Történelmi fegyverek, lőszertöltés, vadászat

Ige, sajnos ez kimeríti a törvényi tényállást:

Btk.

373. § (1) Aki jogtalan haszonszerzés végett mást tévedésbe ejt, vagy tévedésben tart, és ezzel kárt okoz, csalást követ el.