Apróvadvadászat elöltöltő puskával

Pák Dienes (1829) a sugár-csövű puskák (flinták) nagy családjába osztja be a különböző altípusokat: a madár-puskát, mely hosszú csővel és kis kaliberrel bírt, a srétes puskát, mely legfeljebb 4 láb (bécsi lábban mérve 126 cm) hosszú és „szája leginkább 1 5/4 vagy 2 latos” (21,9 és 35 g tömegű ólomgolyó átmérőjének felel meg a cső átmérője. Ez mai mértékegységre váltva 15,5 és 18 mm-t jelent, vagyis a mai 20-as és 12-es sörétes űrméret között változtak.), és rucza-puskát, mely távolabbi lövések leadására alkalmas és hossza 5-6 láb (155-186 cm).

 

Pák leírja, hogy az 1800-as évek első harmadában kezdtek elterjedni a „kétcsövű hosszú puskák”. (Doppelflinte). Ezek két altípusát írja le: az egymás melletti csőelrendezésűeket, melyek két „szerszámmal” azaz lakattal rendelkeztek, s az egymás alatti csőelrendezésűek, melyek egy szerszámmal, és forgatható csővel bírtak. Pák idején a puskaszerszám szinte kizárólagosan kovás rendszerű volt.

 

Cserszilvásy Ákos (1854) így írja le a sörétes puska töltését: „Hogy elöltöltő fegyverbe a lőpor beteendő, rá a fojtás, erre sörét, s ismét fojtás, ez az elemi rész, de magában még igen kevés. A jó töltéstől függ legelsőbben is a siker.”. Cserszilvásy ajánlja, hogy a töltést erősen verje le a vadász, de úgy, hogy a por össze ne törjön, mert az gyöngíti a töltetet. Legyen légmentes a töltés, mely úgy ellenőrizhető, hogy visszapattan-e a fojtásról a vessző. Fontosnak tartja, hogy a golyó súlya vagy a sörét mennyisége megfelelő arányban legyen a por mennyiségével: 14-12-es öbű puskáknál 1:6-hoz, 16-os öbűeknél 1:7-hez a por és sörét tömegre mért aránya.

 

És hogy mennyi a különbség a feketelőporral töltött elöltöltő fegyver és a modern vadászati célú sörétes töltény hatása közt? Nos engedjék meg, hogy idézzem a Polgári Kézilőfegyver- és Lőszervizsgáló Kft. hivatalos értékelését mérési adataik alapján:

 

A vizsgálatok során egy Magyarországon széles körben használt (Armusa Veloz) 32 g, 3,5 mm átmérőjű söréttöltettel szerelt sörétes vadászlőszert hasonlítottunk össze egy elöltöltő sörétes vadászfegyverből kilőtt töltettel. Először 700 mm hosszúságú C.I.P. mérőcsőből lőttünk ki 5 db sörétes vadászlőszert, majd a szintén 700 mm csőhosszúságú elöltöltő vadászpuskát töltöttük meg a hozzá megengedett maximális 89 grain fekete lőpor töltettel, a fölé töltöttük be a vizsgált sörétes lőszerével megegyező sörétkosarat, ólomsörétet és így végeztünk öt próbalövést. A mért sebességadatok az alábbi táblázatban láthatók:

 

 

Fegyver

Töltet

V2,5_1 átl

12/70 mérőcső

Armusa Veloz 12/70 32 g – 3,5 mm

390 m/s

12-es kal. Double Classic Shotgun

Armusa Veloz sörétkosárban 32 g – 3,5 mm, 5,77 g fekete lőpor

348 m/s

 

 

A mérési adatokból látható, hogy a konkrét sörétes lőszer, illetve a vizsgált vadászpuska megegyező söréttöltettel vizsgált lövedéksebességei között mindössze kb. 40 m/sec különbség van a csőtorkolattól 2,5 m-rel mérve. Mivel a légellenállás – így a sörétszemek lassulása is – nagyban függ a lövedéksebességtől, a két töltet közötti sebességkülönbség a vadászat szempontjából fontosabb 20-40 m lőtávolságon már nem tér el a vadász számára jól érzékelhetően egymástól. Ugyanakkor a fekete lőpor tulajdonságai miatt a söréttöltet gyorsulása nem olyan dinamikus a fegyvercsőben, mint a füstnélküli lőpor használata esetén, emiatt a sörétszemek kevésbé deformálódnak és várhatóan egyenletesebb szórásképet biztosítanak.

