Elöltöltő fegyveres vadászat Európában

Nemzetközi kitekintés:

 

Az európai országok alapvetően három módon közelítenek az elöltöltő-fegyveres vadászat kérdéséhez. Vannak olyan országok, melyeknél engedélyezett, de nem fogalmaznak meg e vadászati módra eltérő rendelkezéseket, mint amilyenek a modern tűzfegyveres vadászatra vonatkoznak. Az országok egy másik csoportja külön feltételeket fogalmaz meg elöltöltő-fegyverekre. A harmadik csoport azon országok köre, melyekben egyelőre nincs lehetőség elöltöltő-fegyveres vadászatra.

 

Elöltöltő-fegyveres vadászati jog országonkénti bontásban:

 

– Ausztria:

 

A vadászati jog Ausztriában elsősorban tartományi kérdés. Van olyan tartomány ahol nem engedélyezett az elöltöltő fegyveres vadászat, de van ahol igen. Tirolban lehetséges megfelelő feltételek teljesítése mellett. Az osztrák vadászati jog nem vadfajonként, hanem a vad tömege alapján határozza meg a szükséges energia határokat:

– 30 kg zsigerelt tömegig a lövedéknek 100 m-en minimum 1000 J energiával kell rendelkezni

– 80 kg zsigerelt tömegig a lövedéknek 100 m-en minimum 2000 J energiával kell rendelkezni

– 80 kg zsigerelt tömeg felett a lövedéknek 100 m-en minimum 2500 J energiával kell rendelkezni

 

– Belgium:

 

Belgiumban nem engedélyezett az elöltöltő-fegyveres vadászat egyelőre.

 

– Finnország:

 

Finnországban elöltöltő-fegyverrel vadászni lehetséges. Az elöltöltő fegyverek azonos szabályozás alá esnek a modern szerelt lőszeres vadászpuskákkal:

– kis testű vad (pl. róka) vadászat esetén minimum 2,5 g tömegű lövedék használható, és a lövedék mozgási energiája 100 m-en minimum 200 J kell, hogy legyen.

– farkas, hiúz vadászata esetén a minimum lövedéktömeg 3,2 g, a megkövetelt minimum mozgási energia pedig 800 J 100 m távolságon.

– jávorszarvas, medve, rénszarvas esetében a minimum lövedéktömeg 9 g, a 100 m távolságon mért torkolati energia pedig minimum 2700 J kell, hogy legyen. Ha a lövedék tömege meghaladja a 10 g-ot, akkor a torkolati energia elég ha meghaladja a 2000 J-t.

 

– Franciaország:

 

Franciaországban az elöltöltő fegyveres vadászat engedélyezett. A vadászatra használt fegyver lövedéke 100 m távolságon 1000 J energiával kell rendelkezzen. Egyéb korlátozást a francia jogszabályok nem fogalmaznak meg.

 

– Hollandia:

 

Hollandiában az elöltöltő fegyverek vadászati használata lehetséges. Nem képeznek külön kategóriát a szerelt lőszeres fegyverektől: amennyiben 100 m-en a kilőtt lövedék energiája eléri a 2200 J-t, minden egyéb korlátozás nélkül használhatóak vadászatra.

 

Nagy Britannia:

 

Nagy Britannia vadászati jogszabályai nem választják el egymástól az elöltöltő fegyvereket és modern vadászlőfegyvereket. A kikötés mindösszesen annyi, hogy lőpornak kell a lövedéket kimozgatni a csőből, ennek megfelelően az elöltöltő-fegyverek korlátozás nélkül használhatóak vadászat célra. Az energia és kaliber korlátozások a következőek:

– muntyákszarvas, kínai vízi szarvas esetében: 0,220” (5,6 mm) minimális űrméret és 1000 láb-font (1355 J) torkolati energia

– egyéb nagyvad esetében: 0,240” (6,09 mm) minimális űrméret és 1700 láb-font (2303 J) torkolati energia

Amennyiben egy elöltöltő fegyver képes teljesíteni ezeket a paramétereket, valamint 100 m-en képes 100 mm-es szóráson belüli szórást lőni, úgy az minden egyéb korlátozás nélkül használható vadászatra.

 

– Németország:

 

Németország tartományainak vadászati jogszabályai jelentősen eltérnek egymástól, de mindegyikben közös, hogy elöltöltő-fegyverekkel is lehetséges vadászni, amennyiben azok teljesítik a modern vadászlőfegyverekkel szemben támasztott követelményeket:

– gímszarvas, dámvad, vaddisznó esetében 100 m távolságban 2000 J energiával kell rendelkezzen a lövedék, és átmérője minimum 6,5 mm lehet.

