Hadtörténelem

Dueling_pistols

Adalékok a 19. századi pisztolypárbaj szabályaihoz

A pisztoly és pisztolypárbaj kapcsolata visszanyúlik a tűzfegyver történelem azon időszakára, mikor az első hatékony rövid lőfegyverek – a keréklakatos pisztolyok – megjelentek. A pisztoly, mint a párbaj fegyverneme azonban csak a 19. században válik egyenrangúvá a karddal, s ugyanakkor veszélyessége, beláthatatlan kimenetele miatt kifejezetten a komoly és legkomolyabb sértések rendezésének eszközévé válik. A pisztolypárbaj […]

puskak_es_csatarok_kiemelt

Egy új videosorozat első része: Puskák és csatárok 1/3. A francia M 1777 puska

Itt a francia 1777M puska történetének mozgóképes folytatása és kiegészítése, egy kis harcászat-történeti fűszerrel vegyítve. A következő három részes sorozat a napóleoni háborúk laza rendben harcoló csatárainak szerepével és fegyvereivel foglalkozik. Az első rész az alap formációkat, harceljárásokat, illetve a francia 1777 M puskát mutatja be, míg a második a francia 1777 M és császári-királyi 1798 M […]

1777 M corrigé An IX lakat (dixiegunworks.com)

A francia 1777M puska története IV. rész

Visszalépés a totális háborútól A vészterhes időket követő lélegzetvételnyi szünet lehetőséget teremtett, hogy még jobban előtérbe helyezzék a gribeauvalista nézeteket, de a gyártás megszervezése régi/új elvek alapján történt. A terror teljes állami kontrollját lazítani lehetett a sikeres honvédő háború folyományaként. A Thermidori Konvent Közbiztonsági Bizottsága 12 tüzértisztből hozott létre ismét egy testületet, hogy emelkedhessen a […]

lamellar cover

Lamellás vért íj ellen – a második forduló

Emlékeztek még talán a tavaly augusztus környékén publikált videónkra, melyben egy lamellás vértet illettünk mindenféle lövedékekkel. Az akkori vért amolyan hagyományőrző utánérzés volt, mivel sem anyagában, sem elkészítési módja tekintetében nem másolta az eredeti 6. századi avar-kori lamellás vérteket. Magyar András barátom akkor keresett meg, hogy érdemes lenne egy hasonló kísérletet csinálni, de olyan vértmásolattal, […]

Bataille_de_Fleurus_1794

A francia 1777M puska története III. rész

A puskagyártás felfuttatása Ahhoz, hogy a forradalmi hadsereg felfegyverezhető legyen, át kellett alakítani az állami beszállítások rendszerét. Tarthatatlan volt a kereskedők szerepe, így szükségessé vált, hogy az állam közvetlenül a gyártókkal álljon kapcsolatban. Azokat a kapacitásokat, melyek a hadi beszállítás helyett a civil piacra helyezték a hangsúlyt, vissza kellett hozni az állam szolgálatába. Az átvevők […]

mineballandball

Buck and ball, Minié és egyes golyó töltés egymás ellen

Régóta terveztem, hogy egy kis kísérleti régészeti projekt keretében összehasonlítom az amerikai polgárháború három klasszikus töltényének pontosságát különböző távolságokon. A kísérlet esetében azonban nem a laboratóriumi pontosság elérése a cél, hanem az, hogy a lehető leghitelesebben reprodukáljam a lövész – fegyver – töltés triászát, nem kihagyva a rendszerből az egyetlen gyönge láncszemet sem. A fegyvereknek […]

Gyalogsági és dragonyos puska korabeli ábrázoláson

A francia 1777 M muskéta története II. rész

Az M 1777 fegyvercsalád A fegyvercsalád többféle rendeltetésű fegyvert foglat magában, melyek közös ismertetőjegye volt, hogy azonos kaliberrel – 17,5 mm – és a lehető legtöbb csereszabatos alkatrésszel bírtak.1 Fegyver2 Teljes hossz (mm) Csőhossz (mm) Tömeg (kg) Űrméret (mm) Lövedéktömeg (g) Fusil d’infanterie 1520 1137 4,5 17,5 27,17 Fusil de dragon 1463 1082 4,5 17,5 […]

A 18-19. század AK47-ese: a francia 1777M muskéta

A francia 1777 M muskéta története I. rész

A francia 1777 M muskéta minden tekintetben új korszakot nyitott a kézi tűzfegyverek gyártása terén. Joggal jelenthetjük ki, hogy olyan fegyvermintát, és gyártási gyakorlatot honosított meg, melyet a világ minden fejlett korabeli hatalma szinte szolgai módon másolt le. Az új fegyver, kiegészüve a forradalmi hadsereg új harcszati eljárásaival – a laza rendű csatárharccal és a […]

1798stock007

Egy antik fegyver farészeinek restaurálása

„Bátorság elvtársak, bátorság! Már közel a győzelem!” Bíztatta Sztyepan Sztyepanovics Argunov százados lövészárokban gubbasztó katonáit 1941. szeptember 28-án, mielőtt belehajtotta volna őket a német géppuskatűzbe… Nos, bátorság sok mindenhez kell. Kábé így éreztem magam én is, amikor elhatároztam, hogy restaurálom az 1798 M muskéta kritikán aluli állapotban lévő ágyazását. Persze gyakorlott hallgatóként hagytam magamnak egy […]

Íme mindkét oldal immáron beszerelésre készen.

Egy antik fegyver réz sátorvasának restaurálása

  Az 1798 M gyalogsági puska igencsak régóta szerepelt a „bár lenne egyszer egy ilyenem” listán. Az igazat megvallva, már rég elengedtem azt a vágyat, hogy egy lőképes változatra tegyek szert. Ilyesfajta vasak esetében sokkal szívesebben lövök replikákkal. Nem rég azonban beleütköztem egy kihagyhatatlan ajánlatba. Egyáltalán nem szeretek aukciós oldalakon vásárolni, de ez esetben kivételt […]