Elöltöltő duplacsövű vadászpuskák

A magyar vadász- és lövészirodalom szerzői között igen nehéz találni olyan civil írókat, kiknek munkássága az igazi elöltöltő fegyveres korszakra tehető, pedig az 1800-as évek derekán a nyugat-európai irodalmak már tudományként vizsgálták a vadászmesterséget, s ezen belül a pontos lövészetet is. Éppen ezért képezi fontos és érdekes színfoltját hagyományainknak Cserszilvásy Ákos, ki először összegezte a vadászhagyományokat és technikákat a közember számára is érthető tankönyvbe, “A vadászat mestere” címmel. A könyv rövid idő alatt 4 kiadást ért meg, hiánypótló voltának és természetesen stílusának köszönhetően a XIX. századi vadászember alapművévé vált. Az író a Szabadságharc vörössipkás hadnagya, valamint egy személyben a XIX. század egyik legjelentősebb lírikusa, Vajda János volt, kit igen kevés helyen tartanak számon szenvedélyes vadászként és lövészként. Engedtessék meg, hogy az ő szavaival és gyakorlati útmutatásával fűszerezve írjam le Önöknek a klasszikus elöltöltő duplacsövű vadászpuskát és annak használatát.

 

A fegyver szerkezete

 

Az olasz Pedersoli cég által gyártott fegyver a hagyományos angol duplacsövű vadászfegyverek vonalvezetését követi. Az elsütőszerkezet gyakorlatilag egy balos és egy jobbos perkussziós oldallakatból áll, valamint a sörétes fegyvereknél hagyományos két külön szerkezetet működtető elsütőbillentyűből. A lakatra jellemző a dió u.n. pillangós kialakítása, melynek köszönhetően az elsütőbillentyű éke gördülékenyen tud átugrani a biztonsági félállás bevágása felett, növelve ezzel is a sütés biztosságát, gyorsaságát. A fegyver biztosítóval nem rendelkezik, mivel a hagyományos értelemben vett sütésbiztosításra elöltöltő fegyvernél nincs szükség. A dupla cső fara kampós és rögzítőékes megoldással illeszkedik az agyazáshoz, minek köszönhetően a két fődarab egyetlen mozdulattal szétszerelhető. A jobboldali cső cilinder, vagyis szűkítetlen, a baloldali pedig teljes szűkítésű, mindkettő huzagolatlan. A csövek 12-es sörétes űrméretűek. A fegyver arányai klasszikusnak mondhatóak. Teljes hossza 44 5/8″ (1134 mm), melyből a csőhossz 28 1/2″ (724 mm). A fegyver tömege 7 font (3,2 kg).

 

“Az olyan vadászat-kedvelő számára, ki nem tarthat két fegyvert, s mégis mindennemű vadra készül vadászni, legajánlatosabb a 16. számú öbű, s 28-29 hüvelyk hosszú csővel ellátott s mintegy 7 font súllyal biró fegyver.”

 

 

Pedersoli sörétes fegyverek

 

A cég kínálatában számos változatban érhető el sörétes fegyver. A Classic Standard változat 12-es űrméretű és 725 mm-es csőpárral készül. Az egyik cső „cylinder” vagyis szűkítetlen, a másik „modified”. A fegyver elérhető 10-es sörétes űrméretben „Waterfowl” nével (cylinder és impr. cyl. 762 mm-es csövek) és 20-as sörétes űrméretben (700 mm, cylinder és modified choke). A kínálat legfiatalabb duplája a 2012-ben bemutatott „Plains Shotgun”. Az új modell fordított elrendezésű lakattal rendelkezik, melynek köszönhetően az ágyazás jóval erősebb, s a fegyver takarítása is kevesebb vesződséggel jár, mivel a csappantyúláng nem tud befújni a lakatlemez és a cső közé. A csövek 12-es űrméretben 725 mm, 20-as űrméretben 700 mm hosszúak (cylinder és modified szűkítés).

Az egylövetű változatok mind szűkítetlenek. A legismertebb a Mortimer Shotgun, mely mind csappantyús, mind kovás lakattal is készül. A fegyver 12-es űrméretű 925 mm hosszú csővel bír. 820 mm-es csőhosszal készül a 19. századi brit élőgalamb lövő söréteseket idéző Gibbs Shotgun, mely szintén szűkítetlen 12-es csővel bír. A fegyvert kényelmessé, könnyen kezelhetővé teszi a pisztolymarkolat.