– őz vadászat esetén elegendő a 100 m-en mért 1000 J mozgási energia

 

– Norvégia:

 

A vadászati jogszabály meghatározza, hogy a lövedéket lőpor energiájának kell mozgatnia. Az elöltöltő fegyvereket nem nevesítik külön a jogszabályok, azok minden egyéb korlátozás nélkül használhatóak vadászatra, amennyiben teljesítik az alábbi töltetekkel szemben támasztott feltételeket:

– rénszarvas, szarvas, jávorszarvas esetében a lövedék minimális tömege 9 g (139 grain) kell hogy legyen, és 100 m távolságon még minimum 2700 J torkolati energiával kell rendelkezzen a lövedék. 10 g (154 grain) lövedéktömeg felett az elvárt energia 100 m távolságon 2200 J. A fegyverek maximális szórása 100 m-en 30 cm lehet.

– őz, hiúz, medve, rozsomák vadászata esetén 100 m távolságon elegendő 980 J energia.

 

– Olaszország:

 

Olaszországban az elöltöltő fegyveres vadászat engedélyezett. Itt a terület tulajdonosa döntheti el, hogy a vendégvadászokat engedi e elöltöltő fegyverrel vadászni, avagy nem. Az elöltöltő fegyverekre nem vonatkoznak más feltételek, mint a modern vadászfegyverekre. Nincs meghatározott energia korlát, mindössze annyi kitétel, hogy minden vadászfegyver (elöltöltő és szerelt lőszeres egyaránt) esetében az űrméretnek meg kell haladnia a 0,22”-et (5,6 mm). Az olasz vadászati jog természetesen csak hosszú fegyvereket engedélyez vadászatra.

 

– Portugália:

 

Portugáliában a vadászati jog jelenleg nem ad lehetőséget az elöltöltő fegyverrel történő vadászatra.

 

– Spanyolország:

 

Spanyolországban nincs konkrét szabályozás az elöltöltő fegyverek vadászati célú használatára, de az „ami nem tilos azt szabad” elv alapján aki rendelkezik vadászati engedéllyel elvileg elöltöltő fegyverrel is vadászhat.

 

– Svédország:

 

Az elöltöltő-fegyverrel történő vadászatra a jelenlegi vadászati jog nem ad lehetőséget.

 

Gazdasági lehetőségeink:

 

Nagyon fontos, hogy a hazánknak Európában konkurenciát jelentő országok – Szlovákia, Lengyelország, Románia, Szerbia, Bulgária, Csehország – még nem fedezték fel az elöltöltő fegyveres vadászatban rejlő gazdasági lehetőségeket. Hazánk ezzel olyan helyzeti előnybe kerülhetne a régióban, amely sokáig biztosítaná a magyar vadgazdálkodás sikerét e téren.

A lehetőséget kommunikálni nem csak azon nemzetek felé érdemes, ahol a vadászat ilyen formája nem engedélyezett. Azon országok vadászai is fontos célcsoportot képeznek, ahol az elvi és gyakorlati lehetőség már létezik elöltöltő fegyveres vadászatra. Csak a legfontosabb példákat említve: német és osztrák vadászok számára kedvező árú vadászatokat tudunk ajánlani, olasz vadászok számára szintén jóval kedvezőbb árú, jóval változatosabb, exkluzívabb vadászati módokat tudnak ajánlani, mint amihez saját hazájukban hozzájuthatnak. Külön fontos megemlíteni, hogy mivel az elöltöltő fegyverek hazánkban nem engedélykötelesek, így a vadászathoz szükséges puskákat akár a hazai vadásztársaságok is bérbe adhatják a vendégvadászoknak, ami egyrészt többletbevételt hoz a társaságoknak, másrészt egyszerűsíti, költséghatékonyabbá teszi a vendégvadászok utazását, mivel a számunkra legfontosabb országokból (Olaszország, Németország, Spanyolország, stb…) fapados járatokkal minimális költséggel érhetik el hazánkat.

Érdemes figyelemmel kísérni az európai elöltöltő-fegyveres vadászat internetes vetületét is: a keresőmotorok egyetlen európai elöltöltő-fegyveres vadászati ajánlatot sem listáznak, ami bizonyítja, hogy egy alakuló piac kezdeti felfutásába tudna hazánk bekapcsolódni. Mindez azt jelentené, hogy megfelelő online marketing tevékenységgel egy szűz piacon lehetne egyeduralkodó hazánk.


(A képen: A. Borghioni olasz vadász elejti első vaddisznóját elöltöltő fegyverrel Észak Olaszországban)


Szólj hozzá te is!

A hozzászólás írásához be kell jelentkezni.