A feketelőpor minősége

Ilyenkor a legkevesebb a fában az ásványi anyag tartalom. A minőség fontos eleme, hogy minden egyes részecskében azonos mennyiségben legyen jelen a három összetevő, a kén, szén és a salétrom. Szintén fontos, hogy minden részecske azonos méretű legyen. A lőpor a felszínén ég, és az égésében résztvevő felszín mérete arányos a képződő gáz mennyiségével. Akkor kiszámítható a folyamat, ha minden részecske azonos felülettel vesz részt az égésben.

 

Paák Dienes 1829-ben így fogalmazta meg, hogy mik a jó lőpor ismérvei:

 

„1ör tekintik a’ színt, mellynek lobbanáskor veressel csillámló halvány kéknek kell lennie. A’ puskapor’ felettébbi feketesége sok holtszénre, a’ napfényen ragyogó szín pedig arra mutat, hogy az alkotó-részek nem vegyültek össze kellőképpen.

 

2szor Közönségesen a’ puskapor szemek szemek olly keménységgel bírjanak, hogy deszkára tétetvén köröm vagy késhegy által szétnyomathassanak, ‘s homokos tapintatuak ne legyenek. Ha igen könnyen ‘s úgy szólván minden erő nélkül porrá törhetni, vagyis morzsolhatni a puskaport, akkor tartalma igen sok holtszénre mutat; ha pedig nagyon kemény és porrá törni erős, keletinél kevésb adatott belé: már pedig legkisebb irénylatlanság is az alkotó-részek közt a’ puskapor’ jóságát csökkentheti.

 

3szor Hogy a’ puskapor-szemek formájokra ‘s nagyságokra nézve lehetőségig egyenlők legyenek, ‘s minél gömbölyűbb és egyenletesb a’ puskapor-szem, annál jobb: mert az egyenetlen szemek, több poros részeket foglalván magokban, több mocskot okoznak, ‘s mind lobbanékonyságra mind hatóságokra nézve nem olly sikeresek.

 

4szer Úgy tartják, mennél finomabb ‘s apróbb a’ pusakpor-szem, annál nagyobb ereje is, alkalmasint azért, mivel akkor a’ villám lobbanáshoz annyira szükséges levegő nagyobb mennyiséggel fér közibe.”

 

És valóban. A mai kereskedelmi forgalomban kapható lőporok minősége is megítélhető a régi módszerekkel. A maximális pontosságra, és erőre vágyó sportlövészek és vadászok ezért válasszák mindig a legjobb minőségű lőport. Lehet, hogy egy lövés ára 10-20 Ft-tal drágább lesz, de a költségek közti különbség szertefoszlik egy fontos versenyen el nem vétett tízes, vagy – ha majd hazánkban is lehetőség lesz elöltöltő fegyverrel vadászni – tűzben rogyó vad által.

 

Forrás: Paák Dienes: Vadászattudomány (Buda, 1829)

 

Ha érdekli a téma, olvasgassa el a Füstölgő magazinban megjelent cikkeket a lőporokról.

Szólj hozzá te is!

A hozzászólás írásához be kell jelentkezni.