 

A szűkítésekről

 

Choke típusa Hatékony lőtáv vége (yard) Csőrméret és szűkítés közötti méretkülönbség (ezred hüvelyben)
Cylinder < 20 0
Skeet 22.5 .005
Improved Cylinder 25 .010
Light Modified 30 .015
Modified 32.5 .020
Improved Modified 35 .025
Light Full 37.5 .030
Full 40 or More .035
Extra Full 40 or More .040

 

A fegyver töltése

 

„Hogy elöltöltő fegyverbe a lőpor előbb beteendő, rá a fojtás, erre a sörét, s ismét a fojtás, ez az elemi rész, de magában még igen kevés. A jó töltéstől függ legelsőbben is a siker!”

 

Mint minden egyéb elöltöltő fegyvernél, e vadászpuskánál is kiemelt figyelmet kell szentelni a töltetek helyes megválasztásának. Kezdjük a lövészetre való felkészülést a megfelelő anyagok beszerzésével. Szükségünk lesz kb. 1 cm vastag filcre, vastag kartonra vagy parafára, és tiszta ólomsörétre. A filcből és parafából kell kivágni a csőátmérőnek megfelelő átmérőjű lőpor- és végfojtásokat. Lövészet előtt mindenképpen mérjük ki a megfelelő lőportöltetet és ólomsörétet (az én fegyveremhez ajánlott töltet 89 grain FFg feketelőpor és 1 1/8 uncia = 492,2 grain = 31,89 gramm ólomsörét). Fegyverünktől megbízható, kiegyenlített teljesítményt csak akkor várhatunk, ha mindkét összetevőt a lehető legnagyobb pontossággal mérjük ki. Az ólomsörét méretének megválasztásánál elsősorban a felhasználási módot tartsuk szem előtt. Skeet lövészet esetén nagy szórásra és tűzsűrűségre van szükségünk, a lőtávolságok viszont viszonylag kicsik (25-35 m) E célra 2-2,5 mm átmérőjű sörét a legmegfelelőbb. Trap lövészethez, a nagyobb lőtávolságok miatt (35-45 m) érdemes növelni a sörétek méretét (2,5-3 mm) és inkább a szűkített csövet és nagyobb lőportöltetet használni. A fegyver szórásképe nagy távolságokon tovább javítható sörétkosár használatával, mely a csövet elhagyó töltetet még néhány méteren össze tudja tartani. Korhű megoldásként ez esetben kizárólag a kalapfilcből saját kézzel készített kosár jöhet szóba, de természetesen a hagyományos 12-es sörétes lőszerek műanyag kosarai éppen olyan jó megoldást tudnak nyújtani a lőportömörítő vastagfojtás használata mellett. (legfontosabb persze ilyenkor az, hogy ezt véletlenül se említsük a keményvonalas elöltöltős kollégáinknak).

 

A másik lényeges dolog, hogy a sörét mennyisége vagy a golyó súlya, a lőpor erejével helyes arányban legyen. A 14 és 12 számos öbüeknél a por aránya a söréthez úgy áll, mint 1:6, a 16 számos öbűeknél, mint 1:7.”

 

Gondoljuk csak el mennyi lehetőségünk van az „alkalomhoz illő” töltet kiválasztására! Nagyobb hatásos lőtávolságok elérésére egyszerűen növelhetjük a lőportöltetet, és sörétméretet. Szinte minimális változtatással érhetünk el „Magnum” töltetet cserjés, bokros terepre (pl: 100 grain FFFg + 1 1/4 uncia sörét). A fegyver nagy tömegű tapaszolt ólom gömblövedék használatával alkalmassá tehető nagyvad vadászatra is (természetesen csak a szűkítetlen csővel!). A töltetek változtatásánál mindig tartsuk be a gyártó maximális és minimális tölteteire vonatkozó határértékeit. Nem csak a túltöltött fegyver lehet balesetveszélyes! A túl kis lőportöltet és nagy tömegű lövedék használata éppen annyi kárt okozhat fegyverben és emberben.

