MEFLSZ közgyűlés 2013

Magyar Elöltöltő-Fegyveres Lövészek Szövetsége

Postacím: Németh Balázs 1044 Bp., Kálvin János u. 35.

Fax: 233-1298, E-mail:

 

 

Tisztelt Sporttársak!

 

 

 

Szövetségünk éves közgyűlését 2013.március 14.-én 09 30-kor tartjuk Budapest III. ker. Bécsi út 67 sz alatt a Syntron Kft. irodahelyiségében.

 

Napirendi pontok:

– Beszámoló az elmúlt időszak eseményeiről, pénzügyi anyagi beszámoló

– Az elnökségi határozat alapján névváltoztatás

– Alapszabály módosítás (törvényi kötelezettségeknek megfelelően)

– A feketelőporos vadászat szervezése és a vizsgáztatás

– CIC Tagság

– Lőporkérdés, tagdíj,együttműködési megállapodás a társszervekkel (MSSZ, MDLSZ, MKVSZ, OMVV, OMVK)

– Licenszkártya elfogadás/szükségesség kérdése, versenybíróképzés, szakmai képzések.

– Versenyrendezések, válogatott keret ill. akik vállalják a nemzetközi versenyeket.

– Új főtitkár választása

– Egyebek

 

A napirendi pontok fontosságára való tekintettel, amelyek nagy részéhez közgyűlési határozat szükséges kérem a részvételt.

 

Határozatképtelenség esetén a közgyűlés 10 30-kor újra összehívásra kerül, amely a megjelentek számától függetlenül határozatképes (.Kivéve az alapszabály, személyi, és tagdíj kérdésekben, ezért is fontos a megjelenés)

 

Kérem a részvétel visszaigazolását 2013. március 10-ig,a e-mailre jelezni.

 

A közgyűlésen szavazati joggal részt vehet elnökségi tag, egyesületi elnök, vagy meghatalmazott képviselője, ill. az egyéni tagok (korábbi közgyűlési határozat alapján) amennyiben a tagdíjat rendezték. A közgyűlés előtt erre lehetőség lesz.

 

Amennyiben az egyesületet nem a cégjegyzésre jogosult képviseli, úgy a küldöttnek megbízólevéllel lehetséges csak részt venni az eseményen, mely tartalmazza:

 

– a küldött nevét, címét, születési dátumát

– az egyesület nevét és címét

– a cégjegyzésre jogosult cégszerű aláírását

 

Amennyiben egyesülete még nem tagja szövetségünknek, vagy tagsági viszonya megszűnt de újra tag kíván lenni, úgy kérem hozza magával a következő dokumentumokat:

 

– Egyesületi alapszabály

– Nyilatkozat arról, hogy az egyesület a Magyar Elöltöltő-Fegyveres Lövészek Szövetségének tagja kíván lenni (egyesületi vezető által aláírva, lebélyegezve)

 

Várjuk jelentkezéseiteket, hogy sportágunk, szövetségünk fejlődését biztosítsuk.

 

Bp., 2013. 02. 28.

 

Köszönettel:

 

Nagy György                        Németh Balázs

elnökségi tag                       elnök

Szólj hozzá te is!

A hozzászólás írásához be kell jelentkezni.