Történelmi fegyverek, lőszertöltés, vadászat

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2013. évi 221. szám

A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló
1996. évi LV. törvény módosítása

28. § A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény 66. § (1) bekezdése
helyébe a következő rendelkezés lép, és a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1) Vadászvizsgát (a továbbiakban: vizsga) az arra felkészítő és azt megelőző tanfolyam elvégzését követően,
a kamara által megbízott, három főből álló bizottság előtt lehet tenni.
(1a) A vizsgát megelőző tanfolyam szervezésére az e törvény végrehajtására kiadott rendeletben meghatározottak
szerint a vadászati hatóság ad engedélyt.”