 

A töltés menete

 

Az első és legfontosabb dolog, hogy mindkét kakast állítsuk biztonsági félállásba és győződjünk meg a fegyver töltetlenségéről. Még a töltés kezdete előtt döntsük el és tudatosítsuk magunkban melyik cső töltését fogjuk kezdeni, mivel igen könnyen kerülhet dupla lőpor vagy sörét valamelyik furatba figyelmetlenségből. Érdemes a töltővesszőn késsel megjelölni a töltött állapotot, hogy a későbbiekben ez bármikor referencia lehessen, ha elbizonytalanodunk.

 

“Ha régi vagy idegen, s egyáltalában bizonytalan töltés volna puskánkban, tanácsos vadászat előtt a töltést megmérni, tudniillik a puskavessző a csőbe eresztvén, s meg kihúzatván, kívül a csőre illesztve megmutatja a töltés mekkoraságát.”

 

Öntsük a fiolából az előre kimért a lőport a csőbe, majd toljuk rá a vastag filcfojtást. A filcet néhány határozott mozdulattal üssük a lőporra, addig, míg az magától vissza nem pattan. Ne kloffoljuk túl nagy erővel, mivel a lőpor összetörésére semmi szükség nincs.

 

“Ügyeljen az ember, hogy lőpor és fojtása között hézag ne maradjon, ami a nagyon mocskossá lődözött puskánál megeshetik, mert ha a hézag kicsiny is, oly rándulást okoz, mi az embert jól képen is üti, de meg a csövet is elrántja a helyes iránytol…”

 

A főfojtás tetejére öntjük az előre kimért sörétet, majd a legtetejébe nyomjuk a parafa végfojtást. Ugyan ezt a műveletet végezzük el a másik csővel is, majd helyezzük fel a csappantyúkat! A kakasokat csak lövés előtt közvetlenül feszítsük meg, hogy elkerülhessük a véletlen sütést! Amennyiben a lövések leadása előtt még mozogni szeretnénk, nagyon finoman eresszük a kakasokat a csappantyúkra. Tengerentúli kollégáink és Cserszilvásy szerint is ez a legbiztonságosabb módszere a fegyver terepen történő szállításának.

 

 

A lövés

 

A fegyver, elsősorban a sörétes használatnak megfelelően nem rendelkezik hátsó irányzékkal, hanem a hagyományos módon a csősínnel kell céloznunk (a csőfar fölé képzeletben fektessünk egy ceruzát és ehhez rendezzük az első irányzék magasságát). Az első cső kilövése után ellenőrizzük, hogy a másik cső töltete nem mozdult-e ki a helyéről, mert ha a lövedék és a lőpor közt légűr keletkezik, az csőrobbanáshoz, dudorosodáshoz vezethet. (Tapasztalataim szerint, ha pont a cső átmérőnek megfelelő parafa fojtást használunk, a koszolódának köszönhetően az mindig szorosan fogja tartani a ki nem lőtt töltetet) Folyamatos, kiegyenlített teljesítményt akkor érhetünk el, ha a csőfuratok már elérték az “üzemi koszolódás szintjét”, vagyis már képződött rajtuk egy vékony réteg égéstermék, melynél jobban semmilyen anyag nem képes szigetelni.

 

“…hogy ha nagyobb vadra készülünk, úgy intézzük, hogy előbb néhány lövést tegyünk vele, vagy ne mosassuk ki a belsejét simaságig tisztára, mert egy kissé porkormos csőből a lövésnek nagyobb ereje van.”

 

Újratöltés

 

Nagyon fontos szabály, hogy csak mindkét cső kilövése után kezdjünk az újratöltéshez! Ne feledjük, hogy egy töltet ellövése után egy másik töltött cső közelében kellene tevékenykednünk!

 

A fegyver karbantartása

 

A gyönyörű csövek megérdemlik, hogy minden vadászat után kimosattassanak, kívül belül addig dörzsöltessenek, míg teljesen szárazak lesznek, s végre finom provansz olajjal bekenessenek, s száraz helyen tartassanak.”

 

Azt hiszem túl sok magyarázat nem szükséges Cserszilvásy szavaihoz. Használat után, szereljuk ki a csöveket az agyazásból, majd forró mosószeres vízzel és műanyagkefével sikáljuk addig, míg a csőből kiömlött víz tiszta nem lesz (a bronz és rézkefék használata e fegyvernél is kerülendő, még erős szennyezettség esetén is). Ezután néhány tapasszal szárítsuk ki a csövet, majd kezeljük le korrózióvédő fegyverolajjal, mely kevésbé romantikus mint a “provansz olaj”, de azért meg fogja tenni a hatását (Pl. WD40, Brunox). Minden lövészet után érdemes a lakatokat és lőkúpokat is kiszerelni, olajozni, nehogy a felületeken rozsdásodás indulhasson el.

