellenőrizhető legyen, biztonságosan kezeli-e a lövész elöltöltő fegyverét. Ez a vizsga nem oktrojált hatósági vizsga, hanem a Magyar Elöltöltő-Fegyveres Lövészek és Vadászok Szövetségéhez tartozó egyesületek kezdeményezéseként született meg mai formájában. Célja elsősorban a biztonság. Az elöltöltő fegyverek kezelése igényel olyan szakismereteket, melyeket a modern fegyverekre vonatkozó hatósági fegyvervizsga nem fed le.

A vizsga 2000. évi elindulása óta több, mint 500 lövész tette azt le, s szakszerű felkészültségüknek köszönhetően azóta is jogszerűen, biztonságosan zajlik hazánkban az elöltöltő fegyveres sportlövész élet.

A vizsga három részből áll. Az első rész egy írásbeli teszt, mely során a vizsgázóknak 25 kérdéses feleletválasztós teszt kérdései közül 20-ra kell jól válaszolni. A kérdések a szövetség vizsgaszabályzata és lőszabályzata alapján születnek meg. E két dokumentum ismerete fontos a vizsga sikeres letételéhez.

A második rész a szóbeli vizsgarész. Ennek során a vizsgázók egy főtémából és két altémából álló tételt húznak, melynek kérdéseire rövid felkészülés után 5-6 mondatos válaszban kell felelni.

A vizsga harmadik, egyben záró része a gyakorlati lövészet. Ennek során a vizsgázó egy elöltöltő csappantyús fegyverből kell lőjön a megfelelő biztonsági feltételek betartásával úgy, hogy közben minden töltési mozzanatot kommentál, s magyarázza, hogy miért csinálja úgy. A gyakorlati vizsga során nem a pontosságot, hanem a töltési mód szakszerűségét, biztonságát értékeli a vizsgáztató.

A szövetségi vizsga díja 7000 Ft. A vizsgák időpontjairól a szövetség emailcímén lehet érdeklődni:

A vizsga mindig baráti, közvetlen hangulatban zajlik, de ez nem jelenti azt, hogy a vizsgáztatók nem követelik meg a jó felkészültséget. A biztonság és jogszerűség terén nincs rugalmasság.