A 20-as, vagy annál nagyobb kaliberű sörétes (sima csövű) elöltöltő fegyvereket műszakilag és ballisztikailag egyaránt alkalmasnak tartjuk a sörétes vadászfegyverrel vadászható hazai fajok biztonságos, etikus elejtésére, azok hatásos lőtávolsága gyakorlatilag jelentéktelen mértékben (néhány méter) tér csak el modern, hátultöltő társaik hatásos lőtávolságától.”

 

Az elöltöltő-fegyverek töltése több időt és több eszközt vesz igénybe, mint a modern fegyverek megtöltése. Egy felkészült vadász 1 – 2 perc alatt tudja újratölteni dupla csövű elöltöltő-puskáját lőporral, fojtással, söréttel, s hacsak nem nagyon tapasztalt elöltöltős, meg is kell állnia közben. Ennek köszönhetően, egy olyan apróvad hajtás esetén, melyen modern fegyver között vesz részt, lemaradna a hajtósortól, ami könnyen veszélyes helyzeteket eredményezhet. E probléma feloldására több lehetőség adódik: vagy külön hajtást kell szervezni elöltöltő-fegyveres vadászok számára, mely során a vadászatvezető figyel a töltés és a hajtósor haladásának azonos tempójára, vagy vegyes fegyveres hajtás esetén a hajtás előtt a vadászok megbeszélik, hogy a haladás az elöltöltő-fegyveres vadászokhoz igazodik, vagy az elöltöltő-fegyveres vadászokat elálló vadászként kell beállítani. Szerencsés ha az elálló vadász puskapárral és segítővel rendelkezik.

 

Külön figyelmet érdemel az elöltöltő-fegyver kezelése mozgás közben. A modern vadászpuskát mindig biztosított állapotban hordjuk a hajtóvonalban, ürítjük mikor terepakadályon, esetleg közterületen kelünk át. Az elöltöltő-fegyver esetében a biztosított állapotnak két szintje van. A lakat minden fegyveren rendelkezik biztonsági félállással, mely a modern fegyver biztosítójának felel meg. Ebben az állapotban a billentyű nem húzható el, így a fegyver a hajtásban biztonságosan hordható, úgy, hogy mikor a töltés már a csőben van, a lőkúpon pedig csappantyú van. Ennek megfelelően kakast csak közvetlenül a lövés leadása előtt szabad teljes állásba feszíteni. Amennyiben a vadász terepakadályon kel át, a megfelelő biztonság érdekében el kell távolítani a csappantyút a lőkúpról. Ilyenkor a fegyver elveszíti tűzkészségét. Ez felel meg a modern fegyver töltetlen állapotának. A csövek ürítése csak a vadászat befejezése után lesz szükséges. Szép vadászélményt kínál a bokrászás, mely során 3-4 (vagy akár 5-8) elöltöltő fegyveres vadász egymáshoz igazodva, egymásra figyelve mozog a területen. Talán ez a vadászati mód a legmegfelelőbb ezekhez a fegyverekhez.

 

A modern kori elöltöltő-fegyveres vadászának szép feladatot jelent a fegyver és töltet beállítása. A sörétraj szórására minden összetevő hatással van: a sörét mérete, mennyisége, a lőpor típusa, mennyisége, a fojtások vastagsága, anyaga (filc, szőr, karton, parafa). A jó szórás megtalálása elmélyülést, kitartó kísérletezést, gyakorlatot igényel, ami mind növeli a vadász felkészültségét, és így segíti eredményes vadászatát.

Szólj hozzá te is!

A hozzászólás írásához be kell jelentkezni.