 

Felhasználás

 

Hagyományos formájának megfelelően a fegyvert elsősorban sörétlövésre tervezték, azonban nem szabad azt a tényt sem elfelednünk, hogy „elöltöltős sörétes” puska nem létezik csak „elöltöltős vadászpuska”. A szűkítettlen cső nagyszerűen megfelel nagytömegű tiszta ólom gömblövedék tapasszal történő tüzelésére, mely a XIX. sz. Bernneke löszerét jelentette. E cső előnyeit szintén tapasztalhatjuk skeet lövészetnél is, melynél a nagyobb de egyenletes szórás semmiképpen sem okoz hátrányokat.

 

Az elöltöltős duplacsövű vadászfegyver felhasználhatósága a szerelt lőszeres utódokkal vetekszik. Sportvadászati használata sajnos egyenlőre nem lehetséges, mivel erre a törvényi keretek jelen pillanatban nem léteznek. Elöltöltő sportfegyverként azonban “minden gond nélkül” használható, s így az arra jogosult lőtereken skeetre, esetleg golyós töltettel célba lövésre használható. A hagyományos lövészeti ágak mellett meg kell említeni, hogy a perkussziós sörétes fegyver az SA revolverek és alsó kulcsos karabélyok mellett fontos kiegészítője a Cowboy Action Shooting versenyeknek is.

 

A Nemzetközi Elöltöltő-Fegyveres Lövész Szövetség (MLAIC) szabályzatában két különálló versenyszám létezik elöltöltős fegyverek számára: Manton (kovás sütésű fegyverek), Pauly (perkussziós fegyverek) Mindkét versenyszámba fontos kitétel, hogy csak szűkítettlen csövű fegyverek használhatóak, valamint dupla vagy többcsövű fegyvereknél csak egy cső töltése megengedett. Mindkét számban 25 agyagcél lekűzdése a cél a félkörben elhelyezkedő lőállásokból (Pauly: 5 állás, Manton: 3 állás), mindkettő szám replika és eredeti kategóriában is megrendezésre kerül.

 

Mindent összevetve a fegyver megmunkálása, minősége kiváló, akár szobadísznek sem utolsó darab. Az elöltöltő fegyveres agyaggalamb lövészet egyenlőre még gyermekcipőben jár kis hazánkban, bár feketelőporra engedélyezett vadászlőtér már több is rendelkezésre állna. Reméljük, hogy minél hamarabb Magyarországon is meg lesznek az elfogadható keretei e igen nagy hagyományokkal bíró sportágnak is.

 

Társas apróvad vadászat elöltöltő sörétessel

 

A Magyar Elöltöltő-Fegyveres Lövészek Szövetsége által készített megvalósíthatósági tanulmányban a következő területeken érintettük a sörétes elöltöltő fegyverek vadászati célú használatát:

 

Az elöltöltő-fegyverek töltése több időt és több eszközt vesz igénybe, mint a modern fegyverek megtöltése. Egy felkészült vadász 1 – 2 perc alatt tudja újratölteni dupla csövű elöltöltő-puskáját lőporral, fojtással, söréttel, s hacsak nem nagyon tapasztalt elöltöltős, meg is kell állnia közben. Ennek köszönhetően, egy olyan apróvad hajtás esetén, melyen modern fegyver között vesz részt, lemaradna a hajtósortól, ami könnyen veszélyes helyzeteket eredményezhet. E probléma feloldására több lehetőség adódik: vagy külön hajtást kell szervezni elöltöltő-fegyveres vadászok számára, mely során a vadászatvezető figyel a töltés és a hajtósor haladásának azonos tempójára, vagy vegyes fegyveres hajtás esetén a hajtás előtt a vadászok megbeszélik, hogy a haladás az elöltöltő-fegyveres vadászokhoz igazodik, vagy az elöltöltő-fegyveres vadászokat elálló vadászként kell beállítani. Szerencsés ha az elálló vadász puskapárral és segítővel rendelkezik.

 

Külön figyelmet érdemel az elöltöltő-fegyver kezelése mozgás közben. A modern vadászpuskát mindig biztosított állapotban hordjuk a hajtóvonalban, ürítjük mikor terepakadályon, esetleg közterületen kelünk át. Az elöltöltő-fegyver esetében a biztosított állapotnak két szintje van. A lakat minden fegyveren rendelkezik biztonsági félállással, mely a modern fegyver biztosítójának felel meg. Ebben az állapotban a billentyű nem húzható el, így a fegyver a hajtásban biztonságosan hordható, úgy, hogy mikor a töltés már a csőben van, a lőkúpon pedig csappantyú van. Ennek megfelelően kakast csak közvetlenül a lövés leadása előtt szabad teljes állásba feszíteni. Amennyiben a vadász terepakadályon kel át, a megfelelő biztonság érdekében el kell távolítani a csappantyút a lőkúpról. Ilyenkor a fegyver elveszíti tűzkészségét. Ez felel meg a modern fegyver töltetlen állapotának. A csövek ürítése csak a vadászat befejezése után lesz szükséges.

 

Szép vadászélményt kínál a bokrászás, mely során 3-4 (vagy akár 5-8) elöltöltő fegyveres vadász egymáshoz igazodva, egymásra figyelve mozog a területen. Talán ez a vadászati mód a legmegfelelőbb ezekhez a fegyverekhez.

 

Elöltöltő sörétes fegyverek vizsgálata a PKLV Kft. ballisztikai laborjában (kivonat a PKLV értékeléséből)

 

“A Polgári Kézilőfegyver- és Lőszervizsgáló Kft-nél végzett vizsgálataink során egy Magyarországon széles körben használt (Armusa Veloz) 32 g, 3,5 mm átmérőjű söréttöltettel szerelt sörétes vadászlőszert hasonlítottunk össze egy elöltöltő sörétes vadászfegyverből kilőtt töltettel. Először 700 mm hosszúságú C.I.P. mérőcsőből lőttünk ki 5 db sörétes vadászlőszert, majd a szintén 700 mm csőhosszúságú Pedersoli gyártmányú elöltöltő vadászpuskát töltöttük meg a hozzá megengedett maximális 89 grain fekete lőpor töltettel, a fölé töltöttük be a vizsgált sörétes lőszerével megegyező sörétkosarat, ólomsörétet és így végeztünk öt próbalövést. A mért sebességadatok az alábbi táblázatban láthatók:

 

 

Fegyver

Töltet

V2,5_1 átl

12/70 mérőcső

Armusa Veloz 12/70 32 g – 3,5 mm

390 m/s

12-es kal. Double Classic Shotgun

Armusa Veloz sörétkosárban 32 g – 3,5 mm, 5,77 g fekete lőpor

348 m/s

 

 

A mérési adatokból látható, hogy a konkrét sörétes lőszer, illetve a vizsgált vadászpuska megegyező söréttöltettel vizsgált lövedéksebességei között mindössze kb. 40 m/sec különbség van a csőtorkolattól 2,5 m-rel mérve. Mivel a légellenállás – így a sörétszemek lassulása is – nagyban függ a lövedéksebességtől, a két töltet közötti sebességkülönbség a vadászat szempontjából fontosabb 20-40 m lőtávolságon már nem tér el a vadász számára jól érzékelhetően egymástól. Ugyanakkor a fekete lőpor tulajdonságai miatt a söréttöltet gyorsulása nem olyan dinamikus a fegyvercsőben, mint a füstnélküli lőpor használata esetén, emiatt a sörétszemek kevésbé deformálódnak és várhatóan egyenletesebb szórásképet biztosítanak.

 

A 20-as, vagy annál nagyobb kaliberű sörétes (sima csövű) elöltöltő fegyvereket műszakilag és ballisztikailag egyaránt alkalmasnak tartjuk a sörétes vadászfegyverrel vadászható hazai fajok biztonságos, etikus elejtésére, azok hatásos lőtávolsága gyakorlatilag jelentéktelen mértékben (néhány méter) tér csak el modern, hátultöltő társaik hatásos lőtávolságától.”

 

Stílszerűen milyen befejezést válasszunk e rövid elemzés végére? A legegyszerűbb talán az elöltöltő lövészet két igen fontos szabálya, természetesen Vajda János / Cserszilvásy Ákos megfogalmazásában:

 

“A lőport száraz helyen kell tartani, s a tülökbe öntéskor nem kell szivarozni.”

Szólj hozzá te is!

A hozzászólás írásához be kell jelentkezni.