Történelmi fegyverek, lőszertöltés, vadászat

Kedves Vadásztársak!

Az alábbiakat olvastam a társadalmi egyeztetésre bocsájtott (2015. szeptember 21.) törvénytervezetben. Kifejtené bővebben egy hozzáértő, mert engem az agyvérzés és az infarktus egyszerre kerülget.

 

„37/A. § (1) E törvény alkalmazásában tiltott vadászati eszköznek minősül:

9. elöltöltő fegyver használata nem egyéni nagyvad vadászatra;
Vagyis csak egyéni nagyvad vadászatra lehet elöltöltő fegyvert használni, apróvadra nem? Akkor a sörétest kihajíthatom?

37/B. §
(3) E törvény alkalmazásában tiltott vadászati módnak minősül:
12. az elöltöltő fegyverrel történő társas vadászat;
Ez mondjuk ok.

A Vtv. 59. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„59. § Vadászati tevékenységet érvényes vadászjegy vagy vadászati engedély birtokában az a természetes személy folytathat, aki:
c) elöltöltő fegyverrel való vadászat esetén elöltöltő lőfegyverre vonatkozó tartási engedéllyel
rendelkezik.”
Akkor mégiscsak engedélyköteles lesz az elöltöltő fegyver, vagy csak az amit vadászatra (is) használnak?

A Vtv. 64. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A vadász
e) elöltöltő fegyverrel történő vadászat esetén elöltöltő lőfegyverre vonatkozó tartási engedélyt,
a vadászat alkalmával köteles magánál tartani, és azt a vadászatra jogosult képviselője, a hivatásos vadász, a vadászati, természetvédelmi hatóság, vagy a rendőrség felhívására bemutatni.”
Mi az, hogy “elöltöltő lőfegyver”?
:wacko: