Történelmi fegyverek, lőszertöltés, vadászat

Ha az a folyadék salétromsav lenne, akkor a sárgaréz alkatrészek zölden haboznának és narancs szinü füst jelenne meg, ahogy a sav a fémhez hozzáér.