Vadászat elöltöltő-fegyverrel Magyarországon

Tárgy: Elöltöltő-fegyveres vadászat Magyarországon

Vadászat jogszabály módosítására vonatkozó javaslataink

 

 

Tisztelt Pechtol úr, Székely úr!

 

 

Kérésüknek megfelelően összefoglaljuk, hogy milyen jogszabályi változtatásokat látunk szükségesnek ahhoz, hogy az elöltöltő-fegyveres vadászat a Vidékfejlesztési Minisztérium felkérésére 2010. januárban készített megvalósíthatósági tanulmánynak megfelelően kerüljön beemelésre a hazai vadászattal kapcsolatos jogszabályokba.

 

Az általunk kidolgozott szabályozás alapelvei:

 

 1. Célunk, hogy egyszerű, betartható, praktikus de szigorú szabályozással segítsük az elöltöltő fegyveres vadászatot választó hazai és külföldi vadászokat.

 2. Célunk, hogy az elöltöltő fegyveres vadászat a vadászíjászathoz hasonlatosan kiegészítő vadászvizsgával legyen gyakorolható.

 3. Célunk, hogy a szabályozás a vadászíjászat rendszerét kövesse, hiszen ez esetben is egy engedély mentes fegyver a vadászat eszköze, külön meghatározva a nyílvessző (elöltöltő fegyver esetén lövedék) kilövéséhez szükséges minimális erőt (elöltöltő fegyver esetén torkolati energiát).

 4. Az elöltöltő fegyveres vadászat általunk megfogalmazott jogi feltételei:

  1. Állami vadászvizsga letétele.

  2. Kiegészítő elöltöltő-fegyveres vadászati vizsga letétele.

  3. Éves vadászjegy kiváltása.

  4. Érvényes műszaki vizsgával rendelkező, minimum .40” (10,16 mm) űrméretű, a gímszarvasra, a dámszarvasra, a muflonra történő vadászat esetében a kétezer-ötszáz joule-nál nagyobb, őzre történő vadászat esetében az ezer joule-nál nagyobb torkolati energiára képes elöltöltő fegyver birtoklása.1

  5. Feketelőpor és csappantyú tartásához házilagos lőszerszerelő engedély megszerzése. (Ez a feltétel csak azért szükséges, mert a jelenlegi törvényi szabályozás mellett magánszemély csak házilagos lőszerszerelő engedély megszerzése esetén birtokolhat lőport és csappantyút (lásd alább). A törvényi keret e tekintetben való változása esetén ez a feltétel szükségtelenné válik, és helyébe a vonatkozó lőportartási szabályozás lép.)

 5. Az elöltöltő-fegyveres kiegészítő vadászvizsga részei:

  1. Elméleti vizsga írásbeli és szóbeli résszel.

  2. Gyakorlati vizsga mely során ellenőrizzük az elöltöltő-fegyveres vadászjelölt felkészültségét fegyverével történő pontos lövés leadása terén, valamint fegyvere és a használható töltet(ek) jogszabályi megfelelőségét.

 

Az elöltöltő fegyverek és a hozzá való lőszerelemek jogállásáról:

 

 1. A fegyverjogszabályok jelenleg is lehetővé teszik, hogy amennyiben a vadászati jogszabályok úgy rendelkeznek, az elöltöltő fegyverek vadászterületen is használhatóak legyenek.

 2. A feketelőpor és csappantyú tartása a házilagos lőszerszerelési engedély megszerzésén keresztül már lehetséges magánszemélyek számára is, így a lőszerelemek tartásának kérdése megoldottnak tekinthető. A későbbiekben természetesen érdemes lesz a fegyverjogszabályokat is módosítani, hogy elöltöltőfegyveres vadászatra jogosultsággal rendelkező személy házilagos lőszerszerelési engedély megszerzése nélkül is vásárolhassa a feketelőport és csappantyút, de a vadászati mód bevezetésének jogi keretei a fegyverjogszabályok terén már jelenleg is adottak.

 

A fegyvertartással kapcsolatos jogszabályokon ezért nem kell nem kell változtatni jelenleg az elöltöltő fegyveres vadászat érdekében.

 

Javasolt Vtv. jogszabály szövegek:

 

Vadászatra használható eszközök listájáénak kiegészítése:

Vadat csak vadászati célra engedélyezett – legalább negyvenöt centiméter csőhosszúságú – vadászlőfegyverrel vagy ugyancsak legalább negyvenöt centiméter csőhosszúságú elöltő fegyverrel (együttesen: vadászfegyver) lehet elejteni.”

