Történelmi fegyverek, lőszertöltés, vadászat

Tegnapi Magyar Közlöny:

A belügyminiszter 40/2014. (VIII. 5.) BM rendelete a lőterekről, a lőfegyverek, lőszerek hatósági tárolásáról, a fegyvertartáshoz szükséges elméleti és jártassági követelményekről szóló 49/2004. (VIII. 31.) BM rendelet módosításáról

A lőfegyverekről és lőszerekről szóló 2004. évi XXIV. törvény 22.  § (2)  bekezdés b)  pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21.  § 22.  pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §

A lőterekről, a  lőfegyverek, lőszerek hatósági tárolásáról, a  fegyvertartáshoz szükséges elméleti és jártassági
követelményekről szóló 49/2004. (VIII. 31.) BM rendelet 11/A.  § (1)  bekezdés b)  pontja helyébe a  következő
rendelkezés lép:
(A fegyvertartáshoz előírt vizsga)
„b) gyakorlati ismereteit igazoltnak kell tekinteni, ha
ba) a kérelmező puskaművesi képesítéssel, fegyvermesteri szakvizsgával, illetve fegyverműszerész szakképesítéssel
rendelkezik, vagy
bb) a sörétes vadászlőfegyver tartását kérelmező érvényes mezőőri igazolvánnyal rendelkezik.”

2. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba.

Eddig így nézett ki ez a rész:

b) gyakorlati ismereteit igazoltnak kell tekinteni, ha
ba) a kérelmező puskaművesi, fegyvermesteri, illetve fegyverműszerész szakvizsgával rendelkezik,
bb) a vadászlőfegyver tartását kérelmező legalább középfokú vadgazdálkodási szakirányú végzettséggel rendelkezik, vagy
bc) a sörétes vadászlőfegyver tartását kérelmező érvényes mezőőri igazolvánnyal rendelkezik.
Tehát egy hónap múlva a legalább középfokú vadgazdálkodási szakirányú végzettséggel rendelkezők sem mentesülnek a fegyvervizsga gyakorlati része alól.