 

Tiltott vadászati eszközök listájának kiegészítése:

E törvény alkalmazásában tiltott vadászati eszköznek minősül:

 • a .40-esnél (10.16 mm) kisebb öbnagyságú elöltöltő fegyver”

 

Lövés leadása vadászat során elöltöltő-fegyverrel:

Vadászlőfegyverrel, elöltöltő fegyverrel és vadászíjjal lövést leadni csak akkor szabad, ha a vadász a vadat kétséget kizárólag felismerte, és a lövéssel mások életét, testi épségét, illetve a vagyonbiztonságot nem veszélyezteti. A lövés előtt mérlegelni kell a lövedék várható útját és a becsapódás helyét.”

 

A kiegészítő vadászvizsgáról:

A vizsga a vadászati jog gyakorlásával, hasznosításával, továbbá a természetvédelemmel kapcsolatos elméleti ismeretekből, valamint – kivéve a kizárólag vadászíjjal, elöltöltő fegyverrel, illetve ragadozó madárral vadászókat – sörétes és golyós lőfegyverrel történő gyakorlati vadászlövészetből áll. Az íjjal vadászók gyakorlati vadászíjász, a ragadozó madárral vadászók gyakorlati solymász vizsgát, az elöltöltő fegyverrel vadászók elméleti és gyakorlati elöltöltő-fegyveres kiegészítő vizsgát tesznek.”

 

Külföldi személy vadászati engedély kérelme:

A magyarországi állandó lakóhellyel nem rendelkező tizennyolcadik életévét betöltött személy kérelemre akkor kaphat vadászati engedélyt, ha nem áll vadászati engedélyt visszavonó határozat hatálya alatt, továbbá rendelkezik:

a) bérvadászati szerződéssel vagy vendégvadászati meghívással;

b) vadászlőfegyver-, vagy ragadozó madár behozatali engedéllyel, vagy

c) állandó lakóhelyének joga szerint megkövetelt vadászfegyver-, vagy ragadozó madár tartási engedéllyel, továbbá”

 

A vadászat rendjének megsértése:

A vadászat rendje megsértésének minősül továbbá az alábbi eszközökkel történő vadászat:

a vaddisznó vadászata esetén – a sörétes vadászlőfegyverből kilőhető golyóval történő vadászat kivételével – a sörétes vadászlőfegyver, illetve a sörétes töltet;

d) a gímszarvasra, a dámszarvasra, a muflonra történő vadászat esetében a kétezerötszáz joule-nál kisebb csőtorkolati energiájú vadászlövedék, őzre történő vadászat esetében az ezer joule-nál kisebb csőtorkolati energiájú vadászlövedék;2

 

Javasoljuk továbbá,

 • hogy a kiegészítő vadászati módok esetében a vadászlőfegyver tartási engedély ne legyen a vadászat gyakorlásának feltétele. A vadászíj, a ragadozó madár és az elöltöltő fegyver tartása nem kötődik a lőfegyvertartási engedélyhez, így az olyan vadászok számára, akik lőfegyverrel nem kívánnak vadászni, felesleges előírni a lőfegyver tartási engedély meglétét.

 

Az elöltöltő-fegyveres vadászat engedélyezésének szakmai és gazdasági előnyei:

 

Az elöltöltő-fegyveres vadászat előnye, hogy nem igényel különleges felkészültséget a vendégvadászt fogadó vadásztársaságtól, és jóval nagyobb elejtési esélyt ad, mint akár az íjas vadászat.

 

Hiszünk abban, hogy az elöltöltő-fegyveres vadászat mind kulturális, mind gazdasági szempontból sikeres vadászati mód lehet a hagyományos vadászati módok palettáján. Olyan egyedi, különleges vadászati ajánlatot nyújthatunk ezáltal, melyre a hazánkat körülvevő, vadászati ajánlatok terén konkurens országok jelenleg még nem képesek.

 

Köszönjük, hogy figyelmet szentelt összefoglalónknak. Kérjük, hogy amennyiben egyetért e hagyományos vadászati mód értékeivel, támogassa törekvésünket, segítse, hogy az elöltöltő fegyveres vadászat elfoglalhassa régi-új helyét hagyományos vadászati módjaink között!

 

 

 

Vadászüdvözlettel:

 

Németh Balázs

elnök

Magyar Elöltöltő-Fegyveres

Lövészek Szövetsége

 

1A vadászatra használatos töltet nem haladhatja meg a gyártó által javasolt maximális töltetet.

2Indokolt a „vadászlőszer” kifejezés „vadászlövedék”-re módosítása, mely szabatosabb, pontosabb kifejezés, valamint így a lövedék energiája terén egy szabályozás alá helyezi a szereltlőszeres vadász lőfegyvereket valamint az elöltöltő fegyvereket.

Szólj hozzá te is!

A hozzászólás írásához be kell jelentkezni.